Sielkunde en Psigiatrie

Persoonlikheidsvaardighede

Persoonlikheidsvaardighede is eienskappe van die vak se psige wat die sukses van die verwerwing van vaardighede, kennis en vaardighede beïnvloed. Die vermoëns self is egter nie beperk tot die teenwoordigheid van sulke vaardighede, tekens en vaardighede nie. Met ander woorde, die vermoë van die individu is 'n soort geleentheid om vaardighede en kennis te verwerf. Vermoëns word slegs in sulke aktiwiteite geopenbaar, waarvan die implementering onmoontlik is sonder hul teenwoordigheid. Hulle word nie in vaardighede, kennis en vaardighede aangetref nie, maar in die proses van hul verkryging en word ingesluit in die struktuur van 'n persoon. Elke persoon beskik oor vermoëns. Hulle word gevorm in die proses van die vak se lewensaktiwiteit en verander saam met veranderinge in lewensverwante omstandighede.

Ontwikkeling van persoonlikheidsvaardighede

Vermoëns in die struktuur van persoonlikheid is die potensiaal daarvan. Die strukturele struktuur van vermoëns is afhanklik van persoonlike ontwikkeling. Daar is twee grade van vorming van vermoëns: kreatief en reproduktief. By die voortplantingsfase van ontwikkeling toon 'n individu 'n beduidende vermoë om kennis, aktiwiteit te bemeester en in 'n duidelike patroon te implementeer. In die kreatiewe stadium kan die individu 'n nuwe, unieke. Die kombinasie van uitstaande vermoëns wat 'n baie suksesvolle, oorspronklike en onafhanklike prestasie van verskeie aktiwiteite tot gevolg het, word talent genoem. Genius is die hoogste vlak van talent. Genieë is diegene wat iets nuuts in die samelewing, letterkunde, wetenskap, kuns, ens. Kan skep. Vakvermoëns is onlosmaaklik gekoppel aan neigings.

Vermoëns van 'n individu tot meganiese memorisering, sensasie, emosionele opwinding, temperament, psigomotoriese vaardighede word gevorm op grond van instinkte. Geleenthede vir die ontwikkeling van die anatomiese en fisiologiese eienskappe van die psige, wat te danke is aan oorerwing, word instinkte genoem. Die ontwikkeling van die makings hang af van noue interaksie met die omliggende omstandighede, toestande en die omgewing as geheel.

Daar is absoluut geen onbekende mense nie. Die belangrikste ding is om die individu te help om sy roeping te vind, die moontlikhede te openbaar en vaardighede te ontwikkel. Elke gesonde persoon het al die nodige algemene vaardighede vir opleiding en die vermoëns wat tydens 'n bepaalde aktiwiteit ontwikkel - spesiaal. Dus, die belangrikste faktor wat die ontwikkeling van vermoëns beïnvloed, is aktiwiteit. Maar om die vermoëns te ontwikkel, is die aktiwiteit self nie genoeg nie, sekere voorwaardes is ook nodig.

Vermoë moet ontwikkel word vanaf die kinderjare. By kinders moet die besetting van 'n bepaalde soort aktiwiteit positiewe, aanhoudende en sterk emosies veroorsaak. dit wil sê sulke aktiwiteite moet vreugde bring. Kinders moet tevrede wees met die lesse, wat sal lei tot die vorming van die begeerte om voort te gaan en aan te gaan sonder om dwang van volwassenes te betree.

Belangrik in die ontwikkeling van kinders se vermoëns is 'n kreatiewe manifestasie van aktiwiteit. Byvoorbeeld, as 'n kind deur die literatuur gefassineer word, is dit nodig dat hy voortdurend opstelle, werke, alhoewel kleintjies, gevolg deur hul analise, skryf om sy vermoëns te ontwikkel. 'N Groot rol in die ontwikkeling van vermoëns van jonger studente word gespeel deur verskeie kringe en afdelings te besoek. Moenie die kind dwing om te doen wat vir hul ouers in hul kinderdae interessant was nie.

