Sielkunde en Psigiatrie

Inhoudsanalise

Inhoudsanalise - Hierdie is 'n standaard metode van analise, wat deur navorsers in die sosiale wetenskappe gebruik word. Die onderwerp is die inhoud van die teks, wat neerkom op numeriese aanwysers en is vatbaar vir statistiese verwerking. Inhoudsanalise kom van die Engelse "inhoud", wat inhoud beteken, dus inhoudsanalise.

Die metode van inhoudsanalise word gebruik as 'n kwantitatiewe metode in die analise van tekstuele inligting, wat verder vatbaar is vir die interpretasie van die verworwe numeriese patrone. Dit word gebruik in die studie van invariante in wese en struktuur van bronne, wat ekstern gemanifesteer word as 'n ewekansige georganiseerde en nie-sistematiseerde teks skikking.

Inhoudsanalise het 'n filosofiese betekenis, wat afwyk van die diversiteit van tekstuele inligting na 'n meer abstrakte materiaalmodel. Die kennisareas waarop die metode van inhoudsanalise aangeheg is, is redelik uitgebrei. Dit kan toegepas word in sosiologie, politieke wetenskap, waar dit gewild is, ook in sielkunde, personeelbestuur, PR, geskiedenis, antropologie, literêre kritiek. Wetenskaplikes het statistieke gegee waarin hulle die verspreiding van navorsing in die wetenskappe beskryf het met behulp van inhoudsanalise. Meestal word hierdie metode gevind as 'n manier om in antropologie en sosiologie te studeer - 27.7%, in kommunikasietheorieë word dit minder minder gereeld - 25.9%, in die studie van die politieke wetenskap is dit - 21.5%. Minder algemeen word die metode van inhoudsanalise gevind op die gebied van navorsing van historiese gebeure, die studie van openbare betrekkinge.

Die inhoudsanalise metode help om verskillende tipes tekslêers te ontleed: mediaberigte, advertensies, propaganda materiaal, toesprake van politieke aktiviste, verskeie partyprogramme, literêre werke, historiese bronne.

'N Navorser wat die metode van inhoudsanalise gebruik, gebaseer op die verworwe kennis van die ware inhoud van tekstuele materiale, kan 'n gevolgtrekking maak oor die werklike bedoelings van die kommunikator self en allerhande effekte van hierdie boodskap. Gevolglik kan die primêre betekenis van die boodskap herstel word uit dieselfde boodskap. Daarom bevat die inhoudsanalise-doelwitte kommunikasiemotiewe en toelaatbare effekte van die inhoud van die boodskap op die teiken luisteraar.

Die inhoudsanalysemetode ondersoek en ontleed die voor die hand liggende, eksplisiete boodskapinhoud. 'N Belangrike voorwaarde hier is die semantiese eenheid van die interpretasie van hierdie inhoud deur almal wat in die kommunikatiewe proses ingesluit word, insluitend die navorser. Deur die inhoudsegmente in kategorieë te sistematiseer, aanvaar die navorser dat die betrokke segmente duidelik deur die ontvanger en die kommunikeerder verstaan ​​is.

Inhoudsanalise word aanvanklik gebruik om duidelike en uitgesproke inhoud.

Inhoudsanalise, as 'n navorsingsmetode

Hierdie metode is in die 1930's in 'n verskeidenheid sosiale wetenskapstudies in die Verenigde State gebruik. XX eeu. Vir die eerste keer het dit begin in die literatuur en op die gebied van joernalistiek. Weens die verspreiding van die inhoudsanalysemethode het wetenskaplikes dit op die gebied van politieke propaganda gebruik.

Die metode van inhoudsanalise word gekenmerk deur sistematiese en groot strengheid. Die kern daarvan is om inhoudseenhede vas te stel, wat ondersoek kan word in die kwantifisering van verworwe aanwysers.

Die voorwerp in die inhoudsanalise is die inhoud van 'n verskeidenheid advertensieboodskappe, publieke praatjies, gedrukte media, flieks, uitsendings, dokumente, kunswerke.

Inhoudsanalise is 'n voorbeeld in die politieke wetenskap: politieke wetenskaplikes stel hulself die taak om die voorverkiesingsappèl na potensiële kiesers van hul presidensiële kandidate te ontleed, om te verstaan ​​watter kategorieë van die samelewing 'n kandidaat wil aantrek. Politieke wetenskaplikes bestudeer stellings en bepaal dat uitdrukkings en begrippe soos "pensioen", "finansiële hulp", "sorg", "aandag" gerig is op die kategorie pensioenarisse en diegene wat dit benodig.

