instink - dit is aangebore menslike neigings tot komplekse vorme van outomatiese gedrag, wat aan sekere behoeftes van die organisme voldoen. In die noue sin word dit deur die instink bepaal dat dit 'n stel armoede-gekondisioneerde aksies is. Dit manifesteer in gedragsaktiwiteite wat daarop gemik is om kos, selfbehoud, prestasie, die begeerte om sy ras voort te sit, te vind. Instink is 'n onvoorwaardelike refleks wat die beginsels van diergedrag uitmaak. Hoër diere in hul individuele ontwikkeling kom tot 'n wysiging van die basiese instinkte, wat meer komplekse uitdrukkings van gedrag kan bereik. Menslike instinkte, benewens die biologiese oriëntasie, dit wil sê die bevrediging van die behoeftes wat nodig is vir 'n elementêre bestaan, gaan verder en neem instinkte aan wat persoonlike behoeftes en voornemens (krag, oorheersing, kommunikasie) bevredig.

Menslike instinkte

Die menslike onbewuste verteenwoordig die irrasionele, fisiologiese dierinstinkte en reflekse wat impulse van psigiese energie gee. Hulle word gedwing om hulself onder die invloed van bewussyn, kulturele stereotipes, sosiale norme te breek om mense met 'n voldoende sosiale bestaan ​​te voorsien.

Kongenitale menslike instinkte is baie sterk, selfs hul bewuste onderdrukking hou nie altyd hul energie in nie, sodat jy dikwels mense kan ontmoet wat onbehoorlik optree, omdat hulle nie sekere vorme van gedrag wat uit biologiese behoeftes voortspruit, behoorlik blokkeer nie. Maar danksy hulle verloor 'n mens nie sy motivering vir die lewe nie, hulle is die dryfkrag van sy gedrag. Onder die invloed van verworwe lewenservaring en individuele ontwikkeling word instinkte gedifferensieer en ingewikkeld, so 'n persoon is 'n skepsel met die mees komplekse instinkstelsel. Tog is daar interpretasies dat die behoeftes en bevrediging van diere en mense amper dieselfde is. Maar sulke inligting is baie foutief, daarom is dit belangrik om te sê dat 'n persoon spesiale instinkte is wat eie is aan sy soort, dan sal drie basiese oorwegings oorweeg word: die instink van voortplanting, selfbehoud en krag. Deur hulle te gebruik, kan een persoon die wil van 'n ander persoon onderwerp en manipuleer vir hul eie doeleindes.

In die proses om 'n persoon op te voed, word sy begeerte tot krag en intimiteit onderdruk, dit is duidelik vir watter redes. Eintlik moedig hulle mense aan om te bereik, is 'n kragtige impuls, en kan hulle die hoofgedrag bepaal. Maar as gevolg van die vrees vir sy lewe, kan 'n mens dikwels nie sy vermoëns ten volle gebruik nie, nie suksesvol kan wees nie. Omdat vrees die lewe regeer en selfbehoud daarop berus, blyk dit dat 'n persoon aan die genade van sy vrees is. Op grond van hierdie, die drang om sy ras te regeer en voort te gaan, bied 'n persoon meer veiligheid as selfbehoud op grond van vrees.

Uit bogenoemde blyk dat elke persoon onderhewig is aan manipulasie en 'n gevoel van vrees, maar sy graad hang af van die bewussyn van elke persoon. As hy verstaan ​​wat sy vrees is, sy rede, het hy meer geleenthede om hom uit te skakel. Dit gebeur ook dikwels dat mense wat bang is vir iets, dit gebeur wat vroeër of later met hulle gebeur. Maar as die dors na mag baie sterk is, word selfbehoud swak en dit kan lei tot 'n tragiese gevolgtrekking. Ook, hoeveel uitslag, losbandige dade word bereik, as gevolg van entoesiasme, verswak selfbewaring daaruit, wat soms tot die dood lei.

