Sielkunde en Psigiatrie

Transaksionele analise

Transaksionele analise - Dit is 'n redelike sielkundige model wat ontwerp is om die gedragsfunksionering van 'n persoon te vertoon en te analiseer, individueel en in 'n groep. So 'n model sluit in filosofie, 'n konsep en maniere waarop mense hulself verstaan, hul persoonlike eienskappe van interaksie met die omgewing. Psigoanalise het 'n sentrale beginpunt geword vir die vorming van hierdie konsep. Die skrywer van die konsep word beskou as E. Bern. In hierdie geval het transaksionele analise as 'n sielkundige model 'n aansienlik groter skaal verkry. Die spesifisiteit daarvan is in 'n eenvoudige, toeganklike taal. Sy fundamentele beginsels is absoluut elementêr en wyd beskikbaar.

Die basis van hierdie konsep is 'n postulaat waarin verklaar word dat 'n individu, onder bepaalde omstandighede, aksies kan verrig wat uitsluitlik op een van die drie I-posisies staatmaak wat duidelike verskille het.

Eric Berne se transaksionele analise word beskou as 'n rasionele metode om gedragsreaksies te verstaan, gebaseer op die gevolgtrekking dat elke individu kan leer om vir homself te dink, homself te vertrou, openlik sy eie gevoelens uit te druk, onafhanklike besluite te neem, noue kontakte te bou.

Bern se Transaksionele Analise

Die teorie van transaksionele analise van Bern is gelyktydig 'n analise en psigokorrektiewe impak. Elke individu by geboorte het die vermoë om hul eie vermoëns te ontwikkel tot voordeel van die samelewing en hul persoon, werk produktief en kreatief en geniet die lewe. Die baie frase "transaksionele analise" beteken letterlik 'n analise van die interaksie.

Eric Berne se transaksionele analise is gebaseer op die vaardighede van die vakke om hul eie gedragsreaksies te verstaan, om sy onvoldoende patrone uit sy eie persoonlikheid te skei. Aangesien die individu die reg van keuse het, het hy die geleentheid om onafhanklik te word, vry van sy eie verlede, geïnspireerde stereotipes van gedrag, en sodoende die gevestigde lewenssituasie (lot) te verander. Die verskil van die omskrewe konsep van die ander lê in die afwesigheid van die vestiging van aandag op individuele gedragsreaksies en beroep op meer betekenisvolle en langdurige vorme en gevolge van gedrag.

Transaksionele analise van kommunikasie is daarop gerig om meer oop en ware interaksies tussen die vakke en tussen die interne strukture van die individu te vestig. 'N Transaksie is 'n eenheid van kommunikatiewe interaksie wat 'n stimulus of reaksie kan wees, dit is gerig op die persoon of kom van hom af. Ontleding van die kommunikasieproses, aangebied in die vorm van 'n reeks transaksies, toon die oorsake van probleme en steurnisse in menslike interaksies.

Volgens Bern word die menslike persoon gekenmerk deur die teenwoordigheid van drie komponente - ego state of vloere (vlakke). Ten einde begrip te vereenvoudig, het hy hierdie state (vlakke) genoem: ouer, volwassene en kind. Elke individu het ouers of mense wat hul rol vervul het. Daarom bly alles wat die kind self op sy kop gekopieer en gered het, steeds in sy psige bestaan, geleidelik transformeer en moderniseer. Dit sal die ego staat van "ouer" wees. Eenvoudig gestel, in elke persoon is daar ouers wat hulle opgewek het in die kinderjare en wat voortgaan om in die opvoeding tot vandag toe betrokke te wees, wat manifesteer in morele houdings en morele oriëntasie, partydigheid en vandag se gedrag. Die ouer in die vak is verantwoordelik vir sy gewete en beklee die boonste vlak van die persoonlikheid, wat die mees brose deel is. Byvoorbeeld, in die proses van drankvergiftiging, word die "ouer" eers afgeskakel, wat hom in gewetenlose, onsedelikheid en dikwels immoraliteit van gedrag kan manifesteer.

