Sielkunde en Psigiatrie

Temperament eienskappe

Temperament eienskappe is subjektiewe geestelike eienskappe wat stabiel is en die dinamiese aktiwiteit van die psige en sy prosesse kenmerk, byvoorbeeld tydens spel, studie, werk, ens. Individuele of persoonlike eienskappe van temperament kan verklaar word deur verskillende vlakke van vorming van die eienskappe van die senuweestelsel. Temperament as een van die persoonlike eienskappe van die individu word bepaal deur aangebore menslike parameters. Die basiese eienskappe van die mens, wat hom as 'n persoon veroorsaak, het 'n manifestasie, nie net in sy dade nie, maar ook noodwendig in temperament.

Die belangrikste eienskappe van temperament

Die hoof eienskappe van temperament sluit sulke subjektiewe eienskappe van die individu in, wat die dinamiese kriteria bepaal van absoluut alle subspesies van sy aktiwiteit; die kenmerkende eienskappe van prosesse in mentaliteit gee; beskik oor stabiliteit; vir 'n lang tyd volhard om dit na die geboorte te stel.

Die eienskappe van temperament in die sielkunde, volgens die meeste, het 'n direkte afhanklikheid van die eienskappe van die senuweestelsel van die vak. Die kombinasie van sekere eienskappe van die senuweestelsel en die eienskappe self bepaal die eienaardighede van die vloei van prosesse in die psige. Op hul beurt bepaal hulle die psigologiese kategorieë van temperament.

Die hoof eienskappe van temperament wat die vakaktiwiteit van 'n individu en sy sfeer van kommunikasie bepaal, is omskakeling, aktiwiteit, produktiwiteit, inhibisie, reaksietempo en opgewondenheid. As jy aktiwiteit toepas op die kognitiewe prosesse van die psige, word dit gekenmerk deur 'n moontlike konsentrasie van aandag, geheue, verbeelding, denke oor 'n bepaalde voorwerp of die kriteria daarvan.

Tempo word uitgedruk in die spoed van werk van die ooreenstemmende verstandelike prosesse. Produktiwiteit in kognitiewe prosesse word geëvalueer deur hul produkte, die resultate wat in 'n sekere tydperk verkry is. Produktiviteit sal hoër wees as jy dieselfde tyd kan hoor, sien, onthou, verbeel of besluit meer.

Produktiwiteit moet beperk word van prestasie. Gekenmerk deur die vermoë om vir 'n sekere hoeveelheid tyd dieselfde werksyfer te handhaaf. Skakel, rem en opgewondenheid bepaal die tempo van vorming en voorkoms, omskakeling of beëindiging van een of ander kognitiewe proses van die psige van een spesifieke voorwerp na 'n ander of van een tipe aksie na 'n ander.

As ons aktiwiteit aan objektiewe aktiwiteit toepas, beteken dit die amplitude en sterkte van die bewegings wat daarmee gepaard gaan. Die tempo in die vakaktiwiteit word bepaal deur die aantal operasies wat uitgevoer word, bewegings vir 'n sekere hoeveelheid tyd. Dit is die tempo en aktiwiteit wat die produktiwiteit van aktiwiteite wat met die beweging verband hou, direk bepaal, indien u nie ander vereistes op die ooreenstemmende aksies oplê nie.

As jy aktiwiteit aan kommunikasie toedien, word hierdie kenmerk van temperament gemanifesteer in verbale en nie-verbale kommunikasie. Byvoorbeeld, 'n onderwerp met hoë aktiwiteit sal 'n meer uitgesproke toespraak, gesigsuitdrukkings en gebare hê as 'n onderwerp met verminderde aktiwiteit. In kommunikasie kom mense met 'n opwindende temperament eiendom makliker en vinniger in. En mense wat die gestremde eienskappe van temperament hou, hou op om makliker en vinniger te kommunikeer, minder praatvaardig. Dit is moeilik vir hulle om van een onderwerp na 'n ander oor te skakel. Produktiviteit van kommunikasie word die vermoë van persepsie genoem, en die kommunikasie van inligting vir 'n sekere hoeveelheid tyd.

