Alalia by kinders - In die streng sin beteken dit die volledige afwesigheid of uitgesproke tekortkoming, wat tydens gehoorvertoning geopenbaar word, in ooreenstemming met die norm, en primêre ongeskonde intellek, waardeur die kinders suksesvol oor die wêreld kan leer en leer. Gewone oorsake van hierdie kwaal is skade tydens die geboorte van die areas van die linker halfrond van die brein, wat taalvermoë, brein siektes of beserings wat deur 'n baba in kinderskinders ly, met ander woorde in die pre-verbale tydperk, beheer.

Alalia word gemanifesteer deur die laat verskyning van spraak-reaksies, agrammatisme, woordeskat armoede, lettergrepe versteurings, fonemiese prosesse en gebreke in klank uitspraak. 'N Beduidende waarde vir die identifisering van die vorm van alalia het die definisie van die sone van breinskade. So, byvoorbeeld, wanneer die fronto-pariëtale deel beseer word, kan motoralalie in die baba gediagnoseer word, as die tydelike streek beskadig word, kan sensoriese alalie gediagnoseer word. Verskeie vorme van spraakgebrek word gekenmerk deur heeltemal verskillende klinieke en geleenthede vir babas in die toekoms. Hierdie verdeling van die siekte is egter voorwaardelik, aangesien daar in die kliniese praktyk kombinasies van manifestasies van sensoriese en motoriese spraakalalie voorkom.

Simptome van alalie

Verergerde funksionering van sekere dele van die brein lei tot die geboorte van alalie by babas, wat ligte spraakafwykings, matige of ernstige afwykings kan voorkom (die kind praat nie tot tien, soms tot twaalf jaar oud nie, of sy toespraak is beperk tot nogal swak woordeskat en is grammatikaal, ondanks langdurige leer ).

Motorale alalie by kinders word uitgedruk:

- in die wanorde van ekspressiewe spraak teen die agtergrond van 'n goeie begrip van omgekeerde spraak;

- in die laat vorming van woordspraak, wat na vierjarige ouderdom begin ontwikkel;

- In die paucity van die pre-verbale stadiums, is dikwels babbling heeltemal afwesig.

Hierdie siekte word gepaard gegaan met bruto grammatikale gebreke, gemanifesteer in die gebrek aan konsekwentheid van woorde in geval, geslag en getal, 'n omzetting van lettergrepe binne 'n woord, ontrouheid in die gebruik van voorsetsels in spraak, die afwesigheid van mondelinge vorme, ens.

Motorale alalie by kinders word gekenmerk deur uitgesproke skaarsheid van woordeskat en vorm die basis van versteurings in leervaardighede soos dysografie en disleksie, afwykings van ruimtelike gnose en motoriese defekte in die vorm van apraxia. Daarbenewens word alalia in kombinasie met 'n fokale en verspreide neurologiese kliniek, 'n letsel van die dominante hemisfeer, wat die moontlikhede van ekspressiewe spraakvaardighede bepaal. 'N Kind met 'n soortgelyke patologie in 'n geestestoestand toon dikwels tekens van psigorganiese sindroom van wisselende erns, wat manifesteer as verswakte prestasie in samewerking met defekte in intellektuele ontwikkeling, aandagversteuring en motor disinhibition.

Sensoriese verbale alalië word gemanifesteer in die gebrek aan begrip van die omgekeerde spraak, 'n growwe wanorde van sy fonetiese aspek met die gebrek aan skeiding van klanke. Kinders word gekenmerk deur probleme en vertraging in die vorming van 'n vergelyking tussen die woord en die voorwerp. Hulle kan nie verstaan ​​wat deur die omgewing gesê word nie, waardeur hul ekspressiewe spraak baie beperk is. Sulke kinders verdraai woorde, verwar geluide soortgelyk aan uitspraak, luister nie na die omgewing nie, reageer nie op die oproep nie, maar terselfdertyd reageer op abstrakte geluide. Hulle het echolalia, ouditiewe aandag word skerp versteur, tesame met hierdie, bly intonasie en klank van spraak onveranderd. In geestelike ontwikkeling is daar manifestasies van organiese breinskade, dikwels kan dit gevind word in kombinasie met geestelike onderontwikkeling.

