Sielkunde en Psigiatrie

Persoonlikheidseienskappe

Persoonlikheidseienskappe is 'n kenmerkende eienskap wat inherent is aan 'n persoon, wat die eienaardigheid van state, sielkundige prosesse, aspekte van karakter en gedragspatrone in die samelewing of die natuurlike omgewing aandui. Die eienskappe van 'n persoon se persoonlikheid is altyd persoonlik. Hulle het kwantitatiewe eienskappe, en word dus gemeet volgens graad, stadium van ontwikkeling of vlak.

Die persoonlikheidset van funksies word gelyktydig gekenmerk deur stabiliteit (ten tyde van meting) en dinamika, met ander woorde, hulle is in konstante ontwikkeling (oor die jare van menslike bestaan). Hul ontwikkeling en transformasie is te wyte aan die vele toestande van biologiese oriëntasie en sosiale aard. Die spiritualiteit van die individu het 'n beduidende impak op hul voorkoms en verdere ontwikkeling.

Wat is dit

Die persoonlike eienskappe van mense is die sogenaamde persoonlike eienskappe van 'n persoon wat alle moontlike aspekte van sy lewensaktiwiteit beïnvloed, en begin met die keuse van die daaglikse klerekas en eindig met professionele voorkeure. Eenvoudig gestel, dit is aangebore eienskappe en verworwe karaktertrekke. Sommige persoonlike parameters kan verander word weens die impak van die samelewing, lewensomstandighede, ander bly konstant. Onder sielkundiges is daar 'n persepsie dat die meerderheid van persoonlikheidseienskappe gevorm word in die eerste vyf jaar van die bestaan ​​van 'n kind, in die daaropvolgende jare is hulle slegs onderhewig aan aanpassing.

Om persoonlikheidseienskappe van aangebore natuur bevat verskeie karaktereienskappe. Cattell klassifiseer byvoorbeeld die intellek, die eienaardighede van die prosesse van memorisering en persepsie, geheue, musikale of artistieke talent, die fundamentele eienskappe van temperament.

Op sy beurt het Jung 'n soortgelyke teorie gevolg en verdeel mense volgens hul hoof subtipes in intuïtiewe, sensoriese, sensoriese, geestelike.

Veral beïnvloed deur persoonlike eienskappe by die keuse van 'n professionele sfeer. Die meeste sielkundiges sê dat 'n persoon wat onvanpas is vir die gekose aktiwiteit nooit daarin suksesvol kan wees nie.

Daarbenewens word elke sfeer van indiensneming gekenmerk deur 'n aparte stel wenslike persoonlike eienskappe en ongewenste. Byvoorbeeld, 'n suksesvolle sakeman het die volgende eienskappe nodig: ywer, onafhanklikheid, doelgerigtheid, toereikendheid van selfbeeld, moed, verantwoordelikheid, inisiatief, stresweerstand en sosiaalheid. Daarbenewens moet sulke parameters soos onsekerheid, aggressiwiteit en taktloosheid afwesig wees.

Die onderwyser moet waarneming hê, 'n voldoende vlak van veeleisendheid, takt. Hy moet gebalanseerd en oplettend wees, maar terselfdertyd hoef hy nie aggressief te wees nie, nie gesluit te word nie, onverantwoordelik en nie stiptelik nie.

Al die eienskappe wat inherent is aan persoonlikheid, en wat regdeur sy bestaan ​​voorkom, word in pare verwant. Hulle het 'n positiewe komponent en negatiewe kleur in ooreenstemming met hul oriëntasie.

Die hoof persoonlikheidseienskappe manifesteer die besonderhede van verstandelike verskynsels, eienskappe en state van 'n persoon, gee uitdrukking aan sy karaktertrekke, temperamente, eienaardige gedrag, buitengewone interaksie met die samelewing, die omgewing, sy eie persona. Eenvoudig gestel, hulle wys die individuele sielkundige eienskappe van die individu. Hierdie kwaliteite sluit ook die vaardighede, kennis en vaardighede in die vak in.

