Sielkunde en Psigiatrie

Logiese denke

Menslike logiese denke - Dit is 'n operasionele proses van geestelike aktiwiteit, waarin dit met spesifieke en duidelike begrippe funksioneer. Hierdie tipe van geestelike funksionering is nodig om besluite te neem, gevolgtrekkings te maak, wanneer dit nodig is om voorheen verworwe ervaring of kennis toe te pas en voorheen verkry inligting te analiseer. Mense gebruik logiese denke om antwoorde, argumente en variasies van oplossings vir 'n verskeidenheid probleme te vind, byvoorbeeld by die kies van die kortste en optimale pad na die gewenste bestemming of in die proses om 'n besigheidsprojek te ontwikkel. Om logies te dink is om die betekenisvolle van die irrelevante te skei, om die onderlinge verwantskappe van voorwerpe te soek en afhanklikhede te vind, om die resultate te ontleed.

Logiese denke dra by om bevindinge vir 'n menigte verskynsels en gebeure te vind, help om evaluerings bewus te stel, dit is waar om oordele te bou. Die logiese denke van 'n persoon, sowel as enige ander vermoë, moet egter voortdurend opgelei word. En begin optimaal in die vroeë kinderjare ouderdom stadium. Op baie maniere hang die vorming van logiese denke af van die oplossing van probleme wat tot denke lei.

Verbale-logiese denke

Vandag is meer en meer navorsing gemik op individue wat 'n skending in die verhouding van spraak en denke het. Die geestelike aktiwiteit van individue is onlosmaaklik verbind met menslike spraak. Aangesien gedagtes nie kan ontstaan ​​nie, vloei en bestaan ​​buite spraak. Mense dink deur woorde wat vir hulself of hardop uitgedruk word. Met ander woorde, denkprosesse vloei in spraakvorm. Die meer deeglike en deeglike gedagte van elke gedagte, hoe duideliker en duideliker word dit in verbale vorms geformuleer. Inteendeel, wanneer die verbale formulerings van 'n bepaalde gedagte volmaak en gehon word, sal die gedagte self duideliker en duideliker word.

Die verstandelike funksie is sosiaal vasberade, onlosmaaklik geassosieer met spraakpatrone, 'n verstandelike verskynsel wat gekenmerk word deur die soeke na en die produksie van ontdekkings van wesenlik nuut. Dit is die verskynsel van indirekte en algemene verteenwoordiging van die werklikheid deur middel van analise en sintese. Die verstandelike operasie word gebore op die grondslag van praktiese aktiwiteit deur middel van sensoriese begrip.

Verbale logiese denke funksie is een van die variasies van denke, wat gekenmerk word deur die gebruik van begrippe en die gebruik van logiese strukture. Dit funksioneer op die grondslag van taalkundige middele en verteenwoordig 'n latere fase van historiese ontwikkeling en ontogenetiese vorming van geestelike aktiwiteit. In die struktuur van verbale-logiese denke word verskillende tipes veralgemenings ontwikkel en bedryf.

Verbale-logiese geestelike aktiwiteit is 'n soort denke wat geïmplementeer word deur die logiese werking van konsepte. Hierdie tipe aktiwiteit word gekenmerk deur die toepassing van konsepte, konstruksies van logika, wat soms nie 'n direkte figuurlike uitdrukking het nie (byvoorbeeld waarde, trots, eerlikheid). Dit is juis as gevolg van die verbale logiese operasie dat die vak algemene patrone kan vind, om die vorming van prosesse in die samelewing en die natuur te voorspel, om verskeie visuele inligting te veralgemeen. Selfs die mees abstrakte geestelike aktiwiteit is egter dikwels nie heeltemal los van visuele sintuiglike ervaring nie. Elke abstrakte konsep het sy eie konkrete sensuele grondslag, wat nie alle perfeksie van die konsep kan weerspieël nie, maar dit laat dit nie toe om van die werklikheid af te breek nie.

