Sielkunde en Psigiatrie

Geestesversteurings

Geestesversteurings - Dit is in die breë sin van die siekte van die siel, wat 'n toestand van geestelike aktiwiteit beteken wat anders as gesond is. Hul teenoorgestelde is geestelike gesondheid. Individue wat die vermoë het om aan te pas by die daaglikse veranderende lewensomstandighede en daaglikse probleme op te los, word oor die algemeen as geestelik gesond beskou. Wanneer hierdie vermoë beperk word, bemeester die vak nie die huidige take van die professionele aktiwiteit of die intieme-persoonlike sfeer nie, en kan hy ook nie die gestelde doelwitte, bedoelings, doelwitte bereik nie. In so 'n situasie kan mens 'n verstandelike abnormaliteit vermoed. Dus word neuropsigiatriese versteurings genoem 'n groep stoornisse wat die senuweestelsel en die individu se gedragsreaksie beïnvloed. Die beskadigde patologieë kan voorkom as gevolg van abnormaliteite wat metaboliese prosesse in die brein tot gevolg het.

Oorsake van Geestesversteurings

Neuropsigiatriese siektes en afwykings as gevolg van die veelheid van faktore wat hulle uitlok, is ongelooflik divers. Oortredings van geestelike aktiwiteit, ongeag hul etiologie, word altyd vooraf bepaal deur afwykings in die werking van die brein. Alle oorsake word in twee subgroepe verdeel: eksogene faktore en endogene. Die voormalige sluit in eksterne invloede, byvoorbeeld die gebruik van giftige stowwe, virussiektes en beserings, insluitend immanente oorsake, insluitend chromosomale mutasies, oorerflike en geen siektes, en geestelike ontwikkelingsversteurings.

Weerstand teen geestesversteurings hang af van die spesifieke fisiese eienskappe van individue en die algemene ontwikkeling van hul psige. Verskillende vakke het verskillende reaksies op geestelike angs en probleme.

Daar is tipiese oorsake van afwykings in geestelike funksionering: neurose, neurasthenie, depressiewe toestande, blootstelling aan chemiese of giftige stowwe, hooftrauma, oorerwing.

Angs word beskou as die eerste stap wat lei tot die uitputting van die senuweestelsel. Mense is dikwels geneig om verskillende negatiewe ontwikkelings in hul verbeelding te teken, wat nooit werklikheid word nie, maar onnodige angs tevergeefs veroorsaak. Sodanige angs word geleidelik opwarm en, soos die kritiese situasie groei, kan dit omskep in 'n meer ernstige siekte, wat lei tot 'n afwyking van die individu se geestelike persepsie en steurnisse in die funksionering van verskillende strukture van die interne organe.

Neurasthenia is 'n reaksie op langdurige blootstelling aan traumatiese situasies. Sy word vergesel deur verhoogde moegheid en uitputting van die psige teen die agtergrond van hiper-opwinding en konstante prikkelbaarheid. Terselfdertyd is opgewondenheid en koppigheid beskermende middele teen die finale uitval van die senuweestelsel. Individue wat gekenmerk word deur 'n verhoogde verantwoordelikheidsgevoel, hoë angs, mense wat nie genoeg slaap kry nie en met baie probleme belas word, is meer geneig tot neurastene toestande.

As gevolg van 'n ernstige traumatiese gebeurtenis wat die onderwerp nie probeer konfronteer nie, begin 'n histeriese neurose. Die individu beweeg eenvoudig in so 'n toestand, en dwing hom om die hele "sjarme" van ervarings te voel. Hierdie toestand kan gekenmerk word deur 'n duur van twee tot drie minute na verskeie jare. In hierdie geval, hoe langer die lewensduur raak dit, hoe ernstiger sal die geestesversteuring wees. Slegs deur die houding van die individu tot sy eie siekte en aanvalle te verander, kan hierdie genesing bereik word.

Depressie kan ook toegeskryf word aan neurotiese afwykings. Dit word gekenmerk deur 'n pessimistiese bui, blues, gebrek aan vreugde en begeerte om iets in sy bestaan ​​te verander. Depressie gewoonlik vergesel van slapeloosheid, weiering om te eet, intima, gebrek aan begeerte om alledaagse dinge te doen. Dikwels word depressie uitgedruk in apatie, hartseer. 'N Depressiewe persoon is in sy eie werklikheid, merk nie ander mense op nie. Sommige is op soek na 'n uitweg van depressie in alkohol of dwelms.

