Sielkunde en Psigiatrie

Vertraagde kind geestelike ontwikkeling

Vertraagde kind geestelike ontwikkeling - Dit is 'n spesifieke toestand, wat 'n stadige tempo van vorming van individuele funksies van die psige impliseer, naamlik die prosesse van geheue en aandag, geestelike aktiwiteit, wat laat in vorming is in vergelyking met die gevestigde norme vir 'n sekere ouderdomstadium. Hierdie siekte word dikwels by kinders in die voorskoolse stadium gediagnoseer tydens toetsing en toetsing vir geestelike volwassenheid en gereedheid om te leer. Dit word gekenmerk deur beperkte sienings, gebrek aan kennis, onvermoë om geestelike aktiwiteit, onvolwassenheid van denke, die voorkoms van speelse en kinderagtige belange. As tekens van onderontwikkeling van verstandelike funksies voorkom by kinders wat in die senior skool ouderdom is, word aanbeveel om na te dink oor hul teenwoordigheid van oligofrenie. Vandag is die stadige ontwikkeling van verstandelike funksies en metodes van die regstellende aksie van so 'n staat 'n werklike psigo-neurologiese probleem.

Oorsake van verstandelike vertraging in 'n kind

Vandag word die probleme van verstandelike vertraging (KRA) van kinders regoor die wêreld deur sielkundiges erken as een van die dringendste aspekte van die psigopedagogiese aard. Moderne sielkunde identifiseer drie sleutelgroepe faktore wat die stadige tempo van die vorming van individuele verstandelike prosesse veroorsaak, naamlik die eienskappe van die swangerskap en die verloop van die direk generiese proses, faktore van 'n sosiopedagogiese aard.

Faktore wat met swangerskap verband hou, sluit gewoonlik virussiektes in wat deur vroue gedra word, soos rubella, ernstige toksisose, drink alkohol, rook, blootstelling aan chemikalieë, fetale suurstofhongersing van die fetus, rhesus-konflik. Die tweede groep van faktor provokasieurs sluit in beserings wat deur babas tydens die kraamproses, fetale versmoring of koordverstrengeling, en voortydige ontlasting van die plasenta, ondervind word. Die derde groep dek faktore afhangende van die gebrek aan emosionele aandag en die gebrek aan sielkundige impak op babas uit die volwasse omgewing. Dit sluit ook pedagogiese verwaarlosing en gestremdheid oor 'n lang tydperk in. Dit word veral deur kinders tot 3 jaar gevoel. Ook in die vroeë kinderjare veroorsaak die gebrek aan 'n standaard vir erfenis 'n vertraging in die ontwikkeling van kinders.

Die positiewe, gunstige emosionele klimaat van gesinsverhoudings, waarin die baba groei en aanvaarbaar is vir opvoedkundige invloed, is die basis vir sy normale fisiese vorming en geestelike ontwikkeling. Konstante skandale en oormatige gebruik van alkoholiese drankies, twis en huishoudelike geweld lei tot die remming van die emosionele sfeer van die kind en stadiger die tempo van sy ontwikkeling. Terselfdertyd kan oormatige voogdyskap 'n stadige tempo van vorming van verstandelike funksies uitlok, waarin die vrywillige komponent in kinders geraak word. Daarbenewens is voortdurend lydende kinders dikwels onderhewig aan hierdie siekte. Inhibisie van ontwikkeling kan dikwels in krummels waargeneem word, wat voorheen verskeie beserings ondervind wat die brein beïnvloed het. Dikwels word die voorkoms van hierdie siekte by kinders direk toegeskryf aan die vertraging in hul fisiese ontwikkeling.

