Sielkunde en Psigiatrie

Vorming van die kind se persoonlikheid

Vorming van die kind se persoonlikheid - Dit is die proses en gevolg van opvoeding, sosialisering en selfontwikkeling. Die sleutelrol in persoonlike vorming behoort beslis tot die familie. Die baba sien immers die eerste verskille van gedrag direk in die familie vir verdere nabootsing, maak kennis met die eerste reaksie van die omgewing op sy optrede. Aangesien 'n krummel weens die gebrek aan sosiale en persoonlike ervaring nie sy eie gedrag en persoonlikheidseienskappe van ander individue kan beoordeel nie.

Vandag is die absolute meerderheid sielkundiges en opvoeders verenig in die feit dat al die eienskappe van karakter, of dit sleg of positief is, die kind in die kinderjare verwerf. In die vroeë kinderjare word die totstandkoming van drie sleutelgroepe persoonlike eienskappe onder klein individue, naamlik motiverende, styl en instrumentale eienskappe. En die volgorde van hul voorkoms het 'n noue verhouding met die hoofperiodes van ontwikkeling.

Vorming en ontwikkeling van die kind se persoonlikheid

Die sosiale konsep wat op sigself verenig alles wat in die individuele bonatuurlike en historiese bestaan ​​bestaan, word 'n persoonlikheid genoem. Hierdie konsep is nie 'n aangebore kenmerk van vakke nie. Persoonlikheid ontstaan ​​as gevolg van kulturele ontwikkeling en sosiale impak. Persoonlike ontwikkeling het sy eie unieke stadiums van vorming van die kind se persoonlikheid.

Die verenigde struktuur van die persoonlikheid word gelyktydig bepaal deur die doelgerigtheid en aktiwiteit, wat die struktuur van die motiveringsfeer van die vakke kenmerk.

Die vorming van die kind se persoonlikheid bevat twee aspekte. Een van hulle is die geleidelike bewustheid van die kind se eie plek in die werklike wêreld. Die ander is die ontwikkeling van die sintuie en die vrye sfeer. Hulle koördineer motiewe en gedragstabiliteit.

Die meeste volwassenes vervang die idee van "persoonlikheid" en die term "individualiteit". Hulle glo dat as 'n kind individuele voorkeure in 'n sekere gebied het (byvoorbeeld die krummels soos slegs spesifieke musikale komposisies), dan is hy reeds 'n volledig gevormde persoonlikheid. So 'n uitspraak is egter nie korrek nie, aangesien voorkeure in sekere gebiede die individualiteit van kinders kenmerk, en nie die eienaardighede van die persoonlikheid aandui nie. Op sy beurt is kommunikatiewe vermoëns, karaktertrekke en ander manifestasies nie persoonlikheidseienskappe nie. Individuele eienskappe van individue, soos begaafdheid, temperament, kenmerke van die kognitiewe sfeer, beïnvloed die persoonlikheidsvorming ongetwyfeld, maar dit is nie die faktore wat sy struktuur ten volle bepaal nie.

Hoe om te verstaan ​​dat 'n vagina reeds van hom as 'n persoon bewus is? Daar is verskeie sleutelkriteria:

  • baba gebruik ten volle persoonlike voornaamwoorde;
  • het fundamentele idees oor dinge wat 'goed' of 'sleg' genoem kan word, waardeur hy 'sleg' van die 'goeie' kan opoffer en sy eie kortstondige "Ek wil" vir die algemene goed kan opoffer;
  • die kind het die vaardighede van selfbeheersing;
  • Hy is reeds in staat om op sy eenvoudigste vlak oor sy eie voorkoms of karakter te vertel, en kan oor sy eie ervarings, motiewe en probleme vertel.

Op grond van die bogenoemde kriteria word dit duidelik dat 'n klein individu homself nie eerder as twee jaar oud voel nie. Sielkundiges stel gewoonlik die ouderdom van drie jaar uit, aangesien dit geassosieer word met die opkoms van selfbewustheid by kinders. En op die ouderdom van vyf, is hulle reeds ten volle bewus van hulself as 'n persoon met spesifieke eienskappe en 'ingeboude' in die stelsel van verhoudings met die werklike wêreld.

Die vorming van die persoonlikheid van 'n voorskoolse kind gaan deur sekere ouderdomsverwante krisisse, waarvan die helderste 'n krisis van drie jaar is. Die krisis op hierdie ouderdomsvlak ontstaan ​​as gevolg van sekere persoonlike prestasies en die onvermoë om voldoende te reageer op voorheen beheerde modelle van kommunikasie met die omgewing.