Ook ernstige geestesversteurings kan die toelating van verskeie chemiese middels, soos medisyne, veroorsaak. Die ontwikkeling van psigose veroorsaak skade aan ander organe. Die aanvang van voortgesette, langdurige en chroniese inkorting van geestelike aktiwiteit is dikwels die gevolg van traumatiese breinbesering.

Geestelike versteurings is byna altyd geassosieer met brein tumor prosesse, sowel as ander growwe patologieë. Geestesversteurings vind ook plaas na die gebruik van giftige stowwe, soos narkotiese middels. Gewaagde oorerflikheid verhoog dikwels die risiko van wanfunksies, maar nie in alle gevalle nie. Dikwels is daar geestesversteurings na bevalling. Verskeie studies toon aan dat bevalling 'n direkte verband het met die toename in die frekwensie en voorkoms van verstandelike patologieë. Terselfdertyd bly die etiologie onduidelik.

Simptome van geestesversteurings

Die hoof manifestasies van gedragsafwykings, geestesongesteldheid, die Wêreldgesondheidsorganisasie noem oortredings van geestelike aktiwiteit, bui of gedragsreaksies wat verder gaan as die grense van bestaande kulturele en morele norme en oortuigings. Met ander woorde, sielkundige ongemak, ontwrigting van aktiwiteit in verskeie velde - al hierdie is tipiese tekens van die wanorde wat beskryf word.

Daarbenewens het pasiënte met geestesversteurings dikwels verskillende fisiese, emosionele, kognitiewe en perseptuele simptome. Byvoorbeeld: 'n individu mag ongelukkig of oormatige onvergelykbare gebeurtenisse voel, daar kan foute wees in die bou van logiese verhoudings.

Die hoof simptome van geestesversteurings is verhoogde moegheid, vinnige onverwagte verandering van bui, onvoldoende reaksie op 'n gebeurtenis, ruimtelike en temporale disoriëntasie, vae bewustheid van die omliggende werklikheid met gebreke van persepsie en benadeelde toereikende houding teenoor eie toestand, gebrek aan respons, vrees, verwarring of hallusinasies, steurnis slaap, slaap en wakker word, angs.

Dikwels kan 'n individu wat aan stres blootgestel is en wat gekenmerk word deur 'n onstabiele geestestoestand, obsessiewe idees ontwikkel, manifesteer deur wanorde van vervolging of verskillende fobies. Dit lei daarna tot 'n lang depressie, gepaardgaande met tydperke van kort, gewelddadige emosionele uitbarstings, en streef daarna om onpraktiese planne te formuleer.

Dikwels het die sterkste stres wat met geweld gepaard gaan of die verlies van 'n nabye familielid, 'n onderwerp met onstabiele geestelike aktiwiteit, oorleef, in selfidentifisering vervang, en oortuig dat die persoon wat in werklikheid oorleef het, nie meer bestaan ​​nie, dit vervang is deur 'n heeltemal ander persoon wat nie het te doen met wat gebeur het. So, die menslike psige soos dit verberg die onderwerp van die verskriklike obsessiewe herinneringe. So 'n "vervanging" het dikwels 'n nuwe naam. Die pasiënt mag nie op die naam wat by geboorte gegee word, reageer nie.

As die onderwerp aan 'n geestesversteuring ly, kan hy 'n wanorde van selfbewussyn ervaar, wat uitgedruk word in verwarring, depersonalisering en derealisering.

Daarbenewens is mense met verstandelike afwykings vatbaar vir die verswakking van geheue of die totale afwesigheid, paramedie, oortreding van die denkproses.

Delirium is ook 'n gereelde metgesel van geestesversteurings. Hy is primêr (intellektueel), sensueel (figuurlik) en affektief. Primêre delirium verskyn aanvanklik as die enigste teken van geestesversteuring. Sensuele onkunde word gemanifesteer in die skending van nie net rasionele kennis nie, maar ook sensueel. Affektiewe delirium ontstaan ​​altyd met emosionele probleme en word gekenmerk deur figuurlikheid. Hulle identifiseer ook toesigbare idees, wat hoofsaaklik as gevolg van werklike omstandighede voorkom, maar daarna 'n waarde besit wat nie ooreenstem met hul plek in bewussyn nie.