Die ego-staat "volwasse" is verantwoordelik vir die ontleding van die werklikheid en die assessering van geleenthede. Hierdie toestand is 'n persoonlikheidstruktuur wat op die huidige gebeure spesifiek "hier en nou" reageer. Die ego-staat "volwasse" beskou en transformeer die inligting wat in die hede ontvang word, soos 'n rekenaar. Daarbenewens is hierdie ego-staat ook 'n bemiddelaar in die interne verhoudings tussen die ouer en die kind.

Elke vak was een keer 'n kind, so echo's uit die kinderjare word gevind in die volwasse bestaan ​​van die individu as 'n ego-staatse kind. Hierdie toestand word gekenmerk deur onder die afskrikmiddel, toelaatende en uitdagende gevolge van die "ouer". Dit word gemanifesteer in die voortplanting van effens aangepaste kinders se gedragsreaksies, soos skuldgevoelens, skaamte, onredelike vrees, oormatige angs, wrok, wag vir 'n wonderwerk, fantasieë, protes, kinderlikheid, onverskilligheid, pret, lag.

Die ego-staat "kind" is verantwoordelik vir ontvanklikheid, emosionaliteit, intuïsie, kreatiewe uitdrukking en onvanpaste gedrag. Dit is in elke persoon daar is 'n klein dogtertjie of seun.

Transaksionele analise van kommunikasie kenmerk 'n geestelik gesonde en suksesvolle vak as 'n outonome, goed gekoördineerde en konflikvrye werk van al drie lande. Algemene gedragsreaksies word beheer deur die volwasse ego-staat.

In intrapersoonlike konflikte, in situasies waar 'n "volwassene" krag verloor, waardeur dit nie die verhouding tussen "ouer" en "kind" kan reguleer nie, vind daar verskillende dooiesituasies plaas wat lei tot sielkundige probleme, soos slegte bui, konflikte, depressie, neurose en ens

Elke staat van die ego is noodsaaklik omdat dit sekere funksies verrig. Dus, alle oortredings van die kommunikatiewe interaksie word geassosieer met die onderdrukking van een staat of met die opsporing daarvan in situasies wat hierdie staat nie moet beheer nie.

Psigoterapie transaksionele analise volgens Bern behoort 'n depressiewe ego-staat te laat herleef of aktualisering te onderrig in gevalle waar dit nodig is vir harmonieuse interaksie. Uit die oogpunt van hierdie konsep, vir optimale persoonlike funksionering, is dit nodig om harmonies saam te leef in die individu al drie state van I. Die taak van strukturele analise is om die verhouding tussen die toestande van die individu te identifiseer, te help om intrapersoonlike probleme te verstaan ​​en reg te stel om patologie aan te pas en te elimineer.

Die gedetailleerde teorie van verhandelde analise van Bern bied 'n aantal definisies wat nodig is om te verstaan ​​wat gebeur tydens die kommunikatiewe interaksie tussen mense, naamlik spel, streel, afpersing, vroeë besluite en verbods, lewenssituasie.

Die vaste en onbewuste gedragspatroon waarin 'n individu poog om volle kontak (nabyheid) deur manipulatiewe gedrag te vermy, word 'n spel genoem. Byvoorbeeld, frases soos: "kyk wat jy met my gedoen het", "as dit nie vir jou was nie".

Transaksionele analise-speletjies is die gevolglike een van een reeks addisionele verborge transaksies met 'n duidelike, konkrete en voorspelbare uitkoms wat deur een van die spelers vereis word.