Vorming van die kind se persoonlikheid in die gesin

'N Skool, 'n samelewing, 'n vriendelike omgewing, impliseer natuurlik 'n afdruk op die vorming van die harmonieuse persoonlikheid van die kind, maar die fondament, die gedragsmodel, die manier van kommunikatiewe interaksie word deur die familie gelê. Presies wat die baba in die kinderjare hoor en opmerk, sal sy standaard van gedrag wees. Aangesien die norme van gedrag in die samelewing nog nie vir hom beskikbaar is nie, sal ouers en ander lede van familieverhoudings die maatstaf vir hom wees. Eintlik sal hulle hul gedragsmodel kopieer. Op hierdie wyse word die vorming van die kind se persoonlikheid in die familie geopenbaar. En hoe meer kinders ouer word, hoe meer karaktertrekke en gedragseienskappe soortgelyk aan dié van hul ouers word geopenbaar.

Die gesin speel die rol van 'n bemiddelaar tussen die samelewing en die krummels. Dit is nodig vir die oordrag van sosiale ervaring aan hom. Deur middel van kommunikatiewe interaksie binne die familie, bemeester die baba die morele waardes, gedrags norme wat in hierdie samelewing heers. Die familie is die mees effektiewe mentor en die belangrikste faktor wat die vorming van 'n harmonieuse persoonlikheid van die kind bepaal, veral in sy eerste lewensjare.

In elke individuele intrafamilie-verhouding word sy eie individueel-spesifieke onderwysstelsel ontwikkel, waarvan die grondslag sekere morele en waarde-oriëntasies is, waardeur die sogenaamde "familie-credo" gevorm word.

So volgens moderne konsepte moet die vorming van die persoonlikheid van 'n voorskoolse kind en sy opvoeding tot een jaar slegs gebaseer word op die skep van ideale toestande vir die ontwikkeling van 'n fisies gesonde liggaam, 'n intellektueel en emosioneel gevormde persoonlikheid. In hierdie stadium sal enige impak van 'n beperkende aard en pogings tot moralisering ondoeltreffend wees.

Eers nadat die kind die ouderdom van een jaar bereik, moet 'n mens hom leer ken met sekere sosiale houdings en morele en etiese idees. Dit is egter nog nie nodig om onmiddellike nakoming van hulle te eis nie, aangesien dit nutteloos is. Na twee jaar oud kan mens meer aggressief op die etiese etiek beroep, en in drie jaar kan hulle aandring op hul nakoming.

Kenmerke van die vorming van die kind se persoonlikheid in verhoudings, waar mense deur familiebande verbind word, is in die groot realisme van sosiale ervaring wat kinders in die familie opgedoen het. Aangesien die kind sy eie wêreldpersepsie deur die prisma van die waargenome optrede van naaste familie bou, word sy menings oor die waarde van verskynsels en dinge gevorm.

Verhoging en vorming van die kind se persoonlikheid

Die eerste kulturele omgewing vir kinders, insluitend hul vak-ruimtelike, gebeurtenis, sosiale, informatiewe omgewing is die familie.

Naby mense in verskillende mate van uitdrukking skep 'n individuele opvoedkundige omgewing (byvoorbeeld, hulle verskaf goeie voeding, koop klere, kry kleure, speelgoed, ens.). Hoe die opvoedkundige omgewing georganiseer word, hang af van die maniere om die kind te beïnvloed, hul effektiwiteit vir persoonlike ontwikkeling en hoe pynloos die krisisse en stadiums van die kind se persoonlikheidsvorming sal vloei.

In teenstelling met die algemene opvatting, besit spesifieke opvoedkundige maatreëls in die gesin, wat gemik is op die ontwikkeling of korrektiewe impak van sekere persoonlikheidseienskappe van kinders, 'n onbeduidende plek. Natuurlik, in tuisonderwys is daar sekere vereistes, verbods, die strafstelsel en aansporingseffekte. Daar is egter verskillende situasies met die deelname van ouers elke dag, waardeur opvoedkundige of opvoedkundige maatreëls verweef word. Daarom is die jonger die ouderdom van 'n krummel, hoe meer organies gekombineer opleiding en opleiding, toesig en sorg. Tuisonderrig word gekenmerk deur suiwer individuele en persoonlike blootstelling, konkreet, waardeur dit 'n positiewe uitwerking op die inisiatief van aktiwiteit het waardeur die persoonlikheid van 'n voorskoolse kind gevorm word.

Kinders se aktiwiteite, gerealiseer in die tipes aktiwiteite, vorm die basis vir die ontwikkeling van sosiale en sielkundige tumore in sy persoonlike struktuur, omdat spesifieke individuele eienskappe en eienskappe slegs gevorm word in die prosesse van interaksie van kinders met die omgewing, in hul inisiatiefaktiwiteite.

