Sielkunde en Psigiatrie

Sosiale status

Sosiale status is die posisie wat 'n individu in die hiërargiese sosiale stelsel waarin hy ingesluit is (groep, erkende of alternatiewe sosiale substelsel) beset. Dit is 'n sosiale posisie van 'n persoon wat met ander verbind word deur die wette van interaksie te definieer (regte en verpligtinge, eienaardighede van interaksie en hiërargie van ondergeskiktheid). Die status van die individu word bepaal deur die tekens wat spesifiek en belangrik is vir 'n gegewe sosiale groep: nasionale, ouderdom, ekonomiese aanwysers. In 'n groter mate word sosiale status bepaal deur eksterne faktore en prestasies, soos die teenwoordigheid van mag, materiële welsyn en beskikbare geleenthede. Baie minder dikwels in die bepaling van die status van 'n sosiale groep is gefokus op die vaardighede en kennis van die individu, sy innerlike persoonlike eienskappe, charisma in kommunikasie, opvoeding.

Die konsep van sosiale status bestaan ​​slegs in die proses van die vergelyking van die posisie van een persoon met die posisie van ander. Dit toon 'n sekere plek in die hiërargie, wat die organisasie van die sosiale struktuur weerspieël. Hoë status maak dit moontlik om die verloop van sosiale en historiese ontwikkeling te beïnvloed, om voorregte, 'n spesiale plek te geniet.

Die sosiale status van die individu impliseer nie net die gebruik van spesiale voordele nie, maar gee ook aan die individu sekere verpligtinge wat verband hou met sekere aktiwiteite, die verwagte gedrag en die implementering van die voorskrifte wat deur die samelewing voorgeskryf word. Die getoonde sosiale posisie word ondersteun deur streng maatskaplike meganismes wat nie net verpligtinge en regte gee nie, maar ook 'n sekere verspreiding van mense in die aangewese sosiale klasse ondersteun. Die vlak van algemene ontwikkeling van die samelewing hang af van hoe versigtig die sosiale sosiale uitkerings en die nakoming van die gedrags manifestasie met die voorgeskrewe status waargeneem word. Hoe meer noukeurig alles voldoen aan die voorskrifte, hoe minder die mengsels in die manifestasies, die meer hoogs georganiseerde samelewing word oorweeg.

Om die individuele sosiale status te bepaal, neem dit in ag op die vlak van inkomste, materiële dinge wat in eiendom, lewenstyl en lewenstyl ingesluit word, interpersoonlike verhoudings, die posisie in die arbeidsverdelingstelsel, die plek in die politieke hiërargie, die opvoedingsvlak, aangebore aanwysers (nasionaliteit, oorsprong en .d.). Op grond van hierdie kriteria het elke individu terselfdertyd verskeie sosiale statusse wat die vlak van elke parameter weerspieël ('n jong man is 'n sosiale status relatief tot die ouderdom, 'n ingenieur weerspieël die status relatief tot die beroep, 'n monopolis toon die status op grond van tasbare eiendom).

Maar die beoordeling van die totaliteit van hierdie kategorieë sonder om die interne stelsel van menslike waardes in ag te neem, sal nie voldoende begrip gee nie, aangesien daar 'n hoofstatus is wat gebaseer is op die selfbeskouing van 'n persoon en die lewenstyl waaraan hy voldoen. Dit wil sê, 'n persoon met 'n edele agtergrond, verskeie hoër onderwys en 'n intelligente sosiale kring kan 'n marginale lewenstyl lei, wat sy status sal weerspieël.

Die konsep is taamlik nou verbind met die konsep van sosiale prestige, wat weerspieël die posisies wat in aanvraag is en in die samelewing vereer word. Dit kan 'n gesogte beroep of woonplek wees, plekke besoek en onderwys ontvang.

Wat is sosiale status?

Die konsep van sosiale status bepaal die posisie wat beset word, en weerspieël ook die hiërargie van die struktuur van die hele groep. Die statuskarakteristiek is nie heeltemal afhanklik van die individu se pogings nie, dit word bepaal deur die omliggende samelewing, en gee sekere funksies aan of ontneem op grond van nie-objektiewe faktore. Daar moet kennis geneem word dat die besette sosiale status nie 'n statiese konsep is nie en verander in ooreenstemming met eksterne omstandighede of volgens 'n besluit van die persoon self. Ook kan die status ophou om heeltemal te bestaan ​​as 'n persoon hierdie sosiale groep verlaat of ophou om sy aktiwiteite op te bou op grond van die reëls wat die gedragsverskynsels van mense beheer.