Uitdrukkings soos "entrepreneurskap", "kleinsakeonderneming", "ondersteuning", "aantrekkingskrag", "belegging" beteken dat hierdie kandidaat gerig is op hoër klas kiesers en entrepreneurs. Vervolgens bereken die navorsers die aantal en frekwensie van die voorkoms van alle uitdrukkings en woorde, en trek toepaslike gevolgtrekkings.

Die inhoudsanalise metode is baie populêr in die sielkunde, sosiologie, daardie wetenskappe waar dit nodig is om antwoorde in vraelyste, verskillende vraelyste te analiseer, materiaal te analiseer, aanwysers van sielkundige toetsing te analiseer en werk te analiseer deur 'n fokusgroep te aanvaar.

U kan die inhoudsanalise van 'n voorbeeld in die sielkunde bepaal. Byvoorbeeld, die ontleding van die eienskappe van 'n individu deur middel van ondervraging of onderhoude, kan ons die volgende kategorieë analise onderskei: selfhouding, houding teenoor ander persoonlikhede, hul aktiwiteite, die natuur, dinge, omliggende voorwerpe. In die studie van persoonlike eienskappe soos angs bepaal die navorser voorlopig die totaliteit van die samestellende komponente: angs ten opsigte van jou eie gesondheid, welsyn van familie, finansiële situasie, loopbaan, ens. Die lys van kategorieë moet altyd heeltemal uitputtend wees en bied 'n geleentheid om 'n bepaalde kategorie met die teks uniek te korreleer.

Die moderne metode van inhoudsanalise word dikwels gebruik in die implementering van die navorsingsverskynsel van massakommunikasie, bemarkingsnavorsing. Dit kan geheg word aan die studie van baie dokumentêre bronne, die mees effektiewe in die studie, waar daar baie enkel-bestellingsdata is.

Wat is inhoudsanalise? Die hoofprosedures van hierdie metode sluit in die identifisering van alle sinneenhede wat kan wees:

- konsepte wat in spesifieke terme voorkom;

- karakters;

- gedagtes, oordele;

- temas geformuleer in semantiese artikels, dele van tekste, radioprogramme;

- die name en vanne van mense;

- feite, gebeure;

- karakters, karakters, groepe en karakters;

- die betekenis van appèlle gerig aan die waarskynlike geadresseerde

Alle eenhede word gedefinieer volgens die inhoud, doelwitte, hipoteses, take in 'n spesifieke studie. Hierdie eenhede moet ooreenstem met spesifieke wetenskaplike konsepte wat die navorsingstaak dra. Eenhede is aanwysers van wetenskaplike idees wat in die studie geïdentifiseer is.

Die studie van die kategorieë en semantiese eenhede van inhoudsanalise word gedoen deur skrywers van verskeie dokumente, korrespondente, skrywers, kommentators, joernaliste, prokureurs en sielkundiges.

Die prosedures sluit ook in die toekenning van individuele eenhede van die rekening, wat óf konvergeer met die semantiese kategorieë van analise of nie. As hulle ooreenstem, word die navorsingsprosedure verminder tot die berekening van die frekwensie om 'n spesifieke semantiese eenheid te noem. As die eenhede van die rekening nie saamstem met die huidige analise-eenhede nie, moet die navorser self die eenhede van die rekening bepaal, gebaseer op die materiaal wat geanaliseer word en sy eie gesonde verstand.

Hierdie eenhede is:

- die aantal lyne, tekens, paragrawe, kolomme;

- die lengte van die teks;

- die getal van alle tekeninge met die toepaslike inhoud en plot;

- die area van die teks waarop die semantiese eenhede oorgeplaas word;

- Footage film vir klank of video opnames;

- die duur van die uitsending van klank boodskappe

Oor die algemeen is die telprosedure soortgelyk aan die standaardmetodes van klassifikasie deur groepering. Tabelle word gebruik, rekenaarprogramme gebruik, formules word gebruik, statistiese berekeninge van sensitiwiteit en duidelikheid van die teks word gebruik.

Hierdie semantiese eenhede is die hoofkomponente van die navorsingskonsep, waarvan die erns dienooreenkomstig aangeteken word aan die aangewese doelwitte. Die navorser voorberei vooraf sekere idees, probleme, onderwerpe wat die kategorieë analise verteenwoordig.

