Sielkunde en Psigiatrie

Persoonlikheidsmotiewe

Persoonlikheidsmotiewe in die sielkunde is 'n soort innerlike krag van 'n persoon, wat hom tot aksie impliseer, wat belangrik is vir die bereiking van die doel wat die individu vir homself gedefinieer het. In wetenskaplike lig is die definisie van die motiewe van die individu baie uiteenlopend. Sommige navorsers glo dat dit idees is, sowel as die verteenwoordiging van die persoonlikheid, ander word die motiewe van denke en houdings van 'n persoon genoem, wat hy gehoorsaam, gelei deur hulle in die lewe. Dikwels ken baie mense die gevoel wanneer hulle berge wil beweeg en hulle behoeftes bevredig. Hierdie gevoel en ervaring gee die individuele krag, sowel as die geloof in homself, wat 'n persoon motiveer om persoonlikheid te vorm en te groei. Trouens, hierdie ervaring is die motief van die individu.

Motivering van persoonlikheid is 'n baie belangrike kenmerk in die lewe van 'n individu. Dit is die motiewe wat bepaal watter hoogtes die persoon bereik. In die loopbaangroei van die aspirasies van werknemers verkry spesiale eienskappe, so probeer owerhede dikwels om eksterne motiewe te skep. Om eksterne motiewe sluit in die verhoging van lone of bonusse, soms is dit net lof, ens. Hierdie dinge moedig 'n persoon aan om belangstelling te toon en voeg moeite by om 'n eksterne beloning te kry en as gevolg hiervan werk beter.

Maar dit is opmerklik dat interne motiewe baie sterker is as eksterne. As 'n individu, soos dit was, van binne afgevuur het met 'n sekere doel en dit noodwendig wil bereik, kan hy alle hindernisse oorkom, soos hy self doen.

Motiewe van persoonlikheid

Die onderwerp van menslike gedrag is sedert die antieke tye geïnteresseerd in sielkunde. Antwoorde op die vraag "waarom?" Mense doen dit en tree dan anders op, soek na die grootste gedagtes van ons wêreld. Vandag kan daar oorweeg word dat baie verskillende verskynsels menslike gedrag beïnvloed. Dit kan 'n sekere situasie wees, persoonlike eienskappe van 'n persoon, eksterne druk op 'n persoon of die motiewe van 'n persoon.

Motiewe van persoonlikheidsgedrag wat geraak word? Oorweging van die konsep van persoonlike motiewe, kan ons sê dat verskillende motiewe nie net persoonlike gedrag beïnvloed nie, maar ook in sekere situasies kan motiewe menslike gedrag bepaal. Die punt is dat die motief 'n samesmelting is van die innerlike ervarings van die individu, wat dikwels 'n kenmerk van die persoonlikheid word en as 'n persoonlike gehalte geformuleer word. Byvoorbeeld, die motiewe om beter te word, mense te help en hierdie wêreld te verander tot voordeel van die mensdom, kan kenmerkend wees van die persoon wat hulle ervaar, en vorm in 'n aparte kenmerk - altruïsme.

Motiewe van die individu

Afhangend van watter doel die persoon voor hom sien, sal hy dienooreenkomstig optree om die verlangde en plesier te behaal. As iemand honger het, sal hy so optree om kos en 'n hapje te vind wat aan hierdie behoefte voldoen. Sulke gedrag sal wees as gevolg van die behoefte aan kos, en die soeke na kos sal die motief van die individu wees.
Afhangende van die behoeftes of doelwitte van 'n persoon, kan die motiewe van die aktiwiteit baie uiteenlopend wees. Byvoorbeeld, as behoeftes verband hou met basiese verskynsels wat die lewe en ontwikkeling van 'n persoon verseker, word die motiewe van aktiwiteit wat hulle aan sulke behoeftes voldoen, organies genoem. Meer spesifiek, hierdie behoeftes kan toegeskryf word aan die reeds genoemde gevoel van honger, die behoefte om asem te haal, die behoefte om weg te steek van die hitte op 'n somerdag, of die noodsaaklikheid om weg te loop van gevaar vir die doel van selfbehoud. Al hierdie behoeftes is basies, en hulle man probeer om in die eerste plek te bevredig, sodat sy liggaam natuurlik kan bestaan ​​en ontwikkel.

Motiewe vir die aktiwiteit van die individu is ook funksioneel. Hulle hou verband met die behoeftes wat menslike groei in die kulturele gebied verseker. Dit kan 'n aktiewe ontspanning op die meer wees, of sport speel, na die kerk of teater gaan. Al hierdie behoeftes skep motiewe van aktiwiteite, wat op sy beurt 'n persoon beweeg om aan hierdie behoeftes te voldoen, wat die funksionele groei van die individu verseker.

Motiewe vir die aktiwiteite van die individu is wesenlik. Die materialisme van hierdie motiewe impliseer die skepping van materiële dinge, om aan die behoeftes van die mens te voldoen, wat verband hou met troos of huishoudelike behoeftes.