Toenemende sosiale status is moontlik met onafhanklike pogings en aspirasies van 'n persoon (verkry addisionele onderwys, skep 'n sosiale beweging, verhoog die aantal bestellings wat uitgevoer word), asook as gevolg van sosiale prosesse (militêre konflikte, verandering en beslaglegging van mag, die dood van hoërrangers).

Die status van een persoon is verdeel in persoonlike en sosiaal-publiek, wat gelyktydig veroorsaak word deur 'n persoon in sosiale groepe van verskillende skale. Persoonlike status sluit die plek in wat 'n persoon in 'n klein groepie besit (familie, naaste portuurgroep, span, ens.). Die posisie hier word bepaal deur persoonlike eienskappe en die vermoë om sterk en produktiewe interpersoonlike verhoudings te bou. Hoe beter mense ander sien, hoe groter die aantal positiewe emosies in sy rigting voel, hoe hoër is sy status. Om hul plek in 'n klein groepie aan te pas, is redelik eenvoudig. Dit word gekenmerk deur gereelde veranderinge in die posisie, wat grootliks bepaal word deur die emosionele persepsie en weerspieël die verhouding en hul prosesse.

Die sosiale en sosiale posisie van 'n persoon sluit in die plek waar hy woon in 'n groot groep mense wat toegeken word op grond van sekere kategorieë (geslag, nasie, godsdiens, beroep, woonplek, ens.). Die persepsie van die eienskappe en eienskappe van die individu op hierdie vlak word nie deur die groep mense en hul impak gereguleer nie, maar deur die globale posisie van hierdie sosiale kategorie in die samelewing. Dit is die gebrek aan buigsaamheid in hierdie saak en die omvang van persepsie wat die afwykende houding op grond van hul ras, die onderdrukking van regte en vryhede op grond van seksuele eienskappe en godsdienstige voorkeure verklaar.

Sosiale status en sosiale rol

Die begrippe status en rol is nie identies nie, hoewel dit onlosmaaklik gekoppel is. Sosiale status is 'n plek, en sosiale rol is 'n verwagting van 'n persoon, gebaseer op daardie status. In die sosiale rol is daar twee hoofrigtings. Hierdie is standaard, gewoonte en maatskaplik verwagte verwagtinge, en hoe 'n persoon homself daarvolgens realiseer, dws hoe die stereotipiese sosio-rolmodel op die gedragsvlak vervul of geskend word.

Die status word gekenmerk deur prestasies, en ander aanwysers word gebruik om 'n sosiale rol aan te dui. Dit sluit die vlak van emosionaliteit in wat nodig is om 'n rol te vervul, soos dit ontvang word (gegee uit geboorte, byvoorbeeld geslag of verwerf, byvoorbeeld moederstatus), die skaal van manifestasie (sommige sosiale rolle het duidelike temporale of geografiese omvang van manifestasie, ander vereis permanente) . Daarbenewens kan die rolle gevestig of arbitrêr wees, wat onmoontlik is as daar 'n status is, en ook die verandering van rolle kom verskeie kere per dag voor, die verandering van status verg meer tyd. Die aantal sosiale rolle stem ooreen met die aantal sosiale statusse. Om die status van die kind se ma te wees, vereis sekere verantwoordelikhede op die rolvlak. In baie opsigte lei dit tot ernstige interne konflikte en teenstrydighede, wanneer 'n persoon gekonfronteer word met die keuse om die verwagtinge van verskillende rolle te vervul. Professionele en gesinsrolle bots dikwels en dwing 'n persoon om net een ding te kies omdat dit onmoontlik is om gelyktydig 'n belangrike ontmoeting en 'n kinders se matinee by te woon.

Met inbegrip van die verwagte volgorde van aksies wat uitgevoer word, maak die maatskaplike rol grootliks 'n gyselaar vir sy eie prestasies. Daar word dus van dokters verwag om voortdurend gereed te wees om te help met 'n veroordeelde bedrog of diefstal. Van die hoof sal van hulle verwag word om verantwoordelikheid te neem en onmiskenbare besluite te neem. In 'n ander samelewing kan dit heeltemal anders beskou word, aangesien daar verskillende houdings teenoor verskillende sosiale status en rolle is. In sommige lande neem ouers kinders van skool tot op die gradeplegtigheid, terwyl ander in sewe jaar sewejarige kinders 'n twee uur lange reis met verskeie oordragte oorkom.