Dit is belangrik om te weet dat instink 'n soort motorpiloot is. Wanneer 'n persoon nie homself beheer nie, sy hobbies, behoeftes, verwyder hy homself die verantwoordelikheid vir wat gebeur, en dikwels word sy gedrag primitief en onbeskof. 'N Persoon wat goed van homself en sy begeertes bewus is, is in staat om homself te weerstaan ​​en te manipuleer en te manipuleer en sy doelwitte doeltreffender te bereik.

Instink is die lewenservaring van voorvaders wat moes sukkel, deur vrees en pyn gaan om te oorleef. Bewussyn kon nie die spanning weerstaan ​​nie en het die swaar emosionele ondervinding in die onderbewussyn verskuif, in die genetiese geheue verseël. Daarom, wanneer 'n persoon instinktiewe bewegings verrig, is hulle gevul met angs wat van hul voorvaders geërf word.

Die pasgebore baba huil omdat dit bang is, daar is geen verpleging en liefdevolle moeder daarmee nie. 'N Mens is bang dat voedselvoorrade uitgeput gaan wees, want sy voorouers het een keer tydens 'n hongersnood gesterf. Die man veg vir 'n meisie met 'n mededinger, miskien kan een van sy voorouers nie 'n vrou hê nie en moet hy veg om die geërfde vrees om alleen te wees, te verswak.

Instink is wat is dit? Die mens van die natuur is 'n skakel in die oorgang van 'n dier na 'n supermenslike wese, en sy bewussyn is ook drievoudig. Een deel daarvan het betrekking op die diere wêreld, die ander vir die mens en die derde vir die goddelike. Eintlik is die dier deel geërf, dit is bewusteloos en bepaal instinktiewe gedrag. Instinkte is die bagasie van dierervaring, dit is een wat hulle gehelp het om te leef en te oorleef, oor miljoene jare opgebou en aan die mens oorgedra. Die natuur bewaar in die menslike geenpoel die onvoorsiene instinkte en reflekse wat nodig is vir die oorlewing van die nageslag. Niemand leer die pasgebore kind dat dit nodig is om te skree as hy sy onderklere wil eet of verander nie. Die instinktiewe denke van die mens is verantwoordelik vir biologiese oorlewing, die bewuste verstand is verantwoordelik vir die handhawing van verhoudings, die superbewuste help ontwikkel om 'n selfs meer intelligente wese te ontwikkel.

Deur die natuurlike biologiese instinkte van die mens te onderdruk en te verdraai, het hy baie energie vir die ontwikkeling van die bewuste verstand verkry, gevolglik vir wetenskaplike en tegnologiese vooruitgang. Dit blyk dat die moderne beskawing geskep en gevorder is ten koste van onderdrukte instinkte. Dus het ander sensasies verswak: sig, gehoor, smaak. Vandag is daar baie mense met gehoor, visie en baie mense wat oorgewig is. Die moderne mens is baie ver van sy natuurlike habitat, so prakties blyk dit dat hy van hom as onderdrukte natuurlike instinkte en sensasies ontneem word. Om alleen te bly met die natuur is hulpeloos en kwesbaar.

Die natuurlike, aangebore instinkte van die mens kan nie nóg goed of sleg genoem word nie, want dit is hulpmiddele vir menslike oorlewing. Maar wanneer 'n mens 'n onredelike, onbeskaamde manier van lewe lei, wat hom met allerhande geriewe bevredig, is hy nie veel anders as 'n dier nie, ondanks die feit dat hy weet hoe om die telefoon te gebruik en 'n motor te bestuur. Die mens glo nie dat hy bo die dier is nie - daarom raak hy altyd die verstand, die bewussyn, sy instinkte in die onbewuste.