Die grondslag van verbale-logiese funksionering is die taalkundige norme van konstruksie, wat verbale vorms kombineer in komplekse strukture wat die vermoë bied om oordele te omskep in komplekse logiese sisteme, waarvan die studie vakke toelaat om logiese inferensie-bewerkings te verrig.

Die hoofelement van taalstelsels is die woord wat die geleentheid bied om gebeure of verskynsels te ontleed, die essensiële kenmerke in hulle te verduidelike, onderskeidelik objekte van 'n bepaalde klas te klassifiseer. Verbale vorms, wat 'n abstraksie beteken en 'n algemene veralgemeningsinstrument, weerspieël die diepste onderlinge verbindings en interaksies wat agter die voorwerpe van die eksterne wêreld is.

Die vorming van logiese denke kom geleidelik voor. Deur die opvoedkundige proses, en in die toekoms, en leer, word bemeestering van die metodes van verstandelike werking bereik, word die vermoë om aksies "in die gedagtes" uit te voer en die proses van die verloop van hul eie redenasie te ontleed, verwerf.

Logiese denkvorme

Deur antwoorde op komplekse vrae te vind, word die volgende bewerkings van verbale-logiese denkprosesse gevorm, naamlik vergelyking, analise, sintese, abstraksie en veralgemening.

As 'n operasie van denke is vergelyking gebaseer op die vind van ooreenkomste en verskille tussen verskynsels of voorwerpe. Vergelyking kan aanleiding gee tot 'n klassifikasie wat dien as die primêre instrument van teoretiese kennis.

'N Verstandelike operasie wat die skeiding van 'n komplekse verskynsel in sy samestellende elemente of eienskappe en hul daaropvolgende vergelyking is, word analise genoem.

Sintese as 'n verstandelike operasie is die omgekeerde van analise. Dit laat jou toe om die geheel geestelik te herstel, om 'n holistiese oorsig van die analitiese gegewe elemente te maak. Dieper begrip van die werklikheid dra by tot die gekombineerde gebruik van analise en sintese.

'N Verstandelike operasie wat gebaseer is op die keuse van belangrike eienskappe en verbindings van voorwerpe, deur af te lei van die res - irrelevante, is abstraksie. As afsonderlike voorwerpe in werklikheid bestaan ​​sulke geselekteerde eienskappe nie.

Opsomming laat jou toe om die geselekteerde funksies noukeuriger te ondersoek. Die gevolg van abstraksie is die formulering van konsepte.

Genasionalisering as 'n operasie van denke is 'n geestelike kombinasie van gebeurtenisse en voorwerpe, onderskeidelik, hul algemene eienskappe en essensiële kenmerke.

Logiese denke help individue om te analiseer, vergelykings, gebeurtenisse, situasies, voorwerpe te vergelyk, en hulle gelyktydig van verskillende posisies te evalueer. Alle verbale-logiese verstandelike bedrywighede is nou verwant aan mekaar, en hul absolute vorming is slegs moontlik in 'n kompleks. Slegs die interafhanklike ontwikkeling van hierdie bedrywighede dra by tot die vorming van verbale-logiese geestelike aktiwiteit in die algemeen.

Die hoofvorme van logiese operasie sluit in: gevolgtrekkings, konsepte en oordele.

Die konsep as 'n geestelike vorm weerspieël die essensiële eienskappe, verhoudings, interaksies van voorwerpe en gebeure, wat hulle in woorde of in verskeie woorde uitdruk. Dit word gevorm deur die sosio-historiese ervaring. Individue verkry konsepte en hul sisteem dwarsdeur die lewe en in die proses van aktiwiteit. Op sy beurt word die konsepte in verskillende tipes verdeel.

