Sielkunde en Psigiatrie

Super bewustheid

super bewustheid - Dit is die emosionele aktiwiteit van die menslike psige wat geaktiveer word om komplekse lewe en kreatiewe take op te los. saam met die onderbewussyn is 'n bewusteloos verstandelike proses. Bewusteloosheid manifesteer hom in kreatiewe aspekte, in die vorm van fundamentele nuwe filosofiese vorme, wêreldbeskouings, die funksionering van die hoogste manifestasie van sulke bewuste sfere as sosiale, waarde en kognitiewe. Dit is alles wat evolusionêre mensdom kan bereik, intuïsie, parapsigologiese vermoëns en insigte.

Van die drie aspekte van die menslike psige (onderbewuste, bewuste, superbewuste), is die aktiwiteit van die superbewussyn gemik op kreatiewe manifestasies, ontwerpe, hipoteses, intuïsie.

In die sielkunde is superbewussyn 'n konsep wat nie ten volle bestudeer kan word nie, aangesien ons die eindresultaat van sy aktiwiteit dadelik kan waarneem, die prestasiepaaie en die maniere om 'n idee te kry, omseil. Die aktiwiteit van die superbewussyn het 'n emosionele vorm en is daarop gemik om die primêre, dominante praktiese emosionele behoeftes en take te bevredig en op te los.

Konsep van superbewussyn

Die apparaat van die menslike psige bestaan ​​uit verskeie vlakke van funksionering, wat in bewuste, onderbewuste en superbewuste verdeel word.

In die onbewuste deel van verstandelike prosesse is daar twee groepe waarin hulle verdeel kan word, wat fundamenteel verskillende funksies en 'n stelsel van aktiwiteit het. Die eerste groep is die onderbewuste wat omhels wat verband hou met bewuste prosesse (vaardighede wat geoutomatiseer is) of onder sekere omstandighede bewus kan word (konflikte, motivering). Byvoorbeeld, in psigoterapeutiese werk kan mens onderbewussynsbronne vind vir 'n bepaalde aktiwiteit, die voordele daarvan; of, integendeel, die redes vir vermyding, vrese, onlogiese gedrag, lewensituasies wat deur die verdedigingsmeganismes van die psige uit die herinnering verdryf is.

Hier, in die onderbewussyn, is geïnternaliseerde sosiale norme wat 'n sekere imperativiteit verkry (hulle word deur 'n persoon beskou as gewete of 'n pligsgetuienis); intuïsie gebaseer op die opbou van ervaring. Byvoorbeeld, 'n dokter wat 'n diagnose kan maak, selfs sonder om die ondersoek te begin, of 'n wetstoepassingsbeampte wat die oortreder in 'n skare bereken. Hulle is gebaseer op intuïsie, wat as grondslag vir 'n goeie lewenservaring bestaan.

Evolusionêr het die onderbewussyn ontstaan ​​in verband met die ontluikende behoefte om die verstand te beskerm teen toenemende sielkundige oorbelading, die optimalisering van die werk van die hele organisme, en word ook gebruik om inligting oor die psigotraumatiese ervarings op te slaan wat die verstand nie in die verlede kon verwerk nie. Die inligting wat in die onderbewussyn ingebed is, is baie konserwatief, refleksief, onderhewig aan eksterne invloede en baie moeite is nodig om dit te verander of reg te stel.

Die aktiwiteit van die superbewussyn is nie onderhewig aan die invloed van enige eksterne toestande nie en bereik nie die vlak van bewustheid onder enige omstandighede of hul veranderinge nie. Ons kan slegs die eindresultaat van hierdie onbewuste aktiwiteit waarneem.

Die superbewussyn word gemanifesteer in kreatiewe veronderstellings en hipoteses, insigte, wat op 'n sekere oomblik die psige in sy beëindigde vorm in gedagte hou. Gevolglik word die bewusteloosheid van hierdie prosesse verklaar deur die verdediging van die intuïsieprosesse van voortydige kritiek van bewussyn, wat enige idees wat buite die grense van dogma gaan, sal stop.

Die funksies van superbewussyn herbou die elemente van ondervinding en inligting wat in die geheue gestoor word, wat die bewustheidsveld bekendstel aan diegene wat van toepassing is op die werklikheid. Dit is die hoofverskil tussen superbewuste idees en drome (wat ook ontstaan ​​as gevolg van die rekombinasie van die ervaring en inligting wat ontvang is) of die "vindingryke" idees van die geestesongesteldheid (wat nogal ongewoon is, maar nie praktiese toepassing in die bestaande werklikheid het nie).

In die sielkunde is die superbewussyn 'n baie subtiele blokfluit van die kleinste sosiale, situasionele, persoonlike veranderinge wat voorkom. Sy aktiwiteit is op 'n waarskuwing gemik, en idees vir die verandering of bekendstelling van nuwe regstellings word vooraf aan die bewussyn voorgelê. Dit is presies omdat die bewussyn nie veranderinge registreer nie - hierdie idees lyk ten minste vreemd.

