Sielkunde en Psigiatrie

Vernietigende gedrag

Vernietigende gedrag is verbale of ander manifestasies van interne aktiwiteit, gemik op die vernietiging van iets. Vernietiging dek alle areas van die individu se lewe: sosialisering, gesondheid, verhoudings met belangrike mense. Hierdie gedrag lei tot 'n verergering van die kwaliteit van 'n individu se bestaan, 'n afname in kritisiteit teenoor sy eie optrede, kognitiewe verwringings van persepsie en interpretasie van wat gebeur, 'n afname in selfbeeld en emosionele afwykings.

Dit lei dikwels tot sosiale wanaanpassing tot die absolute isolasie van die individu. Sulke gedrag is soms die gevolg van 'n verdedigingsmeganisme, wat bestaan ​​uit identifikasie met die aggressor. Die oorweging van gedragsverandering word gekenmerk deur 'n afwyking van die gedrags- en morele norme wat deur die samelewing aangeneem word.

redes

Dit word aanvaar om gedragspatrone te verdeel in destruktiewe of abnormale gedrag en konstruktiewe (normale), algemeen aanvaarde gedrag. Afwykende gedragsreaksie, waarvan vernietigend gevorm word, word gekenmerk deur nie-standaard, aangrensend aan patologie, afkeuring van die samelewing. Dit is dikwels 'n afwyking van die standpunt van sosiale landmerke, mediese norme, sielkundige houdings.

Elke gedragsmodel word in die kinderjare gelê. Die vier-vyf-jarige krummel assimileer die inligting wat sy verdere verhouding met die sosiale omgewing bepaal. 'N Volwaardige familie, waarin wedersydse begrip heers, sorg, aandag geniet, liefde oefen 'n positiewe uitwerking op die volwassenheid van die psige van kinders, lê die grondslag vir gedragspatrone. Dus, individue wat nie voldoende opleiding, warmte, aandag, liefde ontvang het nie, val in die kategorie risiko.

U moet ook bewus wees dat kinders dikwels 'n vernietigende gedragspatroon van hul eie ouers leen.

Wetenskaplike syfers het vasgestel dat die vernietigende gedrag van 'n individu suksesvol gevorm word teen die agtergrond van die teenwoordigheid van sulke faktore:

- die teenwoordigheid van talle sosiale afwykings (rompslomp, korrupsie, alkoholisme, misdaad);

- liberalisering van maatreëls van sosiale impak (verlaging van die vlak van afkeuring, kritiek);

- situasionele afwykings (spekulasie, valse huwelike);

- verligting van maatreëls om abnormale gedrag te bekamp (gebrek aan boetes, boetes).

Freud was daarvan oortuig dat die vernietigende gedrag die gevolg is van die negatiewe houding van die individu teenoor sy eie persoon. Hy het ook geargumenteer dat die vernietiging een van die basiese dryfkragte verteenwoordig. Voorstanders van die psigoanalitiese teorie het aangevoer dat abnormale aksies in alle grade inherent is aan alle menslike vakke, net die voorwerpe van sulke aksies verskil (ander persoonlike of onbenullige voorwerpe, of hy self). Adler het ook 'n soortgelyke siening gehad en geglo dat 'n fundamentele oorsaak van vernietigende gedrag 'n gevoel van vervreemding en insolvensie was.

Fromm, aan die ander kant, het geargumenteer dat die vernietigende gedrag 'n persoon se ongerealiseerde potensiaal veroorsaak, asook die onmoontlikheid om vrugbare energie vir die beoogde doel te gebruik. Die sosiale analise van die oorweging van gedragsresponsvariasie is deur Durkheim uitgevoer, en die werk van Merton, Worsley en ander verteenwoordigers van die sosiologiese wetenskap is gewy aan die studie van die oorsake, faktore en variasies van afwykende aksies. Merton het byvoorbeeld geskryf dat vernietigende gedrag deur anomie veroorsaak word - 'n spesiale morele en sielkundige toestand wat gekenmerk word deur die disintegrasie van die stelsel van morele en etiese waardes en geestelike riglyne. Worsley het op sy beurt die relatiwiteit van die verhouding van sosiokulturele norme en "absolute" standaarde bestudeer.

Vernietigende gedrag van adolessente

Die probleem van selfvernietiging van adolessente is baie relevant, aangesien dit aanleiding gee tot adolessente dwelmverslawing, selfmoordpogings en alkoholisme. Die aantal kindermoordmoorddoders is oor die jare toeneem. Gevalle van jeugdige dwelmverslawing, alkoholisme het lankal opgehou om iemand te verbaas. Terselfdertyd word die beskryf probleme waargeneem, nie net in gesinne in nood nie. Statistiese waarnemings sê dat ongeveer 37% van kinders wat by 'n narcologiese mediese instelling geregistreer is, kom uit welvarende families.