Soorte instinkte

Alle tipes instinkte kan in verskillende groepe verdeel word: reproduktiewe groep (geslag en ouer), sosiale (konformale konsolidasie, verwante konsolidasie, nie-verwante isolasie, vertikale konsolidasie, kleptomanie, horisontale konsolidasie), aanpassing aan die evolusionêre habitat (konstruktivistiese, territoriale, landskapvoorkeure, versameling en soek, migrasie, selfbeperking van die aantal spesies, visvang en jag, agro- en veto-kulturele, kommunikasie (taal-, gesigsuitdrukkings en gebare, klink nie erbalnaya kommunikasie).

Individuele vitale instinkte is gefokus op die individu se oorlewing en kan onafhanklik wees of manifesteer in interaksie met ander persone. Soos reeds genoem, is die instink 'n onvoorwaardelike refleks, en die basiese instink is selfbehoud en verseker self sekuriteit, op die huidige tyd. Dit wil sê, dit is korttermynbevrediging, daar is ook meer langtermyninstinkte, byvoorbeeld die voortsetting van die wedloop.

Die eerste groep bestaan ​​uit voortplantingsinstinkte. Net danksy die voortplanting van die gene het die geleentheid om oor die tyd op 'n evolusionêre skaal te bestaan, en oorlewing is slegs 'n hulpfase vir voortplanting. Op grond van reproduktiewe instinkte en gevorm sosiale. Seksuele en ouerinstinkte is twee soorte voortplantings.

Seksuele instinkt bepaal die eerste stadium van voortplanting - bevrugting. Die "kwaliteit" van 'n potensiële vennoot word bepaal deur behoorlike genetiese kondisionering en 'n langtermynperspektief om nageslag te versorg. Die fokus op sulke langtermynversorging weerspieël die behoefte aan vaderlike ondersteuning en hulp. In die evolusionêre verlede het gebrek aan ondersteuning die lewe van 'n kind bedreig. Die tydperk van hulpeloosheid van 'n kind het die vermoë van 'n vrou beperk om vir haarself kos te kry, om haarself te beskerm, en net 'n getroue en dapper man kan 'n vrou in al hierdie dinge help. Iets het sedertdien verander en nou is dit nie ongewoon om 'n eensame vrou met 'n kind te ontmoet nie, of 'n man wat nie vir haar gesin 'n broodwinner kan wees nie.

Die ouerinstink, veral die moederlike instink, is die mees bestudeerde aangebore program van die mens. Talle studies en waarnemings bewys dat die waarde van instink (liefde vir 'n kind, die begeerte om te versorg en omgee, beskerm) op biologiese vlak geskryf word.

Die tweede groep is sosiale instinkte. Die waarde van instink word uitgedruk in die oplossing van die langtermyn take van die voorspoed van hierdie spesie. Dit dra by tot die ondersteuning van langtermyn-taktiek van gedrag deur die implementering van spesiale gedrag wat verskeie individue in 'n enkele sosiale struktuur verenig. Die eienaardigheid van hierdie gedrag is die bereidwilligheid van almal om hulself op te offer ter wille van universele doelwitte. Dikwels word mense in sulke verenigings gemanipuleer, wat vir persoonlike doeleindes gebruik word. Sosiale instinkte het verskeie subspesies.

Verwante konsolidasie is die oudste assosiasie gebaseer op die genetiese eenheid van die lede van hierdie groep. Die betekenis van instink is dat 'n lid van so 'n konsolidasie die hele gene wil beskerm en voorspoedig, en nie net sy persoonlikheid nie.

Onverwante isolasie spreek mededinging uit tussen draers van vreemde gene wat op sy beurt bydra tot die welsyn van sy geen deur nog groter kohesie en die liefde van sy eenhede vir mekaar. Die vyandigheid van verwantskap tot verwantskap tot nie-verwante isolasie is gegrond op die feit dat bevolkings wat hulself van ander skei en in skerp konflik met hulle het, het sterker verwantskappe binne hulself binne hulle groep.

