Sielkunde en Psigiatrie

Vroue se emansipasie

Emansipasie van vroue is die rigting van die sosio-politieke hervormingsbeweging, waarvan die grondslag die begeerte is om vroue uit onderdrukking op grond van geslag te bevry. Emansipasie van vroue in eenvoudige woorde impliseer die voorsiening van volle gelykheid in alle sosiale manifestasies, sowel op die vlak van die staat as die publiek, sowel as in die werklewe, sowel as die gesinslewe. In wese vereis hierdie beweging die voorsiening van gelyke regte met mans, die geleentheid om deel te neem aan die keuse van die toekomstige verloop van die beweging (beide in die politiek as in hul eie familie), asook die aktiewe transformasie van die werklikheid.

Wat is dit

Die konsep van emansipasie het sy prominensie in die konteks van die stryd van die vroulike helfte vir hul regte verkry, maar hierdie term beteken bevryding van enige afhanklikheid, vooroordeel of onderdrukking. Hierdie kategorie word in sosiologiese velde gebruik en kenmerk nie net die bevryding van vroue nie, maar ook die uitweg van die vaderlike gesag van kinders en die erkenning van hul vermoë.

Wat die verskillende nasionaliteite betref, word die konsep gebruik om die afskaffing van onderdrukking in die regte van verskillende mense aan te dui (dit word duidelik gesien in die proses van emancipatie van die Joodse volkere). Benewens menslike sfere word emansipasie gebruik in alle terreine waar dit nodig is om onafhanklikheid of vryheid van onafhanklike uitdrukking te beklemtoon, selfs in musiek, dit kenmerk die gebrek aan behoefte om in diskord te val, wat kan lei tot die geboorte van nuwe kreatiewe werke.

Benewens die weiering van onvoldoende krag behels emansipasie die herstel van die regsfeer en die uitoefening van gelyke verantwoordelikhede. Hierdie beginsels moet deur beide partye gerespekteer word, dws Dit gebeur nie dat slegs 'n vrou of 'n kind hul onafhanklikheid en gelykheid eis nie, maar ook die persoon wat teoreties sy regte inbreuk maak, moet vryheid respekteer en ooreenstemmende nakoming van verpligtinge van die tweede party eis.

Emansipasie, as 'n universele beweging impliseer 'n vrywillige verwerping van onderdrukking. Dit is 'n baie belangrike punt, want voorheen kon 'n persoon formeel vrygestel word van pligte of afwykende behandeling, en eintlik die eienaarskap van sy lewe en besluite oorplaas of die vlak van sielkundige druk en manipulasie beïnvloed.

In die oorspronklike historiese konteks is die term gebruik ten opsigte van kinders wat van hul ouers geskei is en opgehou het om onder hul invloed en sorg te wees. Slegs met verloop van tyd het dit sinoniem geword met gelykheid en begin dit versprei na verskeie maatskaplike groepe wie se vryhede om een ​​of ander rede inbreuk gemaak het. Die mees algemene is vroue se emansipasie en die vroulike begeerte vir gelyke vryhede.

Die beweging vir die emancipatie van vroue in die 19de eeu

Die geskiedenis van die emancipatie van vroue het amptelik begin in die dae van die Franse Rewolusie, maar 'n mens kan nie sê dat sulke idees eers gebore is nie. Dit was eerder 'n goeie tyd vir 'n gedagte-omwenteling en die skepping van nuwe sosiale en regsbeginsels. Femin het probeer om hul regte te verdedig en nuwe vlakke van vryheid te ontvang. Hulle het op grond van ondergrondse metodes gewerk. Hulle het demonstrasies en stakings georganiseer, geslote vergaderings en kringe vergader waar hulle die rol van hul eie menings bespreek het en die moontlikheid om hul persoonlike hulpbronne te besef. As gevolg van die amptelike verbod op vroue om politiek te beïnvloed, het hulle verander in manspakke en sodoende probeer om die huidige wetgewing te verander, wat 'n sterk verontwaardiging van mans veroorsaak het. Na sulke verdagtes is vergaderings en protes amptelik verban, en diegene wat sulke optrede ondersteun het, is gestraf as oortreders van die huidige regime.