Afhangende van die persoonlikheidseienskappe van temperamenteienskappe word hulle gekenmerk deur sensitiwiteit en reaktiwiteit. Sensitiwiteit word bepaal deur die krag van eksterne invloede of invloede, wat nodig is vir die opkoms van 'n individu se verstandelike reaksie en die spoed waarteen so 'n reaksie voorkom. Reaktiwiteit word gekenmerk deur onwillekeurige reaksies op interne of eksterne manifestasies van dieselfde krag. Aktiwiteit toon hoe sterk en energiek 'n individu die wêreld beïnvloed en oorkom verskeie hindernisse om doelwitte te bereik, byvoorbeeld, doelbewustheid of deursettingsvermoë. Dit is die verhouding van aktiwiteit en reaktiwiteit wat die aktiwiteit van die vak uit interne oorsake of van willekeurige eksterne omstandighede bepaal, van voornemens, doelwitte en oortuigings.

Die verhouding van sulke kategorieë as reaktiwiteit en aktiwiteit bepaal uit watter omstandighede menslike aktiwiteit in 'n groter mate afhanklik is: op ewekansige eksterne of interne faktore (bui) of met opset, oortuiging of voorneme.

Plastisiteit toon hoe buigsaam en maklik 'n persoon is om aan te pas by eksterne invloede. Rigiditeit toon die traagheid van die vak se gedrag.

Die tempo van manifestasie van reaksies word gekenmerk deur die vloeitempo van verskillende verstandelike prosesse en reaksies, byvoorbeeld die dinamika van gebare, die spoed van denke.

Inleiding en ekstraversie wys die oriëntering van 'n persoon vir homself of die eksterne omgewing. Hierdie parameters bepaal hoe die vak se aktiwiteit afhang: van beelde, gedagtes wat verband hou met die toekoms of die verlede (introvert) of van eksterne indrukke wat tans voorkom (ekstrovert).

Emosionele opgewondenheid toon hoe swak invloed nodig is vir die manifestasie van emosionele reaksies, en met watter spoed dit sal plaasvind. Emosionele opwinding (sensitiwiteit) word bepaal deur hoe min impak nodig is om 'n reaksie te vorm en hoe vinnig dit kan plaasvind.

Eienskappe van die senuweestelsel en temperament

Die eienskappe van temperament in die sielkunde is nie heeltemal onveranderd nie. Hulle begin hulself nie vanaf geboorte te manifesteer nie, maar nie gelyktydig nie, maar ontwikkel geleidelik volgens 'n spesifieke volgorde wat deur beide die algemene wette wat die vorming van senuweeaktiwiteite en die spesifieke eienskappe van 'n sekere tipe of tipe senuweestelsel bepaal, bepaal word.

Die rede vir die individuele gedrag van die individu lê in die eienskappe van die senuweeprosesse, soos inhibisie en opwinding, en in hul verskillende kombinasies. Pavlov beskou die fundamentele drie kategorieë senuweeprosesse wat die tipologie van senuweeaktiwiteit of -stelsel bepaal. Dit sluit in: die sterkte van die manifestasies van prosesse, poise en mobiliteit van manifestasies. Krag is 'n aanduiding van die vermoë van die senuweestelsel om sterk stimuli te verduur. Saldo toon die verhouding van die twee prosesse - inhibisie en opwekking. Mobiliteit is 'n aanduiding van die tempo van verandering van twee prosesse - inhibisie en opwekking.

Eienskappe van die senuweestelsels is privaat of gedeeltelik en algemeen. Die eerste show privaat, persoonlike spesiale kenmerke, die tweede bepaal die eienskappe van die temperament van die individu.

Die fisiologiese basis van temperament is die interaksie van twee seinstelsels met die brein subcortex, en nie die aktiwiteit van die korteks self nie. Ook geïdentifiseer addisionele eienskappe van die stelsel. Dit sluit in: labiliteit, behendigheid, konsentrasie. Labiliteit word gekenmerk deur die tempo van voorkoms en die direkte verloop van twee prosesse - inhibisie en opwekking. Dinamiek word gekenmerk deur die spoed en gemak van die opwekking van reflekse. Konsentrasie is 'n aanduiding van die grense van differensiasie van stimuli. In die loop van talle studies is 'n onderlinge verband geopenbaar, gekenmerk deur 'n beduidende afhanklikheid van die eienskappe van temperament op die dominante eienskappe van geestelike aktiwiteit. Daar is ook bevind dat die eienskappe van temperament, wat gebaseer is op die tipes senustelsels, meer stabiel en konstant is in vergelyking met ander eienskappe van die psige van individue.

