sinisme - Hierdie gedrag manifesteer hom in 'n eerlik negatiewe, lafhartige, nihilistiese en ontsettende houding teenoor maatskaplik aanvaarde grondslae, kulturele waardes, algemeen aanvaarde standaarde van moraliteit en etiek, persepsies van ordentlikheid, amptelike dogmas van die heersende ideologie. Siniese gedrag word uitgedruk in die demonstreerbare verontagsaming van sekere morele waardes. Koue sinisme is ook 'n wêreldbeskouing wat bestaan ​​uit die persepsie van etiese norme as onnodig vir die oplossing van praktiese probleme of oorbodig. Die sinikus ontken sulke gedragsmotiewe as skaamte, simpatie, jammerte, deernis, omdat hulle nie ooreenstem met sy persoonlike belange nie.

Sinisme woord betekenis

Die woord cynisme kom oorspronklik uit die antieke Griekse leerstellings "cynics" wat probeer om bevry te word van konvensies en natuurlikheid. Daarbenewens het hulle as 'n deugde minagting vir beperkings en konvensies beskou, die uiteindelike vereenvoudiging van die bestaan ​​en manier van lewe. Daarbenewens het sinici probeer om hul eie behoeftes te beperk, aangesien hulle geneig is om hul eie natuur te volg. Vrystelling van konvensies en beperkings vir sinici was vervreemding uit die samelewing (familie, staat), bevryding van godsdienstige dogma en kulturele norme, selfs tot die houding van gebrek aan maniere, gebrek aan opvoeding en ongeletterdheid as voordele. Terselfdertyd het cynics as genade en dankbaarheid vereer. Die etiese norme van sinici het gevra om "kwaad te waag," met ander woorde, 'n breek met gevestigde morele norme. Die aanhangers van die siniese filosofie was Kratet, Diogenes van Sinop. Hulle het verontagsaming vir algemeen aanvaarde morele en etiese dogmas en waardes gepreek. Voorstanders van die leringe wat die gevestigde morele en kulturele norme en waardes beskryf, is nie gepas nie.

Die sinisme van sy betekenis in ons tyd impliseer gedrag, uitgedruk in 'n minagtende, afwysende, dikwels arrogante en skaamtelose houding teenoor iets (byvoorbeeld die norme van algemeen aanvaarde moraliteit).

Die woord cynisme beteken ook 'n nihilistiese houding teenoor kultuur, godsdienstige dogma en etiese norme.

Siniese gedrag word uitgespreek deur die openlike demonstrasie deur die individu van 'n lafhartige houding teenoor die gevestigde reëls van moraliteit om die doelwitte wat voor hom gestel is, te bereik. 'N Persoon wat sulke gedrag beoefen, word sinies genoem of "cynic" genoem.

Vir 'n siniese persoon is die belangrikste ding om hul persoonlike doelwitte te bereik. So 'n persoon stop nie met niks om te kry wat jy wil hê nie.

Sinisme in die lewe word beskou as 'n vernietigende vorm van 'n gedragsmodel, terselfdertyd is dit 'n persoonlike houding wat gebaseer is op doelbewuste minagting van morele beginsels en gedragsnorme wat in die samelewing gevestig is.

Daar word geglo dat sinisme 'n produk van wanhoop is, of 'n gevolg van straffeloosheid. Sinisme deur middel van frustrasie, hartseer en ontevredenheid is dikwels 'n verdedigingsmeganisme wat 'n kwesbare en sensitiewe persoon beskerm teen die onbeskofheid van die buitewêreld en die onvolmaaktheid van die samelewing. Weereens, met hartseer en 'n persoonlike krisis as gevolg van verlore illusoriese ideale, ervaar die individu, wat geen ander fondament onder sy voete het nie, besluit om sy gevoelens wat pyn bring, heeltemal te verloën.

Die oorsaaklike optrede van siniese vakke word hoofsaaklik nie teen morele dogma as sodanig gerig nie, maar teen stereotipiteit en konformisme. Vandalisme en oortollighede van cynics is 'n soort protes teen die standaarde wat hulle opgelê het, die begeerte om hul eie individualiteit uit te druk. In sommige gevalle is hooliganisme die oorsaak van selfsug, oormatige trots en permissiwiteit, wat gebreke is in die onderwys.