Simptome van verstandelike vertraging in 'n kind

Dit is onmoontlik om die teenwoordigheid van vertraagde ontwikkeling in pasgeborenes te diagnoseer in die afwesigheid van ooglopende fisiese afwykings in hulle. Dikwels skryf ouers self aan hul eie kinders fiktiewe meriete of nie-bestaande suksesse, wat ook die diagnose moeilik maak. Ouers van babas moet hul ontwikkeling noukeurig monitor en die alarm laat klink as hulle later op dieselfde ouderdom gaan sit of kruip. As hulle drie jaar oud is, kan hulle nie hul eie sinne bou en te min woordeskat hê nie. Dikwels word primêre steurnisse in die vorming van individuele verstandelike prosesse opgemerk deur opvoeders in 'n voorskoolse instelling of onderwysers in 'n skoolinrigting wanneer hulle uitvind dat een skoolkind moeiliker is as sy eweknieë om te leer, skryf of lees, daar is probleme met memorisering en spraakfunksie. In sulke situasies word dit aanbeveel dat ouers die baba aan 'n spesialis wys, al is hulle vol vertroue dat hul ontwikkeling in lyn is met die norm. Sedert die vroeë opsporing van simptome van verstandelike gestremdheid van kinders, bydraes tot die tydige aanvang van korrektiewe aksie, wat lei tot die verdere normale ontwikkeling van kinders sonder gevolge. Hoe later die ouers die alarm geslaan het, hoe moeiliker sal dit wees vir die kinders om te leer en aan te pas by hul eweknieë.

Simptome van verstandelike vertraging van kinders word dikwels geassosieer met pedagogiese verwaarlosing. By sulke babas is die ontwikkeling van ontwikkeling hoofsaaklik te danke aan sosiale redes, byvoorbeeld 'n gesinsverhouding.

Kinders met verstandelike gestremdheid word dikwels gekenmerk deur die teenwoordigheid van verskillende tipes infantilisme. By sulke babas kom die onvolwassenheid van die emosionele sfeer in die vooruitsig, en defekte in die vorming van intellektuele prosesse vervaag in die agtergrond en lyk nie so opvallend nie. Hulle is onderworpe aan herhaalde bui veranderings, in die klas of in die spelproses word hulle gekenmerk deur rusteloosheid, die begeerte om al hul uitvindings in hulle uit te gooi. Terselfdertyd is dit baie moeilik om hulle met geestelike aktiwiteit en intellektuele speletjies te betower. Sulke kinders is vinniger as hul eweknieë en kan nie konsentreer op die uitvoering van die taak nie. Hul aandag word na meer interessante dinge na hulle mening oorgedra.

Kinders met verstandelike gestremdheid, wat hoofsaaklik in die emosionele sfeer waargeneem word, het dikwels probleme met skoolopleiding, en hul emosies, wat ooreenstem met die ontwikkeling van jonger kinders, oorheers dikwels gehoorsaamheid.

By kinders met 'n oorheersing van ontwikkelings onvolwassenheid in die intellektuele sfeer gebeur alles andersom. Hulle is feitlik nie-inisiatief, dikwels te skaam en skaam, blootgestel aan 'n verskeidenheid verskillende vrese. Hierdie kenmerke inhibeer die ontwikkeling van onafhanklikheid en die vorming van persoonlike ontwikkeling van die krummels. Hierdie kinders wen ook spelbelang. Dikwels is hulle taamlik moeilik om hul eie mislukkings in die skoollewe of in die opvoedingsproses te ervaar, hulle leef nie maklik in onbekende omgewing, in 'n skool of in die voorskoolse instelling nie. Hulle word lankal gewoond aan die onderwyspersoneel, maar terselfdertyd tree hulle op en luister.

Om verstandelike vertraging by kinders te diagnoseer, om sy tipe en korrekte kinders se gedrag te bepaal, kan gekwalifiseerde professionele persone. In die uitvoering van 'n omvattende opname en ondersoek van die krummels, moet die volgende faktore in ag geneem word: die tempo van sy aktiwiteit, psigo-emosionele toestand, motoriese vaardighede en kenmerke van foute in die leerproses.

Diagnose verstandelike vertraging by babas indien die volgende eienskappe waargeneem word:

- hulle kan nie gesamentlike aktiwiteite (opvoedkundige of speel)

- hulle aandag is minder ontwikkel as dié van hul eweknieë, dit is moeilik vir hulle om te konsentreer vir die bemeestering van komplekse materiaal; dit is ook moeilik om nie afgelei te word in die verduideliking van die onderwyser nie;

- Die emosionele sfeer van kinders is baie kwesbaar, met die geringste mislukking, is sulke kinders geneig om hulself in te trek.

Dit volg dat die gedrag van kinders met verstandelike gestremdheid geïdentifiseer kan word deur hul onwilligheid om deel te neem aan groepspel- of opleidingsaktiwiteite, onwilligheid om die voorbeeld van 'n volwassene te volg, om bepaalde doelwitte te bereik.

By die diagnose van hierdie siekte is daar 'n risiko van fout omdat die onvolwassenheid van die ontwikkeling van die kind verwar kan word met sy onwilligheid om take wat nie ooreenstem met sy ouderdom te verrig nie, of in oninteressante aktiwiteite betrokke te raak nie.