Versuim om die verwagte sosiale rolle te vervul, behels gewoonlik straf. Dit kan 'n sosiale afkeuring wees van die samelewing en die nie-toelating van so 'n persoon tot hul eie kring, of dit mag 'n wettige straf wees (ontneming van ouerlike regte as die moeder nie ouerlike funksies, ontslag of selfs gevangenisstraf nakom nie). Die teenstrydigheid tussen menslike gedrag en sy rol veroorsaak baie verontwaardiging in die samelewing, dreig om die hele stelsel van voorspelbaarheid, ordelikheid en sekuriteit te ondermyn. Dit word beheer deur algemeen aanvaarde standaarde van moraliteit, wat in baie opsigte die innerlike sensasies van die individu kan weerspreek. 'N Priester wat na harde rock luister, sal verwarring veroorsaak, en die speel in 'n rockgroep kan openbare teistering veroorsaak. Terselfdertyd sal sy gedrag nie die reëls soos voorgeskryf deur die predikant se rol weerspreek nie, maar die feit dat die gedrag nie inpas nie en die verwagtinge van die meerderheid word beskou as 'n afwyking van die gegewe sosiale rol.

Daarbenewens vereis baie sosiale status die vervulling van verskeie sosiale rolle. Die status van die vrou sluit in die rol van die verpleegster, dokter, beampte, meesteres, ensovoorts. Die sosiale status van 'n direkteur kan die vervulling van alle professionele rolle van die huidige werknemers insluit.

Die teenwoordigheid van so 'n raamwerk en die streng vereiste vir voldoening aan sosiale rolle maak die lewens en gedrag van mense meer voorspelbaar, wat die vlak van algemene sosiale sekerheid direk beïnvloed en 'n vermindering in die interne gevoel van angs in elke individu. Hierdie stelsel van rolverwagtings, soos die beheer van die samelewing, begin en wortel van die vroeë kinderjare. Hierdie proses word sosialisering genoem, wanneer die spel deur middel van die spel en die verduideliking van volwassenes, flieks en sprokies lees, die mense om hulle kyk, die gedragsreëls in die samelewing absorbeer en onthou. Die verskil tussen kinderspeletjies word hierop gebou - meisies swaddle baba poppe, en seuns bou kastele, wat voorberei vir die verdere volwasse besef van rolle. Net so leer ouers kinders - meisies hou verband met huishoudelike hulp, seuns is besig met huishoudelike herstelwerk. Prinses opvoeding is aansienlik anders as die opvoeding van landelike kinders, en die heeltemal verskillende gedragsvaardighede wat deur status vereis word, word toegeken.

Streng vervulling van rolle en die teenwoordigheid van sekere stereotipiese verwagtinge maak dit moontlik om die kommunikasieproses te bespoedig om die mate van vertroue te verhoog. Gaan na die dokter se kantoor, elke persoon luister na sy advies en gebruik hulp. As daar geen sosiale rolle is wat bepaal word deur sosiale status nie, sal dit aanvanklik nodig wees om die beskikbaarheid van diplomas, hul egtheid te verifieer, die praktiese vaardighede van die dokter te verdriedubbel, en dan lank te neem om die interne motiewe van sy aktiwiteite te hanteer.

Tipes sosiale status

Elke persoon het verskeie sosiale statusse; dit is onmoontlik om absoluut geen status te hê nie, terwyl dit in 'n sosiale samelewing is. Selfs in die geval van die ontneming van een status, verskyn 'n ander onmiddellik, vervanging van hom ('n rekenmeester word werkloos nadat hy afgedank is, 'n vrou word 'n weduwee nadat haar man sterf, 'n student word 'n student na die gradeplegtigheid).

Die status beeld vergesel alle soorte sosiale status en reflekteer die kombinasie van idees en verwagtings van 'n persoon in hierdie kategorie. Dit is sosiale vereistes wat 'n persoon moet nakom, anders kan hy sy status verloor wat vereis dat hierdie norme nagekom word. Byvoorbeeld, 'n priester moet nie onder 'n heining dronk slaap nie, onderwysers moet nie ekstra geld verdien deur prostitusie nie, en 'n dokter kan nie vergeet om na die oproep te kom nie.