In sommige gevalle kan 'n positiewe definisie van sinisme gegee word. Byvoorbeeld, wanneer 'n uiters onaangename gebeurtenis plaasgevind het vir 'n persoon aan wie dit nie kan beïnvloed nie, ook sonder die vermoë om hierdie gebeurtenis te beheer. Ten einde frustrasie te voorkom, sowel as om interne integriteit in hierdie geval te bewaar, kan die beskryf metode van gedragsrespons redelikerwys toegepas word indien sodanige gedrag nie die belange van ander individue beïnvloed nie.

In elk geval word cynisme in die lewe beskou as 'n passiewe manier om probleemsituasies op te los, wat nie as gewoonte aanbeveel word nie omdat dit nie effektief is nie. Ten einde koue cynisme in persoonlikheid uit te roei, is dit nodig om in hierdie persoonlikheid die mensdom, die mensdom, deernis vir die omgewing te kweek.

Sinisme word oorwin deur die erkenning van geestelike prioriteite wat meer betekenisvol is as die selfsugtige doelwitte van die individu.

Voorbeelde van sinisme

Die definisie van sinisme kan die volgende gegee word: dit is 'n verontagsaming van die algemeen aanvaarde kultuur in 'n sekere gebied of 'n bepaalde gemeenskap, teenoor die geestelike en morele waardes van 'n samelewing of individu. Eenvoudig gestel, cynisme in die lewe is 'n demonstratiewe manifestasie van 'n oneerbiedige houding van een onderwerp vir 'n ander of 'n sosiale omgewing. Dit is, cynisme kan morele vandalisme genoem word.

Die volgende is voorbeelde van sinisme in die literatuur. Almal weet dat geld nie ruik nie, wat 'n aanname beteken - die doel regverdig die middele wat gebruik word om dit te bereik.

Die aanvanklike uitdrukking oor die gebrek aan reuk van geld is deur die keiser Vespasian gebruik in verband met sy seun se ontevredenheid met die belasting van openbare latrines. Om te sê "geld ruik nie" impliseer die irrelevansie van die maniere waarop geld verkry word. Die hoofresultaat, en die metodes om hulle te verkry, is enige. Met ander woorde, wanneer 'n individu die frase uitmaak wat nie ruik nie, erken hy en doelbewus die immoraliteit en selfs die onwettigheid van die metodes wat gebruik word om die eindresultaat of doel te bereik, te regverdig. Dit is manifestasies van sinisme.

Vir 'n siniese individu is daar nie ordentlike individue nie. Die sinikus ontken die teenwoordigheid van ordentlike vakke, nie omdat hulle nie bestaan ​​nie, maar omdat sy 'n sinika is.

'N Klassieke voorbeeld van sinisme kan beskou word as die inskrywing op die ingangshek, die konsentrasiekamp wat deur die fasciste Auschwitz geskep is - "Vir elkeen - sy eie", aangesien hierdie kamp bestem was vir die vernietiging van mense van 'n sekere nasionaliteit.

Die mees lewendige voorbeelde van sinisme in die letterkunde is in die eerste plek die karakter Carlson, wat uit die kinderjare bekend was, wie se hele optrede met egoïsme en sinisme oor die opregte Kind aan boord was. Die volgende nie minder bekende literêre held is Ostap Bender, wie se optrede is eenvoudig vol met die begeerte om persoonlike gewin. Die tragedie van sy lewe was presies in oormatige sinisme. Volgens die beskrywing is Ostap 'n mooi persoon. Hy is verstandig en visionêr, energiek, intelligent, intuïtief. As Ostap die wysheid van die lewe gehad het om sy deugde in die regte rigting te rig, sou hy 'n uitstekende loopbaan kon maak. As gevolg van die oormatige siniese houding teenoor ander, het hy egter verkies om te dwaal, homself met kleinsnood en swak verdienste te onderbreek, en wag vir 'n groot treffer van die lot. Sy lewe credo is in een frase: "Kry meer sinisme, want mense hou daarvan."

Nog 'n bekende literêre held-cynic was Yevgeny Bazarov, belas met 'n pasiënt se selfbeeld en verslawing aan nihilisme, wat soms so ver as eerlike domheid bereik het. Sy sinisme het twee kante gehad, volgens die skrywer: sinisme van gevoelens en gedagtes, en sinisme van stellings en maniere. Die onafhanklikheid en swagger van hierdie held is soms selfs siek. Sy sinisme is 'n blatante verontagsaming van mense, arrogansie, agter watter eensaamheid en 'n gevoel van nutteloosheid skuil.

