Sielkunde en Psigiatrie

Kommunikasie doelwitte

Kommunikasie doelwitte. Alle mense is bewus van basiese menslike behoeftes - water, kos, slaap, veiligheid, hulle hechten groot belang. Hierdie vereistes is vir die mensdom 'n bron van normale biologiese aktiwiteit. Maar ook mense is verplig om sielkundige gesondheid te versorg. Van groot belang in die geestelike higiëne van die individu is kommunikasie. Dit is lank reeds bewys dat as 'n mens toestande skep van volledige isolasie van die buitewêreld en nie toelaat dat hy kommunikeer nie, sal hy geleidelik geestelik ongebalanseerd word. Daarom is dit noodsaaklik om die kwaliteit van hul kommunikasie te gee. Danksy hulle word mense sosiale wesens, nie net biologiese nie. Interaksie in kommunikasie maak dit moontlik om 'n persoonlike doel te bereik.

Die doel van kommunikasie tussen mense is dikwels dat hulle presies weet hoekom hulle met hierdie spesifieke persoon moet kommunikeer.

Die inhoud van die doel en die kommunikasiemiddel vul die betekenis van die kommunikasieproses self. Dit beteken dat die inhoud van die doel en die kommunikasiepsigologieë soos volg verduidelik: dit is waar mense in aanraking kom en hoe dit gebeur. Met die hulp van sakekommunikasie leer mense om te verstaan ​​hoe sosio-ekonomiese, markverhoudinge werk. Mense wat in besigheidskommunikasie is, in 'n hiërargiese struktuur bly, op 'n sekere vlak is, aan een persoon voorlê of iemand anders beveel, weet goed hoe komplekse sosiale onderlinge verbindings is en dit dra by tot hul sosialisering in die samelewing. Werknemers van die maatskappy kry ervaring in die kennis van al die koördinasieprosesse in die samelewing. Hulle kan sien hoe om die voorwaardes te verander ten einde groter sukses te behaal met hierdie veranderinge om al die doelwitte te bereik.

Doelwitte en doelwitte van kommunikasie

Mense op een of ander manier, stel hulle voortdurend sekere doelwitte. Die doel in werk, in studie, in kompetisies, is ook die doel van kommunikasie van mense. As gevolg van die feit dat 'n mens op 'n kollektivistiese manier 'n wese is, gebeur dit dat hy net 'n dialoog nodig het, hy wil 'n hart-tot-hart praat, sonder enige rede, en hy glo werklik dat hy op hierdie manier geen doel het nie, Daar is geen finale uitslag van die gesprek nie. Maar selfs die gewone begeerte om net te praat, is ook die doel, of eerder die einde op sigself, kommunikasie ter wille van kommunikasie (met familie, vriende). Waarskynlik, so 'n eenvoudige rede is baie belangrik, want hier gebruik 'n persoon nie 'n ander persoon om 'n sekere doel te bereik nie, maar kry hy plesier van die proses self.

Wat is die doelwitte van kommunikasie? Ander doelwitte word in kommunikasie uitgevoer. In die algemeen is dit net 'n massa, waarskynlik, dit is onmoontlik om net hulle almal te noem. Jy kan net opsommeer, want die doel is 'n spesifieke idee waardeur 'n persoon gelei word in sy optrede, handelinge, gedagtes.

Sielkunde verdeel die hoofdoelwitte van kommunikasie in persoonlike en groep-, sosiale, estetiese, kognitiewe en biologiese.

In die proses van persoonlike kommunikasie deel 'n persoon sy probleme, sienings, ervaring en gee dit alles. In ruil daarvoor, wag vir ondersteuning, aanvaarding, begrip, dit is hierdie reaksie wat die doel van hierdie kommunikasie vir hom sal wees. Daar is mense wat met ander kommunikeer om hul individualiteit, superioriteit en oorheersing te bevestig. Hulle tree doelbewus op, en sodra hulle sien dat die gesprekspartner reageer op die manier wat nodig is vir hulle (wonders, word bang, val stil, verloor) - hulle is bly omdat hulle die doel bereik het. Baie is op soek na verlossing, hulp en beskerming in die hantering van 'n ander persoon; sommige, inteendeel, sien hul doel om almal oninteressant te help (altruïsme).

Die doel van kommunikasie kan 'n kennis wees, 'n begeerte om kontak met 'n persoon te maak as gevolg van simpatie of voordeel. As jy 'n vennoot vir die spel soek, is mense ook verplig om in kontak te kom.

'N Groepsdoel is ook moontlik, byvoorbeeld in 'n werkspan, waar werknemers deur besigheidskommunikasie verbind word en hulle 'n spesifieke doel in 'n werkplan het. 'N Groep studente of skoolkinders het ook 'n gemeenskaplike doel met betrekking tot wetenskaplike aktiwiteite. In 'n sportspan is die doelwitte van kommunikasie spansamesyn en wen die kompetisie.