Tekens van Geestesversteuring

Om die tekens en eienskappe van geestesversteurings te ken, is dit makliker om hul ontwikkeling te voorkom of om vroeg in die voorkoms van afwykings te identifiseer, eerder as om die lopende vorm te behandel.

Die ooglopende tekens van geestesversteurings sluit in:

- die voorkoms van hallusinasies (ouditief of visueel), uitgedruk in gesprekke met homself, in reaksie op bevraagtekeninge van 'n nie-bestaande persoon;

- onredelike lag;

- probleme om te konsentreer in die uitvoering van die taak of tematiese bespreking;

- veranderinge in die individu se gedragsreaksie teenoor familielede, dikwels gewelddadige vyandigheid;

- Spraak kan frases met waanlike inhoud bevat (byvoorbeeld, "Ek moet myself skuldig maak aan alles"), behalwe, dit word stadig of vinnig, ongelyk, intermitterend, verward en baie moeilik om te lees.

Persone met geestesversteurings probeer dikwels om hulself te beskerm, in verband waarmee hulle alle deure in die huis sluit, die vensters sluit, noukeurig enige kos kos, of die kos heeltemal weier.

U kan ook die tekens van geestesversteuring waargeneem in die vroulik, belig:

- ooreet, wat lei tot vetsug of weiering om te eet;

- alkoholmisbruik;

- oortreding van seksuele funksies;

- die ontwikkeling van verskillende vrese en fobies, die verskyning van angs;

- prikkelbaarheid;

- gestremdheid;

- slapeloosheid;

- hoofpyne;

- depressie van die staat;

- moegheid.

In die manlike deel van die bevolking is dit ook moontlik om tekens en kenmerke van geestesversteurings te onderskei. Statistieke beweer dat die sterker seks meer geneig is om aan geestesversteurings as vroue te ly. Daarbenewens word manlike pasiënte gekenmerk deur meer aggressiewe gedrag. Dus, algemene simptome sluit in:

- sorgelose voorkoms;

- daar is 'n onverskilligheid in voorkoms;

- kan higiëniese prosedures vir 'n lang tyd vermy (moenie was of skeer nie);

- vinnige bui veranderings;

- Wilde jaloesie gaan, alle grense verbygaan;

die beskuldiging van die omgewing en die wêreld in al die probleme wat ontstaan;

- isolasie;

aanraking;

- vernedering en belediging in die proses van kommunikatiewe interaksie van sy gesprekspartner.

Tipes versteurings

Een van die mees algemene vorms van geestesongesteldheid wat twintig persent van die wêreld se bevolking ly gedurende die lewe, is geestesongesteldheid wat verband hou met vrees.

Sulke afwykings sluit in veralgemaakte vrees, verskillende fobies, paniek en stresversteurings, obsessiewe state. Vrees is nie altyd 'n manifestasie van die siekte nie, dit is basies 'n natuurlike reaksie op 'n gevaarlike situasie. Vrees word egter dikwels 'n simptoom wat die voorkoms van 'n aantal afwykings aandui, byvoorbeeld seksuele perversie of affektiewe afwykings.

Depressie word jaarliks ​​gediagnoseer in ongeveer sewe persent van die vroulike bevolking en drie persent van die man. Vir die meeste individue vind depressie een keer in hul leeftyd plaas en word dit selde in 'n chroniese toestand.

Skisofrenie is ook een van die mees algemene tipes geestelike ontwrigting. Wanneer dit waargeneem word afwykings in denkprosesse en persepsie. Pasiënte met skisofrenie is voortdurend in 'n ernstige depressiewe toestand en vind dikwels troos in alkoholiese drank en narkotiese middels. Skisofrenie vertoon dikwels lusteloosheid en aggressie teenoor isolasie uit die samelewing.

In epilepsie, bykomend tot mislukkings in die werking van die senuweestelsel, ly pasiënte aan epileptiese aanvalle met stuiptrekkings dwarsdeur die liggaam.