Die gesin is 'n fundamentele faktor in die opvoedkundige impak vanweë die feit dat dit die organiseerder is vir kinders van verskillende soorte aktiwiteite. Na alles, het baba vanaf geboorte nie die vaardighede om sy onafhanklike lewe te verseker nie. Ouers en ander lede van familieverhoudings organiseer interaksie met die wêreld vir hom. Dit is die groot pedagogiese betekenis. Aangesien selfs 'n kind wat gelukkig was om in 'n bevorderlike omgewing gebore te word, nie in staat is om ten volle te ontwikkel terwyl hy hom beperk of ontneem van die geleenthede om aktief met haar te kommunikeer nie.

Gesinsopvoeding verwys na die doelgerigte interaksie van volwasse lede van gesinsverhoudings met jonger mense wat gebaseer is op liefde, respek vir die waardigheid van die krummels. Dit impliseer ook sielkundige en pedagogiese ondersteuning, beskerming van die kind en die vorming van die persoonlikheid van die kleuterskool, met inagneming van sy potensiaal en dus familiewaardes en moraliteit van die samelewing.

Die spesifisiteit van die gesinsimpak van die opvoedkundige aard lê in sy vermoë om gelyktydig as 'n positiewe faktor en 'n negatiewe verskynsel van persoonlikheidsvorming op te tree. 'N Voordelige uitwerking op 'n persoon word uit liefde uitgedruk. Aangesien niemand die krummel meer sal liefhê as sy noue sirkel nie. Daarbenewens kan geen ander sosiale instelling meer skade veroorsaak in opvoeding en persoonlike vorming nie.

Die sleutelomstandighede wat optimale gesinsopvoeding verseker, is: ware liefde vir die krummels, konsekwentheid in die opvoedkundige impak, eenheid van beginsels en vereistes, die toereikendheid van opvoedkundige invloede. Voldoening aan hierdie vereistes is die sleutel tot die innerlike vrede van die baba en die stabiliteit van sy psige.

Vorming van die kind se persoonlikheid in kommunikasie

Kommunikasie kan voorgestel word as 'n spesifieke soort aktiwiteit wat gemik is op die uitruil van inligting tussen interaksiepersone. Dit het enorme betekenis in die ontwikkeling van die psige van vakke en die ontwikkeling van rasionele, kulturele gedrag. Deur kommunikasie met ontwikkelde individue sielkundig, danksy 'n wye reeks leergeleenthede, verwerf die kind hoër kognitiewe vermoëns. Dus, direk deur aktiewe kommunikasie met die gevormde persoonlikhede, word die kind self 'n persoon.

Kommunikatiewe interaksie van kinders met volwassenes lei tot die moontlikheid van vorming van emosies in hulle, wat ooreenstem met die standaard wat algemeen aanvaar word in 'n bepaalde samelewing.

Kenmerke van die vorming van die kind se persoonlikheid is dat die verworwe neoplasmas van sy emosionele sfeer, ontwikkel as gevolg van verbale interaksie, nie binne die grense van eksklusiewe kommunikatiewe aktiwiteit bly nie, maar ook die hele mens verryk.

Kommunikasie in ontogenese is die primêre, oorheersende vorm van die verhouding van krummels tot die omgewing, wat hoofsaaklik uit die tweede individuele begrip suggereer. Aanvanklik tree die moeder onder gunstige omstandighede as die tweede kommunikasieparty. Namate hulle ouer word, word hierdie vorm in kinders vervang deur 'n vorm wat verstandhouding veronderstel. Met ander woorde, met hierdie verskeidenheid van kommunikasie formuleer die baba nie meer sy eie begeertes nie, maar hou ook die begeertes van die omgewing waarin sy eie wil afhang, in ag. Die vorming van die persoonlikheid van 'n kind van skoolgaande ouderdom lei tot die impak van:

  • Nuwe verhoudings met eweknieë (klasmaats) en volwassenes (die onderwyspersoneel van die skool);
  • Nuwe vorme van aktiwiteit (leer) en kommunikasie, waardeur dit ingesluit word in die groepstelsel (klaskamer en skoolwyd).

Die gevolg van hierdie stadium van vorming is die vorming van elemente van sosiale gevoelens en die ontwikkeling van vaardighede van sosiale gedrag (wedersydse hulp, verantwoordelikheid vir aksies, vennootskap, ens.).

Daarom bied die junior skool ouderdom stadium beduidende potensiaal vir die ontwikkeling van morele persoonlike eienskappe. Dit word gefasiliteer deur die buigsaamheid en 'n sekere mate van indruk van individue, hul liggendheid, die begeerte om na te boots, en die belangrikste - die gebruiklike gesag van die onderwyser.

Kommunikasie met kinders word die voorste aktiwiteit in die pubertal periode. In interpersoonlike interaksie, adolessente herskep verhoudings wat in die volwasse wêreld bestaan ​​of hulle teenstaan. Deur persoonlike kommunikasie onder adolessente kinders word hul sienings oor die betekenis van die lewe, verhoudings tussen mense en hul eie toekoms gevorm.

Kyk na die video: Dagbreek: Onderhoud - Vrymesselaars (Januarie 2020).

Загрузка...