Sielkunde en Psigiatrie

Sielkundige verenigbaarheid

Sielkundige verenigbaarheid is die vermoë van mense (twee of 'n groep) om in langtermynverhoudings te wees waar daar nie komplekse karakters van karakters is wat intervensie van buite vereis om konflikte op te los of effektiewe interaksie te verseker nie. Psigologiese verenigbaarheid kan nie net as 'n individuele persoonlikheidskwaliteit onderskei word nie, maar ook as 'n kenmerk van die interaksieproses.

Die faktore van sielkundige verenigbaarheid het nie objektiewe metingskriteria nie, dit word nie bepaal of die vlak van verenigbaarheid geassosieer word met karaktertipes nie. Hierdie konsep kan ook nie met selfvertroue aan 'n sekere sielkundige sfeer toegeskryf word nie, aangesien Die teenwoordigheid of afwesigheid van verenigbaarheid is kenmerkend vir die aanduiding van verhoudings in 'n span (sosiale sielkunde), in intieme interaksie (gesinsielkunde), en ook as 'n onafhanklike definisie van een van persoonlikheidseienskappe (persoonlikheidsielkunde).

Psigologiese verenigbaarheid van mense is gebaseer op 'n kombinasie van eienskappe en manifestasies van karakter en temperament, wat bydra tot die moontlikheid van langdurige kommunikasie en om in een gebied te wees om 'n minimum spanning en maksimum positiewe emosies te ervaar. Maar hierdie aangebore eienskappe is nie die enigste ding wat die vlak van verenigbaarheid bepaal nie. Sulke faktore van sielkundige verenigbaarheid moet in ag geneem word as gemeenskap van doelwitte en lewenswaardes, sosiale status en persoonlike vooroordeel, gewoontes of gevolge van traumatiese ervaring. Dit beïnvloed die manier waarop jy jou eie tyd, geestelike en materiële hulpbronne bestuur, die begeerte om die nuwe, spoed en verantwoordelikheid te verstaan ​​in besluite, bioritme en vlak van sosiaalheid.

Die massa van die oomblikke wat 'n mens se lewe vorm, kan óf tot onmiddellike vyandigheid lei en misverstand voltooi, óf die gevoel dat jy jou hele lewe ken en die res daarvan kan lewe. Hoe meer faktore ooreenstem, hoe groter die vlak van verenigbaarheid kan gesê word, maar die belangrikheid hier is die gewig van die belangrikheid van elke toeval (dit is makliker om te aanvaar dat iemand groen tee as swart verkies as die verskil van godsdienste, veral as jy passievol is).

Sosio-sielkundige verenigbaarheid

Dit is gewoon om te praat oor sosio-sielkundige verenigbaarheid binne die raamwerk van interaksie met mense in die professionele kollektiewe en samelewing. Psigologiese verenigbaarheid van mense in die samelewing is gebaseer op gemeenskaplike doelwitte (soos sosiale verenigings 'n gemeenskaplike doel het), houdings teenoor aktiwiteite (as manifestasies van sosiale verhoudings), morele en waarde houdings (as reflekterende faktore van die interne struktuur van 'n sosiale groep), sowel as persoonlike eienskappe van elke individu individu. Met inagneming van die eienskappe van elke persoon, is dit moontlik om by te dra tot die verbetering van sielkundige verenigbaarheid in die span, en as gevolg hiervan sal persoonlike vertroosting, mikroklimaat en produktiwiteitsresultate toeneem. Die mikroklimaat wat in die sosiale sirkel ontwikkel, karakteriseer die algemene toestand en kwaliteit van die verhouding van alle deelnemers, insluitend emosionele-vrywillige, intellektuele, kognitiewe en gedragskomponente, asook 'n gradasie in die vlakke van bewustheid van die prosesse wat plaasvind.