Strokes is transaksies wat verantwoordelik is vir die induksie van positiewe gevoelens of negatiewe emosies. Daarom is beroertes positief, 'n voorbeeld, "jy is oulik vir my", negatief, 'n voorbeeld, "jy hou nie van my nie", voorwaardelik, 'n voorbeeld, "jy sal my meer simpatiek wees as ..." en onvoorwaardelik: "Ek aanvaar jou presies dit, wat jy is. "

Uitpersing is 'n manier van gedragsrespons, waardeur individue hul gewone houdings uitoefen, negatiewe emosies op hulself veroorsaak, ander dwing om hulle te kalmeer. Uitdrukking word gewoonlik verkry deur die inisieerder van die spel (dit is die manipuleerder) aan die einde.

Vroeë besluite en verbodsbepalings is een van die belangrikste terme van transaksionele analise, wat beteken dat inligting wat van ouers na kinders oorgedra word gedurende die kindertydperk, van die staat se kind weens die ervarings, bekommernisse en bekommernisse van die ouers. Sulke verbod kan vergelyk word met onveranderlike gedragspatrone. Die reaksie op hierdie inligting is dat die kind "vroeë besluite neem." Met ander woorde, die kind ontwikkel formules van gedrag, wat afgelei word van die "verbods".

Die lewe scenario is 'n analogie van Adler se "leefstyl". Dit dek verbande (ouerboodskappe), vroeë besluite (reaksie op 'n verbod), speletjies wat vroeë besluite bevat, afpersing, wat vroeë besluite, verwagtinge en hipoteses oor die einde van die "lewe" regverdig.

Transaksionele analise-speletjies is 'n kompleks van transaksies wat gekenmerk word deur verborge motivering, 'n ketting van bewegings wat 'n val of 'n vangs bevat. Die oorwinning is 'n besondere emosionele ingesteldheid waarmee die speler 'n bewusteloos begeerte voel

Transaksionele interaksie analise het ten doel om individue bewus te maak van hul eie speletjies, lewenspatrone, I-state en, indien nodig, nuwe besluite te neem wat verband hou met gedragsresponse en die bou van 'n toekomstige lewe. Die kern van psigokorrektiewe werk lê in die ontwikkeling van persoonlikheid uit die implementering van opgelegde gedragsprogramme en help hom om onafhanklikheid, spontaneïteit, vermoë om volwaardige kontakte te ontwikkel (noue verhoudings).

Psigoterapie transaksionele analise is hoofsaaklik afkomstig van gestaltterapie. Strukturele ontleding van die i-posisie behels die vertoning en interaksie deur tegnieke gebaseer op rolspeletjies, met gepaardgaande bepalings van die werklike en hipotetiese aard van die transaksie. Daar is hoofsaaklik twee hoofprobleme, naamlik besoedeling, wat bestaan ​​uit die meng van twee verskillende ego-posisies en uitsonderings, wat bestaan ​​uit die rigiede beperking van ego-state van mekaar.

Metodes van transaksionele analise word gebruik om verskeie kommunikasieprobleme op te los, in stryd met die normale interaksie binne en tussen mense. Hierdie metode beskou die vier potensiële posisies van die lewe, wat die houding teenoor die omgewing en self bepaal:

Jy is goed. Ek is goed of jy gaan goed.

- jy is sleg - ek is goed of jy is nie in orde nie - ek is in orde;

Jy is goed. Ek is sleg of jy gaan goed. Ek is nie goed nie.

- jy is sleg - ek is sleg.

Die eerste posisie word beskou as die hoofpostulaat van die lewe en verteenwoordig daardie houdings wat 'n individu tevrede stel met die lewe. As alle vakke aan hierdie posisie voldoen, sal transaksionele analise nie nodig wees nie. Eksterne omstandighede dwing individue om ander houdings te kies, waarvolgens drie ander poste verskyn het.

Die tweede posisie word gelei deur mense wat besig is met antisosiale gedrag, manipulasie van die omgewing. Sulke mense is daarvan oortuig dat wedersyds voordelige samewerking tussen vakke onmoontlik is. Hulle beskou dit as onmoontlik vir hulle om openlik die samelewing vir iets te vra en daarom probeer hulle 'n ander individu mislei om te kry wat hulle wil.