Verteenwoordigers vir vroue se emansipasie het nie opgehou ná die opgelegde verbod nie, en uiteindelik het hulle hul eie standpunt verdedig en 'n verskuiwing in gelykheid bereik. Uiteindelik is elke nuwe geleentheid aanvanklik met groot moeite teruggewin, en selfs nou is daar gebiede waar emancipate akteurs nog nie bereik het nie. Die eeue oue struktuur van patriargie, die persepsie van 'n vrou as 'n laer wese, is lank in die geskiedenis ingeprent, wetgewing en sielkunde kan nie op een dag uit die psige en die globale struktuur uitgeroei word nie.

Benewens die onafhanklike vrouebeweging om addisionele vryhede te verkry, het ekonomiese ontwikkeling in die 19de eeu gelei tot die feit dat meer en meer werkers in fabrieke en molens benodig word. Dit was so 'n nuwe bedryf wat vroue van huishouwe na loonwerkers gedra het wat hul pligte op gelyke voet met mans verrig het, waarvoor hulle die ooreenstemmende beloning ontvang het. Intellektuele ontwikkeling was aan die beweeg, en meer en meer vroue het formele toestemming gebruik om onderwys te ontvang. Wetenskaplikes en dokters van wetenskap het begin verskyn, baie het op universiteite geleer of nuwe wetenskaplike ontdekkings gemaak.

Dit kan gesê word dat die sosio-ekonomiese situasie en die ontwikkeling van baie lande die ontwikkeling van die emancipasiebeweging van binne af gehelp het, want onder verskillende eksterne toestande sou die vrou se opstand banaal onderdruk word en sal alles normaalweg terugkeer. Revolusionêre tydperke het in die verlede baie verbiede gelaat en geleenthede vir selfverwesenliking gelewer, maar terselfdertyd het daar nuwe probleme opgedoen, sowel op persoonlike vlak as op algemene sosiale vlak. Die verandering van die rol van vroue het 'n direkte en baie helder impak op die stelsel van die hele samelewing, op sy verdere ontwikkeling en raamwerk van bestaan.

Probleme en gevolge van die emansipasie van vroue

Die positiewe aspekte van emancipatie is duidelik omskryf in revolusionêre tye. Nou word daar nog steeds gepraat oor elke geleentheid wanneer nuwe vlakke van gelykheid gehandhaaf word, maar vir geregtigheid is dit opmerklik dat die nuwe organisasie van die samelewing nuwe probleme opgelewer het.

Na langdurige verbod op gelyke regte het baie vroue begin optree soos tieners wie se ouers na hul landhuis gegaan het. Onbeheerde gebruik van alkohol en rook, werk in swaar nywerhede enersyds benadeel sy gesondheid en aan die ander kant vernietig die hele mensdom geleidelik. Die vroulike liggaam word vinnig verslaaf, word slegter met die verwerking van gifstowwe. Dit blyk dat nie net die individuele lot van die vrou nie, maar ook haar kinders, as hulle met 'n gesondheidsversteuring voorkom, vernietig word.

Gelykheid het ook familieverhoudinge geraak, waar mense ingestem het om gesamentlike verpligtinge gesamentlik te vervul. Op hierdie stadium is daar reeds amptelike studies en bevestigde bewyse dat gesinne wat volgens die ou manier leef, minder dikwels geskei word. Die rede hiervoor is dat mans intern nie wil ontmoet, maaltye voorberei of was nie, en vroue word gereël op 'n volwaardige werkskedule en het eenvoudig nie tyd om dit te doen nie, wat lei tot konstante konflik. As pligte nie betyds verdeel word nie, maar deur funksionaliteit, begin dit soos werkreëlings, wat uiteindelik die verhouding van helderheid van gevoelens, onmiddellikheid van manifestasie en die oorspronklike romantiese komponent ontneem.