Algemene konsepte is van toepassing op 'n hele groep homogene voorwerpe of gebeurtenisse met dieselfde naam. Enkelvoud is konsepte wat slegs kenmerke van 'n individuele voorwerp of verskynsel weerspieël. Hulle is 'n versameling inligting oor 'n enkele vak, maar terselfdertyd vertoon hulle tekens wat in ander, meer algemene konsepte vervat kan word.

Die konsep maklik identifiseerbaar, verteenwoordig, geklassifiseer word beton genoem, en die konsep moeilik om te identifiseer, verteenwoordig, geklassifiseer word abstrak genoem.

Die teoretiese konsep bevat objektiewe verbindings van die algemene en individu. En die empiriese konsep registreer dieselfde voorwerpe in enige aparte groep voorwerpe op grond van vergelyking.

Oordeel as 'n struktuur van geestelike funksionering weerspieël verhoudings tussen voorwerpe en verskynsels in óf bevestigende of ontkenende vorm.

Oordele kan op twee maniere gevorm word: direk en indirek. Direkte oordele word gevorm wanneer hulle die waarneembare, indirek - formuleer deur middel van die maak van gevolgtrekkings of deur redenering. Oordele het ook hul eie tipologie. Objektiewe korrekte oordeel word waar genoem. Op sy beurt is die uitspraak wat nie waar is nie, vals genoem. Die algemene ding is 'n oordeel wat iets beweer of alle voorwerpe van 'n bepaalde klas of 'n bepaalde groep ontken. Privaat word die oordeel genoem, wat iets beweer of ontken ten opsigte van individuele voorwerpe. 'N Enkele is 'n oordeel wat iets beweer of net een vak ontken.

Inferensie as 'n struktuur van geestelike operasie is die sogenaamde gevolgtrekking, wat gebaseer is op verskeie oordele. Inferensie waarin denke uit algemene sake tot 'n enkele gevolgtrekking gerealiseer word, word deduktief genoem. En die gevolgtrekking waarin denke van enkelvoudige gevalle tot 'n algemene gevolgtrekking uitgevoer word, word induktief genoem. Inferensie waarin die gevolgtrekking gemaak word op grond van gedeeltelike ooreenkomste tussen gebeure, sonder 'n voldoende analise van al die voorwaardes, word analoog genoem.

Alhoewel geestelike aktiwiteit uitgevoer word op grond van logiese operasie, is dit nie altyd 'n proses waar slegs logika en intelligensie betrokke is nie. In die prosesse van verstandelike bedrywighede tree dikwels in, terwyl hulle hulle emosies transformeer. Hulle ondergeskik gedagtes aan die sintuie, en dwing hulle om argumente te kies wat daarop dui dat die gewenste oplossing of reaksie is. Emosies kan, afgesien van verdraagsaamheid, dit stimuleer. Gevoelens van geestelike aktiwiteit gee spanning, relevansie, toewyding en deursettingsvermoë.

Hoe om logiese denke te ontwikkel

Die vermoë om te redeneer is logies, is nie 'n aangebore kenmerk van die individu nie. Die vermoë om logies oor die hele lewe te dink. Hierdie element van kognisie van die werklikheid is eerder vreemd aan die mensdom as naby aan dit, dus het individue oor die eeue heftig weggejaag van logiese afleidings, probeer om op 'n manier te dink wat hulle winsgewend en makliker maak. Die menslike ras sou egter nie sonder logika oorleef het nie, aangesien die basis vir die skepping van die meeste lewenswette logika is, wat die vermoë om te spekuleer, inkomende data te analiseer, parallelle te teken en korrekte gevolgtrekkings te maak.

Dit is logiese denke wat mense in staat stel om die regte besluite te neem. Daarom ontwikkel kundiges van regoor die wêreld voortdurend logiese denkwedstryde wat die ontwikkeling bevorder van die vermoë om te dink met behulp van logika, eerder as intuïsie, in die eerste beurt.