Kenmerkend van alalia. Die gevolge van alalia kan vir 'n lang tyd, dikwels selfs die hele lewe, bly. In alalika verskyn alle spraak komponente laat. Grammatikale struktuur en woordeskat, uitspraak word op 'n eienaardige, stadige en disharmoniese wyse gevorm. Teen die einde van die kinderjare kan babas 'n woordeskat van nege tot 100 hê, maar dit bepaal nie die prognose van die siekte nie. Die woordeboek word baie stadig aangevul en in elke stadium van ontwikkeling is dit nogal arm. Daarbenewens is die verwronge konstruksies van die woord kenmerkend:

- permutasies (in plaas van "melk" - "mokolo");

- volharding - (in plaas van "hare" - "vovvosy");

slaag ("moko");

komominatsii (in plaas van die woorde "wit en eiergeel", blyk uit "album").

Daarbenewens het baie navorsers kennis geneem van 'n vervorming van die lettergreepstruktuur van die woord. Die aantal sulke vervormings neem toe as spraak ontwikkel en as die krummels moegheid. Daar is twee tipes agrammatisme: indrukwekkend en ekspressief. In alalika met motoriese vorm word byna altyd ekspressiewe agrammatisme geopenbaar, en met sensoriese vorm - indrukwekkende agrammatisme. Die grammatikale struktuur van spraak word laat, disharmonies gevorm en het geen stadiums nie.

Alle vorme van alalië word gekenmerk deur onenigheid tussen die verbale en nie-verbale strukture van geestelike aktiwiteit. Mondelinge spraaktake word volgens die ouderdom deur die kind uitgevoer sonder gemerkte probleme (betekenis en volgorde van plotbeelde, grafiese analogieë, ens.). Die verlangsaming van die tempo van spraakvorming word uitgedruk deur die late aanvang van sekere pre-spraak stadiums. Eenvoudig gestel word die grunting, babbling, individuele woorde en frases in sulke krummels gevorm met 'n lag, daar is ook 'n duidelike afname in stadiums of 'n volledige afwesigheid. Benewens die sperdatums vir die uitoefening van die funksie, is dit kenmerkend van langdurige bewaring van voorheen bemeesterde stadiums van spraakvorming: egosentriese spraak, spraakvervanging deur gebare of harde nie-verbale uitroepe. Daar is ook dikwels 'n gebrek aan woordeskat, agrammatisme en taalgebondenheid.

Dikwels het kinders met alalia neurotiese reaksies wat 'n reaksie is op die teenwoordigheid van 'n spraakgebrek. Daarbenewens word kinders wat aan hierdie patologie ly, gekenmerk deur verhoogde moegheid, verminderde aandag en verminderde prestasie. Hulle het 'n sekondêre vertraging in die ontwikkeling van die psige. By verskillende tydperke van spraakvorming in motoralalie, is daar 'n gebrek aan gladheid van spraak en stottering.

Korrektiewe werk met alalia moet die besonderhede van die spraakversteuring, die persoonlikheidseienskappe van die kind, sy belange en kompenserende potensiaal in ag neem. Baie aandag word besteed aan die uitskakeling van neurotiese aspekte in die aard van die krummels en die opleiding van 'n bewuste doelgerigte persoon.

Motor alalia

Motorale spraakalalie kom voort uit die nederlaag van die sentrum van Broca, dit is die fronto-pariëtale streek van die brein. Hierdie patologie kom dikwels voor by kinders wat geneig is tot oorversorging vanuit die binnekring. Hipermiddels kan gronde hê. Byvoorbeeld, 'n baba, wat pasgebore of baba is, het 'n ernstige siekte gehad of is beseer as gevolg van moeilike bevalling. In sulke families word kinders gekenmerk deur oormatige koppigheid, verhoogde prikkelbaarheid en bui.

Kenmerkend van motor alalia.

Motoralalie word gemanifesteer deur 'n vertraging in die ontwikkeling van die motoriese vaardighede van die artikulasie-apparaat. Dit is baie moeilik vir kinders om artikulêre bewegings te maak: lig hul tong op en hou hulle in daardie posisie, lek hul lippe, ens. Daarbenewens het 'n kind wat aan motoralalia ly, gebrek aan self-diensvaardighede: vasbind skoenveters, selfbevestigingsknoppies. Daar is ook 'n bewegingsversteuring. Siek kinders kan nie op een been spring nie, kan nie langs 'n log loop nie, hulle stamp dikwels en val, hulle kan nie ritmies na musiek beweeg nie. Die toespraak van kinders wat aan motoralalie ly, word gekenmerk deur verskeie stadiums van spraakontwikkeling: van 'n absolute gebrek aan spraak tot volle spraak met klein afwykings.

Die toespraak van babas met alias van die eerste stadium is heeltemal onbegryplik vir 'n gewone luisteraar, byvoorbeeld, "bah" beteken dat die beker geval het. Om die stellings van die kind te verstaan, is dit nodig om die spesifieke situasie, sy gestikulasie en gesigsuitdrukkings in ag te neem. Dikwels kan kinders met hierdie patologie nie hul eie gevoelens uitdruk met die hulp van woorde om te wys wat hy nodig het nie.

