Manlikheid is 'n kategorie wat beide geestelike en fisiologiese eienskappe weerspieël, waarna manlik verwys word. Dit sluit ook die gedrag, eienskappe van die reaksie en die vloei van verstandelike reaksies, sekondêre seksuele eienskappe in. Die begrip manlikheid word gebruik om beide menslike eienskappe aan te dui en om die kategorieë wat geslag in diere onderskei, te beskryf. In 'n konseptuele konteks verwar menige manlikheid met manlikheid, maar hierdie kategorieë dui verskillende parameters aan.

Afhangende van die paradigma wat manlikheid beskou, word dit as biologiese verskille van individue (seks-rolverskil) of op sosio-kulturele wyse geïnterpreteer (gedrag en sosiale rolle word beskou as die basis van verskille).

Die teenoorgestelde van manlikheid as manlikheid is vroulikheid - vroulikheid. Elke persoon het die eienskappe van albei van die gespesifiseerde kategorieë, wat slegs in verskillende grade gemanifesteer word.

Die normgesentreerde benadering beklemtoon die norm, waar manlikheid onderskeidelik in mans en vroulikheid in vroue onderskei. In die variante wanneer hierdie eienskappe nie saamval nie, kan 'n mens praat van 'n skending van geslagsimitasie, en as slegs een paal uitermate uitgedruk word, praat mens van giftige manlikheid.

Wat is dit

Die definisie van manlikheid sluit verskeie parameters in wat as manlik (somatiese, psigologiese, gedrags) beskou word. Dit kan nie gesê word dat enige eienskappe volhoubaar is nie, aangesien enige parameters verskil volgens kulturele eienskappe. Daar word geglo dat daar meer manlike sosiale samelewings is, sowel as dié waar vroulikheid selfs in manlike gedrag kan heers. Op hierdie stadium wil maatskaplike ontwikkeling verseker dat die grense vervaag word, en 'n toenemende aantal sosiale kringe word eendag en word nie die grense van manlikheid as sodanig ontbreek nie. Manifestasies van manlikheid en die definisie daarvan verander in die loop van historiese tydperke.

Onder die faktore wat die vorming van die eienskappe van manlikheid bepaal, onderskei die etniese en klasidentiteit van die persoon. Sommige nasies word gekenmerk deur groot aggressiwiteit, wat beskou word as 'n ware manlike kenmerk, net soos hoër klasse in hul totaliteit meer inherent is aan die manifestasie van vroulike kenmerke. Ouderdom en selfbeskikking, eienaardighede van opvoeding het direk invloed op die man se konstruksie van sy / haar geslagsidentiteitskonstruksie, vermoë om op die vlak van manlikheid te manifesteer, en dit geld vir beide geslagte.

Dit is 'n baie belangrike punt vir die korrekte definisie van hierdie konsep, aangesien Dit is onmoontlik om dit een en en al reg te gee vir alle kategorieë, insluitend die vorming daarvan. 'N Man uit die vroulike samelewing, gebore en opgevoed in die hoër klasse, sal uiters vroulik wees in vergelyking met die gemiddelde vrou uit die manlike samelewing waar grof oorlewingstrategieë heers. Daar is 'n dringende behoefte om elke keer navorsing te doen om die vlak van manifestasie van hierdie eienskap op die psigologiese en gedragsvlak in verskillende sosiale groepe te bepaal, terwyl tekens van manlikheid op die fisiese manifestasie geen spesifieke verskille in enige kontinentale raamwerk het nie.

Die kategorie van manlikheid word slegs deur biologiese parameters aangedui in die mediese en nabye biologiese wetenskappe, maar basies is dit geregverdig deur sosiale kategorieë, en selfs meer deur stereotipiese verskynsels. Dus, in elke kultuur is daar 'n stel voorafbepaalde modelle wat manlike gedrag bepaal, verwerp of terselfdertyd aangemoedig kwaliteite, aksies en vorme van kommunikasie wat slegs vir mans beskikbaar is.