Konsekwente konsolidasie beteken so 'n assosiasie van individue waarin 'n leier nie gedefinieer word nie, en niemand is eintlik ondergeskik aan enigiemand nie, maar almal is gereed vir kollektiewe optrede. Dit word chaoties geskep, deur erkenning deur een individu van 'n sekere spesie deur 'n ander individu van dieselfde spesie, en hulle begin om te volg. Sulke konsolidasie vind plaas omdat die liggaam 'n instinktiewe las het op die kollektiewe bestaan, en weet dat saamwerkende, kos soek, mekaar beskerm, baie makliker, veiliger en doeltreffender is as om alleen te wandel. Sulke verenigings word waargeneem in die eenvoudigste lewende organismes. Daar is ook sulke konsolidasies tussen mense, byvoorbeeld mense sonder 'n sekere woonplek, so verenig en begin saam woon, soek vir kos, deel met ander.

Vertikale konsolidasie word uitgedruk in die ondergeskiktheid van een persoon die meeste van die groep. Ondergeskiktheid word hier beskou as 'n beperking van die vryheid van aksie van die ondergeskikte groep, bepaal deur bevele van individue wat dit lei, wie se vryheid van aksie onbeperk is. So 'n groep is baie sterk en lyk soos die konsolidasie van 'n enkele organisme, maar sy lede is nie altyd familielede nie.

Horisontale konsolidasie is gebaseer op wederkerige (wedersyds voordelige) altruïsme. Hy neem aan dat daar 'n soort betaling of wederkerige diens vir die altruïstiese daad sal wees. Daarom is sulke altruïsme nie heeltemal oninteressant nie, soos almal dit verstaan ​​het.

Kleptomanie is nie net algemeen onder mense nie, maar bestaan ​​ook in die diere wêreld. 'N Persoon kan die verstand gebruik, wat in staat is om 'n persoon te help om nie in beginsel die belofte van misleiding te besef nie. Wanneer misleiding toegepas word op 'n potensiële prooi of 'n aanvallende roofdier of oorlog, word dit nie as 'n misleiding beskou nie, maar 'n manier van oorlewing. 'N Bedrog word deur hom oorweeg wanneer hy aansoek doen vir 'n lid van sy stam, wat vertroue verskaf en konsolidasie impliseer. Die kleptomaniese instink manifesteer dikwels in kinders, wat meer primitief is en in strengere vertikale konsolidasies bestaan, wat 'n verergering van alle instinktiewe manifestasies impliseer.

Die instink van aanpassing in die evolusionêre gebied van habitat, dit is die omgewing waarin die evolusie van die ou menslike voorouers plaasgevind het, hul aanpassing. Hierdie omgewing word as Oos-Afrika beskou, 2,6 miljoen jaar gelede het die eerste mense daar gewoon. Omstandighede het destyds mense gemaak om kos te soek, te veg, te oorleef, en hierdie instinkte het tot dusver in mense gebly, hoewel ons dit lankal nie gebruik het nie. Maar as dit so gebeur dat die mensdom homself weer in sulke omstandighede bevind het, kon mense oorleef, danksy die erfenis van geslagte.

Die subgroepe van instinkte wat aan hierdie groep behoort, is nie relevant en atavisties nie, maar jy moet daarvan weet.

Territorialiteit - manifesteer in die toekenning aan die groep of individu van die vaste gebied waarin dit soek na kos, water, aan die slaap. Maar nie alle spesies is bewus daarvan dat hulle grondgebied het nie. Hulle beperk nie toegang tot buitestaanders nie, en sodra hulle verskyn, verstaan ​​hulle van hulle dat dit hul grondgebied is en dit begin verdedig. 'N Redelike man het verder gegaan, en hy besef waar sy huis is, en waar hy besoek, of waar die kantoor is. Hierna is daar 'n mening dat die mens, te danke aan die instinkt van territorialiteit, geleer het om te abstrak en nie in die ruimte verdwaal nie.

