Vervanging in sielkunde is 'n meganisme van sielkundige beskerming vanuit 'n ongewenste konteks, waarvan die basis 'n onaanvaarbare aksie moet vervang deur aanvaarbare of oordrag van die verlangde reaksie van 'n onbereikbare objektiewe of subjektiewe voorwerp tot 'n moontlike ontslag. Vervanging verwys na sekondêre, hoër vlakbeskermingsmeganismes.

Die proses van vervanging (verplasing, verplasing) was die onderwerp van refleksie en navorsing deur verskeie filosowe, sielkundiges, skrywers, denkers gedurende die hele tydperk van bestudering van menslike gedragspatrone. Nou is die psigoanalitiese konsep, wat die werking van die meganisme die akkuraatste verduidelik, oorheersend. Individue met 'n uitgesproke meganisme is kenmerkend van die praktiese toepassing van probleme, die bereiking van uitslae in die beroep, persoonlike verhoudings en hoë aanpasbaarheid. Hulle kwalitatief beplan die oplossing van die vereiste taak. Hulle probeer om probleme van abstrakte kinders in 'n spesifieke volgorde van stappe te vertaal. Daar word geglo dat uitstaande persoonlikhede, suksesvol in verskillende rigtings, hierdie meganisme op 'n konstruktiewe wyse ontwikkel het.

Vervanging is 'n verdedigingsmeganisme wat gekenmerk word deur verdraaiing (verplasing) van die werklikheid en die bewusteloosheid van die proses. Konstruktiewe en vernietigende implementering. Gewoonlik gebruik die psige verdedigingsmeganismes in kombinasie, en die persoon gebruik dikwels 'n kombinasie, met moontlike oorheersing, accentuasie, van een van hulle. In die geval van aksentasie van die substitusiemeganisme word die persoonlikheid gekenmerk deur aktiwiteit (konstruktiewe vorm), opgewondenheid, prikkelbaarheid (in destruktiewe).

Wat is 'n substitusie in sielkunde?

Vervanging in sielkunde is 'n verdedigingsmeganisme wanneer emosies en reaksies wat 'n mens na 'n voorwerp wil stuur, oorgedra word na 'n irrelevante voorwerp wat nie direk verband hou met die situasie nie.

Vervanging volgens Freud word gedefinieer as die onbewuste "skepping" van die dominante, wat die aandag van verstandelike prosesse kan absorbeer. Die begrip "vervanging" is deur Freud gesien vir die interpretasie van die werk van intrapsigiese prosesse, wanneer voorwerpe in die onbewuste van die mens verander word, 'n manier om in drome te censureren. In Dream Interpretation word drome aangebied as "vervangers vir die werklikheid" wanneer werklikheidsvoorwerpe vervang word met droom simboliek, insluitende manipulasies met hulle, en die interpretasie van drome impliseer 'n omgekeerde interpretasie om die voorwerpe wat aanvanklik die reaksie van belangstelling veroorsaak, te identifiseer. In 'n droom word versteurde elemente vervang met simboliese of neutrale. Die belangrikste voorwerpe word weggesteek agter onbeduidende simbole.

Aangesien die interpretasie van drome nou in psigoterapie aansienlik minder gebruik word, word die term Freud-substitusie gebruik om ander verskynsels te verduidelik en is sinoniem met "verplasing". Die weergawe is dus aangevoer dat die neiging om seksverskille te oorweeg, die primêre komponent van die manifestasie van libido is, sowel as om hulle aan te raak.

Vervanging keer die dominante belang om, sodat dit onafhanklik deur 'n persoon tevrede kan wees, so 'n poging is aangewend om die verskynsel van exhibitionisme te verduidelik.

Daar is twee vorme van werking van hierdie beskerming: voorwerpvervanging en vraagvervanging.

Vervanging van 'n voorwerp word gerealiseer in 'n situasie waar 'n individu nie emosies kan hanteer nie en projekteer dit op voorwerpe wat nie so belangrik is as die aanvanklike of wat nie so 'n angs dra as die impak daarvan op die aksie plaasvind nie. Byvoorbeeld, 'n kind wat kwaad is vir 'n onderwyser, kan 'n album of notaboek skeur. In hierdie konteks sal so 'n daad meer plaasvervanger eerder as aggressief wees.