Sosio-psigologiese onverenigbaarheid kan veroorsaak word deur die verskil in die sosiale kring, as die hoofkomponent wat die persoonlike ontwikkeling beïnvloed. So, mense opgevoed in families van verskillende vlakke van waardes en prioriteite, dit sal moeilik wees om 'n gemeenskaplike taal te vind. Daarbenewens sal die beskikbaarheid van verenigbaarheid nie soveel beïnvloed word deur die vlak van materiële ondersteuning nie, soos deur die gemeenskaplikheid van morele konsepte. Die ouderdomsverskil en die graad van wetenskaplike onderwys is minder belangrik as die vlak van algemene kultuur en persoonlikheids volwassenheid. 'N Persoon wat die klassici ken van aanhalings, reis elke jaar na nuwe plekke en 'n persoon wat slegs op skool lees, wanneer hulle gedwing word, nie uit hul stad gaan nie, is dit onwaarskynlik dat hulle die houding van mekaar verstaan ​​en hulle lewens sonder ernstige gevolge kombineer, al het hulle dieselfde ouderdom en inkomstevlak. Hierdie voorbeeld en soortgelyke is geldig vir groepinteraksie.

Sosiale verenigbaarheid is die lakmoes toets van 'n persoon se betrokkenheid in 'n bepaalde samelewing. Die gesigte wat deur die oorspronklike omgewing gestel word, kan egter verleng word, aangesien geïnternaliseerde waardes en interaksie meganismes nie biologies vasgestel is nie. 'N Goeie voorbeeld is mense wat baie regoor die wêreld reis, en nie uitstappies, woon in 'n hotel onder hul medestammers nie, en diegene wat die lewens van daardie mense en van die plek waar hulle nie woon nie, leef. Geleidelik gaan die rigiditeit van die toestelle los, kritisiteit gaan weg en die innerlike wêreld is vol ryk ervaring, wat die geleentheid bied om te kies, op grond van watter begrippe dit die moeite werd is om die naaste keuse te maak.

Sielkundige verenigbaarheid en responsiwiteit in die groep

Die vermoë van lede van 'n klein groepie tot hoëgehalte interaksie, inligtingsoordrag, die vermoë om die optimale kombinasie te vind vir die toepassing van die vaardighede van elk, karakteriseer sielkundige verenigbaarheid in 'n span. Die tipe aktiwiteit van die groep is nie belangrik vir die totstandkoming van ordentlike samehorigheid nie, maar elkeen van die aktiwiteite het sy eie besonderhede, waardeur die eienskappe wat bydra tot die totstandkoming van die gunstigste klimaat, anders sal wees.

Verenigbaarheid vir 'n span beteken nie gelykheid of gelykvormigheid tussen mense en hul vaardighede nie, maar die beginsel van komplementariteit van kwaliteite en vaardighede werk hier. 'N kreatiewe kunstenaar in 'n uitgewery kan nie hanteer sonder 'n tegniese uitleg ontwerper nie, maar hulle kan die sperdatums inhaal danksy die stiptelike bestuurder. Hierdie mense het verskillende oriëntasies in hul aktiwiteite, vermoëns en karakter, maar dit is hul gesamentlike aangepaste interaksie wat die beste resultaat lewer.

As 'n groep beskou word as 'n groep individue, maak dit nie sin nie; 'n benadering is nodig waarin sy aktiwiteite geëvalueer word as 'n enkele lewende organisme, met verskillende orgaanstelsels. Dit is die sielkundige verenigbaarheid in die span wat dit moontlik maak om die doeltreffendheid en vervulling van sulke take te verhoog, wat nie 'n kans sou hê vir implementering sonder gesamentlike interaksie nie. Die mate van sielkundige verenigbaarheid is dus 'n direkte aanduiding van die groep se responsiwiteit.

Die werkbaarheid van die span word bepaal deur verskeie punte - die resultate van die aktiwiteite, die bevrediging met hierdie uitslag van die deelnemers self, asook die inspanning wat aangewend word en die emosionele bydrae van die groep. Die korrekte keuse van mense vir spanwerk, wat uitgevoer word op die analise van hul karakter en sielkundige eienskappe (accentuasie, temperament, sterkte van NS), sosiale parameters (geslag, ouderdom, opvoeding, waarde-instellings), sowel as professionele kwaliteite, kan die voorkoms van goeie responsiwiteit beïnvloed. Byvoorbeeld, 'n herstelspan moet spesialiste insluit met verskillende spesialisasies (om enige taak te hanteer), gekies word volgens dieselfde ontwikkelingsvlak (om gemak van kommunikasie en 'n vriendelike omgewing te verseker) gekombineer word volgens temperamentele eienskappe (sodat iemand verantwoordelik kan wees, en iemand kan vinnig reageer), terwyl dit verkeerd sou wees om een ​​vrou onder ander mans in staat te stel om aan sulke werk deel te neem (die risiko om mee te ding en gevolglik die werkproses te ontwrig).