In die instinkt van landskapvoorkeure is die hoofbeginsel die verankering. Brachiation - 'n manier om in 'n strook hout te beweeg, waar jy jou hande langs die takke moet skuif. Dit is hoe mensagtige ape beweeg, swaai soos op 'n swaai, op een tak en na 'n ander spring. So 'n instink het eggo in sommige vorme van menslike gedrag: rock babas om hulle te kalmeer, dringend om bome te klim, die aantreklikheid van spesies van 'n hoogte en dies meer.

Instinktiewe gedrag in versameling en soek was die eerste ekologiese spesialisering van die mens. Wat 'n mens gevind het, het hy geëet - vrugte, wortels, voëls, klein diere. Jag het baie later verskyn en sporadies beoefen.

Konstruktivistiese instinkte word uitgedruk in die merk van hul grondgebied, sommige mensgemaakte ontwerp. By voëls is dit neste, in bye, heuningkoeke, in mense het 'n hut begin, dan 'n huis. Die ontwikkeling van konstruktiewe aktiwiteite het begin met die vervaardiging van gereedskap wat veronderstel was om 'n huis te bou. So het die mens gekom tot die bou van moderne geboue van tegnologiese beskawing.

Migrasie instinkte bepaal ruimtelike beweging om 'n beter plek te vind of gedwing word om dit te doen deur veranderinge in die omgewing waarin die verblyfvoorwaardes verander het. Voëls of walvisse, gebaseer op hul eienskappe van die lewensiklus, migreer na gelang van die seisoen. Nomades, sigare, in die verlede - die Vikings lei 'n bestendige migrerende lewenswyse. Nou verlaat baie mense hul eie land, verhuis na 'n onbekende land, of na 'n ander vasteland, op soek na 'n beter lewe.

Die selfbeperking van die nommer van die spesie is een van die omstrede instinkte van die individu. Dit is moeilik om te dink aan die skepping van sulke langtermyn- en instinktiewe gedrag deur natuurlike seleksie op individueel vlak. Die mees waarskynlike verduideliking vir sulke gedrag sou "groepkeuse" wees wat op die vlak van bevolkings en groepe plaasvind, eerder as die vlak van individue. Maar die groep seleksie teorie is weerspieël deur die behoefte om te erken dat onvoldoende intelligente wesens onwaarskynlik is om 'n hoë vlak van langtermyn-gedragsdoelwitte te bereik. Tog blyk die gedrag, wat gemik is op die selfbeheersing van die spesie, te instinktief uitgespreek, word waargeneem by mense en diere.

Die betekenis van hierdie instink word uitgedruk deurdat die bevolking nie groei nie, sonder dat die nodige hulpbronne beskikbaar is. Dit word aangeskakel wanneer die oortollige bevolking bo 'n sekere norm voel en sy tydige insluiting help om die bevolkingsgrootte tot die vereiste vlak te verminder. Dit kan hom manifesteer deur 'n afname in die gevoel van ouerinstinkte, in die onwilligheid om kinders te hê, 'n afname in kindersorg, 'n gebrek aan belangstelling in kinders, 'n verhoogde depressiewe wêreldbeskouing, 'n afname in selfbehoud instinkte.

В эволюционном прошлом человеческого вида охота и рыбалка не были очень свойственны, тогда преобладало собирательство. Только со временем они к этому пришли и нашли, что такой способ дает им больше добычи, которая намного питательнее. Сегодня охотой занимаются только ради развлечения, мужчины пробуют себя в роли предков-охотников, подогреваемые азартом. Spesifieke bevrediging van visvang demonstreer die instinktiwiteit van sulke gedrag.

Agro en kulturele aktiwiteite van die voorouers, word dit deur wetenskaplikes aanvaar, aangesien daar nie presiese data hieroor is nie. Maar as gevolg van die simbiotiese sameksistensie van baie spesies, lyk dit waarskynlik dat dit in hierdie verband kan wees dat die diere nog steeds getem is, en uit hierdie ontwikkelde veeteelt. Nie almal weet dat nie net mense nie, maar ook individuele diere betrokke is by agro-veterinêre aktiwiteite. Miere, termiete, kewers - rasse sampioene, wat dan gebruik word, ander miere kan plantluise teel, en eet hul keuse. Kyk na hierdie, die ontwikkeling van dieselfde instinkte in 'n man lyk redelik natuurlik. Veral as 'n mens rekening hou met die feit dat daar baie mense met werk op die grond is, het sommige van hulle 'n beroep. Dit is belangrik om daarop te let dat die begeerte vir aksie op aarde meer in die ouderdom geaktiveer word, wanneer ander instinkte uitgewis word (reproduktiewe, sosiale).