'N Persoon wat weet wat persoonlike eienskappe is, kan hulle identifiseer om 'n kursus en maniere van remediërende werk te skets.

Daarbenewens sal sulke kennis help om familielede, kollegas en net omliggende vakke beter te verstaan, wat bydra tot die optimale interaksie met die samelewing en die behoud van verhoudings.

Om jou eie persoonlike eienskappe te ken, is dus nodig om te verstaan ​​hoe om jouself verder te ontwikkel. AANGESIEN dat die eienskappe van ander onderwerpe belangrik is om die verenigbaarheid te bepaal en om presies te stel watter verhoudings daargestel kan word.

Positiewe eienskappe word gewoonlik gehandhaaf en ontwikkel voortdurend, van negatiewe mense. Die meeste mense probeer ywerig of regmaak.

Terselfdertyd is die verdeling van persoonlike eienskappe in parameters met 'n positiewe kleur en met 'n negatiewe komponent baie voorwaardelik, aangesien dit gebaseer is op algemeen gevestigde morele en etiese standaarde. Dit moet verstaan ​​word dat die nie-swart komponent nie wit is nie, daarom kan die persoonlikheidseienskappe nie in goeie eienskappe en slegte parameters verdeel word nie.

Tradisioneel sluit die negatiewe persoonlike eienskappe die volgende in: bedrog, dubbelsinnigheid, onverantwoordelikheid, verwaarlosing, aggressie, onbeleefdheid, inkontinensie, luiheid, onverskilligheid, onbeskofheid, haat, oormatige selfsugtigheid, traagheid, swak karakter, luiheid, onveiligheid, gehoorsaamheid, moroniteit, onaktiwiteit, swakheid, luiheid, onsekerheid, gehoorsaamheid. , onverskilligheid, oormatige selfkritiek, afguns, wraak, sowel as vele ander.

Die gelyste eienskappe genereer gepaste gedrag. Byvoorbeeld, 'n lui onderwerp, lui in enige aktiwiteit, en 'n onverantwoordelike een, versuim altyd ander.

Die teenwoordigheid van bogenoemde negatiewe parameters benadeel beide die eienaar en die gemeenskap om persone te sluit. Hulle is egter volkome aanspreeklik vir regstelling. Met 'n bietjie moeite kan jy jou eie wese, verhoudings met geliefdes, kollegas verbeter en net gelukkiger raak.

Onder die positiewe komponente van die persoonlikheid van die individu is soos: vriendelikheid, deernis, empatie, ywer, verantwoordelikheid, geduld, vreugde, ywer, vriendelikheid, kultuur, moraliteit, betroubaarheid, onbaatsugtigheid, direkteheid, waarheid, vertroue, intelligensie, redelikheid, optimisme, toewyding, vrolijkheid , krag, akkuraatheid, aandag, sagheid, sorg. Damn met 'n positiewe kleur is veel meer as genoteer, sowel as negatiewe komponente.

Die gelysde parameters met 'n "+" teken genereer behoorlike vaardighede in die werksomgewing, persoonlike interaksie en sosiale lewe.

Uit die bostaande lys van eienskappe met negatiewe en positiewe kleur is dit duidelik dat daar eienskappe is wat 'n persoon se houding teenoor die samelewing, werk, vrede, dinge uitdruk. Al omdat die individuele stel menslike eienskappe in alles gevind word, vanaf sy vriendelike verhoudings en eindig in die manier van aantrek.

Daar is geen mense wat heeltemal uit "goeie" eienskappe bestaan ​​nie, maar daar is 'n groot aantal individue wat positiewe eienskappe het. Terselfdertyd kan elke individu die aantal negatiewe eienskappe in homself verminder, met positiewe antagoniste vervang.

Sosio-sielkundige eienskappe

Elke dag moet mense met die samelewing kommunikeer, hul eie kommunikasievaardighede uitdruk en 'n komplekse sosiale en sielkundige persoonlikheidstrekke.