Psigologiese verenigbaarheid en prestasie kan aanwysers van beide psigo-fisiologiese en psigososiale geskiktheid insluit, afhangende van die aktiwiteit wat uitgevoer word. In sommige prosesse is die probleem van goeie samehang in albei hierdie gebiede aktueel. Dit is meestal in geslote tipe stelsels (cosmodromes, fabrieke, laboratoriums).

Tipes sielkundige verenigbaarheid

Sielkundige verenigbaarheid het sy eie variasies, afhangende van die kategorieë wat oorheersend is om 'n gemaklike ko-plek vir 'n sekere soort interaksie te verseker.

Die basiese vlak (aangebore aanwysers inherent in 'n mens) verenigbaarheid is psigofisiologiese. Hierdie kategorie is gebaseer op die ooreenkomste in die meganisme van die ontstaan ​​en verblyf van emosies (tipe, sterkte en opwinding van die senuweestelsel), die vlak van intellektuele ontwikkeling (die vermoë om te ontwikkel, die kennis van die nuwe). Die elemente van psigo-fisiologiese verenigbaarheid sluit in die meganisme van willekeurige manifestasie, die vermoë om emosionele manifestasies te bereik en te beheer. So sal mense met ongeveer dieselfde vlak van intelligensie op die psigofisiologiese vlak vinniger konvergeer, net soos mense met soortgelyke manifestasies van die emosionele-vrye sfeer. As daar ernstige verskille is, sal probleme en misverstande ontstaan ​​as een persoon reeds gereageer het en hardloop om op te tree, terwyl die ander nog die situasie ontleed.

Die vermoë om te sinkroniseer en die ooreenkomste van interne ritmes en tempose beïnvloed die samehang van werk, byvoorbeeld by 'n vervoerbeplanner, waar dit 'n prioriteit is om hul aktiwiteite met ander deelnemers in die proses te kan sinkroniseer. Maar dit is ook baie belangrik om persoonlike verhoudings te bou, aangesien bioritme en sikliese aktiwiteite vir almal anders is. As dit aanvanklik saamgeval het, beteken dit dat mense met tempo-eienskappe verenigbaar is, maar as hulle nie ooreenstem nie, kom die vermoë om te sinchroniseer, tot die redding. Die onvermoë om sinchronisiteit van aksies en lewe te bewerkstellig lei tot konflikte (die fases van slaap en waaksaamheid val nie saam nie, wanneer 'n mens wil rus, die ander trek in aktiewe tydverdryf, ens.).

Psigofisiologiese verenigbaarheid in die huwelikslewe is uiters belangrik, aangesien dit nie net rusprosesse (bioritme), sy kwaliteit (aktiewe en passiewe tipes) beïnvloed nie, maar ook die huishoudelike apparaat (die behoefte aan 'n sekere hoeveelheid kos en lig), asook seks, een van die belangrikste stabilisering van gesinsverhoudinge. Terselfdertyd kan psigo-fisiologiese verenigbaarheid byna nul wees tussen intellektuele en kreatiewe werknemers. In 'n navorsingsinstituut maak dit nie saak hoe vinnig jy kleinskaalse take uitvoer nie, asook die vermoë om dit saam te doen. Hier is die vermoë om analities te dink en met 'n groot aantal mense te kommunikeer.

Die tweede tipe is sosio-sielkundige verenigbaarheid, waarvan die teenwoordigheid en vorming direk bepaal word deur die ontwikkeling van die sosiale samelewing. Dit sluit in die eienskappe wat onder die invloed van die onmiddellike omgewing, afgode en die dominante ideologieë gevorm word, terwyl dit nie verband hou met die aangebore eienskappe van die individu nie. Dit sluit in sosiale houdings ten opsigte van gevestigde prosedures en die persepsie van morele norme, die houding teenoor dinge of verskynsels wat op 'n onderbewuste vlak onderneem word.

Sosio-sielkundige verenigbaarheid word gebou met inagneming van die waardes, behoeftes, aspirasies en belange van mense, met die intrinsieke motivering van aktiwiteit wat 'n dominante rol het, en nie die manifestasie daarvan nie. Albei mense kan daarna streef om baie geld te verdien, maar een om 'n tweede huis te koop, en die tweede om te skenk aan 'n weeshuis waar hy grootgeword het. Hierdie mense sal waarskynlik nie baie algemene kontakpunte vind nie.