Kommunikatiewe instinkte word gerealiseer in die proses van inligtinguitruiling tussen minstens twee individue. Hulle is naby aan sosiale instinkte, maar hulle is nie deel van hulle nie, omdat hulle nie tot die konsolidasie van individue lei nie. Feitlik in alle vakbonde van lewende wesens, is daar 'n kommunikasie, soos boodskappe. 'N bietjie wyer, dit word gebruik tydens die soektog na 'n maat vir paring. Dit sluit in sulke instink: gesigsuitdrukkings en gebare, nie-verbale klankkommunikasie en taalvaardigheid.

Gesigsuitdrukkings en gebare is baie ekspressiewe instinkte van 'n persoon. Sulke outomatiese patrone in hul automatisme is nie ver van die onvoorwaardelike refleks nie. Dit gee 'n mens baie werk om ware emosies te onderdruk of weg te steek, wat outomaties onmiddellik uitgedruk word in sekere gesigsuitdrukkings of gebare. Verandering van onwillekeurige gebare en spanning van die spiere van die gesig, probeer om so natuurlik as moontlik emosies uit te beeld wat nie bestaan ​​nie, die proses is baie kompleks, en dit is moontlik behalwe in die uitvoering van talentvolle akteurs.

Die manier waarop nie-verbale klankkommunikasie ietwat herinner aan die goeie kommunikasie van diere, en ons het geërf van die mensagtige ape. Hierdie manier van kommunikasie word uitgedruk in 'n onverwagte gehuil, 'n aggressiewe growl op die oomblik van woede, 'n kreun van pyn, 'n uitroep van verrassing en sulke verskillende klanke is verstaanbaar in alle kulture. Studies het plaasgevind wat bewys dat ape produseer, baie foneties soortgelyk klink na menslike spraak.

Een van die min instinkte, bevestig op die neurofisiologiese vlak, was taalvaardig. "Universele grammatika" (grammatikale beginsels), wat die basis van alle tale is, is 'n natuurlike en onontbeerlike verskynsel. Die verskille tussen die tale van die wêreld word verduidelik as 'n uiteenlopende "tuning" -installasie van die brein. Daarom sal die kind slegs die leksikale en morfologiese elemente (woorde en dele) moet bestudeer om die taal te bemeester en die program "installasie" te stel, gebaseer op enkele sleutelvoorbeelde.

Instink voorbeelde

In die moderne wêreld, soos baie eeue gelede, het die instink van selfbehoud in mense dieselfde gedragsvorme van uitdrukking. Dit word byvoorbeeld duidelik in situasies wat die risiko van dood of verswakking in die gesondheid dra, ook wanneer 'n persoon rasioneel 'n situasie as lewensbedreigend aanvaar. Bewus van die gevaar affekteer die onderbewuste verstandelike meganismes, veral diegene wat verantwoordelik is vir selfbehoud. 'N rasionele begrip, byvoorbeeld, van indringende bestraling, kan instinktiewe vrees vir jou lewe en gesondheid veroorsaak, alhoewel op daardie oomblik straling self nie op die sintuie optree nie. Die instinktiewe onderbewussyn stoor gereedgemaakte aansporings wat 'n potensieel gevaarlike situasie bekend maak. Dit is fobies vir spinnekoppe, slange, hoogte, duisternis, spanning, ensovoorts. U kan dikwels sien hoe fobies wat in die onderbewussyn ingebed is, weerspieël word in die kulturele gebied - argitektuur, kuns, musiek.