Die gedragsmodel word uit die kinderjare gelê en is hoofsaaklik gebaseer op die ouer voorbeeld. Teen die ouderdom van vyf het die krummel reeds 'n sekere hoeveelheid kennis wat die kind in die latere lewe sal volg.

Vernietigende aktiwiteit word gekenmerk deur twee rigtings van rigting: selfvernietiging, dit is oriëntasie op hom, uitgedruk in verslawing aan psigoaktiewe, alkoholhoudende stowwe, narkotiese middels, selfmoorddade en eksterne manifestasies, insluitend vandalisme, terroriste-aanvalle, wreedheid teenoor lewende wesens.

Die moderne, progressiewe ontwikkeling van die samelewing dra bykomend tot positiewe tendense negatiewe faktore wat nie die swak gedagtes van jongmense op die beste manier beïnvloed nie. Vordering het ongelukkig die afbreek van kultuur, die vinnige paspoort, toelaatbaarheid, maklike toeganklikheid (inligting, verbode middels), 'n toename in die aantal disfunksionele gesinne, 'n toename in geweld, gebring.

Ook het die negatiewe transformasies van die moderne samelewing aanleiding gegee tot ernstige transformasies in die volwasse generasie. So, byvoorbeeld, kan ons die vervorming van die morele en waarde-oriëntasie aandui. Adolessente is meer besig om draaipunte te ervaar, wat weerspieël word in hul vernietigende optrede en vernietigende gedrag.

Die puberteit tydperk is 'n stadium van selfstandaardisering, die bekendstelling van 'n eie "I" in sekere rolle, wat aanleiding gee tot 'n toenemende behoefte aan identiteit, met die gevolg dat 'n minderjarige dikwels hierdie probleem oplos deur vernietigende aksies.

Sosiaal vernietigende gedrag onder jongmense word meestal veroorsaak deur die begeerte van adolessente om hulleself te verklaar of hulself uit te druk deur "negatiewe" gedragspatrone. Adolessente word gekenmerk deur verhoogde emosionele sensitiwiteit, wat 'n impak op hul optrede laat. Die prentjie van die wêreld van gister se kinders is nog nie heeltemal gevorm nie, maar die voortdurend vorderende proses van lewensbelangrike aktiwiteit gee aanleiding tot 'n addisionele sielkundige las, wat nie elke kind kan weerstaan ​​nie.

Die eerste tekens van 'n tiener tot vernietigende dade word as onversoenbaar beskou, vervreemding. Dan word geleidelik verhoogde prikkelbaarheid ontwikkel tot eerlike aggressie teenoor die sosiale omgewing, wat sowel in die skoolomgewing as in familie- en alledaagse verhoudings waargeneem kan word.

Dikwels probeer adolessente hulself te beweer en hul eie menings op verskillende maniere te verdedig. Terselfdertyd is die onvermoë om jou eie self ten volle te demonstreer, die gebrek aan of afwesigheid van ondersteuning uit 'n nabye omgewing, sinvolle volwassenes, die rede vir 'n tiener se begeerte om hom in 'n "straat" omgewing te verwesenlik en meer dikwels ongunstig.

Vygotsky het bevind dat die oorsake van vernietigende gedrag ontleed is dat die basis van die meeste afwykings die sielkundige konfrontasie tussen die minderjarige en die omgewing is, of tussen sekere aspekte van die persoonlikheid van die adolessent. Ipatov het op sy beurt die veronderstelling gemaak dat die vernietiging van 'n tiener 'n manifestasie is van die kromming van sy sosialisering, wat in dade in stryd met sosiale norme geopenbaar word.

Aggressie, wreedheid, alkoholisme, tabaksrook, selfmoorddade, die drang om die eie liggaam te verander (tattooing, skarrering, piercing), slegte taal, is almal voorbeelde van vernietigende gedrag wat tipies van minderjariges en volwassenes is.

Soorte vernietigende gedrag

Vernietigende gedragsmodel word gekenmerk deur 'n verskeidenheid manifestasies wat op die persoonlikheid self of op die fisiese of ontasbare voorwerpe van die omgewing gemik is.

Professor Korolenko verwys na die doelwitte van afwykende gedrag wat aspekte van die wêreld rondom hom streef:

- uitwissing van lewende wesens (marteling, moord, boelies, kannibalisme);

- doelbewuste oortreding van sosiale verhoudings (revolusionêre aksies, terreur dade, staatsgrepe);

- veroorsaak skade aan lewelose voorwerpe of voorwerpe van die natuur.