Volgens I. P. Pavlov is die persoonlike eienskappe van die vak se gedrag en die dinamika van geestelike aktiwiteit afhanklik van individuele verskille in die funksionering van die senuweestelsel. Dit is lank reeds deur sielkundiges gevestig dat die swakheid van die senustelsels nie negatief is nie. Dis net hoe die liggaam werk dat die sterker senuweestelsels suksesvol met sekere lewensprobleme hanteer, en die swakkes hanteer ander. Die voordeel van 'n swak senuweestelsel is sy hoë sensitiwiteit. Om die eienskappe van die senuweestelsels te bestudeer, is dit nodig om hulle te studeer, met inagneming van al die eienaardighede van gedrag en optrede van mense in verskillende lewensituasies.

In die opsomming van bogenoemde moet daar afgelei word dat die vak se bestaande kompleks van persoonlike tipologiese eienskappe van sy senuweestrukture hoofsaaklik die temperament bepaal, waarop sy persoonlike gedragstyl sowel as die aktiwiteit as geheel afhang. Enige kenmerk van die senuweestelsel het 'n sekere aantal manifestasies, wat nie ondubbelzinnig geëvalueer word, of nuttig of skadelik nie. Afhangende van die aard van die aktiwiteit of op die situasie en enige van hierdie manifestasies kan ongunstig en gunstig wees.

Sielkundige eienskappe van temperament

J. Strelau het die volgende sielkundige eienskappe van die temperament van sy hoofsoorte gebring.

  • Sanguine temperament tipe word gekenmerk deur hoë reaktiwiteit saam met gebalanseerde aktiwiteit en reaktiwiteit. 'N Persoon met hierdie tipe karakter beskik oor mobiele nabootsing en uitdrukking van bewegings, en is opmerklik vir lewendigheid. Mag vir onbeduidende rede en konflik weens geringe feite lag. In die gesig van 'n slegte persoon is dit redelik maklik om sy houding teenoor 'n persoon of voorwerp, staat, stemming te raai. Aangesien die slegte sensitiwiteitsdrempel hoog genoeg is, mag dit nie swak lig en klankstimulasies merk nie. Slegte persoon het onvermoeidheid as gevolg van hoë aktiwiteit. Hy is gedissiplineerd en kan vinnig konsentreer. 'N Slegte persoon, in die teenwoordigheid van begeerte, kan die manifestasie van onwillekeurige reaksies of gevoelens weerhou. Hy word gekenmerk deur vindingrykheid en buigsaamheid van die gees, vinnige bewegings en spoed van spraak. Tog is dit terselfdertyd geneig tot veranderlikheid van buie, gevoelens, aspirasies en belange. 'N sanguine persoon baie maklik konvergeer met heeltemal verskillende mense, vinnig en vrylik pas by 'n nuwe situasie of vereistes, en is geneig om vinnig te skakel. Hy reageer meer op eksterne beelde as op idees oor die toekoms of die verlede. Sanguine is 'n uitgesproke ekstrovert.
  • Choleriese tipe menslike temperament word gekenmerk deur lae sensitiwiteit met hoë reaktiwiteit en aktiwiteit. Hy het egter nog steeds reaktiwiteit oor aktiwiteit oorheers, dus is sy humeur ongebreideld, dikwels onbelemmerd, ongeduldig en vinniger. Choleric is meer inert en minder plastiek as sanguine. Daarom word dit gekenmerk deur 'n groter stabiliteit van aspirasies, belange en groter volharding. Hy sukkel om aandag te skenk. Choleric nader aan ekstrovert.
  • Flegmatiese tipe temperament word gekenmerk deur hoë aktiwiteit, wat aansienlik oor 'n bietjie reaktiwiteit, emosionaliteit en sensitiwiteit oorheers. As jy 'n laggende maatskappy sien en een van hulle nie glimlag nie, sal dit flegmies wees. Dit is gewoonlik moeilik om hartseer of te lag. Selfs met ernstige probleme, bly hy kalm. Jy kan die flegmatiese leer deur sy onuitdrukkende en stadige bewegings, gesigsuitdrukkings en spraak leer. Phlegmatic moeilik om aandag te skuif en aan te pas by die nuwe omgewing, om gewoontes en vaardighede op te bou, saam met hierdie, is hy redelik doeltreffend en energiek. Sy kenmerkende eienskappe is geduld, selfbeheersing en uithouvermoë. Dit is moeilik vir hom om saam met nuwe mense te kom, en reageer baie swak op eksterne beelde en indrukke. Phlegmatic is 'n introvert. Sy vernaamste nadele sluit inaktiwiteit en onaktiwiteit in. Dit word gekenmerk deur soliede konstantheid van persoonlikheid.
  • Die melancholiese tipe temperament word gekenmerk deur lae reaktiwiteit en hoë sensitiwiteit. Groot inertheid in kombinasie met hipersensitiwiteit lei tot die feit dat letterlik elke klein geleentheid veroorsaak dat hy trane maak. Melancholiese word gekenmerk deur oormatige sensitiwiteit en pynlike sensitiwiteit. 'N Melancholieke persoon het 'n stil stem, hartseer, onuitspreeklike bewegings en gesigsuitdrukkings. Ook gekenmerk deur self-twyfel, skelm, selfs die geringste probleme kan hom ophou gee. Hy verskil nie van krag nie, deursettingsvermoë. Melancholiese is redelik maklik om te band, en het nie genoeg prestasie nie. Hy word gekenmerk deur afleibaarheid en onstabiliteit van aandag, traagheid van verstandelike prosesse. Die meeste mense met hierdie tipe karakter is introverts. Hulle is onbeslis, skaam, skelm. Saam met hierdie, in 'n bekende omgewing vir 'n melancholiese persoon, kan hy sy lewens take behoorlik suksesvol uitvoer.