Die mikrokosmos van elke persoon is die tempel van al sy gedagtes, skep outonomie en uniekheid van elke onderwerp. Daarom is dit in kommunikasie met mense onmoontlik om te ontken dat die karaktertrekke van 'n persoon die kommunikasieproses beïnvloed. As die gesprekke nie mekaar normaalweg en voldoende kan sien nie, sal dit baie moeilik wees om 'n gemeenskaplike doel te bereik deur middel van persoonlike wedersydse vyandigheid. Maar wanneer individue hul eie vooroordeel oorwin en hul eie ego oorreed het, ondersteun hulle steeds die kommunikasiekanaal. Hulle het die geleentheid om saam met mekaar 'n buitengewone krag te skep. Die energie van twee mense saamsmelt en word een en sterk, en as dit 'n groep is, vorm die ophoping van al hul energie 'n groot krag. Danksy so 'n proses as kommunikasie het mense geleer om saam te lewe, te ontwikkel en te oorleef in die wilde omstandighede, sodat die doelwitte van die groep bereik is en aan die behoeftes van elke individu voldoen is.

Die doelwitte van kommunikasie is direk afhanklik van die tipe verhoudinge tussen die vakke: pedagogies - kommunikasie van die student en onderwyser in verband met hierdie doel om te leer en te leer, bestuursdoel (ondergeskiktes en baas), entrepreneursverkoper, 'n produk en verbruiker, doelwitte wat hulle wedersydse voordeel sal bring, geneesmiddel - 'n dokter wat hulp en 'n pasiënt gegee het wat dit ontvang het en baie ander.

Afhangende van die kenmerke van die gesprek, kan verskillende doelwitte en kommunikasiemetodes wees. As die kontak tussen mense direk is, gebruik hulle spraak, gesigsuitdrukkings, handige voorwerpe om die visualisering van wat gesê is, te verbeter. Indien indirek, dan kommunikeer hulle per telefoongesprek, SMS, briewe.

Die funksies en doelwitte van kommunikasie. Sielkunde oor hierdie onderwerp argumenteer dat hulle beslis afhanklik van mekaar is, in hierdie aar word sulke funksies onderskei: sosiale aanpassing (vorming van 'n persoon as sosiale wese), inligtingsoordrag, regulering van verhoudings met mekaar, ekspressiewe funksie word in ruil vertoon emosies en ervarings.

So, die funksies en doelwitte van kommunikasie vul mekaar aan, en deur 'n kommunikasiefunksie te bereik, word 'n spesifieke doel bereik.

Doel van besigheidskommunikasie

Daar is besigheidskommunikasie wat verskil van gewone kommunikasie omdat dit 'n sekere raamwerk het. Dit is beperk deur die feit dat die vakke hier mense is wie se onderwerp van kommunikasie altyd 'n voorwerp sal wees wat verband hou met hul werksaktiwiteite (oplossing van organisatoriese, bestuurs-, produktiewe take).

In sakekommunikasie is die doel van kommunikasie in die vorm van onderhandelinge.

Die doelwitte en kommunikasiemetodes in besigheidskommunikasie hou verband met die onderwerp van gemeenskaplike werk. Byvoorbeeld, wanneer 'n maatskappy idees moet lewer, gebruik hulle dinkskrumtegnieke.

Wanneer arbeidskwessies opgelos word, word die oplossing van die probleem die doel van die hele span, en hiervoor moet elke werknemer, wat die voorwerp van kommunikasie is, sy eie pogings maak. Daarom is dit baie belangrik dat alle deelnemers aan kommunikasie mense van dieselfde vlak is om die risiko van misverstande tussen hulle te verminder. 'N Sirkel van professionele persone wat sakeondernemings oplos, sal die maatskappy op die hoogste vlak kan neem. As 'n persoon nie verstaan ​​dat die maatskappy se aktiwiteite in hierdie kring kom nie, sal hy nie deur 'n groepdoel gestel word om die organisasie te verbeter en dit na 'n nuwe vlak van geleenthede te verskuif nie. Sodoende kan hy die reputasie van die maatskappy ondermyn en verwar werknemers.

Individuele werknemers en die maatskappy as geheel word gekonfronteer met die hoofdoelstellings van kommunikasie. Dit bied optimale toestande vir produktiewe besluite en die organisering van gesamentlike voorwerpaktiwiteite. Hierdie doelwitte word baie algemeen beskryf. Daar is meer spesifieke doelstellings, soos die korporatiewe kultuur, die motivering van werknemers, die skep van produkte, die skep van nuwe dienste, die ontwikkeling van idees, die vorming van 'n werkspan, die werwing van personeel, onderrigpersoneel, opleiding en vele ander. En natuurlik, tydens al hierdie prosesse is daar 'n wedersydse invloed van vennote, dus 'n ander belangrike doel moet wees om 'n vriendelike atmosfeer te skep en te voorkom dat konflikte ontstaan.