Dit is geen geheim dat die behoefte om gerespekteer te word in die samelewing baie belangrik is vir 'n persoon nie. Om 'n mens se plek onder ander mense te hê, om 'n gepaste status te beklee, sowel as die geleentheid om sosiale belange te manifesteer - dit is alles wat die gevolg is van die opkoms van sosiale motiewe van menslike aktiwiteite. In hierdie geval sal die persoon op so 'n wyse optree dat dit voorkom onder die mense wat sy samelewing uitmaak. Sulke aktiwiteite kan byvoorbeeld uitgedruk word in deelname aan verskeie sosiale groepe, wat aan vrywilligers behoort, om aan verskillende aksies, organisasies, ens. Deel te neem.

Geestelike motiewe mag aan die motiewe van 'n individu se aktiwiteit behoort. Hulle manifesteer waar 'n persoon behoefte het aan selfontwikkeling, sowel as vir selfverbetering. Om aan hierdie behoeftes te voldoen, kan 'n mens boeke lees, tot God bid, joga oefen, of op 'n ander manier optree om geestelike vervulling te verkry.

Behoeftes en motiewe van die individu

In die sielkunde is daar 'n verskeidenheid standpunte oor die definisie van die behoeftes van die individu, streng sowel as die definisie van motiewe. Maar alle sienings word verenig deur die idee dat die behoefte is 'n menslike toestand wat deur 'n spesifieke behoefte veroorsaak word. Dit kan materiële of geestelike voorwerpe wees. Hierdie toestand veroorsaak interne spanning in die individu. Om stres te verlig, of met ander woorde, om 'n spesifieke behoefte te bevredig, begin 'n persoon ooreenkomstig, gelei deur die motiewe wat hierdie behoefte veroorsaak.

Menslike behoeftes kan baie anders wees. Soos reeds genoem, kan behoeftes verband hou met die organiese, funksionele, materiële, sosiale of geestelike omgewing van 'n persoon. Daarbenewens identifiseer wetenskaplikes individuele en groepbehoeftes, sowel as daaglikse en jaarlikse behoeftes, intellektuele en sielkundige.

In dieselfde situasie kan 'n persoon gelyktydig verskillende behoeftes hê. Gevolglik sal die interne stres in hierdie geval baie goed wees, en 'n persoon moet kies wat in die eerste plek tevrede moet wees. In hierdie konteks is dit belangrik om daarop te let dat daar 'n hiërargie van behoeftes is.
Die belangrikste is fisiologiese, of organiese behoeftes. As iemand honger het, sal dit vir hom moeilik wees om op die werk te konsentreer, of wanneer dit by selfbehoud kom, byvoorbeeld as iemand iets beseer het, sal hy net dink hoe om van hierdie pyn ontslae te raak, en totdat dit verdwyn, kan die persoon nie om hul ander maatskaplike behoeftes te bevredig.

Abraham Maslow het 'n hiërargie van behoeftes ontwikkel, wat op sy beurt die hiërargie van motiewe van die individu bepaal. Na sy mening kan die motiewe op vyf voorwaardelike rakke geplaas word wat die Maslow-piramide vorm. Op die laagste vlak word die fisiologiese behoeftes van die mens geplaas. Stygende hoër vlakke, die behoefte aan liefde, respek, estetiese en selfverwesenlikingsbehoeftes word oorweeg. Dit is belangrik om daarop te let dat A. Maslow in hierdie hiërargie van motiewe glo dat dit onmoontlik is om na 'n hoër vlak te styg as die behoeftes van die laer vlak nie nagekom word nie.

Sosiale motiewe van die individu

Soos reeds genoem, word die sosiale motiewe van die individu gegenereer uit die behoeftes van sosialisering in die samelewing. Abraham Maslow verwys na sosiale motiewe aanhangsel. Hierdie motiewe verteenwoordig die begeerte om iemand te wees wat nodig is, nuttig, die goedkeuring van ander mense. Daarbenewens is sosiale motiewe te danke aan die behoefte aan respek, sowel as selfbeeld, wat nie minder belangrik is nie.

Elke persoon bestaan ​​in die samelewing en word geassosieer met mense. Die verhouding tussen mense is nooit eenvoudig nie, so daar is 'n verskeidenheid konflikte, vyandigheid en ander onaangename verskynsels. Maar een of ander manier word 'n mens in die samelewing gebore, maar soms veroorsaak die samelewing self 'n persoon. Om hierdie rede is dit baie natuurlik dat die persoon probeer om sy plek in die samelewing te vind, en om sy identiteit te vestig onder die mense wat sy ken.

In hierdie area kan 'n persoon op verskillende maniere optree, gelei deur sosiale motiewe. Byvoorbeeld, om ander mense te behaag om nie die idees van die samelewing te oortree nie, kan 'n persoon ooreenstemming wees, dit is soos die meerderheid.