In die vroulike weergawe word dit alles as onbeskof, vreemd of ontoelaatbaar beskou, alhoewel daar geen direkte verbod of negatiewe gevolge van sodanige gedrag is nie. Net 'n paar eeue gelede was daar in elke etniese kompleks of ouderdomsgroep duidelik gedefinieerde reëls van gedrag of reaksie in die konteks van manlikheid, wat in hierdie sosiale stadium van ontwikkeling nie op kritiek en bestaan ​​in die androgyne samelewing staan ​​nie.

Die streng nakoming van manlike modelle lei tot vernietiging van beide die self en die struktuur van noue verhoudings. In die konteks van veranderinge in die samelewing is dit nie moontlik om die ou idees, insluitend manlikheid, ten volle te weerstaan ​​om effektief en produktief te wees nie. Die mees aanpasbare mense is die eienskappe van beide geslagte in ongeveer dieselfde verhouding. Daar is ook 'n variasie van gedrag wat die gebruik van kreatiewe aanpassing toelaat, wat in die veranderlike gebruik van hul vaardighede gemanifesteer word.

Manlikheid eienskappe

Die sosiale geslag van 'n persoon, bepaal deur die parameters van manlikheid, sluit 'n aantal eienskappe in, waardeur dit moontlik is om 'n bepaalde gedrag, selfbeeld, reaksie of sosiale interaksie te bepaal, so moedig. Die stereotipe van manlikheid impliseer eienskappe wat kenmerkend is van 'n ideale kollektiewe manlike beeld, wat in sy suiwer vorm nie by mense voorkom nie, maar sluit altyd sterkte, oorheersing en suksesvolle aktiwiteit in die buite wêreld in.

Onder die klassieke idees van manlikheid, is dit gebruikelijk om die selfvertroue, die keuse, die dade wat gepleeg word, uit te spreek, dws Dit is die funksie waarmee 'n persoon nie net verantwoordelik kan wees vir die keuse wat gemaak word nie, maar ook die gevolge daarvan, dit is ook die vermoë om vooraf alle moontlike uitkomste van die situasie te bereken. Houdbaarheid op pad na iets is ook belangrik, so lank as wat die vroulike manifestasie geneig is om bekommerd te wees en twyfel, om sy besluit te verander en na veiligheidsopsies te kyk, werk manlikheid stewig en beweeg nie van die beoogde pad nie. Dit is nie altyd 'n positiewe en effektiewe manifestasie nie, aangesien dit in sy uiterste gevalle nie afwyk van stabiliteit nie, maar tot koppigheid.

Die vermoë om op een ding te fokus, om doelwitte te identifiseer, om die hoofsaak te bepaal - dit is die eienskappe van die manlike manifestasie van die psige. In beginsel, selfs in verskille tussen manlike en vroulike denke, is daar 'n verskil in konsentrasie, terwyl vroue gelyktydig verskeie prosesse kan hou, is die manlike psige altyd nou gefokus op een variant, probleem of gebeurtenis. In 'n situasie van uiterste belang, erns, kompleksiteit, is dit presies so 'n konsentrasie wat help om 'n probleem op die doeltreffendste manier op te los, maar wanneer multitasking nodig is om nie so belangrike maar konstante huishoudelike probleme op te los nie, kan sodanige sentraliteit die tyd wat nodig is om die take te voltooi, vertraag.

Die begeerte na oorheersing, vermoë om te beveel, toewyding - die eienskappe wat gelys word in die karakterisering van soldate of gespesialiseerde eenhede, bevelvoerders, maar hulle het almal sy oorsprong in ware manlikheid. Beslisendheid om nie net 'n opinie te kies en te verdedig nie, maar ook in enige stryd, strewe na 'n gemaklike staat, wanneer eksterne prosesse met interne prosesse ooreenstem, is 'n gevoel van eie vryheid belangrike eienskappe van manlikheid. Vroulikheid teenoor die neiging tot inhandiging, afhanklikheid van iemand se mening, fokus op die mening van die groep en die begeerte om die verhouding te behou eerder as persoonlike vryheid.