Behandeling van verstandelike vertraging in 'n kind

Moderne praktyk bewys dat kinders met verstandelike vertraging opgelei kan word in 'n gereelde onderwysinrigting, en nie in 'n gespesialiseerde korrektiewe oriëntasie nie. Ouers en onderwysers moet verstaan ​​dat probleme in die onderrig van kinders met die onvolwassenheid van verstandelike prosesse aan die begin van die skoollewe nie die gevolg is van hul luiheid of slegte geloof nie, maar om objektiewe, ernstige redes te hê wat slegs met gesamentlike pogings suksesvol kan oorkom. Daarom moet babas met 'n vertraagde pas van die vorming van verstandelike prosesse omvattende gesamentlike hulp van ouers, onderwysers en sielkundiges voorsien. Sodanige hulp is: 'n persoonlike benadering tot elke krummel, gereelde sessies met spesialiste (sielkundige en dowes en dwaas onderwyser), in sommige gevalle, geneesmiddelterapie. Neurotropiese middels, homeopatiese middels, vitamienterapie, ens. Word gebruik vir mediese behandeling van verstandelike gestremdheid by kinders. Die keuse van die geneesmiddel is afhanklik van die eienskappe van die individuele kind en op die toestande van comorbide.

Die meeste ouers vind dit moeilik om te aanvaar dat hul kind, as gevolg van die aard van die vorming, stadiger sal begryp as die eweknieë om hom. Ouersorg en begrip in samewerking met gekwalifiseerde gespesialiseerde hulp sal help om 'n gunstige positiewe leeromgewing te skep en doelgerigte onderwys te bied.

Die korrektiewe effek sal dus so effektief moontlik wees mits die ouers die onderstaande aanbevelings volg. Gesamentlike gerigte werk van onderwysers, die noue kring van die kind en sielkundiges is die basis vir suksesvolle opleiding, ontwikkeling en opvoeding. 'N Omvattende oorwinning van die ontwikkelings onvolwassenheid wat in 'n baba gevind word, die eienaardighede van sy gedrag en die probleme wat hulle veroorsaak, is in die ontleding, beplanning, vooruitskatting en gesamentlike optrede.

Korrektiewe werk met kinders met verstandelike vertraging dwarsdeur sy lengte moet deur die impak van psigoterapeutiese aard deurdring word. Met ander woorde, die krummel moet 'n motiveringsoriëntering vir klasse hê, sy eie suksesse en vreugde voel. Die baba moet 'n aangename verwagting van sukses en die vreugde van lof, die plesier van die optrede of die werk wat verrig word, ontwikkel. Korrektiewe impak impliseer direkte en indirekte psigoterapie, individuele klasse en groepterapie. Die doel van korrektiewe onderwys is die vorming van verstandelike prosesse in 'n kind en die verbetering van sy praktiese ervaring in kombinasie met die oorkoepelende onderontwikkeling van motoriese vaardighede, spraak en sensoriese funksies, ens.

Gespesialiseerde opvoeding van kinders met slaperigheid in ontwikkeling is daarop gemik om moontlike sekondêre afwykings te voorkom wat mag voorkom as gevolg van tydige onoorwinlike gebrek aan gereedheid vir kinders vir die opvoedkundige proses en die lewe in die samelewing.

In die proses om met kinders te werk wat vertraag word in ontwikkeling, is dit nodig om korttermyn-speletake te gebruik om positiewe motivering te ontwikkel. In die algemeen moet die vertoning van speletak take die kinders interesseer en hulle lok. Enige take moet haalbaar wees, maar dit moet nie te eenvoudig wees nie.

Die probleme met die vertraging van die geestelike ontwikkeling van kinders lê dikwels in die feit dat sulke babas gebrek aan gereedheid vir skoolopleiding en spanwerk toon, met die gevolg dat hul toestand vererger word. Daarom moet jy al die kenmerke van die manifestasies van die siekte en die komplekse effek op die kinders vir suksesvolle regstelling ken. Terselfdertyd het ouers geduld nodig, belangstelling in die uitslag, begrip van die eienskappe van hul eie kinders, liefde en opregte sorg vir kinders.

Kyk na die video: ACCESS BARS İle Hayatınız NASIL Tamamen Değişir? Kişisel Gelişim (Desember 2019).

Загрузка...