Bipolêre affektiewe persoonlikheidsversteuring of maniese-depressiewe psigose word gekenmerk deur affektiewe toestande waarin die pasiënt afwissel met simptome van maniese depressie, of manifestasies van manie en depressie plaasvind gelyktydig.

Siektes wat verband hou met eetversteurings, byvoorbeeld bulimie en anoreksie, behoort ook aan die vorms van geestesversteurings, aangesien ernstige oortredings van die dieet mettertyd die voorkoms van patologiese veranderinge in die menslike psige veroorsaak.

Onder ander algemene afwykings in verstandelike prosesse by volwassenes is:

- verslawing aan psigoaktiewe stowwe;

- alkoholverslawing;

- Afwykings in die intieme sfeer,

- slaapdefekte, soos slapeloosheid en hipersomnia;

- Gedragsgebreke veroorsaak deur fisiologiese redes of fisiese faktore,

- Alzheimer se siekte;

- verstandelike vertraging;

- emosionele en gedragsafwykings in die kinders se ouderdom;

- persoonlikheidsversteurings.

Dikwels kom geestesongesteldheid en afwykings selfs in die kinder- en adolessentydperk voor. Ongeveer 16 persent van kinders en adolessente het verstandelike gestremdhede. Die grootste probleme wat kinders in die gesig staar, kan in drie kategorieë verdeel word:

- verstandelike ontwikkelingsversteuring - babas in vergelyking met hul eweknieë is agter in die vorming van verskillende vaardighede, in verband waarmee hulle probleme van 'n emosionele en gedragsaard ervaar;

- emosionele defekte geassosieer met ernstig beskadigde gevoelens en gevolge;

- Uitgebreide patologieë van gedrag, wat uitgedruk word in die afwyking van die gedragsreaksies van die baba uit die sosiale fondasies of manifestasies van hiperaktiwiteit.

Neuropsigiatriese versteurings

Die moderne hoë spoed lewe ritme maak mense aan te pas by verskillende omgewingstoestande, slaap, tyd en energie te bied om betyds te wees. Dit is onmoontlik om alles met 'n persoon te doen. Om vir konstante haas te betaal, is gesondheid. Die werking van die stelsels en die gekoördineerde werk van alle organe is direk afhanklik van die normale aktiwiteit van die senuweestelsel. Die uitwerking van eksterne omgewingstoestande van 'n negatiewe oriëntasie kan geestesongesteldheidsprobleme veroorsaak.
Neurasthenia is 'n neurose wat ontstaan ​​op die agtergrond van 'n sielkundige trauma of oorwerk van die liggaam, byvoorbeeld, weens gebrek aan slaap, gebrek aan rus, langdurige harde werk. Die neurastene toestand ontwikkel in stadiums. In die eerste fase word aggressiwiteit en geïrriteerdheid, slaapstoornis, onvermoë om op aktiwiteit te konsentreer, waargeneem. In die tweede stadium word irritasie waargeneem, wat gepaard gaan met moegheid en onverskilligheid, verlies aan eetlus en ongemak in die epigastriese streek. Daar kan ook hoofpyn, stadiger of verhoogde hartklop, skeurende toestand wees. Die onderwerp in hierdie stadium neem dikwels situasies in die gedrang. In die derde stadium verander die neurastene toestand in 'n inerte vorm: apatie, depressie en lusteloosheid oorheers in die pasiënt.

Obsessiewe state is 'n vorm van neurose. Hulle word vergesel van angs, vrese en fobies, 'n gevoel van gevaar. Byvoorbeeld, 'n individu mag oormatig bekommerd wees as gevolg van die hipotetiese verlies van iets of bang wees om met hierdie of daardie siekte besmet te word.

Neurose van obsessiewe state word vergesel van herhaalde herhaling van dieselfde gedagtes, wat geen betekenis vir die individu het nie, 'n reeks verpligte manipulasies voor sommige sake, die voorkoms van absurde begeertes van obsessiewe aard. Simptome is gebaseer op 'n gevoel van vrees om op te tree in teenstelling met die innerlike stem, selfs al is sy vereistes absurd.