Op hierdie stadium is daar 'n paar substitusie van konsepte, wanneer manlikheid verminder word in sy eienskappe na eksterne manifestasie, weerspieël in klere en beeld, in plaas van om homself te manifesteer deur aksies en reaksies. Kommersiële en massamedia dikteer dat 'n mens moet vergeet dat hy self altyd sy eie pad kies; hulle wys dat hoe meer geld of status dinge aangeleer en getoon het, hoe groter die sukses van vroue en in die wêreld in die algemeen.

Die materiaal het egter niks met sosio-geslags manifestasies te doen gehad nie, net soos die verspreiding van die idee van vroulike superioriteit en 'n suksesvolle loopbaan, diens in die weermag die klassieke persepsie van hierdie termyn ietwat verander. Die samelewing gaan in die rigting van androgynie en die vroeëre klassieke eienskappe wat verband hou met mans of vroue is nie meer relevant nie, maar terselfdertyd bly die eienskappe van manlikheid en vroulikheid en kan dit slegs op enige seks toegepas word in die formaat van persoonlike oriëntasie.

Giftige Manlikheid

Die konsep van toksisiteit in die manifestasie van geslagseienskappe word gebruik in die sielkundige wetenskap in die konteks van die benadeling van die oormatigheid van manlike gedrag teenoor die samelewing of sy individuele elemente. Gewoonlik word manlikheid nie hier beskou as 'n uitsonderlike negatiewe nie, maar slegs die mate van manifestasie en oriëntasie. Hierdie eienskap is nie net positief nie en het, net soos enige persoonlike kwaliteit, ook negatiewe kante. Ons kan praat oor toksisiteit wanneer 'n persoon meer deur stereotipe gelei word as deur klanklogika. In die lewe word die frustrerende aard van manlikheid manifesteer wanneer vertroue en oorheersing hulself manifesteer in die formaat van diktatorskap. Die behoefte aan beheer en opdrag begin om hom te manifesteer as 'n vrou-nevonisme en 'n beginsel-gebaseerde posisie, wat almal dwing om hierdie standpunt te aanvaar.

Vir baie is die las van ware manlikheid in die standaard weergawe 'n vaste idee, maar dit is fisies onmoontlik. Sulke pogings om 'n ideaal te bereik, dikteer min persoonlike vryheid van manifestasie, en dan begin 'n persoon alles wat 'n verborge of direkte bedreiging vir hulle reputasie kan veroorsaak, te vrees. Daarom is daar wreedheid om seuns te huil, onverdraagsaamheid teenoor ander mense se swakhede, homofobie. As 'n uiterste weergawe van die verwerping van vroulike eienskappe in die self en ander.

Die behoefte aan oorheersing en die vermoë om ook in sy uiterste vorms te beveel, manifesteer hom as toksisiteit in interaksie met ander, omdat so 'n persoon ophou om ander se menings in ag te neem. Dit is die eerste faktor wat huishoudelike en seksuele geweld veroorsaak, 'n tiranniese houding en die nie-erkenning van ander se menings as belangrik en waardig. Sulke verhoudings verneder altyd en inbreuk maak op 'n ander persoon, moenie toelaat dat sy persoonlikheid in 'n vrye rigting ontwikkel en vorm nie, wat die vernietiging van die persoonlikheidskern, die vorming van komplekse, en met langdurige blootstelling en ernstige geestesversteurings veroorsaak.

Die konsep van toksisiteit spreek van die volle diskreditering van die konsep van manlikheid en manlikheid as iets gunstigs en dui op sterkte en betroubaarheid. Selfstandigheid, 'n neiging tot verskeie afhanklikhede, verhoogde libido, sonder 'n konstruktiewe en sosiale en materiële realisering, word toenemend duidelik. dit wil sê alles wat 'n persoon in 'n posisie van sosiale toksisiteit kan manifesteer, is verhoogde ambisie en gebrek aan sosiale nut.