Die studie van die eienskappe van temperament het getoon dat die tipe temperament self in die vak 'n aangebore kenmerk van die persoonlikheid is, maar sielkundiges het nie ten volle begryp watter eienskappe van die aangebore organisasie afhanklik is van die temperament self nie.

Geestelike eienskappe van persoonlikheidstemperatuur

Vandag in die sielkunde, ondanks die feit dat temperament een van die oudste terme is, bestaan ​​die duidelike definisie nie. Daarom, afhangende van teorieë, diagnostiek van temperamenteienskappe, verskeie studies, het sielkundiges op verskillende tye heeltemal verskillende definisies gegee.

As die psige 'n sekere eienskap van die senuweestelsel is, word die individuele (persoonlike) persoonlikheidseienskappe, insluitende die temperamenteienskappe, bepaal deur die individuele (persoonlike) eienskappe van die senuweestelsel. Hulle kan slegs beoordeel word deur die subjektiewe eienskappe van senuweeaktiwiteit.

Volgens Pavlov is die subjektiewe eienskappe van verskeie fasiese (tydelike) gekondisioneerde reflekse aanwysers van sekere eienskappe van die senuweestelsel. Hy beskryf die algemene tipologie van die senuweestelsel volgens sekere kombinasies van hierdie eienskappe. Daarom is die korrelasie van individuele verstandelike eienskappe met die subjektiewe eienskappe van fasiese (tydelike) reflekse een van die mees betroubare kenmerkende eienskappe van temperament. Dit beteken egter nie dat die korrelasie van verstandelike eienskappe met enige ander subjektiewe eienskappe van senuweeaktiwiteit nie van toepassing is op die verstandelike eienskappe van 'n persoonlikheidstemperatuur nie.

'N Interverwantskap met subjektiewe geestelike eienskappe is nie net met fasiese gekondisioneerde reflekse ontdek nie, maar ook met gekondisioneerde toniese reflekse. In sulke eienskappe word ook die subjektiewe eienskappe van die senuweestelsel gemanifesteer, en daarom bepaal die psigiese eienskappe van die persoon wat met hulle saamwerk, ook die eienskappe van temperament.

Aangesien die eienskappe van enige stelsel afhang van alle eienskappe van die menslike liggaam as geheel, is dit logies om aan te neem dat die eienskappe van temperament afhang van alle eienskappe van die menslike liggaam. Hierdie afhanklikheid het egter 'n meer indirekte, indirekte karakter, en die afhanklikheid van temperament direk op die eienskappe van die senuweestelsel is direk.

Dieselfde bewegende eienskappe van die psige hang af van die wil en emosies. Daarom word hulle uiteindelik bepaal deur die verhouding van vrywillige en emosionele eienskappe van die individu. Dit is hierdie verhouding wat onderliggend is aan die kenmerkende eienskappe van die konsep van temperament. Gevolglik kan daar afgelei word dat die subjektiewe eienskappe van die emosionele-vrye sfeer die eienskappe van temperament uitdruk.