Die konsep van "persoonlikheid" impliseer reeds 'n sekere kwaliteit, aangesien elke vak onafhanklik 'n persoonlikheid in sy eie persoon moet ontwikkel. Niemand word dadelik as 'n persoon gebore nie. So 'n proses van vorming word beïnvloed deur baie omstandighede, en bowenal is dit onderwys, die straatomgewing, die lewensvoorwaardes.

Sosio-psigologiese persoonlike parameters word ontwikkel weens die invloed van interaksie met die omliggende vakke, waarvan die gevolg is van gevormde oortuigings, sosiale eise ten opsigte van hulself, die samelewing.

Sielkundige eienskappe en sosiale eienskappe word gevorm onder die voorwaarde van kommunikatiewe interaksie met sosiale subgroepe. Maatskaplike persoonlikheidseienskappe weerspieël sy fundamentele eienskappe wat mense in staat stel om sekere posisies in die samelewing aan te gryp.

Sosio-psigologiese parameters in die struktuur van persoonlikheid onderverdeel individue in drie tipes: atletiek, piekniek en astenies.

Mense wat tot die eerste verskeidenheid behoort, het die eienskappe van 'n sosiaal-energieke persoonlikheid wat probeer om in die kring van aandag te bly. Atletiek wil die vertroue van ander verkry, om 'n leidende posisie in die sosiale omgewing te neem. Sulke persoonlikhede is redelik ekspressief.

Mense van die tweede spesie pas vinnig aan by nuwe toestande. Hulle bou verhoudings met ander individue in die samelewing, gebaseer op die vermoë om hul eie oortuigings, belange en beginsels vryelik uit te druk, terwyl konfliksituasies vermy word.

Mense wat aan laasgenoemde spesies behoort, word gekenmerk deur lae sosiaalheid. Hulle is introverts, nie op soek na oorwinning met verbindings, verhoudings en nuwe kennisse nie.

Sosio-psigologiese persoonlikheidseienskappe word bepaal deur:

- die inhoud van die persoon se wêreldbeskouing;

- belange en behoeftes, die mate van vinnige omskakelbaarheid van die een na die ander of hul stabiliteit, lae behoeftes van belangstelling, of omgekeerd;

- die vlak van integriteit van so 'n wêreldbeskouing en persoonlike houdings;

- die mate van bewustheid van hul eie doel in die sosiale omgewing;

- buitengewone manifestasie van 'n kompleks van verskillende eienskappe.

So, 'n persoon vir 'n gesonde lewe moet altyd sosiale eienskappe en sielkundige eienskappe in sy eie persoonlikheid ontwikkel. Aangesien die vlak van sosio-sielkundige parameters van die persoon 'n direkte impak op die prestasie van aktiwiteite het.

Persoonlike eienskappe

Baie sal ongetwyfeld alles in die lewe wil hê om op sigself te vloei, sodat hulle nie moet inspan nie. Die daaglikse lewe verdryf egter hul drome. Na alles moet mense elke dag baie probleme op te los, hulle het baie probleme en hulle word voortdurend gedwing om pogings te lewer.

Selfs na die naaste supermark gaan dit al 'n bietjie moeite. Terselfdertyd, om voort te beweeg en te ontwikkel, mense optree, maar die pad van vordering, elke vak kies individueel. Die lengte en spoed daarvan is meestal die gevolg van die houding van die individu tot die probleme, hoeveel hy beoog om te oorkom om die doel te bereik. Eenvoudig gestel, so gebruik 'n persoon sy eie vrywillige eienskappe.

By vrywillige eienskappe van persoonlikheid sluit die volgende in:

- beslissendheid (die vermoë om onmiddellik die doel en die trajek van die pad na die implementering daarvan te identifiseer, selfs in uiterste omstandighede);

- Enkelgesteldheid (vertroue vordering na die doelwitstel, die vasberadenheid om tyd te gee en pogings te maak om dit te bereik);

- deursettingsvermoë (die vermoë om 'n nuwe besigheid na opeenvolgende voltooiing te bring, nie af te wyk van die beoogde, nie om 'n eenvoudiger manier te soek nie);

- moed (oorwinning van verwarring en vrees in nugter begrip van potensiële gevare);

- uithouvermoë (selfbeheersing, die vermoë om u eie handelinge deur die wil te beperk, wat die verwesenliking van die plan belemmer);

- dissipline (betekenisvolle ondergeskiktheid van hul eie optrede teenoor sekere norme);

- onafhanklikheid (die vermoë om dade alleen te pleeg, nie na die omgewing te kyk nie, asook die gedrag van ander individue om volgens hul eie oortuigings te evalueer).