Die instinkt van selfbehoud in 'n persoon is ontwerp sodat onder enige omstandighede, soos teen enige prys, 'n persoon probeer oorleef. Die menslike liggaam is so gereël dat dit gereed is om te reageer op enige stimuli van die eksterne omgewing wat potensiële gevaar inhou. As iemand brand, trek hy sy hand terug, as hy vries - hy rok, as daar min lug in die kamer is - gaan hy uit in die vars lug om die suurstofvoorraad te vernuwe;

Menslike lot is ook afhanklik van 'n sekere vlak van aanpasbaarheid. Dit kan aangebore of verwerf word, uitgedruk in 'n persoon se vermoë, in verskillende situasies aanpas by lewensituasies. Sulke aanpasbaarheid het 'n hoë, medium of lae vlak van ontwikkeling. Dit is aangebore vaardighede wat instinkte en reflekse is wat menslike aanpasbaarheid verseker: biologiese instink, voorkoms, intellektuele neigings, liggaamsontwerp, liggaamlike toestand van die liggaam, die begeerte om selfbehoud te bewerkstellig.

Die historiese behoefte om 'n soort voort te sit en in stand te hou wek 'n begeerte om 'n kind te hê en dit te verhoog. In mense, in teenstelling met soogdiere, neem die instinktiewe begeerte na geboorte en moederskap soms onvanpaste vorme van manifestasie aan. Dit kan uitermate versigtig geopenbaar word deur kinders, selfs volwassenes en onafhanklikes, of integendeel, in nalatigheid en onverantwoordelikheid teenoor hul eie kinders.

Materale aangebore instinkte word uit die kinderjare geopenbaar by meisies wat lief is om moederdogter te speel, 'n pop en so iets te dra en te voer. Dit is selfs beter in vroue wat vir 'n kind wag of reeds geboorte gegee het.

Seksuele gedrag word gedefinieer as instinktief, dit spreek ook 'n begeerte om sy soort voort te sit. Daar is ook 'n betwyfelbare idee dat die eienaardigheid van manlike intieme gedrag soms, maar nie altyd nie, bepaal word deur die feit dat hy as vrou 'n vrou wil kry, haar posisie wen en seksuele omgang bereik (wat tipies van sommige diere is). Dit gebeur ook dat die prooi wat hulle maklik gewen het, baie gou verveel word en hulle laat val. In die lewe word sulke mans beskou as ywerige bachelors met 'n hoogs ontwikkelde libido, of op soek na die een wat ontoeganklik is. Sommige mans word beledig deur so 'n vergelyking met diere, maar maak nie saak hoe dit 'n definitiewe betekenis het nie.

Instinktiewe motivering vir altruïsme word uitgedruk in mense deur die manifestasie van vriendelikheid en besorgdheid teenoor ander, dit is dominant in hul instinktiewe stelsel. Sulke mense is baie onbaatsugtig, hul lewens aan die samelewing toewy, mense help, vrywilligerswerk aangaan en dikwels 'n beroep kies wat geskik is vir hul besienswaardighede: 'n dokter, 'n sielkundige, 'n prokureur.

Mense wat aktief veg om hul persoonlike vryheid te verdedig, openbaar 'n voorbeeld van die instink van vryheid. Vanaf die vroeë kinderjare openbaar hulle protes wanneer hulle vertel word om iets te doen, probeer om op te voed. En dit is die moeite werd om te onderskei van die gewone kinderlike gehoorsaamheid. Persone wat vryheid waardeer, verduur hierdie gevoel deur hul lewens. In volwasse jare kan hul gevoel van koppigheid, vooroordeel tot risiko, onafhanklikheid, onafhanklikheid omskep word in aktiwiteite wat verband hou met die stryd teen mag, sosiale onrus, burokrasie. Hulle word politici, joernaliste, openbare figure.

Загрузка...

Kyk na die video: Samra - Instinkte Amazon Music Original (September 2019).