Die menslike natuur is baie kompleks en geheimsinnig. Die verhouding tussen twee mense is ook baie onvoorspelbaar. Mense beweeg sosiale motiewe om nie eensaam te wees nie. Elke persoon is op soek na 'n ander persoon wat hom kan verstaan, hom ondersteun, en bowenal, liefde soos hy regtig is. Hierdie begeerte laat mense kompromieë vind in meningsverskille, verander hul gedrag, verander vir die beter. Dit is die belangrikste sosiale motiewe van 'n persoon.

Dit is ook die moeite werd om die ondergeskiktheid van mag te let. Selfs as mense kla oor die mag in die land en dit nie as konstruktief beskou nie, erken hulle hul legitimiteit en is oortuig dat krag vir die samelewing nodig is. Vandaar die ondergeskiktheid aan gesag, wat ook die sosiale motief van die individu is.

Stelsel van motiewe

Gebaseer op die feit dat 'n persoon voortdurend hierdie of ander behoeftes het, kan ons sê dat 'n mens voortdurend deur enige motief gedryf word. In die sielkundige wetenskap word geglo dat mense in die loop van die lewe stabiele motiewe vorm. Soos reeds genoem, kan hulle menslike gedrag genereer, relatief onafhanklik van die situasie wees, of selfs persoonlikheidseienskappe vorm. Dit is hierdie volhoubare motiewe van 'n persoon wat sy aktiwiteit bepaal, in die geheel verteenwoordig die oriëntering van die individu.

Die oriëntering van die individu word bepaal deur ouerlike opvoeding en samelewing. In sy lewe ken 'n persoon die wêreld waarin hy leef en vorm sy gedagtes oor dinge en die mense wat hom omring. Hierdie gedagtes word die houding van die individu, wat 'n baie sterk invloed op die oriëntering van die individu het. Houdings wat persoonlike eienskappe word, vorm verskillende vorme van persoonlikheidsoriëntering, gebaseer op 'n stelsel van motiewe.

Onder die vorms van oriëntering van die individu word die volgende onderskei: neigings, idees, begeertes, belangstelling, aspirasies, neiging, wêreldbeskouing en oortuiging, as die hoogste vorm.

Aantrekkingskrag is 'n bewustelose behoefte aan iets. Hierdie behoefte is nie nodig vir die individu nie en kan gou verdwyn. Dit is die eenvoudigste vorm van oriëntering van die individu.
Maar as die aantrekkingskrag deur die mens gerealiseer word, kan dit tot begeerte groei.

Begeerte word gekenmerk deur 'n persoon se behoefte aan iets spesifiek, byvoorbeeld in 'n voorwerp. Dikwels het begeerte 'n motiverende uitwerking, wat 'n persoon dwing om op te tree, sterkte van die wil te toon, wat duidelik vir homself begeer en maniere om doelwitte te bereik. In hierdie geval word begeerte in aspirasie.

'N Belangrike vorm van oriëntering van die individu is belangstelling. Die werklike belangstelling bepaal die begeerte van die persoon, en gee ook die betekenis van sy aktiwiteit en die doelwitte self.

As 'n persoon 'n belangstelling in 'n sekere sfeer toon, sy wilskrag verbind, en ook sy pogings en optrede aan hierdie sfeer rig, dan sal so 'n verskynsel as 'n strewe beskou word.

Deur die lewe bou mense hul ideale. Almal het 'n mening oor hoe 'n mens moet wees, en natuurlik, mense oordeel ander mense, gelei deur hul eie ideale. Die oriëntering van die individu bestaan ​​uit konstante aksies met die begeerte om hul ideaal te bereik. Hierdie vorm van oriëntasie genereer 'n wêreldbeskouing.

Al die bogenoemde vorms van oriëntering van die individu kan nie met mekaar kommunikeer nie. Maar die wêreldbeskouing word deur integriteit bepaal. Dit is soos 'n plan vir die hele wêreld in die hoof van 'n persoon. Wêreldbeskouing stel jou in staat om gedagtes in een prentjie te kombineer en jou eie, individuele begrip van die wêreld en mense te bou. Dit stel 'n persoon in staat om sy plek in die wêreld te sien, asook sy toekomstige aktiwiteite te voorspel, planne te maak en doelwitte te bereik.

Die stelsel van persoonlikheidsmotiewe wat 'n persoon se aktiwiteit bepaal, gebaseer op sy beginsels, belange en wêreldbeskouings, word oorreding genoem. Wanneer 'n bewuste behoefte voor iemand is, sal hy optree, afhangende van sy oortuigings, wat gebaseer is op die motiewe wat die persoon bestuur en bydra tot die bereiking van sukses.

Kyk na die video: KDA - POPSTARS ft Madison Beer, GI-DLE, Jaira Burns. Official Music Video - League of Legends (Januarie 2020).

Загрузка...