Die bewussyn is direk betrokke by die bevrediging van behoeftes, wat die stabielste onder die ander motiewe van die individu is. Die oorheersende behoefte reguleer en verbeter die bewussyn in die rigting van sy gunstigste besef, om uit die situasie te kom, deur die meganismes van kreatiewe aanpassing te gebruik. Die vorming van 'n dominante kan sekere probleme veroorsaak as daar verskeie ewe belangrike prioriteite is. Wel, as een van die dominante praktiese voordele het, dan het dit 'n voordeel. Die materiaal vir nuwe kombinasies van superbewussyn word verkry uit bewustelike ondervinding en onderbewuste materiale, sowel as die konstruksie van heeltemal nuwe verenigings wat nie voorheen gebruik is nie, maar wat aan die voorste behoefte voldoen.

Miskien is die mees effektiewe middel vir die ontwikkeling en opleiding van die superbewussyn 'n kind se spel, wat 'n doel op sigself is en 'n waarde op sigself wat daarop gemik is om kreatiewe probleme op te los, wat slegs deur die behoefte aan kennis gemotiveer word. Die kreatiewe aktiwiteit bevat vier komponente: die ondervinding van die vak en vorige geslagte, die superbewuste en intuïsie, die bewussyn wat die opkomende idees toets en die proses om die resultaat in die geheue vas te stel.

Die superbewussyn beskik oor positiewe funksies (skepping van nuwe hipoteses, idees wat as impuls dien vir die opkoms van 'n voorheen nie-bestaande) en negatiewe (negasie en verwydering van verouderde en irrelevante). Albei hierdie rigtings is evolusionêr betekenisvol vir die mensdom en persoonlike ontwikkeling.

Die ontwikkeling van die superbewussyn

Die uniekheid van die aard van die superbewussyn stoot na die gedagtes dat slegs begaafde of briljante persoonlikhede geneig is om dit te gebruik. Daar moet op gelet word dat die bewussyn in alle mense teenwoordig is en dat die funksionering daarvan nie verband hou met die graad van talent of talent nie. Die aktiwiteit en manifestasie van die superbewussyn is nie 'n konstante en statiese konstante nie, dit kan geaktualiseer word of 'n multi-vektor natuur hê. Die superbewussyn kan ontwikkel word as jy die funksies wat dit verrig, verstaan.

Die funksies van die superbewussyn word verminder tot twee hoofareas, soos die selfkennis van die individu en die aanpassing van die rigting van sy aktiwiteit. Funksies wat uitgevoer word: herinterpretasie van bestaande ervaring, soek na interverwantskappe tussen die bestaande eksterne wêreld en interne selfbeskikking van 'n persoon, herbeoordeling van ou ervaring en die vorming van nuwe begrippe, regstelling van aktiwiteit en implementering van nuwe vorme van bestaan, selfvernuwing, selfverandering.

Die beste manier om die superbewussyn op te lei, word beskou as 'n kind se spel, wat nie praktiese of sosiale doelwitte behaal nie. Die spel is 'n doel op sigself, wat die behoefte aan ontwikkeling, kognisie en oplossing van kreatiewe probleme maksimaal bevredig. Dit is die kennisbehoefte ter wille van kennis, met aktiewe en dominante belangstelling dat kinders hul unieke vermoë verskoon om nuwe wêrelde en realiteite te bedink, te fantaseer en prakties in hierdie wêrelde en nuwe konsepte te leef, soveel as wat hulle op die persepsie van die werklikheid grens.

Soos hulle ouer word, word die spelmotivering deur belangrike belangrike dinge vervang, maar die meganisme bly dieselfde. Dikwels word 'n voorbeeld gegee van militêre vlieëniers wat die beste moontlike resultate presies in 'n staat van dobbel met 'n teenstander getoon het (maar nie op alle aggressie of vrees nie), wat een van die tipes onbelemmerde spel is.

Die gebrek aan inligting dra by tot die werk van die superbewussyn, wanneer dit nie moontlik is om op die gegewe data te staatmaak nie, maar daar is 'n belangrike behoefte om nuwe inligting te genereer.

Ter opsomming, om die funksionering van die superbewussyn te verbeter, is een dominante behoefte nodig wat praktiese emosionele betekenis vir die individu sal hê, 'n hoë vlak van kognitiewe aktiwiteit, 'n kalm, roekelose of entoesiastiese emosionele toestand, 'n afname in die vlak van kritiese persepsie van die wêreld, sowel as 'n vooroordeel vir opkomende idees.

Загрузка...

Kyk na die video: Relaxing Sleep Music. Delta Binaural Beats for Deep Sleep, Stress Relief, Meditation (September 2019).