Sosio-sielkundige verenigbaarheid is relevant in daardie aktiwiteite waar kommunikasie en interaksie op persoonlike vlak plaasvind. Dit het min effek op die prestasie van meganiese werk of koerieraflewering, maar het 'n geweldige uitwerking op die mikroklimaat wanneer gemeenskaplike projekte of gesinslewe bespreek word.

Psigologiese verenigbaarheid van gades

Om te glo dat sterk gevoelens, liefde, liefde en intieme begeerte sal lei tot 'n gelukkige huwelik is 'n pragtige en algemene fout. Alhoewel dit lyk asof hierdie persoon die beste is, en met springhormone jou psyche en vindingrykheid skep om werklik ongelooflike dinge te skep, blyk dit dat jy alles kan doen, daaraan gewoond raak en 'n ooreenkoms bereik. Dit blyk net dat dit nie soos om te stem nie met hierdie persoon is daar niks nie, en jy gaan in verskillende rigtings. Dit is te danke aan 'n gebrek aan verenigbaarheid, en op sommige maniere kan 'n koue berekening (nie die een wat materieel is nie, maar 'n analise van jou sielkundige eienskappe) meer produktief wees en meer geluk bring as blinde passie (ouers in antieke tye het iets geweet) .

Die sielkundige verenigbaarheid van gades word grootliks bepaal deur hoe soortgelyk hulle opvoedkundige toestande was. Dit is 'n volgehoue ​​vlak van kultuur, ontwikkeling en die begeerte om horisonte uit te brei, veral met mense te kommunikeer, verhoudings te bou en met geld in wisselwerking te tree. Verhale waar die prinses met 'n landseun weghardloop, is fantasties en in die werklike lewe sal hy Sondagoggend vroegoggend na die tuin ry toe sy nie weet wat om daar te doen nie en sy kan die geheue van die werke van Sartre, hy sal nie 'n woord verstaan ​​nie.

Die ooreenkomste van sosiale status, onderwys en ouerfamilies kan 'n minimum toeval toeval. As daar dieselfde idees is oor die verdeling van verantwoordelikhede in die gesin, die verwagtings van geslagsrolverwagtinge van mekaar, dan word verenigbaarheid in hul geslags manifestasies aangepas, erger as beide eggenote glo dat die tweede rondloop.

Psigofisiologiese verenigbaarheid speel 'n belangrike rol in die gesinslewe, geopenbaar deur temperamentkenmerke, waarvan die kombinasie regstreeks die aantal en diepte van twis, die manier van vrye tyd en die reaksie op lewensgebeure beïnvloed. Dit sluit in seksuele verenigbaarheid, en nie net deur die teenwoordigheid van aantrekkingskrag nie, maar deur die frekwensie van behoefte, die tyd wat almal wil toewy aan intieme kommunikasie, die mate van openheid en eksperimentering.

Die hoogste vlak van huweliksversoenbaarheid is geestelik, insluitend waardes, morele aspekte, doelwitte en belange. Huwelike kan bestaan ​​as daar slegs 'n paar komponente van verenigbaarheid is, maar dan sal 'n persoon na 'n ander plek na die begrip van ander honger behoeftes voldoen. En as ons die eienaardighede van 'n chemiese reaksie in die kern van 'n diepwatermollusksel met bioloë bespreek, dan kan 'n ander perspektief op die waardesprobleme 'n huwelik vernietig as dit blyk dat die gades 'n fundamentele ander houding het, byvoorbeeld om te moord.

Die sielkundige verenigbaarheid van die eggenote het geen onbeduidende oomblikke nie, aangesien elkeen pynlik of oor-betekenisvol kan wees vir die ander, en die aantal faktore wat in hierdie verhouding in ag geneem word, is die hoogste. U kan elke dag met vriende kontak, en u kan telefonies een keer per jaar gesels. Werkverhoudings is beperk tot 'n sekere tyd en verskeidenheid take waaruit kontakpunte gebou word. Die huwelik is 'n stelsel waar mense in amper enige situasie en konstante tyd naby is. Daar is nie genoeg gemeenskaplike belangstelling in fietse nie.

Kyk na die video: Hoe help 'n sielkundige jou verstaan wie jy is? (Oktober 2019).

Загрузка...