Die derde posisie word gehou deur vakke wat hulself onwaardig ag. Dit is hulle oortuig dat hulle nie hoë lone waardig is nie, 'n gelukkige lewe, 'n beter vennoot. Sulke individue word voortdurend geteister deur hul eie minderwaardigheid en skuld. Hulle bestaan ​​asof dit in 'n noodlottige scenario is. Hierdie vakke gee elke dag hul eie lewensposisies aan diegene rondom hulle, wat hul eie belange nivelleer.

Die vierde posisie behoort aan persone wat ontevrede is met hul eie wese, en daarom baie ongelukkig. Dikwels lei hierdie posisie individue tot selfmoordpogings. Bern het geglo dat al die hulpbronne om 'n gelukkige persoon te word, beskikbaar is vir elke individu.

Transaksionele interaksie-analise laat vakke toe om na hul eie persona te kyk, asof van buite, en vind in hulself die nodige hulpbronne om verandering aan te bring.

Daarbenewens word transaksionele konflikanalise suksesvol gebruik om voorkoms en konfrontasie in interpersoonlike kontakte voor te stel en te voorkom. Om 'n konfliksituasie op te los, moet u in die eerste beurt in die posisie van 'n volwassene bly. En dan moet jy probeer om jou teenstander na die volwasse posisie te bring. Vir hierdie doel word dit aanbeveel om eers toestemming te gee, en dan 'n vraag te stel.

Metodes van transaksionele analise wat deur Bern gevorm word, het verskeie stadiums: die teorie van ego-state of strukturele analise, transaksionele analise van kommunikatiewe interaksie en aktiwiteit (gebaseer op die definisie van "transaksie" as die interaksie van die i-posisies van twee individue wat ingeskryf het), spelanalise en lewensituasie ).

Vandag is transaksionele analise van opleiding, wat jou toelaat om 'n kwalitatief nuwe vlak van professionaliteit te bereik, baie in aanvraag. Hierdie metode bied die geleentheid vir persoonlike groei en professionele ontwikkeling in 'n wye verskeidenheid beroepe wat met intensiewe interpersoonlike kontakte geassosieer word.

Teorie van Transaksionele Analise

Seleksie van ego-posisies in die teorie van transaksionele analise is gebaseer op drie aksiomatiese postulate:

- elke volwassene was voorheen 'n kind, wat in elke persoonlikheid deur die I-staats "kind" voorgestel word;

- elke vak met normaal gevormde breinstrukture is potensieel in staat om 'n voldoende assessering van die werklikheid te maak (die vermoë om ekstern-komende data te sistematiseer en rasionele besluite te verwys na die I-staat "volwasse";

- elke individu het of het nog ouers of persone wat hulle vervang (daar is 'n ouer in elke persoonlikheid wat die vorm van die I-ouerstaat bevat).

In Bern is 'n "volwassene" 'n soort arbiter tussen die I-state "kind en ouer". Die volwassene besluit, die inligting ontleed, watter gedragsreaksies die beste pas by spesifieke omstandighede, watter patrone moet weggegooi word en wat integendeel ingesluit moet word.

Een I-staat is "besoedel" deur 'n ander I-staat.

Transaksionele analise van voorbeelde, 'n individu verwar ouerlike reëls vir die I-toestand van 'n volwasse hier-en-nou-werklikheid (dus word die volwassene "Ek" deur die ego-staat "ouer" besoedel) wanneer oortuigings as feite beskou word (dit is die volwasse ego besoedel ego staat "kind").

Deur die verbale en nie-verbale komponente van gedrag te waarneem, kan mens ego-posisies in 'n persoon diagnoseer. Transaksies is verbale en nie-verbale wisselwerking tussen mense. Dit is, die transaksie is die uitruil van invloede tussen die I-state van die praatvakke. Sulke gevolge is onvoorwaardelik en voorwaardelik, negatief en positief. Daarbenewens is transaksies parallel, verborge en kruisende.