Hieronder is die hoofklassifikasie van variasies in anomale gedrag. Vernietigende gedrag kan onderverdeel word in delinquent, dit wil sê 'n persoon se onregmatige dade waarvoor hy strafregtelike of administratiewe verantwoordelikheid moet dra, en afwykend, wat 'n gedragspatroon verteenwoordig wat onverenigbaar is met morele standaarde en etiese standaarde wat in die samelewing versterk word (anders as die algemeen aanvaarde standaard gedrag).

Die vernietigende gedragsmodel word in die volgende tipes verdeel:

- antisosiale (teen die samelewing);

- verslawend ('n gevolg van afhanklikheid);

- selfmoord (selfvernietiging);

- fanaties (die gevolg van fanatiese aantrekkingskrag tot iets);

- outisties;

- narcistiese;

- conformist.

Daarbenewens, afhangende van die tipe aktiewe dade, word die volgende tipes abnormale gedrag onderskei, naamlik: selfvernietiging, selfverandering (liggaamsmodifikasie: skarrering, tatoeëermerke, piercing, verstandelike transformasies: alkoholmisbruik, dwelmgebruik), selfbeskadiging (ignoreer lewensbelangrike en sosiale behoeftes, strewe om te risiko).

Die oordeelde soort gedragsreaksie kan in sy verskillende vorme gevind word in die konteks van aanpassing aan die samelewing:

- radikale aanpassing (die begeerte om te verander, nie die individuele wêreld te reël nie);

- Afwykende aanpassing (gegronde vernietigende aksies, wat verder gaan as die grense van die norm);

- konformistiese aanpassing (aanpassing aan algemeen aanvaarde standaarde waarmee die vak nie saamstem nie);

- hiperaktiwiteit (stel onbereikbare doelwitte);

- Sosio-sielkundige onbehoorlikheid ('n duidelike ontkenning van die behoefte om aan te pas by die samelewing, 'n poging om dit te vermy).

voorkoming

Voorkomende maatreëls wat daarop gemik is om 'n vernietigende gedragspatroon reg te stel, is veel meer effektief as die behandeling, aangesien terapeutiese maatreëls registrasie by 'n psigiatriese instelling vereis. As jy die probleem op sy beurt ignoreer, lei dit dikwels tot beserings van kinders, selfmoorddade, volwassenes kan ander skade berokken.

Onder die voorkoming van vernietigende gedrag verwys na 'n komplekse proses wat gemik is op die vorming van die eienskappe van die individu, wat daartoe bydra dat hy 'n ware onderwerp van sosiale verhoudings word. Een van die basiese faktore van persoonlike veroudering is die voorbereiding van minderjariges vir sosialisering.

En die belangrikste instelling vir die sosialisering van kinders is die familie en die skoolomgewing. Daarom moet die werk op die voorkoming van vernietigende gedragspatrone begin met die skoolomgewing en familie. Aangesien dit die ideale en basisse lê, word die verdere vooruitsigte, morele en etiese riglyne en die algemene oriëntering van gedrag gevorm.

Voorkomende maatreëls op skoolvlak moet die volgende areas insluit:

- waarneming van moeilike adolessente;

- gereelde monitering van die bywoning van lesse deur swak opgeleide studente;

- die prestasie van sulke kinders sistematies monitor;

- 'n moeilike kind betrek in die werksaktiwiteit van klasmaats, kreatiewe en sportgebeurtenisse, om openbare opdragte te gee;

- probeer om die skadelike gevolge van ouers te neutraliseer, poog om die gesinsituasie te normaliseer;

- gereeld remediërende ontwikkelingsopleidings en -speletjies uitvoer.

Die belangrikste voorkomende aksies moet op die volgende gebiede uitgevoer word:

- Deteksie van kinders wat die risiko van skoolwanadaptasie ondervind (identifisering van studente wat dikwels klasse oorskiet, baie tyd spandeer in 'n straatomgewing, agterbly in hul opvoering en in stryd is met hul eweknieë of onderwysers);

- ontleding van die sosiale situasie van die ontwikkeling van 'n student met manifestasies van wanadaptiewe gedrag, om skoolkinders in groepe te verenig in ooreenstemming met die waarskynlike risiko, asook die stadiums van die wanaanpassingsproses;

- die leer van die vaardighede van sosiale vaardighede (vaardighede van selfregulering, konflikbestuur, selforganisasie, kommunikasie, die vermoë om die bitterheid van verlies te hanteer);

- die skepping en organisasie van pre-professionele opleiding van minderjariges, wat die persoonlikheid van die adolessent en sy gesin ondersteun in die vorming van voldoende voorwaardes vir sosiale interaksie, die voorbereiding van die kind vir bestaan ​​in die samelewing, professionele selfbeskikking, die bemeestering van die maniere en vaardighede van arbeidsaktiwiteit.

Kyk na die video: Surviving (Januarie 2020).

Загрузка...