Probleem van sinisme

Dikwels is die sinisme van 'n persoon sy konsep, die teorie van die lewe, wat hom beskerm teen pyn, lyding, risiko. Dikwels word intellektueel ontwikkelde mense sinika, gebruik negatiewe ontkenningsgedrag as 'n soort filosofiese leer, waardeur hulle kan oorleef, ontslae raak van geestelike pyn. Hierdie studie kan enige, selfs eerlik dom, wees om byvoorbeeld die hele vroulike geslag deur middel van afwykende kategorieë te klassifiseer. Die sleutel betekenis van so 'n uitgedinkte teorie lê in sy vermoë om alles te verduidelik. Met ander woorde, die konsep van sinisme vir 'n cynic is die grondslag waarop sy verdediging gebaseer is.

Daar is sosiologiese studies wat toon dat die moderne jeugopwekking 'n groot tekort aan ondersteunings, basisse en raamwerke ervaar. Gevolglik begin jongmense met 'n pynlike soektog na so 'n raamwerk.

Dus, die sinisme van betekenis wat vir die meeste mense hoog is, presies vanweë sy illusoriese vermoë om te beskerm, blyk uit die vakke teen die agtergrond van siektes wat hulle wil voorkom. Hierdie kwellinge hou nou verband met die verlies van die semantiese basis, wanneer individue die senselessness of absurditeit van alles wat gebeur, begin voel. Mense verander in cynics om die ergste scenario te vermy wat mag voorkom. Hulle wil die sogenaamde eksistensiële frustrasie, vakuum, krisis vermy. Dit is, cynics in elk geval poog om teleurstelling, apatie te vermy. Met behulp van 'n siniese gedragsmodel probeer 'n persoon homself van lewenslange teleurstellings en lyding te beskerm.

'N Mens moet egter nie cynisme analiseer met ander bekende meganismes van sielkundige beskerming nie. Die definisie van sinisme is geensins positief nie. Baie navorsers vergelyk hierdie gedragsmodel met aggressie, omdat die individu baie moeite doen om die bedreiging te oorkom. In werklikheid dreig niks hom egter nie.

Die paradoks van siniese gedrag is die verswakking van 'n aantal waardes wat vir ander mense belangrik is, soos liefde, eerlikheid, lojaliteit, opregtheid. Om die waardes van die sinies te verdraai, asof hulle hul krag ervaar.

'N Siniese persoon in die werklikheid sal nie noodwendig wreed wees nie, maar alle morele eienskappe, kulturele norme, wat sy van waardes ontneem, is 'n pynlike plek vir haar. Die individu word situasioneel in 'n siniese situasie, ongehoorsaam reageer op die "skade" presies in die gebied waarteen hy 'n helder negatiewe houding aantoon. Byvoorbeeld, 'n man mag negatief praat oor die swak helfte van die mensdom, vertel onbillike dinge oor jong dames, maar hy het eintlik 'n wrok gehad teen een enkele verteenwoordiger van die vroulike deel van die bevolking wat hom voorheen aanstoot gegee het. Deur sulke gedrag verraai hy homself onwillekeurig, en toon dat dit op die gebied van geslagsverhoudinge was dat daar iets fout met hom geword het.

Die probleem van sinisme is soos volg. In die eerste beurt verander hy die menslike vak in 'n onverbiddelike wese. Hy word die oorsaak van eensaamheid van die mens en sy isolasie.

Sinisme stel menslike swakheid bloot, verberg hulle nie. Hy kweek insulariteit, gebrek aan kommunikasie, beperkte gevoelens, eensydige interaksie met die samelewing en die buitewêreld. Die siniese persoonlikheid sterf geestelik en moraal afbreek.

Studies deur Amerikaanse wetenskaplikes het bewys dat sinisme en hartloosheid skadelik vir die gesondheid is, aangesien individue wat ly aan langdurige depressie en kroniese oorstremming die meeste vatbaar is vir sinisme. Daarbenewens het laboratoriumtoetse van bloed van die getoetse cynics bevestig dat hulle vatbaar is vir siektes van die kardiovaskulêre stelsel.

Om sinisme te oorkom, beveel sosioloë aan om in die eerste beurt ondersteuning te kry. Na alles, 'n sinika is 'n onderwerp wat ontnugter is met die wêreld wat op die "kant van die bose" gegaan het weens die gebrek aan waardes waarop hy kon staatmaak. Daarom word cynics aangemoedig om te leer hoe om goed te reageer op alle slegte dinge, met hoop vir wanhoop, met geloof in twyfel, om die mensdom en die vermoë om te empatieer, te bewaar.

Kyk na die video: Fahruddin Faiz - Sinisme Diogenes Ngaji Filsafat MJS (Oktober 2019).

Загрузка...