Daar is aanvanklike sosiale statusse wat die daaropvolgende ontwikkeling van 'n persoon vorm, sy standpunt en wêreldpersepsie, grootliks bepaal die gedrag en word geensins reggestel nie. Op grond van hierdie eerste aangebore statusse sal die eerste verskille in die funksies van die hiërargiese vlak beset word. Biologies gedefinieerde eienskappe (nasionaliteit, geslag) hou verband met aangebore of gegewe statusse. Hierdie statusse is lankal onveranderd en onaangeraak, maar met die ontwikkeling van medisyne is dit moontlik om die geslag te verander in ooreenstemming met interne sensasies. Ook, kinders wat in 'n ander land gebore is, weerspieël in hul eksterne gedrags- en karakterkundige manifestasies die tipiese eienskappe van die nasie waar hulle opgevoed word. Dieselfde word waargeneem in kinders van vlugtelinge en ontheemdes, wat as gevolg van die hoë aanpassingsvermoë van kinders se ouderdom die kulture van die land van verblyf opneem. Ook, aangebore statusse spreek bloedverwantskap uit en gee outomaties 'n persoon met 'n sosiale rol (seun, aangenome kind, detdomovots).

Op grond van aangebore statusse word 'n sekere deel van die wetgewende stelsel gebou - die verpligting van militêre diens, toestemming om aan verkiesings deel te neem, die erns van die strafreg, ens.

Daar is 'n verwerf status verkry as gevolg van belangrike gebeurtenisse. So, prinses word konings, bruide word vroue na die troue. Dit is die verworwe statuses wat nebro-familiale verhoudings (skoonma, skoonpa, man, ens.) Weerspieël.

Bereikte status is 'n soort van verworwe, maar weerspieël die bewuste begeerte van 'n persoon en die geleidelike pogings aangewend om hul eie sosiale status (meestal te verhoog) te verander. Dikwels beskryf hierdie tipe professionele kategorieë, vir watter verandering dit nodig is om 'n poging aan te pak - om bykomende sertifisering te verkry, 'n suksesvolle veldtog te voer, persoonlike kwaliteite van deursettingsvermoë en bevoegdheid te toon. Verhoging van sosiale status, soos om dit te verlaag, vereis tydige reaksie en gedrag verander in ooreenstemming met situasies. As dit nie gebeur nie, praat dan oor wanaanpassing en die verlies van voldoende selfbeeld.

Die behaalde sosiale status hang grootliks van die aangebore af, want onderwys, die teenwoordigheid van 'n wye verskeidenheid kennisse, bied die geleentheid vir reis en kennis van die wêreld meer geleenthede vir 'n persoon om 'n hoë status te behaal. Daar is egter een interessante patroon - die hoë status behaal is altyd belangriker as die aangebore. Dit is as gevolg van die prioriteit erkenning deur die samelewing van prestasies, en nie gegee nie, maak nie saak wat sy aanvanklike posisies was nie.

Die voorgeskrewe status word verkry ongeag die begeerte en moeite. So, ouderdom is 'n voorgeskrewe ingebore status, en die situasie in die gesin (byvoorbeeld die tweede vrou) is 'n voorgeskrewe aangeleerde status.

Daar is ook gemengde sosiale status of statusverskille wat voorkom as gevolg van ongunstige omstandighede (politieke omwentelinge, oorloë, werkverlies of gesondheid). In sulke gevalle kan die eienaar van verskeie fabrieke 'n eenkamer woonstel in 'n verskriklike toestand huur, en die professor van kubernetika kan as 'n beampte werk.

Daar is so iets soos die belangrikste sosiale status. Gewoonlik word die hoofpersoon opgeneem deur sy professionele status, wat die keuse van die omgewing beïnvloed, die geleenthede wat hy finansieel aan hom bied. Vir patriargale lande met 'n tradisionele kulturele komponent van 'n vrou, is haar hoofstatus geslag. By die bepaling van die belangrikste sosiale status, is dit nodig om te fokus op die omliggende werklikheid en die eienskappe van die kultuur waar die persoon geleë is.

Daar is ook sekondêre statusse, waarvan elkeen 'n paar keer per dag of per seisoen kan verander. Identifikasie met hulle is onbeduidend en verskyn slegs in uitsonderlike gevalle. Dit kan die status van 'n passasiersbus of die gehoor wees by 'n konsert, 'n voetganger of 'n koper.