Die tweede stadium van spraakontwikkeling word gekenmerk deur die voorkoms van die vermoë om in 'n duideliker vorm vir die omgewing 'n paar waarnemings uit te druk, byvoorbeeld "tyatya kutil syak", wat beteken: "Pa het die bal gekoop."

Kinders met die derde stadium van spraakontwikkeling gebruik meer gedetailleerde frases wat foute van leksikale en grammatikale oriëntasie bevat.

Die eienaardigheid van hierdie vorm van alalia is die begrip van die kinders van die toespraak wat aan hulle gerig is. Hulle kan die gewenste prentjie kies met die voorwerp of lewende wese, wat die ouer vra om te wys. Siek kinders verstaan ​​slegs die leksikale betekenis van die woord en kan nie hul eindes, voorstellings en voorvoegsels waarneem nie.

In verband met die voldoende reaksie van kinders op die behandeling van volwassenes, die uitvoering van eenvoudige instruksies deur hulle, is daar 'n gevaar om te mis en die siekte te begin. Ouers glo immers dat wanneer hul kind alles verstaan, maar nie praat nie, daarom is hy eenvoudig lui.

Diagnose van alalia motorvorm is gebaseer op die werk met 'n kind wanneer sy spraakpotensiaal opgespoor word. Vir die doel van spesifikasie en byvoeging van die diagnose moet die elektroensfalogram toegepas word. 'N Kind se ouditiewe vermoëns en intellektuele ontwikkeling word ook uitgevoer.

Die regstelling van alalia is in die eerste plek gerig op die ontwikkeling van meganismes vir spraakaktiwiteit, die skep van 'n spraakbasis in 'n kind, wat verder spraak sal toelaat om spontaan te ontwikkel en in 'n stelsel te vorm. In alle stadiums van regstelling moet aansienlik aandag gegee word aan die vorming van 'n kind se kennis van die omgewing volgens sy ouderdom.

Motorale alalie, sy voorspelling hang af van die tydigheid van die diagnose, die erns van die onderliggende patologie, die mate van spraakvermindering en die beskikbaarheid van bevoegde remediërende en mediese rehabilitasiewerk.

Sensoriese alalie

Kinders wat aan sensoriese alalie ly, het die vermoë om aktiewe spraak en intakte gehoor te vorm. Hierdie kinders word egter gekenmerk deur die teenwoordigheid van 'n gaping tussen die betekenis en die klank van woorde, waardeur die begrip van spraak ly. Kinders verstaan ​​nie spraak nie, en gebruik dit dus nie, wat die voorkoms van verwante afwykings veroorsaak nie: probleme om kontak met die omgewing te vestig, verval van visuele persepsie, 'n verlangsaming in geestelike ontwikkeling.

Sieke kinders word dikwels die verkeerde diagnose gegee, byvoorbeeld, hulle kan outisme of oligofrenie diagnoseer. As gevolg van 'n foutiewe diagnose sal die regstellende werk wat onderneem word onvoldoende wees.

'N Kind met 'n sensoriese vorm van alalia is onoplettend vir klanke, hy kan stil klanke hoor, of hy mag glad nie op akoestiese stimuli reageer nie. Sulke kinders met groot moeite memoriseer individuele woorde. Hulle vind dit moeilik om hulle in gedagte te hou. Die passiewe woordeboek van kinders met hierdie patologie word baie stadig verryk, dissosiasie word waargeneem tussen die aangewese vak en die begrip van die betekenis van die woord wat dit aandui.

Dikwels is kinders beter om die omliggende spraak soggens waar te neem, aangesien dadelik na die slaap die vermoë om werksfunksie van die serebrale korteks te wees, baie hoër is. Met toenemende moegheid word die begrip van spraak deur kinders aansienlik versleg. Minder dikwels is daar gevalle waar 'n kind beter praat in die aand, want na 'n nagrus kan 'n rem agtergrond optree.

Begrip van spraak deur kinders verbeter nie met 'n toename in die volume nie, waardeur kinders met die sensoriese vorm van alalie van gehoorgestremde kinders onderskei kan word. Sterk stimuli veroorsaak die verskyning van uiters beskermende inhibisie in die brein, waardeur die onderontwikkelde selle van aktiwiteit uitgesluit word. Kalm stille spraak word deur 'n siek krumm gesien, veel beter as 'n harde toespraak of 'n skreeu. Die gebruik van gehoorapparate by kinders-alalikov dra ook nie by tot die verbetering van spraakpersepsie nie.