Die vervanging van 'n behoefte word uitgedruk in die appèl na 'n ander projeksie vir rente, die actualisering van 'n ander waarde. Byvoorbeeld, in die geval van onbevredigende persoonlike verhoudings, kan 'n persoon 'n materiële voorwerp (byvoorbeeld 'n motor) personaliseer, gee 'n naam, gebruik epithets soortgelyk aan dié wat gebruik word in persoonlike kommunikasie.

Vervanging in sielkunde - voorbeelde

Die meganisme van sielkundige verdediging is 'n proses wat verband hou met die daaglikse manifestasies van onbewuste werk.

Vervangingsvervangings kan wees: vervangingsaksies, byvoorbeeld, verduidelik die vernietiging van skeppings in plaas van hul voltooiing (byvoorbeeld, voltooiing word beskou as 'n simboliese einde van die skeppingsproses).

Die vervanging van verbale uitdrukking met aksie is 'n handdruk in plaas van 'n groet.

Die vervanging van aksie deur die woord is die verbalisering van aggressie, en nie die verwesenliking daarvan nie. Sublimasie, as die hoogste vorm van beskerming, vervang die gewenste, maar onaanvaarbare, sosiaal aanvaarbare en proaktiewe, positiewe vir die individu.

Die daaglikse roetine van hierdie meganisme (asook ander sielkundige verdediging) verduidelik waarom probleme by die werk tuisstryd veroorsaak. Die vrees vir straf, in die geval van direkte konflik met die owerhede, lei tot die begeerte om die behoefte aan aggressie op 'n meer afhanklike vennoot of kind te ontlont. Die behoefte is geneig om op te los en as die direkte pad gesluit word, word die aktiwiteit na 'n ander rigting oorgedra. Hierdie vermoë word beperk deur die vlak van die sielkundige organisasie van die individu, die laer vlak is geneig om meer reguit te wees. Hoe meer ontwikkel 'n persoon is, hoe makliker is dit vir haar om 'n aanvaarbare manier te vind om sosiaal onaanvaarbare begeertes te ontlont.

Hierdie meganisme van sielkundige verdediging word geassosieer met die vermoë om te aktiwiteit. Die spanning wat voortspruit uit die vloei van onbewuste begeertes word op die oomblik in aksie beskikbaar gestel. Hoe helderder hierdie meganisme is, hoe meer aktief sal die persoonlikheid wees, ook in die fisiese vlak. Die meganisme van ontspanning van sielkundige stres in sport word verduidelik deur vervanging.

Ekwivalente fisiese aktiwiteit is 'n aktiewe lewensposisie. Sulke mense is in konstante beweging, aktief, multi-tasking, hulle is leiers weens hul inisiatief. Gedwonge aktiwiteitsbeperking kan 'n vernietigende uitwerking op hulle hê. Die agterkant van die aktiwiteit en hoë spoed van verstandelike prosesse is skerpte en aggressiwiteit, veral wanneer dit onmoontlik is om die gewenste of beplande aksie uit te voer. Sulke aggressiwiteit is nie bedoel om skade te veroorsaak nie, maar slegs die gevolg van opgehoopte spanning, dit is onpersoonlik.

Vervanging is een van die voorste verdediging van individue, 'n sekere mate van volwassenheid. Multi-kanaal implementering van aktiwiteit dui op 'n gesonde manifestasie van die meganisme van sielkundige beskerming. 'N Verskeidenheid belange en werklike lewensblaaie bied herleiding van aktiwiteit van een kanaal na die ander en die moontlikheid om spanning te laat val. 'N Unidirectionele rigting kan tot verslawings lei, insluitende 'n nie-chemiese plan, byvoorbeeld werkskaal, dobbelary, obsessie met sportaktiwiteite en' behoorlike voeding 'tot nadeel van ander gebiede, insluitende paradoksale gesondheid. Om spesifiek met die verdediging te werk, behels die uitbreiding van die omvang van die individu se aktiwiteite. Omdat gereelde aanbeveling oefening is, 'n stokperdjie. Met die eenvoud van hierdie advies is dit effektief vir die ontwikkeling en sukses van 'n persoon.

Kyk na die video: Install-tv: Vervanging zonneboiler (November 2019).

Загрузка...