Voorbeelde van sosiale status

Enige vorm van sosiale status word goed geïllustreer deur voorbeelde. Byvoorbeeld, die belangrikste status inherent aan alle mense wat in sosiale interaksie is, is 'n persoon. Dit is so veralgemeend en vervaag, bied voorop dat dit nie eers in ag geneem word as dit oorweeg word nie. Verdere voorbeelde van aangebore statusse kan nasionaliteit wees, sowel as die burgerskap en interaksie van hierdie twee statusse kan deur hulle kombinasie aanleiding gee tot 'n derde (byvoorbeeld, Jode in militêre Duitsland is beskou as tweedeklas mense). Ingebore status, wat geslag bepaal, gee ook sekere sosiale status en rolle wat met hulle geassosieer word (dogter of seun, suster, kleindogter, weeskinders).

Приобретенные статусы несколько похожи с врожденными, только на их наличие человек может повлиять самостоятельным осознанным выбором. Именно так расширяются родственные роли - незнакомые люди становятся мужем и женой, создавая новую семью, а их родственники приобретают новые социальные статусы относительно друг друга (свекровь, золовка, свояченица, кум и прочее).

In teenstelling met aangebore en feitlik nie aanspreeklik vir regstelling nie, vervul episodiese statusse ons lewens en kan geïllustreer word deur voorbeelde van deelnemers aan stakings, besoekers aan 'n teater of kafee, 'n passasier in 'n taxi of trein, 'n koper of 'n deelnemer in 'n tydren. Hierdie statusse kan gereeld herhaal word in die lewe van dieselfde persoon, en ook sonder enige spesiale invloed op die geheelbeeld van die lewe word hulle vervang deur die teenoorgestelde.

Die status wat bereik word, hou gewoonlik verband met professionele en statusbepalings en het dikwels hul eie individuele insigne. Dit kan 'n beroep wees (dokter, polisieman, prokureur, bioloog), posisie (president, medeprofessor, leier), lewensposisie (downshifter, vagabond). Bereikte sosiale status sluit in kategorieë soos diewe, moordenaars, mense sonder 'n sekere woonplek. Dit is die ander kant van die munt, weerspieël die verkeerde pogings of gebrek aan toewyding aan ontwikkeling.

Bereikte statusse is byna altyd eksterne identifikasie punte - dokters, militêre, werknemers van die Departement van Binnelandse Sake, brandweermanne dra uniforms, atlete het medaljes en koppies, selfs gevangenes het hul eie eksterne hiërargiese identifikasiestelsel in die vorm van tatoeëermerke.

Enige manifestasie van sosiale status kan nie altyd ten volle aan die verwagtinge van die samelewing voldoen nie; dit is onmoontlik om beide die gedragslyn en die eksterne korrespondensie te weerstaan ​​en sonder om enige van die ander statusse te vernietig.

Hoe om die sosiale status te verbeter

Sosiale status is nie permanent en natuurlik nie, maar die begeerte van elke persoon is om dit te verhoog. Daar is meer gesogte beroepe, woonplekke, hoër lone, en in sommige lande is daar selfs 'n voorkeur geslag. Sommige kategorieë mense kan nie beïnvloed nie. Dus, selfs as jy 'n seksverandering operasie het, is dit onmoontlik om biologiese ouers en nasionaliteit a priori te verander. Maar die meeste dinge in hierdie wêreld is onderhewig aan verandering, en jy kan jou sosiale status verbeter.

Verbetering van sosiale status dra by tot die motiverende deel van die persoonlikheid en die teenwoordigheid van ambisies. Sonder die begeerte om hul lewens te verbeter en die beste te kies, is vooruitgang onmoontlik. Dit geld vir alles - van die keuse van werk, om verhoudings te bou. Diegene wat glo dat hulle onvoldoende ervaring of kennis het, soek werk met lae lone of swak werksomstandighede en spandeer hul hele lewens op hierdie manier. In hierdie stadium is dit die moeite werd om te stop en begin om vakatures van gesogte maatskappye en posisies met 'n hoë salaris te oorweeg. Jy kan hulle jou CV stuur, maar die optimale studie van die vereistes van die werkgewer - dit sal jou strategie wees om hul sosiale status te verbeter. Bestudeer die nodige programme, verhoog die vlak van taalvaardigheid in vreemde tale en met verloop van tyd word jou CV die beste onder diegene wat 'n ordentlike en interessante werk beweer.