Dikwels word dit by kinders met hierdie patologie waargeneem, wat uitgedruk word in verhoogde vatbaarheid vir klanke wat onverskillig is vir die omgewing, byvoorbeeld die geluid van verkrummelde papier of drupwater. Gewoonlik in gesonde individue wat sulke klanke hoor, is daar geen reaksie op hulle nie. Die uitsondering is 'n moeg persoon of 'n geïrriteerde toestand.

Kinders wat aan alalie uit die sensoriese vorm ly, sien hierdie geluide vererger, gevolglik reageer hulle pynlik: hulle spreek angs en klagtes oor die oor of hoofpyn, huil.

Alaliese kinders word gekenmerk deur hoë spraakaktiwiteite, wat deur logorrhea gemanifesteer word, waarin die krummel onswoorde wat hom bekend ken, onsameel herhaal. Die kind, wat nie die betekenis verstaan ​​nie, spreek die woorde en frases uit wat hy vroeër of op die oomblik gehoor het, en die woorde en frases wat op hierdie manier gepraat word, word nie deur die kinders erken nie en word nie vasgestel nie.

'N Kind met alalie van sensoriese vorm kan met vreugde na sy eie spraak- en stemintensies luister. Alalic se toespraak word gepaard met lewendige mimiek en gestikulasie. Die spraak self word gekenmerk deur ekspressiewe intonasie.

Sensoriese alaliki kan nie hul eie toespraak beheer nie. Hul stellings is foutief in inhoud en nie akkuraat in vorm nie. Heel dikwels is dit moeilik om hul "vurige" toespraak te verstaan. Parafrasie (vervanging) is in groot hoeveelhede teenwoordig. Dit is ook gevul met gapings, verbind dele van verskillende woorde met mekaar. Spraak-sensoriese oproep word in die algemeen gekenmerk deur verhoogde spraakaktiwiteit, wat plaasvind teen 'n agtergrond van verminderde aandag aan wat deur ander gesê word en die gebrek aan beheer oor 'n mens se toespraak. Spraak sensoriese alyki kan nie as kommunikasiemiddel gebruik word nie.

Benewens bogenoemde simptome van babas met sensoriese vorm van alalie, word persoonlikheidsversteurings waargeneem; verskillende gedragsprobleme, verstandelike gestremdheid. Spraakvaardighede kan nie dien as 'n reguleerder of selfreguleerder van gedragsaksies en die aktiwiteite van 'n siek kind nie.

Korrektiewe werk met alalia, in die eerste beurt, moet in ag neem dat sensuele alalikse nie aan spraakontwikkeling ly nie, hulle word beïnvloed deur die moontlikheid van spraakopleiding op grond van gehoor. Dit is die hoofspesifieke van remediërende werk.

Sensoriese alalie voorspelling van haar is direk afhanklik van die erns van die siekte en die tydigheid van die aanvang van remediërende werk. Met behoorlike en toereikende ingryping van dokters, gereelde spraakterapie klasse, asook gepaste optrede van die binnekring, kry kinders spraakvaardighede op huishoudelike vlak, wat 'n geleentheid bied vir kommunikatiewe interaksie, opleiding en kennis van die wêreld.

Alalia by kinders

Die primêre manifestasies van alalie, ongeag hul vorm, word by kinders op die ouderdom van twee duidelik, wanneer die breinareas ietwat ontwikkel word, en die kinders probeer woorde uitspreek. As u nie betyds begin met behandeling nie, sal hierdie siekte voortgaan om in adolessente te ontwikkel.

Die noodsaaklike tekens van alalie by babas sluit in:

- skending van die beweging;

- verhoogde prikkelbaarheid;

- 'n gebrek aan begrip van die toespraak van volwassenes;

- Gebrek aan basiese selfdiensvaardighede;

- foute in gevalle en afwykings, onleesbaarheid in getalle;

- verstandelike vertraging;

- kommunikatiewe interaksie met volwassenes op die vlak van gebare.

Alalia verraderlike siekte. Dikwels begin kinders, wat nie verstaan ​​waaroor die omgewing praat nie, hulself van hulle af te skei, hulself te verlaat en onverbiddelik te word, wat die rede vir die verkeerde diagnose kan wees. Dikwels word kinders gekrediteer met outisme of verstandelike of verstandelike gestremdheid. Daarbenewens kan jy soms nie die gehoorvlak identifiseer nie.

Daarom, in die eerste beurt, is dit op die ouers se skouers dat die taak van tydige opsporing van die probleem val. En hiervoor moet jy die stadiums van spraakontwikkeling van babas leer.