As gevolg van die feit dat temperament bepaal word deur die algemene tipologie van die senuweestelsel, kan sy sielkundige tekens slegs die subjektiewe eienskappe van die emosionele-bevredigende streek wees, wat stabiel, konsekwent en volhard vir 'n lang deel van die lewe. Dit is die individuele eienskappe wat dinamies in emosionele en vrywillige prosesse vanaf die vroeë kinderjare plaasvind en vir 'n lang tyd volhard, verwys na die verstandelike eienskappe van temperament. Byvoorbeeld, angsstate, wat vroeër in die vroeë kinderjare geïdentifiseer is, kan in latere lewe voortduur tot volwassenheid.

Die basiese eienskappe van temperament kan nie net die dinamiese aard van geestelike aktiwiteit bepaal nie, maar bepaal ook die dinamiese aard van individuele verstandelike prosesse. Byvoorbeeld, die stabiliteit en krag van emosies karakteriseer die dinamiek van emosionele prosesse, en ekstroversie en introversie bepaal nie net die dinamiek van emosionele prosesse nie, maar ook die dinamika van intellektuele prosesse. Черты характера, мотивы и отношения, хоть и обуславливают динамичность деятельности психики в целом, однако определяют не динамичность свойств отдельных процессов психики, а поведение и поступки человека в зависимости от ситуации.

'N Eksperimentele studie van die eienskappe van temperament het getoon dat formele kriteria, soos sensoriese drempels van persepsie, die spoed van die vorming van 'n gekondisioneerde refleks, akkuraatheid en spoed van uitvoering, die hoofkenmerke is waaruit ekstroverte verskil van introverte.

Eienskappe van temperament en karakter

In beginsel is temperament nie die bepalende faktor van karaktertrekke nie, maar daar is 'n sekere verband tussen karaktertrekke en temperament: die dinamiek van karaktertrekke hang af van temperament. Byvoorbeeld, kommunikasie in 'n flegmatiese persoon en 'n slegte persoon sal 'n ander manifestasie hê.

Sommige spesifieke eienskappe van temperament dra by tot die vorming van karaktereienskappe, terwyl ander, teendeel, teenstaan. Afhangende van die temperament, is dit nodig om 'n individuele benadering te gebruik om die kind te beïnvloed om die nodige karaktertrekke te vorm. Daar is ook 'n omgekeerde verhouding tussen manifestasies van temperament en karakter: danksy sekere karaktertrekke kan 'n individu ongewenste manifestasies van temperament in sekere omstandighede beperk.

So, karakter is met mekaar verbind met temperament. Hy, soos temperament, is 'n feitlik onveranderlike en stabiele manifestasie van die verstandelike eienskappe van die persoonlikheid. Temperament beïnvloed die opset van die manifestasie van karakter, wat sekere eienskappe verhoog of verminder. Byvoorbeeld, deursettingsvermoë in die choleriese tipe temperament word gemanifesteer in kragtige aktiwiteit, in flegmatiese konsentrasie en refleksie. Die choleriese model van arbeid bestaan ​​uit energie, passie en flegmatiek in metodiese en traagheid. Maar aan die ander kant word temperament ook herbou onder die invloed van karakter. Byvoorbeeld, 'n persoon met 'n sterk karakter kan sekere negatiewe aspekte van temperament onderdruk en hul manifestasie beheer.

Die karakter van 'n persoon word baie manifesteer in kommunikasie-interaksie met mense, naamlik op die wyse van gedrag en maniere om te reageer op verskillende aksies of optrede van mense. Byvoorbeeld, die wyse van kommunikasie kan delikaat, onbeskof, taktvol, arrogant, arrogant, arrogant, beleefd, ens. Wees. In teenstelling tot temperament word die karakter van die vak nie bepaal deur die spesifieke eienskappe van die senuweeprosesse nie, maar deur die opvoeding, die kultuur van die persoon.

Die struktuur van die persoonlikheid sluit sulke basiese karaktertrekke in as omsigtigheid en rasionaliteit of hul teenoorgestelde eienskappe wat die optrede en gedrag van die individu bepaal by die keuse van die rigting van die aktiwiteit. Doelgerigtheid, deursettingsvermoë, konsekwentheid en ander, asook alternatiewe vir hulle, verwys na aksies wat daarop gemik is om sekere doelwitte te bereik.