Inhoudsanalise in sielkunde

Die gebruik van die metode van inhoudsanalise in sielkunde het kenmerke. Uit die uitvoerder vereis gevorderde vaardighede, moet hy die presiese resultate akkuraat kan opteken, die sielkundige eienskappe van aksies, gedrag. Ontleed tekens van nie-spraak (nie-verbale) interaksie van deelnemers in die proses, grafiese besonderhede van projektiewe tekentegnieke, ontleed manuskripte.

Inhoudsanalise onthul die sielkundige eienskappe en eienskappe van die outeur van die teks (kommunikeerder). Die inhoud van die boodskap word ondersoek saam met die onmiddellike gedrag van die ontvangers van relevante inligting. In die psigodiagnostiek kan inhoudsanalise, in teenstelling met sinvolle analise, volgens dieselfde kwalitatiewe kriteria as ander metodes geassesseer word: betroubaarheid, geldigheid, betroubaarheid, objektiwiteit.

Inhoudsanalise in psigodiagnostiek is 'n hulpmiddel in die standaardisering van verskeie projektiewe tegnieke. Die verbeterde gehalte van die inhoudsanalise metode help om statistiese analise van aanwysers en data te gebruik. Veral dikwels gebruik deur navorsers faktor analise, omdat dit bydra tot die bekendmaking van latente faktore wat veroorsaak dat die gelyktydige manifestasie van die geassosieerde enkele komponente.

Inhoudsanalise in sielkunde dien dikwels as 'n onafhanklike metode, en word ook saam met soortgelyke tegnieke gebruik wanneer dit nie net 'n sms-boodskap bemeester nie, maar ook die ander komponente van kommunikasie. Dit is aanvullend in die verwerking van data wat verkry is as gevolg van die gebruik van 'n ander analise.

Sosiale sielkunde beskou inhoudsanalise as 'n manier om die studie van mense se kommunikasie, hul kommunikasie, verhoudings, die vakke van kommunikasie self, as verteenwoordigers van makro- en mikrogroepe te bevorder. Die materiaal van die navorsing is dokumente wat gebruik word as boodskappe. Hier het die begrip "boodskap" 'n sosio-sielkundige spesifieke waarde, die klem word bepaal op die dinamiese eienskappe van die voorwerp, op die deelname aan kommunikasie. Daar is 'n afhanklikheid van die boodskap self op die eienskappe van die kommunikeerder en die respondent.

Inhoudsanalise word uitgevoer in die volgende sielkundige navorsingsprosedures:

- deur die studie van die inhoud van sms-boodskappe, die studie van sielkundige eienskappe, hul outeurs en kommunikeerders;

- 'n studie van die verskynsels van sielkunde wat in die inhoud van die boodskappe vertoon word, met die insluiting van verskynsels wat voorheen aanwesig was en nou ontoeganklik is vir studie deur ander metodes;

- bestudering van die sielkunde van die respondent;

- bestudeer deur die betekenis van die inhoud van die boodskap, die sosiologiese, psigologiese besonderhede van verskillende kommunikasiehulpmiddels, asook die eienaardighede om die inhoud van die boodskap te skep;

- die studie van sielkundige faktore wat die kommunikasieproses op die respondent beïnvloed.

Inhoudsanalise in psigodiagnostiek word baie dikwels gebruik. Deur die analise van die huidige dokument kry navorsers groot geleenthede in psigodiagnostiek van persoonlikheid, groepe. Nie alle dokumente is aanvaarbaar vir inhoudsanalise deur probleme met inhoudsformalisering nie. Alle voorwerpe van analise moet aan die vereistes van formalisering en statiese betekenis voldoen.

Wanneer die ontledingseenhede geopenbaar word, word die frekwensie van verwysings na alle semantiese kategorieë in die geheel van alle tekste of ander inligtingsdragers van die studiegroep of aan een outeur (persoon) bepaal.

Inhoudsanalise is hulp om die aanwysers wat verkry word deur ander tegnieke te verwerk.

As empiriese data word individuele persoonlike dokumente gebruik, byvoorbeeld outobiografie, dagboek, briewe, materiaal van kollektiewe, massa- en groepkommunikasie (klankopnames van gesprekke, vergaderings, besprekings, aankondigings, advertensies, regulasies, bestellings), aktiwiteitsprodukte, letterkunde, kuns.

Inhoudsanalise in psigodiagnostiek dien as 'n hulpmiddel om die aanvaarde empiriese data wat verkry word deur die gebruik van projeksiewe tegnieke, vraelyste, nie-gestandaardiseerde onderhoude, vraelyste, te verwerk.

Kyk na die video: KDA - POPSTARS ft Madison Beer, GI-DLE, Jaira Burns. Official Music Video - League of Legends (Oktober 2019).

Загрузка...