Daar word geglo dat die menslike vrywillige parameters nie verband hou met aangebore kwaliteite nie. Dit moet verstaan ​​word dat hulle vorming te wyte is aan temperament, wat afhanklik is van die fisiologiese eienskappe van die senuweestelsel. Die reaksie van mense op sekere lewensprobleme hou verband met die intensiteit en spoed van reaksies van die psige, maar die vorming van sterkwillige persoonlikheidsparameters kom slegs voor in die proses van aktiwiteit en ondervinding.

Die eerste manifestasies van willekeurige dade word in die vroeë kinderjare waargeneem, wanneer die krumm probeer om homself te beheer (benodig nie onmiddellike bevrediging van behoeftes nie). Kommunikasie en kognisie van die omliggende werklikheid vorm 'n karakter waarin die vrywillige eienskappe later die leidende posisie in die struktuur van die persoonlikheid oorneem.

Persoonlike ontwikkeling vind slegs plaas in omstandighede om hindernisse te oorkom. Dikwels is die meer uitgespreekte manifestasies van 'n persoon se vrywillige parameters, hoe meer suksesvol is sy professionele sfeer, lewenstandaard, sosiale verhoudings en tevredenheid met sy eie wese as geheel.

Almal wil 'n sterk persoonlikheid wees, maar baie min mense besef dat 'n sterk persoonlikheid presies die eienskappe verkry het, danksy daaglikse werk en die stryd teen die hindernisse van die lewe. Dit is eenvoudig gestel, 'n sterk persoon is 'n vak wat sterkwillige parameters, selfvertroue en positiewe vooruitsigte ontwikkel, aangesien geen probleme en struikelblokke dit kan skrik of stop nie.

Al die volwaardige eienskappe van 'n individu word dus deur die bestaan, interaksie en aktiwiteit ontwikkel. Terselfdertyd word die kinderjare as 'n besonder belangrike stadium van sulke vorming beskou.

Morele eienskappe

Moraliteit is die stelsel van 'n mens se interne waardes, wat sy gedragsrespons bepaal, houding teenoor die sosiale omgewing, naby mense en sy eie persoon. Die stelsel van menslike interne norme word ontwikkel as gevolg van die impak van 'n verskeidenheid faktore: gesinsverhoudings, persoonlike ondervinding, skoolomgewing en sosiale verhoudings.

Moraliteit is rasse, humanisties, godsdienstig-fanaties, nasionalisties, wat te wyte is aan die waardes wat die grondslag vorm vir die vorming van die interne reëls van die mens.

Die morele vorming van die kind se persoonlikheid word bepaal deur sy persepsie van morele norme, kennis van sulke norme, gewoontes van gedragsreaksies en die innerlike posisie van die kind.

Vir die ontwikkeling van die baba as 'n sosiale skepping, is dit die kennis van die gedragsnorme wat van kardinale belang is. Die voorskoolse ouderdom van die kind word gekenmerk deur die assimilasie van sosiale gedragsposulate deur interaksie met die omgewing (naby mense, eweknieë, opvoeders).

Die assimilasie van norme behels veral 'n geleidelike begrip en begrip van die rol van die baba, sowel as die ontwikkeling van gedragsgewoontes deur interaksie met die samelewing. Emosioneel-senserende stimulerende krag word in die gewoonte vertoon - die kind moet in stryd wees met normale gedrag, wat die kind 'n gevoel van ongemak gee. Daarbenewens impliseer die assimilasie van norme 'n baba se absorpsie van 'n sekere emosionele houding teenoor norme.

Belangrike persoonlike eienskappe, soos takt, korrektheid, respek, versigtige houding teenoor erfenis, die natuur, is die basis waarop die suksesvolle samelewing van die mens in die samelewing gebou word.