In hierdie eienskappe kom die karakter naby aan die temperament en die vrywillige sfeer van die persoon. Introversie en ekstraversie is instrumentele eienskappe wat verantwoordelik is vir kalmte en angs, skakelbaarheid en rigiditeit, selfbeheersing en impulsiwiteit. Die werklike diagnose van temperament eienskappe en toon 'n baie noue verwantskap van temperament met ander geestelike eienskappe van die persoonlikheid, en bowenal met karaktertrekke.

Kenmerkende eienskappe van temperament

Die kenmerkende eienskappe van temperament sluit kenmerkende persoonlike eienskappe van die vak in, bepaal die dinamiese aspekte van al sy aktiwiteite, en wys die eienaardighede van die prosesse in die psige. En besit ook min of meer stabiliteit van karakter en bly vir 'n lang tyd vol. Hulle verskyn onmiddellik na geboorte.

Die psigofisiologiese assessering van tipes temperament sluit vier parameters in: vigor of uithouvermoë, plastisiteit, emosionaliteit of sensitiwiteit en spoed. Hierdie komponente word sowel biologies as geneties gekondisioneer. Temperament is direk afhanklik van die subjektiewe eienskappe van die senuweestelsel, wat die hoofkenmerke van die funksionele stelsels is wat die integrerende, sintetiese en analitiese aktiwiteite van die brein en die senuweestelsel as geheel lewer.

Daarom kan daar afgelei word dat temperament tot die psigobiologiese kategorie behoort, d.w.z. temperament eienskappe kan nie 100% aangebore wees nie, sowel as om een ​​honderd persent afhanklikheid van die omgewing te hê. Die eienskappe van temperament is aanvanklik geneties gedefinieer en hou verband met die individu-biologiese eienskappe van die persoonlikheid, maar in die proses van inkorporasie in verskillende aktiwiteite transformeer en transformeer hulle geleidelik 'n genormaliseerde, nuwe, individuele stelsel van onveranderlike eienskappe onafhanklik van die inhoud van sodanige aktiwiteit.

Die eienskappe van temperament word verskillend gemanifesteer afhangende van die hooftipes menslike aktiwiteit - kommunikasie en objektiewe aktiwiteit.

Diagnostiek van temperament eienskappe het getoon dat die tempo, spoed, skakelbaarheid, aktiwiteit (vigor), emosionaliteit en balans karakteriseer en die temperament van die individu bepaal. En die tipiese kombinasies van hierdie eienskappe bepaal die tipologie van temperament.

Die tempo is die periodieke en sikliese aard van die bewegings van die vak, uitgevoer tydens die uitvoering van enige aktiwiteit. Dit word uitgedruk in die aantal bewegings wat oor 'n sekere tydperk gedoen word, d.w.z. hoe meer bewegings, hoe groter die pas.

Die spoed karakteriseer die spoed waarmee die bewegings uitgevoer word of die prosesse wat in die individuele psige voorkom.

Omskakeling word gemanifesteer in die oorgang van een aktiwiteit na 'n ander, van een staat na 'n ander, oorskakel van een proses na 'n heeltemal ander een. Hoe vinniger die oorgang, hoe meer uitgespreek die skakelbaarheid.

Aktiwiteit (energie) word gemanifesteer in die hoeveelheid beloofde energie in die aksie wat deur die individu uitgevoer word, en in die hoeveelheid energie wat gebruik word om enige aktiwiteit uit te voer.

Emosionele agtergrond of emosionaliteit word uitgedruk in die sterkte en verskeidenheid van die vloei van tipiese ervarings van die vak.

Saldo word bepaal deur die verhouding van die prosesse van inhibisie en opwekking, beide in die gedrag of aktiwiteit van die onderwerp, en in die menslike senuweestelsel self. Gebalanseerde roep so 'n persoon in wie die twee prosesse ongeveer dieselfde is in duur en sterkte van manifestasie. En in 'n ongebalanseerde persoon, integendeel, verskil hierdie twee prosesse in die sterkte en duur van hul manifestasies. In hierdie geval word eksitasie verstaan ​​as 'n oorgang van 'n russtaat na 'n toestand van aktiwiteit. Inhibering, integendeel, is 'n oorgang van 'n opgewekte toestand na 'n toestand van passiwiteit.

Загрузка...

Kyk na die video: EL PERRO CRESTADO RODESIANO. El perro que acorrala leones (September 2019).