Bewuste, skelm individue wat onseker is oor hul eie besluite en onderhewig is aan die mening van die omgewing, is gewoonlik onderhewig aan so 'n oortreding. Obsessiewe vrese word in groepe verdeel, byvoorbeeld, daar is 'n vrees vir duisternis, hoogtes, ens. Hulle word waargeneem in gesonde individue. Die rede vir hul geboorte word geassosieer met 'n traumatiese situasie en die gelyktydige impak van 'n spesifieke faktor.

Dit is moontlik om die voorkoms van die beskryf geestesversteuring te voorkom deur selfbeeld te verhoog, selfvertroue te verhoog, onafhanklikheid van ander en onafhanklikheid te ontwikkel.

Histeriese neurose of histerie word gevind in verhoogde emosionaliteit en die begeerte van die individu om aandag aan homself te gee. Dikwels word so 'n begeerte uitgedruk deur 'n taamlik eksentrieke gedrag (doelbewus harde lag, emosionele gedrag, traanheid). При истерии может наблюдаться снижение аппетита, повышение температуры, изменение веса, тошнота. Так как истерия считается одной из сложнейших форм нервных патологий, лечат ее при помощи психотерапевтических средств.Dit kom voor as gevolg van ernstige besering. In hierdie geval weerstaan ​​die individu nie die traumatiese faktore nie, maar "loop weg" van hulle, wat hom dwing om weer pynlike ervarings te voel.

Die gevolg hiervan is die ontwikkeling van patologiese persepsie. Die pasiënt is in 'n histeriese toestand. Daarom is hierdie pasiënte baie moeilik om uit hierdie toestand te onttrek. Die spektrum van manifestasies word gekenmerk deur skaal: van stamp tot kramp op die vloer. Die pasiënt probeer om voordeel te trek uit sy gedrag en die omgewing manipuleer.

Vroulike seks is meer geneig tot histeriese neurose. Om die voorkoms van aanvalle van histerie te voorkom, is dit nuttig om mense met geestesversteurings tydelik te isoleer. Na alles, vir individue met histerie, is dit belangrik om 'n publiek te hê.

Daar is ook ernstige geestesversteurings wat chronies is en kan lei tot gestremdheid. Dit sluit in: kliniese depressie, skisofrenie, bipolêre affektiewe versteuring, dissosiatiewe identiteitsversteuring, epilepsie.

Met kliniese depressie voel pasiënte depressief, kan nie bly wees nie, werk en hul gewone sosiale aktiwiteite voortduur. Persone met verstandelike afwykings wat deur kliniese depressie veroorsaak word, word gekenmerk deur swak bui, lusteloosheid, verlies van gewone belange, gebrek aan energie. Pasiënte kan nie self in hul hande vat nie. Hulle het onsekerheid, 'n afname in selfbeeld, 'n verhoogde skuldgevoelens, pessimistiese idees oor die toekoms, 'n aptyt en slaapstoornis en 'n afname in gewig waargeneem. Daarbenewens kan somatiese manifestasies ook waargeneem word: abnormaliteite in die funksionering van die spysverteringskanaal, pyn in die hart, kop en spiere.

Die presiese oorsake van skisofrenie is nie vir seker bestudeer nie. Hierdie siekte word gekenmerk deur afwykings in geestelike aktiwiteit, die logika van oordele en persepsie. Losstaande gedagtes is eie aan pasiënte: dit lyk vir 'n individu dat sy wêreldbeskouings deur iemand anders en ander geskep is. Daarbenewens word dit gekenmerk deur onttrekking in jouself en in persoonlike ervarings, isolasie uit die sosiale omgewing. Dikwels ervaar mense met geestesversteurings deur skisofrenie dubbele gevoelens. Sommige vorms van die siekte word vergesel van katatoniese psigose. Die pasiënt kan ure lank stilstaan ​​of motoraktiwiteit uitdruk. In skisofrenie kan daar ook apatie, anhedonia, emosionele droogheid wees, selfs in verhouding tot die naaste.

Bipolêre affektiewe versteuring is 'n endogene siekte wat manifesteer in veranderinge in die fases van depressie en manie. In pasiënte is daar 'n styging in bui en 'n algemene verbetering in toestand, dan 'n resessie, onderdompeling in depressie en apatie.

Dissosiatiewe identiteitsversteuring word na verwys as geestelike patologie, waarin 'n pasiënt 'n "deling" van die individu het in een of meer van sy samestellende dele, wat as afsonderlike vakke optree.