Mense met verhoogde manlikheid, wat in die rang van giftig is, weet nie hoe om noue verhoudings te skep nie, omdat hulle eie behoeftes en die besef van die eise van die ewige honger ego, wat die ideale beywer, noodsaaklik is. Die tweede probleem is 'n hoë vlak van spanning, wat lei tot gesondheidsprobleme, wat al vernietigend is, nie net vir ander nie, maar ook vir die persoon self. Die hoë vlak van spanning is konstant, omdat die gevoel van wedywering en stryd nie verdwyn nie. Hierdie mans het nie hul eie plek, 'n begrip van hul meriete en vaardighede nie, die vermoë om die gebied te verdeel volgens hul invloed en onmoontlikheid.

Die neiging tot ongeregverdigde risiko, die begeerte om enige probleme met geweld op te los, te versterk en te aktiveer (adrenalien, dwelms, alkohol ens.) Lei nie net tot die skending van persoonlike prosesse nie, maar ook die fisiese liggaam. Baie faktore wat 'n persoon tot die primitiewe vlak van die manlike leier in die moderne wêreld gooi, is vernietigend, nie net vir die sosiale lewe nie (hierdie gedrag word as antisosiale behandel), maar ook van konkrete fisiese bestaan, aangesien dit in moderne omstandighede nie aanpasbaar is nie.

Manlikheidsvoorbeelde

Die konsep van positiewe en negatiewe manifestasies is moontlik nie in die literêre of ensiklopediese perspektief toeganklik vir bewustheid nie, maar eerder op die vlak van voorbeelde. So manlikheid word dikwels in voorbeelde van heroïese dade getoon, wanneer 'n persoon vrees, persoonlike gewin of ambivalente besluite verwyder en die enigste manier kies. Die hele rolprentbedryf in die genre van aksiefilms toon presies die manlike eienskappe, en ook onder vroue. As dit die rol van 'n soldaat of die hoof van 'n ernstige maatskappy is, wanneer dit nodig is om 'n persoon in plek te stel, om hul regte te verdedig, maak dit nie saak nie, gebeure vind plaas in 'n vreedsame lewe, in 'n gesin of in 'n martial situasie.

Verantwoordelikheid vir die hele gesin, die vermoë om die algemene rigting van beweging te kies, wanneer nie net die grootste deel van uitgawes beplan word nie, maar ook verlaat en die toekoms van kinders Vermoë en konstante gewilligheid om te beskerm. Beskerming behels beide die verdediging van jou eie grondgebied (huis, werk), naby mense (vrou, kinders) en sielkundige grense (mens se selfbeeld, prestasies). Al hierdie dinge kan op verskillende maniere plaasvind - in die uiterste weergawe (soms is dit nodig, as 'n radikale manier om probleme op te los) met geweld, op 'n meer gesocialiseerde wyse met behulp van sielkundige druk of beredenering.

Manlikheid impliseer altyd leierskap en gesonde kompetisie. 'N Man wat nie beroepsbevordering wil hê nie, wat nie sy inkomste wil verhoog of om 'n ander erkenning te verkry nie, beskik nie oor genoeg manlikheid nie. Om 'n doelwit te stel en dit te bereik is een van die hoofkenmerke. Daarom, wanneer 'n persoon prioriteite stel, ontwikkel strategieë vir die bereiking en uiteindelik sy planne, dit word met manlike energie gedoen. Vroulikheid sal nie toelaat om te konsentreer nie, dit sal kragte versprei en probeer om alles binne die gewone, maar verstaanbare situasie te hou.

Adrenalien, atlete, militêre - mense met duidelik gemanifesteerde manlikheid, omdat daar is altyd 'n behoefte om sterk, mededingende oomblik te toon. Negatiewe voorbeelde kan mense met toksiese manlikheid wees, met hul krag om ander te laat ly of onredelik in te dien. Wanneer 'n man sy familie slaan en respek eis, is dit dieselfde manifestasie van manlikheid as wanneer hy vir sy geliefdes probeer en die motivering van sy optrede verduidelik en wat hulle tot voordeel van almal kan lei. Die verskil is dat dit in een verpersoonliking 'n gunstige ontwikkeling van gehalte is en in die ander sy patologiese kant.

Kyk na die video: LA MASCULINIDAD DESPUES DE LOS 40 OK (Oktober 2019).

Загрузка...