Om logies te dink beteken om die noodsaaklike van die onbelangrike te skei, om verhoudings te soek en gevolgtrekkings te maak, argumente en parlemente te bring, oortuigend te wees en nie 'n geloofwaardige onderwerp te wees nie. Ten spyte van die feit dat elke individu sy logiese denke nie meer as een keer in sy eie lewe gebruik nie, dink die meeste vakke in patrone omdat hulle nie probeer om logiese denke te ontwikkel nie. Sulke vakke stimuleer nie logiese geestelike aktiwiteit nie, maar gebruik selde logika in redenering.

Hoe om logiese denke te ontwikkel? Jy kan begin om die logika byna uit die "luier" op te lei en dit optimaal te doen met die hulp van verskeie speletjies.

Speletjies oor die ontwikkeling van logiese denke.

Die leidende posisie onder die speletjies wat die vorming van logiese geestelike aktiwiteit stimuleer, word deur skaak beoefen, wat tot vandag toe beskou word as die klassieke manier om jou eie intellek te oefen. Skaak word geleer om nie net logies te dink nie, maar ook om strategieë, geduld, aandag, deursettingsvermoë, afwagting van die opponente se stappe en ontleding van die situasie op die bord te ontwikkel.

'N eenvoudiger opsie is checkers, maar jy moet hierdie spel nie onderskat nie. Dit vorm 'n objektiwiteit van denke, lei geheue, bring ywer op, akkurate berekening en vindingrykheid, leer hoe om nie-standaard oplossings te vind.

Die spel van "erudite" is ook bekend vir die meeste sedert die kinderjare. Dit help om aandag te gee, die ontwikkeling van logika en geheue, die uitbreiding van woordeskat en horisonte.

Die spel "reversi" dra by tot die ontwikkeling van grootskaalse logiese denke, vorm die vermoë om die perspektief van die bewegings te sien en hul eie aksies 'n paar tree vorentoe te bereken.

Daarbenewens is daar baie raaisels, raai wat bydra tot die opleiding van logika en die ontwikkeling van aandag.

Vandag, in die era van innovasie, is dit baie makliker om logiese denke as voorheen te lei. Op die oomblik is dit vir die ontwikkeling van logika nie meer nodig om met 'n lywige skaakbord te dra nie. Dit is genoeg om 'n selfoon te hê, en nie noodwendig 'n duur slimfoon nie. Nadat u 'n paar speletjies op die foon afgelaai het wat daarop gemik is om logika op te lei, kan u tyd spandeer met voordele, byvoorbeeld, spandeer op vervoer in die vervoer na werk.

Ook vir die vorming van logiese denke is baie oefeninge ontwikkel, soos om 'n anagram te dekodeer, 'n ekstra woord op 'n ry te vind, na analogieë te soek, ens.

Vir bogenoemde kan jy 'n paar aanbevelings byvoeg, waarvan die implementering die brein stimuleer en logika ontwikkel.

Om die gewoonte van diep ontleding te ontwikkel, moet mens, wanneer jy 'n nuwe materiaal bestudeer of aksies doen, vir jou verduidelik wat nodig is, wat dit sal gee, ens.

Met die ontwikkeling van logiese denke, word aanbeveel om ten minste vier maniere daaruit te kom of vyf oplossings vir enige situasie. In hierdie geval kan besluite die ongelooflikste wees.

Om serebrale aktiwiteit in 'n buitengewone rigting te aktiveer, moet jy leer om te skryf met 'n hand wat nie lei nie (vir regterhanders - links en andersom).

Dit word ook aanbeveel om meer in die vars lug te beweeg. Aangesien selfs 'n twintig-minuut-wandeling help om die brein byna 60% te aktiveer. Daarbenewens kan jy tydens die loop aantal getalle van verbygaande motors byvoeg. Wanneer u enige aksies uitvoer, moet u elke 40 of 50 minute kort onderbrekings neem en u eie gedagtes rig op iets anders as die aksies wat uitgevoer word.

Kyk na die video: Wat Is Kognitiewe Vaardighede? (Januarie 2020).

Загрузка...