Parallel is transaksies waarin die boodskap van een individu direk aangevul word deur die antwoord van die ander (die vraag is die antwoord). Sulke interaksies kan nie konflikte veroorsaak nie en kan onbepaald duur (die eerste wet van kommunikasie).

Oorvleuelende transaksies word gekenmerk deur die vermoë om konflik te produseer. In sulke gevalle word 'n onverwagte reaksie aan die boodskap gegee, dit wil sê, die verkeerde ego staat word geaktiveer. Byvoorbeeld, die man op die vraag "waar is my sleutels," ontvang van die vrou die antwoord "vat dit waar jy dit sit." Met ander woorde, die antwoord wat uit 'n volwassene voortspruit, word 'n ouer se reaksie gegee. Sulke kruis-transaksies kan begin met wedersydse verwytinge, byt replika, en eindig in 'n twis.

Die doel van transaksionele analise is om uit te vind presies watter ego-staat 'n kommunikatiewe boodskap gestuur het en watter ego-staat hierdie boodskap ontvang het.

Transaksionele konflik analise is die transformasie van gewone transaksies in die buitengewone, wat ooreenstem met die spesifieke situasie. Met ander woorde, wanneer die situasie die gesamentlike arbeid van arbeid benodig, kan twee kinders nie saamstem nie en dus produktief saamwerk. Vir sulke situasies het ek die toestand van "volwasse" nodig. Transaksies is ewewydig ongewoon, dit is parallel, wanneer die versendings- en responsvektore saamval en kruis, dit is gewone, wanneer hierdie vektore kruis, wat tot konfrontasie lei (die tweede wet van kommunikasie). In die proses om transaksies te ontleed, is dit nie genoeg om die feit van kruisings van vektore te bepaal nie. Dit is ook nodig om vas te stel watter persoonlikheidskomponent onverwags meer aktief geword het en die kommunikatiewe interaksie vernietig het. Transaksionele analise is 'n voorbeeld van 'n deelnemer in 'n transaksie tot die oproep van 'n volwasse ego-staat tot sy volwasse self wat op 'n kind se selfstandige posisie reageer. Dit is dus nodig om die oplossing van die situasie uit te stel totdat die vektore ooreenstem met 'n staat waarin verdere transaksies parallel kan word.

Скрытые трансакции охватывают более двух я-состояний, поскольку информация в них камуфлируется под социально приемлемый посыл, однако ответное реагирование ожидается со стороны действия скрытого сообщения. Следовательно, скрытые трансакции содержат неявные сообщения, посредством которых можно скрыто воздействовать на людей (люди не осознают, что на них оказывается воздействие).

Moderne transaksionele analise beskou persoonlike verandering as 'n besluitmodel. Die grondslag van die hele terapie van die moderne konsep van transaksionele analise is die oortuiging wat gebaseer is op die verandering van sulke vroeë besluite.

In die moderne rigting van die beskrywende metode is die terapeut en die kliënt wedersyds verantwoordelik vir die uitkoms van die doelwitte van die kontrak, wat daarop gemik is om 'n uitkoms van die scenario te bereik, asook om outonomie te verseker.

Moderne transaksionele analise is gefokus op persoonlike verandering. Dit is sy hoofdoel, en die begrip van persoonlike probleme word nie oorweeg as gevolg van terapie nie. Inteendeel, hul bewustheid is 'n instrument wat daarop gemik is om die persoonlikheid te verander. Dieselfde wysiging behels om 'n besluit oor die transformasie te maak, en dan kom 'n aktiewe proses vir die implementering daarvan.

Moderne transaksionele analise van leer sluit in die teorie van persoonlikheid, kindontwikkeling en kommunikasie, analise van komplekse strukture en organisasies. Dit is in praktiese toepassing 'n stelsel van korrektiewe impak op individue, paartjies, gesinne en ander groepe.

Kyk na die video: Transaksionele Analise (November 2019).

Загрузка...