Selfs as die organisasie 'n goed gevormde en goed gevormde span het, as almal weet dat hulle vir die algemene belang van die maatskappy optree, is elke werknemer egter ook 'n persoon met individuele sienings en houdings. Individuele sienings, wat deel vorm van die werknemer se lewe, word weerspieël in sy houding teenoor werk en werk. Dit is dus 'n element van 'n groep mense. Daar is ook 'n individu, daarom kan hy persoonlike doelwitte nastreef.

Elke werker wil beskerm word, veral as sy werk 'n risiko vir sy lewe beteken ('n mynwerker, 'n soldaat, 'n EMERCOM-beampte), in sulke gevalle, terwyl hy 'n besigheidspraatjie voer, kan hy addisionele beskerming vra.

In die kommunikasie met die owerhede kan die ondergeskikte mag, gelei deur die doel om die finansiële situasie en lewensgehalte te verbeter, vra vir 'n salarisverhoging. Meer kanse om hierdie doel te bereik, sal sekere aksies tot voordeel van die organisasie gee, wat as die rede vir die verhoging in salaris of die uitreiking van bonusse beskou sal word. Saam met die toename in lone, word 'n werknemer gereeld ingestel om sy posisie te verhoog, hom op 'n nuwe vlak te verhoog, sy gesag uit te brei en hiërargiese druk te verminder. Wanneer 'n persoon die doel bereik het om sy posisie en salaris te verhoog, verseker hy terselfdertyd 'n nuwe status en prestige, en poog om sy gesag te verhoog.

Elke werknemer tree op deur sekere besluite te neem, waarin die beste resultaat vir die firma en die kleinste gevolg van hul eie pogings en koste in verband met hierdie aksies sal wees. Die persoonlikheid leer om persoonlike en nie-persoonlike belange te kombineer, aan te pas by die eienaardighede van die gedrag van ander kollegas, wat die norme van die maatskappy in ag neem. Hierdie reëls vorm basies eiendomsreg. Sulke regte word verdeel, wie se eiendom en wat is. Vertrou op hulle, mense optree op 'n sekere manier en maak hul keuse, respekteer hierdie en ander regte.

Selfs na aanleiding van die reëls en tradisies wat in die maatskappy gevorm word, tot 'n sekere soort interaksie in kommunikasie, sal elke werknemer dinge doen wat gebaseer is op hul eie belange en voordele. Dit gebeur meestal wanneer 'n werknemer onveilig is in sy maatskappy en nie bang is om sy posisie te verloor nie.

In die proses van besigheidskommunikasie is daar voortdurende wedersydse invloed, aanpassing aan mekaar en veranderinge in die voordeel self, sodat die deelnemers aan die kommunikasie hul mededingers se keuses gee, terwyl hulle in hul persoonlike belange optree. Wanneer die aard van die voordeel verander en die houding van die partye verander, verander hulle hul gedrag sodat hulle met ander werknemers gekoördineer word. Hier word in wese die meganisme van besigheidskommunikasie van werknemers afgesluit - hul eie doelwitte word bereik met behulp van minimale middele. Die belangrikste ding in hierdie proses is 'n rasionele benadering, dan sal persoonlike en groepsdoelwitte tevrede wees. 'N Persoon wat van sy eie foute geleer het, sal op sy ervaring vertrou en dit sal beter wees om die voor- en nadele van oplossings vir probleme te evalueer.

Wanneer formele kwessies bespreek word tydens die vergadering wat stem of besluite vereis, sal die deelnemers aan besigheidsonderhandelinge gelei word deur rasionaliteit en logiese denke. Sulke eienskappe soos kreatiwiteit en intuïsie word nie in ag geneem nie, sowel as die sosiale eienskappe van 'n bestuurder.

In besigheidsverhoudings, gebeur dit ook dat mense op die hoogste vlakke diegene help wat onder hulle wil wees om hulle te verbeter en die maatskappy suksesvol te maak. Maar daar is ook sulke dinge wat hulle voorgee dat hulle beter wil hê, maar hulle beskadig hulle werknemers en probeer om van die maatskappy te oorleef, soms om hul posisie te kies, soms deur persoonlike motiewe.

Om die doelwitte van besigheidskommunikasie in 'n organisasie te bereik, moet daar voorwaardes geskep word wat die kreatiewe potensiaal van die werknemer se persoonlikheid openbaar, sy professionele kennis. Dit sal die bestuur se bestuur makliker kan koppel aan die vereistes van ondergeskiktes en hul persoonlike belange en doelwitte met die doelwitte van die maatskappy koördineer.

Kyk na die video: Good Wish Fulfillment mantra Mystical Prayer Om Purnam Wish mantra (Oktober 2019).

Загрузка...