Al hierdie dinge voeg net skerp hoeke toe, en met die feit dat vroue finansiële onafhanklikheid gekry het, streef hulle nie meer om verhoudings op enige manier te behou nie, maar maklik na die breuk. Dit kan nie gesê word dat dit beslis negatief is nie, aangesien die lewe van 'n persoon wat die waardigheid voortdurend verswak, nie sin maak nie, en nou is daar 'n geleentheid om dit te beëindig, maar in sommige oomblikke stop die mense die beginsels in beginsel.

Op psigologiese vlak word geslag verdraai, vroue word meer manlik, wat op sy beurt die vroulike deel van mans versterk. Duidelike gedefinieerde grense tussen die geslagte word uitgevee, die samelewing word androgyn, en die aantal bande met verskillende geslagte styg. Mans gebruik steeds meer vroue se regte, byvoorbeeld om op kraamverlof te gaan, 'n kind te oefen, borduurwerk of dans te leer. Dit kan beslis nie as negatief beskou word nie, net by 'n keerpunt, die gemeenskap is nog nie gereed om die veranderinge wat plaasvind, te aanvaar nie.

Nou is daar nogal 'n groot aantal mense wat volgens die vorige idees van mans en vroue leef. Hulle probeer alles terugbring na die oorspronklike staat, wat slegs konflikte veroorsaak. Vroue self, wat voordeel trek uit hul loopbane, die probleme ontoeganklik vir mans oorkom, sukses behaal en aktiewe manlike eienskappe in hulself ontwikkel, begin met die gevoel van 'n sterk skouer.

Binne diegene wat geveg het vir vryheid en onafhanklikheid, is daar 'n innerlike herinnering aan daardie tye wanneer jy nie soveel verantwoordelikheid kon aanvaar en agter 'n sterk rug wegkruip nie. In die huidige wêreld, waar vroue sterker word, vermeerder die mense nie hul krag nie, maar verswak die wet van behoud van energie, wat niemand in ag geneem het nie.

Die totale las op die vrou het gevolglik toegeneem, aangesien die vorige huishoudelike en gesinsverantwoordelikhede nie weggegaan het nie, net nou professionele persone by hulle bygevoeg. Die nadeel is dat mans weier om te help, wat aandui dat almal onafhanklik is en homself kan help.

As vroeër 'n vrou net 'n lys geskryf het van alles wat nodig is, moet sy dit nog steeds koop, en hou dan die huishouding en werk in goeie toestand. Waar mans nie die innerlike betekenis van die konsep verstaan ​​nie, en daar is geen hulp van die nanny, huishoudster en ander mense nie, sal die vrou deur haar eie pogings in selfs groter slawerny val. Dit is onmoontlik om uit te gaan omdat sy haarself alleen blameer.

Soos in enige hervormingspogings, is die hoofprobleem die korrekte aanbieding van inligting en die afwesigheid van betekenisverstoring. Waar dit korrek en akkuraat gedoen word, ontvang vroue slegs geleenthede vir ontwikkeling, besef en die vermoë om die wêreld positief te beïnvloed. In sulke situasies waar die konsep deur vrouens self, deur mans of met krag verdraai word, is daar 'n substitusie van konsepte en wat beplan is om die lewe te verbeter. Dit maak dit nie net swaarder nie, maar in sommige situasies vernietig dit ook. Daarom, as jy persoonlik weet dat jou nie jou sal help om die huis te help nie, moet jy ou tradisies hanteer. Dit is dus sinvol om jouself te versorg en kies slegs die werk wat plesier sal bring en baie hulpbronne en vrye tyd sal gee en die verantwoordelikheid vir gesinsondersteuning verskuif. op sy skouers.

Emansipasie is slegs een van die moontlike maniere, 'n variant van die ontwikkeling van jou eie lewe, en hoeveel gebruik dit nodig is om selfstandig te besluit. Op die vlak van die staat en die wetgewende basis word vroue se vryheid van besef altyd verdedig deur die pogings van revolusionêre.

Загрузка...

Kyk na die video: Suspense: Man Who Couldn't Lose Dateline Lisbon The Merry Widow (September 2019).