Epilepsie word gekenmerk deur die voorkoms van aanvalle wat veroorsaak word deur die sinchrone aktiwiteit van neurone in 'n spesifieke area van die brein. Die oorsake van die siekte kan oorerflike of ander faktore wees: virussiekte, traumatiese breinbesering, ens.

Behandeling van geestesversteurings

Die prentjie van die behandeling van afwykings van geestelike funksionering word gevorm op grond van die geskiedenis, kennis van die pasiënt se toestand, die etiologie van 'n spesifieke siekte.

Vir die behandeling van neurotiese toestande word sedatiewe gebruik as gevolg van hul kalmerende werking.

Rustbestemmings, hoofsaaklik voorgeskryf vir neurasthenie. Dwelms in hierdie groep kan angs verminder en emosionele spanning verlig. Die meeste van hulle verminder ook spiertonus. Kalmte, oorwegend, het 'n hipnotiese effek, eerder as om veranderinge in persepsie te genereer. Newe-effekte word as 'n reël uitgespreek in die gevoel van konstante moegheid, verhoogde slaperigheid, versteurings in die memorisering van inligting. Negatiewe manifestasies, 'n afname in druk en 'n afname in libido kan ook toegeskryf word aan negatiewe manifestasies. Dikwels gebruik Chlordiasepoksied, Hidroxisien, Buspiroon.

Neuroleptika is die gewildste in die behandeling van geestelike patologieë. Hul aksie is om geestelike opwinding te verminder, psigomotoriese aktiwiteit te verminder, aggressie te verminder en emosionele spanning te onderdruk.

Die hoof newe-effekte van neuroleptika kan toegeskryf word aan die negatiewe effekte op skeletspier en die voorkoms van afwykings in die uitruil van dopamien. Die mees algemene neuroleptika sluit in: Propasien, Pimozied, Flupentiksol.

Antidepressante word gebruik in 'n toestand van volledige depressie van gedagtes en gevoelens, afname in bui. Voorbereidings van hierdie reeks verhoog die pyndrempel en verminder pyn in migraine wat veroorsaak word deur geestelike afwykings, verhoog bui, verlig lusteloosheid, lusteloosheid en emosionele spanning, normaliseer slaap en eetlus, verhoog geestelike aktiwiteit. Die negatiewe gevolge van hierdie middels sluit in duiseligheid, bewing van die ledemate, verveling. Die mees gebruikte as antidepressante is Pyritinol, Befol.

Mood beheerders reguleer onvoldoende uitdrukking van emosies. Hulle word gebruik om versteurings te voorkom wat verskeie sindrome insluit wat in stadiums manifesteer, byvoorbeeld in bipolêre affektiewe versteuring. Daarbenewens het die beskryf middels 'n anticonvulsante effek. Newe-effekte word gemanifesteer in die bewing van ledemate, gewigstoename, ontwrigting van die spysverteringskanaal, onuitblusbare dors, wat gevolglik polyurie behels. Dit is ook moontlik die verskyning van verskeie uitslag op die veloppervlak. Die mees gebruikte litium soute, karbamazepien, valpromied.

Nootropics is die mees onskadelike onder die dwelms wat bydra tot die genesing van geestesversteurings. Hulle het 'n positiewe uitwerking op kognitiewe prosesse, verbeter geheue, verhoog die weerstand van die senuweestelsel tot die gevolge van verskeie stresvolle situasies. Soms word newe-effekte uitgedruk as slaaploosheid, hoofpyne en spysverteringsafwykings. Aminalon, Pantogam, Mexidol word die algemeenste gebruik.

Ook in geval van geestesversteurings word korrektiewe psigoterapie in samewerking met mediese behandeling aanbeveel.

Daarbenewens word outogeniese opleiding, hipotegnologie, suggestie en neuro-linguistiese programmering minder algemeen gebruik. Daarbenewens is die ondersteuning van familielede belangrik. Daarom, as 'n geliefde aan 'n geestesversteuring ly, moet jy verstaan ​​dat hy verstaan ​​moet word, nie veroordeel word nie.

Kyk na die video: n Braai vir die Boeke (November 2019).

Загрузка...