diskalkulie - Dit is 'n simptoom van neuropsigologiese genetika, wat in stryd is met die vermoë om berekeninge te lees en uit te voer. Akalculia kom voor as gevolg van skade aan verskillende segmente van die serebrale korteks. Ken die primêre vorm van die beskrewe skending en die sekondêre toe. Die eerste is as gevolg van 'n gebrek aan begrip van die syfer numeriese struktuur, probleme regstreeks in berekenings, en die onvermoë om rekenkundige tekens te herken. Dit is 'n simptoom, onafhanklik van ander disfunksies van die psige. Primêre acalculia ontstaan ​​wanneer die pariëtale-oksipitale-tydelike segmente van die brein beskadig word en 'n versuim om die ruimtelike verbindings te verstaan, verteenwoordig. Sekondêr - mag voorkom met ander disfunksies van die psige (byvoorbeeld, amnesie of afasie) of as gevolg van 'n algemene afwyking van doelgerigte geestelike aktiwiteit.

Acalculia en dyscalculia

In die skoolgaande ouderdom ly ongeveer 5% van babas aan sulke dyscalculia, wat geblyk word dat hulle nie enige berekeninge kan uitvoer nie, en nie die vermoë om getalle en misverstanden van die rekening te onderskei nie.

Acalculia sindroom begin met 'n voldoende geestelike vorming as gevolg van enige siekte of besering. Dyscalculia word in die eerste plek gekenmerk deur die onmoontlikheid van rekenkunde, en akakulie, deur die afbreek van teloperasies.

Acalculia is 'n verwerf brein defek waarin die vermoë om eenvoudige rekenkundige bewerkings te verrig, verlore gaan. Dyscalculia word op sy beurt gekenmerk deur die verlies aan die vermoë om 'n kind wiskundige aktiwiteite te onderrig. Dikwels word hierdie probleem vergesel deur 'n onvermoë om die briewe te herken. Dikwels word acalculus vergesel van disfunksie van die psige. As gevolg hiervan, in volwassenes, word individuele breinsegmente wat verantwoordelik is vir die telbedrywighede en getalle beskadig.

Acalculia, wat is dit en wat is die oorsake daarvan? Die volgende is die hoof tipes akalculia en oorsake.

Primêre acalculia word opgespoor as gevolg van skade aan die oksipitale-parietale-temporale segmente van die korteks. Met hierdie tipe siekte ervaar 'n individu probleme in die vervaardiging van eenvoudige wiskundige bedrywighede, verstaan ​​nie die struktuur van getalle nie, en verwar die rekenkundige verwarring dikwels.

Teen die agtergrond van geestelike disfunksie kan sekondêre aalkulie ontstaan. Met hierdie variasie van die siekte kan die vak die nommers verwar as gevolg van hul ooreenkoms op skrif. Daar kan ook glitches wees in die rekeningoperasies wat in die verstand uitgevoer word. Sulke vakke kan nie 'n telling aksie uitvoer nie. Individue wat ly aan die siekte wat geanaliseer word, kan nie as verstandelik gestrem word nie. Dit is moeilik vir sulke individue om die geld te tel of die getalle te onthou.

Die vorming van acalculia word waargeneem as gevolg van oortredings van verskeie kognitiewe prosesse.

Tipes akalculia word onderskei afhangende van die betrokke kognitiewe funksie.

Verbale tipe siekte word gevind in die onvermoë om wiskundige konsepte verbaal te identifiseer. Die pasiënt kan wiskundige operasies suksesvol uitvoer, maar kan nie getalle noem, simbole noem of die aantal voorwerpe aanwys nie.

Apraxiese variasie van die siekte word uitgedruk in die onmoontlikheid om voorwerpe te tel. 'N Persoon kan nie items tel en kwantifiseer nie.

Die operasionele tipe akalculia is die verlies aan vermoë om wiskundige operasies uit te voer.

Die grafiese variasie van die beskrywing wat beskryf word, word gevind in die onvermoë om wiskundige tekens en simbole neer te skryf, en om meetkundige figure korrek te teken.

Disleksie acalculus is die verlies aan die vermoë om wiskundige simbole te lees, kwantitatiewe terme te formuleer.

Dyscalculia kom op 'n vroeë ouderdom voor. Dit word uitgedruk in die onvermoë van kinders om wiskundige bedrywighede te leer. Hul brein beskou hierdie inligting nie. Dit is 'n probleem van aangebore genesis en dit is al sy lewe teenwoordig. Dikwels gebeur so 'n defek as gevolg van genetiese aanleg. Die gevolg is verstandelike vertraging, aangesien die krummels nie kan tel nie, die regter- of linkerkant bepaal, tyd, hulle het probleme om geometriese vorms en letters te herken.

Onder die algemene tekens van dyscalculia word die volgende onderskei: die onvermoë om sekere berekeninge te verrig, probleme met syferherkenning (byvoorbeeld een is soortgelyk aan die sewe), probleme in elementêre berekeninge wat veroorsaak word deur die onvermoë om 'n simbool of teken te bepaal en 'n verduideliking vir wiskundige werking.

Acalculia by kinders

Die oordeelde wanfunksie is 'n verworwe kwaal, wat in 'n mislukking in die uitvoering van rekenkundige bewerkings geopenbaar word.