Ook 'n noodsaaklike teken van 'n gebrek aan spraakontwikkeling is 'n oormatige stadige ontwikkeling van spraakvaardighede, stadige vordering, of die algehele afwesigheid daarvan vir 'n lang tyd.

Differensiële diagnose van alalia is gebaseer op verskeie vergelykingskriteria wat hieronder aangebied word:

- In die motorvorm van Alalia op die perseptuele vlak is spraakpersepsie ongeskonde, en in die sensoriese vorm van Alalia is dit diep versteur;

- In motorkinders stem die begrip van spraak ooreen met hul ouderdomsnorm, en in sintuiglike tydren word die begrip van spraak verswak, maar dit kan effens verbeter met die visuele persepsie van die spreekvak;

- gehoor in kinders met die motoriese vorm van alalia word bewaar, en van die sensoriese een word versteur;

- motoralalie word gekenmerk deur die afwesigheid van echolalia, met sensoriese alalie, integendeel, echolalia is teenwoordig;

- моторные алалики испытывают трудности в повторении слова либо фразы, сенсорные алалики повторяют без труда, но не осознают значения проговоренного слова;

- kinders met 'n motoriese vorm van alalie neig om nie-verbale en verbale kommunikasie, kinders met sensoriese vorm van alalia wil of wil nie net kommunikasie aangaan nie.

Om saam met kinders met alalia te werk, veral spraakoefeninge, moet in die vorm van 'n speletjie uitgevoer word. Slegs in hierdie vorm sal die regstelling tasbaar wees, en dit sal nie die baba onnodig raak nie. Klasse met 'n spraakterapeut moet fokus op die ontwikkeling van geheue en aandag, die vermoë om een ​​voorwerp van 'n ander te onderskei, die vermoë om voorwerpe te korreleer en op te som.

Ook vir die vorming van spraakvaardighede is onontbeerlike fisiese aktiwiteit en enige oefeninge wat bydra tot die ontwikkeling van fyn motoriese vaardighede.

Alalia behandeling

In sommige gevalle kan alalia sonder behandeling verloop namate die krummels volwasse word. Maar dit is dikwels onmoontlik om sonder mediese en spraakterapie intervensie te doen. As die regstelling van alalia korrek en op 'n voldoende vlak uitgevoer word, word die spraakvaardighede heeltemal gevorm, die kind se verstandelike vermoëns verbeter ook, en hy pas beter in die werklike wêreld. Tydige regstelling laat die krummels toe om kontakte met eweknieë te vestig en voldoende met volwassenes te reageer.

Die ondersoek moet omvattend uitgevoer word, met die direkte interaksie van 'n pediater, 'n neuropatoloog en 'n spraakterapeut. Die belangrikste is die identifisering van die graad van breinskade, aangesien die erns van die patologie daarvan afhang.

'N Sagte alalie is beperk tot spraakterapie klasse en tuisoefeninge wat jou toelaat om jou krummels woorde en grammatika vinnig te leer. Spraak terapie regstelling van verskillende vorme van alalie dra by tot die uitbreiding van woordeskat en maak spraak krummels meer geletterd. Hierdie tipe behandeling is egter slegs effektief in sistematiese studies.

In ernstige gevalle, wanneer daar sprake is van growwe letsels van die spraak sentrums, kan terapie ondoeltreffend wees.

Om maksimum doeltreffendheid vir die behandeling van alalie te behaal, word komplekse terapie toegepas, wat drie komponente insluit:

- spraakterapie klasse;

- Spraak terapie massage (effek op die artikulasie spiere die toon van spraak spiere te normaliseer, wat die uitspraak van geluide fasiliteer);

- Mikrostroom refleksologie, waarvan die doel is om die korteks te aktiveer, verantwoordelik vir die begeerte om te praat, woorde, woordeskat, ens.

Die doeltreffendheid van dwelmbehandeling is nie wetenskaplik bewys nie, maar werk aan die vorming van spraakvaardighede word uitgevoer teen die agtergrond van geneesmiddelterapie, wat gefokus is op die aktivering van die veroudering van breinkomponente. Gebruik ook fisioterapie, laserterapie, hidroterapie. Met alalie van enige vorm is dit belangrik om met die ontwikkeling van algemene en fyn motoriese vaardighede, die vorming van kognitiewe verstandelike funksies, soos geheue, geestelike aktiwiteit en aandag, te begin. Van groot belang in die behandeling van alalia het klasse en werk met kinders met alalia by die huis met die gebruik van visuele materiaal.

Kyk na die video: DJ Assad Ft. Denis Azor & Mario Ramsamy & Willy William - Alalila Le Sega OFFICIAL VIDEO HD (November 2019).

Загрузка...