Kyk na hoe diegene wie se lewenstandaard jy wil lewe. Evalueer noukeurig hoe hulle hul tyd spandeer, met wie hulle kommunikeer, hoeveel tyd hulle wy aan selfontwikkeling en in watter gebiede. Miskien sal jy sien dat Vrydagaand hierdie persoon nie in kroeë spandeer nie, maar in die studie van rekeningkundige programme, en in plaas daarvan om te kyk hoe die vertoning kies om die naweek in 'n vermaaklikheids sentrum saam met sakevennote te spandeer.

Elke keer as jy jou vlak moet verhoog: as jy nou nie middagete kan bekostig nie, moet jy 'n geleentheid kry om kitskos te eet, wanneer dit die norm word, dit is tyd om na kantines of eenvoudige kafees te gaan, dan moet jy die vlak opgradeer na restaurante en 'n individuele spyskaart en kennis maak met die sjef 'n kok. Ongeveer op so 'n leer moet alle lewe gebou word. Moenie red nie, maar soek maniere om te ontwikkel.

Daar is altyd beter posisies of geleenthede om jou besigheid oop te maak. In hul keuses, waar om energie te belê, is dit belangrik om te fokus op die eise van die omgewing. As jy jou restaurant wil oopmaak, dan is die beste manier om kookkursusse te voltooi, en as jy 'n posisie in 'n internasionale maatskappy wil hê, moet jy ten minste twee vreemde tale perfek studeer.

Benewens baie spesifieke praktiese vaardighede en kennis, sal spesiale kennis en gewoontes wat ooreenstem met hierdie sosiale styl, nodig wees. Vir uitvoerende posisies moet jy besigheidsetiket en die sielkunde van bestuur perfek leer. Enige verandering van posisie, aktiwiteitsveld of vlak van werk wat uitgevoer word, vereis 'n verandering van styl. En beide gedragstyl en kledingstyl. As jy vroeër 'n kreatiewe ontwerper in 'n reklamebureau was, kan jy in 'n gestrekte trui met kneusplekke onder jou oë loop en hierdie aktiwiteitsveld verander na 'n model tydskrifontwerper, dan moet jy jou voorkoms verander om die algemene rigting te pas. En as jy gehuur word vir die ontwerp van 'n politieke program, sal jy die styl van kommunikasie moet verander en die gewoontes van laat en in 'n gratis skedule verwyder.

Verbetering van sosiale status word altyd geassosieer met 'n vinnige en toereikende aanpassing aan die veranderende omstandighede, en hoe gouer dit gebeur, hoe groter is die kans dat jy 'n vastrapplek sal kry op die stap wat bereik word, eerder as om terug te skuif. Om dit te kan doen, moet jy 'n bietjie in die toekoms lewe en nou ooreenstem met 'n verhoogde stadium. By die aand ontvangs by die ambassade is dit nodig om in 'n smokkel te kom, en nie na hom te kyk voordat hy met verbygangers betree nie.

Hoe meer al jou eksterne manifestasies sal ooreenstem met die gewenste status, hoe groter is die kans dat jy dit sal kry. Volmaak vloeiend in tale en besigheidsetikette, ontvang die werknemer permanente uitnodigings van die baas om met borge te ontmoet en word sy adjunk. En nog 'n werknemer, meer gevorderd as spesialis, maar met sy hele verskyning wat deelname aan die middelklas van kunstenaars toon, sal nooit vir sulke geleenthede genooi word nie.

Dit geld ook vir persoonlike verhoudings. As jy waardig voel, is jy op die regte plekke, dan sal die metgesel jou beleef en jou smaak deel. As jy dronk word in die kroeg en met die eerste koms verlaat, moenie verbaas wees dat dit nie 'n prins is nie.

Kyk na jou gesondheid en belê nie net in behandeling nie, maar in eksaminering, roetine-inspeksie, voorkomende maatreëls, besoek aan sanatoriums en sport. Om vir jou gesondheid te sorg, lei tot die bereiking van hoë resultate. Dit stimuleer breinaktiwiteit, stamina, stabiliseer die senuweestelsel. Met betrekking tot die senuwees - jy moet probeer om stadiger te raak, want hoe meer bohaai en huil oor hul eie eksklusiwiteit en die begeerte om hoër te wees, hoe laer is die resultaat. Stadig en kalm maak dit moontlik om die regte besluite te neem.

Kyk na die video: How to Check Social Tax in portugal Hoe om sosiale belasting in Portugal te kontroleer (Desember 2019).

Загрузка...