Die oorsake van acalculia by kinders is in die nederlaag van die breinstrukture. Die vermoë om te tel is 'n fundamentele vaardigheid, die gebrek wat die bestaan ​​bemoeilik, verhoed dat die onderwys verwerf word en die beroep bemeester word. Oorheersende plek in die vorming van telprosesse behoort aan parietale-oksipitale sones en pariëtale segmente van die korteks.

Die oorsake van acalculia is te wyte aan die verswakking van die genoteerde breinareas, waardeur daar sprake is van ruimtelike oriëntasie en begrip van ruimtelike verhoudings.

Luria het bepaal dat die meeste babas wat aan die beskadigde gebrek ly, 'n ordinale telling het, wat die aantal voorwerpe vergelyk, maar hulle kan herbereken, maar hulle kan nie die beginsel van syferkapasiteit verstaan ​​nie, met algemene stelle werk. Die kardinale simptome van hierdie patologie is: die disintegrasie van die begrip van die getal, die wanorde in die begrip van die syferstruktuur van die getal, die begrip van die betekenis van die tekens. Die vermoë om te tel is 'n integrasie van verskeie kognitiewe vaardighede. Die individu wat aan acalculia ly, het in vier areas groot probleme.

Acalculia sindroom en sy manifestasies is te wyte aan die lokalisering van die anomale fokus. Dus, in geval van skade aan die oksipitale-pariëtale segmente of in die teenwoordigheid van bilaterale letsel, is dit moontlik om primêre acalculus aan te neem. As die oksipitale segment beskadig is, verdwyn die visuele beeld van die syfer, dit hou op dat die pasiënt 'n simbool is wat 'n sekere hoeveelheid weerspieël. Die individu herken die getalle, hulle word gemeng in persepsie. Dit geld veral vir figure wat soortgelyk is. As die tydelike areas beskadig word, is daar foute in die mondtelling, prefrontale segmente - doelgerigte aktiwiteit is ontsteld, die pasiënt kan nie die telaksies beplan en die implementering daarvan beheer nie.

Soms is die betrokke disfunksie nie ten volle in staat om berekenings te doen nie, ontneem die baba nie. Sommige klein pasiënte red aanvullende vaardighede, maar aftrekking word 'n onmoontlike taak vir hulle. Beskrewe kwaal kan dikwels gepaard gaan met sensoriese afasie. Die mate van skending van die produk van rekenkundige bewerkings wissel van 'n absolute onvermoë om te bereken na die voorkoms van foute in die tel aksies en manipulasies met getalle.

Behandeling van acalculia

As gevolg van die verenigbaarheid van die simptome van acalculia met ander afwykings van kognitiewe funksies, is dit dikwels moeilik om die sindroom van akalculia te identifiseer. Dit kan eenvoudig nie opgemerk word teen die agtergrond van die voorste kognitiewe disfunksie nie. Die opsporing van die beskrewe skending is egter 'n belangrike werk, aangesien die stelsel van korrektiewe maatreëls deur simptome veroorsaak word. Ten einde die teenwoordigheid van 'n mislukking in die werk van rekenkundige bewerkings te bevestig en om onder 'n spesifieke kategorie te rangskik, word neuropsigologiese toetse uitgevoer om rekening frustrasie, spraakafwykings, spelling- en leesafwykings, afwykings in ruimtelike oriëntasie te bepaal.

Akalculia regstelling aanvaarbaar. Vir die suksesvolle en volledige eliminering van simptome is dit egter nodig om in die eerste beurt die siekte wat Acalculus veroorsaak het, te genees. Die primêre vorm van disfunksie impliseer die behoefte om begrip van die betekenis van getalle en hul syferstruktuur te vernuwe. In die huidige mediese praktyk word die visuele metode, die metode van operasies met getalle en die persepsie van hul ontslag suksesvol toegepas op sulke pasiënte vir die herstel van verlore funksie.

Ten einde die betrokke siekte te verslaan, onderneem die neuropsigoloog, tesame met 'n spraakterapeut, moeisame en langtermynwerk. Die terapeut werk saam met ander dokters, die pasiënt self, sowel as met die pasiënt se familie. In die sekondêre vorm van die beskryf skending in parallel, moet ander verlore kognitiewe funksies gekorrigeer word. Die volgende beginsels van suksesvolle terapie moet nagekom word: kompleksiteit (kombinasie van pedagogiese invloed met mediese en sielkundige korrektiewe metodes), sistematiese benadering (herstel van rekenaarvaardighede tesame met etiologiese terapie), kontinuïteit.

Die sukses van die regstelling van acalculia is te wyte aan die tyd van aanvang van voldoende terapie, die voorspelling van herstel, bepaal deur die grootte van die beskadigde segment - vroeë opsporing en tydige behandeling. Daarbenewens word die sukses en duur van terapie bepaal deur die ouderdom van die individu, die mate van spraakafwykings. Die beste dinamika word getoon deur pasiënte wat vroeër ouderdom is. Verder, as die siekte in die kinderjare ontstaan ​​het, kan daar in die toekoms bruto oortredings van spraakvorming aangeteken word.

Voorkomende effek behels die voorkoms van die ontvangs van verskeie breinbeserings, wat die verswakte bloedtoevoer na die breinstrukture voorkom. Daarbenewens is dit nodig om 'n jaarlikse ondersoek te doen ten einde die teenwoordigheid van tumorprosesse of patologieë van 'n ander aard uit te sluit.

Kyk na die video: Diagnose Dyskalkulie (Oktober 2019).

Загрузка...