Onder die primêre morele eienskappe is die volgende:

- Filantropie (onbaatsugtige hulp aan mense, vriendelikheid);

- lojaliteit (hierdie funksie het twee rigtings: self, dit wil sê volgens eie beginsels, ideale en buite, wat lojaliteit teenoor die Vaderland beteken);

- respek;

- onbetrokkenheid (dade sonder persoonlike gewin);

- spiritualiteit ('n kenmerk wat morele aspekte en godsdienstigheid insluit, wat die gees van 'n persoon verhef).

Professionele eienskappe

Moderne professionele aktiwiteite is baie uiteenlopend en kompleks. Daar is immers 'n groot verskeidenheid aktiwiteite waaraan mense moet deelneem, sodat die samelewing veilig kan bestaan ​​en vorder. Die spesifieke soort werksaktiwiteit wat 'n individu implementeer om sodoende sin vir die samelewing te skep en homself as 'n individu te wys, word 'n beroep genoem.

Vandag is daar baie handwerk wat mense toelaat om aktief deel te neem in verskillende samelewings. Sommige professies behels produktiewe werk, ander - die dienstesektor, ander - bestuur en vierde onderwys.

Die tipe aktiwiteit wat met produksie verband hou, word gekenmerk deur sekere spesifieke eienskappe wat spesifieke vereistes aan die werker oplê en die omstandighede waaronder hierdie aktiwiteit voortduur. Terselfdertyd is dit moontlik om die algemene vereiste wat deur alle beroepe gestel word, uit te spreek, en dit word betroubaarheid genoem. Na alles, alle meganismes, instrumente van arbeid en instrumente moet betroubaar wees. Daarbenewens moet al die psigofisiese eienskappe en persoonlikheidsvereistes van die werknemer ook betroubaar wees.

Professionele persoonlikheid smee is 'n integrale, bewegende ontvouende proses, insluitend die ontwikkeling van professionele doelwitte en die absolute verwesenliking van eie eienskappe in aktiwiteit. Die vernaamste teenstrydigheid van professionele ontwikkeling word beskou as die botsing tussen die gevestigde persoonlike parameters en die objektiewe versoeke van die hoofaktiwiteit, waarvan die invloed sy invloed op die verdere ontwikkeling van die persoonlikheid dek.

Воплощая себя в деятельности, человек понемногу меняется, что порождает переустройство мотивов главной деятельности, выработку новых параметров личности.

Professionele vaardighede, organisasie, inisiatief, akkuraatheid, bekwaamheid, stiptelikheid en toewyding word gewoonlik na professionele kwaliteite verwys.

Die primêre sielkundige aanpassing wat die tydige en akkurate uitvoering van professionele pligte verseker, is selfbeheersing en die vermoë om dit te verbeter. Selfmonitering verwys na die vermoë van 'n individu om die implementering van werksaktiwiteit akkuraat te evalueer, om die blindes op tyd te spoor en uit te skakel. Selfbeheersing kan beliggaam word onder die voorwaarde om te verstaan ​​wat beheer moet word en volgens watter patroon dit nodig is om hierdie beheer te maak. As hierdie parameters nie duidelik gespesifiseer word nie, is selfbeheersing ingewikkeld en kan die persoon nie die korrelasie van die beplande met die bestaande een op tyd bepaal nie.

Die ontwikkeling van selfbeheersing is 'n bestendige begeerte om die mees effektiewe tegnieke en metodes van professionele pligte te leer.

Die vermoëns wat hierbo beskryf word, is onlosmaaklik met mekaar verbind met so 'n persoonlike parameter as verantwoordelikheid, wat die begeerte van 'n persoon beteken om sy eie werksaktiwiteit op so 'n wyse te verwesenlik dat dit die maksimum sin vir die samelewing bring. 'N Onverantwoordelike werknemer sal nalatig wees in hul professionele pligte om foute in hul werk moontlik te maak.

Kyk na die video: Wees altyd net jouself (Oktober 2019).

Загрузка...