Die aktiwiteit van die kind moet so georganiseer word dat dit die doel bereik, effens groter as sy vermoëns. As kinders alreeds vaardighede getoon het, moet die take wat aan hom gegee word, moeiliker gemaak word. Dit is noodsaaklik om in kinders te ontwikkel, saam met vermoëns en eis van jouself, toewyding, deursettingsvermoë in 'n poging om probleme en kritiek te oorkom in die beoordeel van jou handelinge en jouself. Terselfdertyd moet kinders die regte houding teenoor hul vermoëns, prestasies en suksesse vorm.

Die belangrikste in die ontwikkeling van vaardighede op 'n vroeë ouderdom is opregte belangstelling in jou baba. Dit is nodig om soveel as moontlik aandag te skenk aan u kind, om enige werk met hom te betrek.

Die beslissende maatstaf vir die ontwikkeling van die samelewing is die beliggaming van die vermoëns van individue.

Elke vak is individueel, en sy vermoëns weerspieël die individu se karakter, entoesiasme en neiging vir iets. Die implementering van vaardighede is egter direk afhanklik van die begeerte, gereelde opleiding en deurlopende verbetering in enige spesifieke areas. As 'n individu nie geesdrif het vir iets of 'n begeerte nie, dan is die vermoë om te ontwikkel onmoontlik.

Persoonlikheidskreatiwiteit

Baie mense glo verkeerdelik dat slegs tekening, skryfaktiwiteite en musiek as kreatiewe vermoëns beskou word. Dit is egter absoluut verkeerd. Sedertdien is die ontwikkeling van die kreatiewe vermoëns van die individu nou verwant aan die persepsie deur die individu van die wêreld as geheel en die gevoel van self daarin.

Die hoogste funksie van die psige, wat die werklikheid weerspieël, is kreatiewe vermoëns. Met die hulp van sulke vermoëns word 'n beeld van 'n nie-bestaande voorwerp op hierdie oomblik of glad nie bestaan ​​nie. Op 'n vroeë ouderdom lê die kind die grondslag van kreatiwiteit, wat hulself kan manifesteer in die vorming van vermoëns om swanger te raak en die implementering daarvan, in die vermoë om hul idees en kennis te kombineer in die opregtheid van die oordrag van gevoelens. Die ontwikkeling van kreatiewe vermoëns van kinders kom voor in die proses van verskeie aktiwiteite, soos speletjies, tekening, modellering, ens.

Die individuele eienskappe van die vak wat die sukses van 'n individu bepaal wat kreatiewe aktiwiteit verrig, word kreatiewe vermoëns genoem. Hulle verteenwoordig die vakbond van baie eienskappe.

Baie bekende wetenskaplikes in die sielkunde kombineer die vermoë om met die kenmerke van denke te werk. Guilford ('n sielkundige uit Amerika) is van mening dat uiteenlopende denke eie aan kreatiewe individue is.

Mense wat divergente denke het wanneer hulle soek na 'n oplossing vir enige taak, fokus nie al hul pogings om die enigste korrekte antwoord te stel nie, maar soek verskillende oplossings volgens alle moontlike aanwysings en oorweeg baie opsies. Die kern van kreatiewe denke is uiteenlopende denke. Kreatiewe denke word gekenmerk deur spoed, buigsaamheid, oorspronklikheid en volledigheid.

A. Ui identifiseer verskillende soorte kreatiewe vermoëns: vind 'n probleem waar ander dit nie sien nie; beperking van die geestelike aktiwiteit, terwyl die omskakeling van verskeie begrippe in een; die gebruik van vaardighede wat verkry is wanneer oplossings vir een probleem na 'n ander gesoek word; persepsie van die werklikheid as geheel, en nie in dele verdeel nie; gemak om 'n assosiasie met afgeleë konsepte te vind, asook die vermoë om die nodige inligting op 'n sekere oomblik te gee; Kies een van die alternatiewe oplossings vir die probleem voordat u dit nagaan; buigsame denke wees; Stel nuwe inligting in die reeds bestaande kennisstelsel in; om dinge te sien, voorwerpe, soos hulle werklik is; beklemtoon wat opgemerk is van wat die uitleg aandui; kreatiewe verbeelding; maklik om idees te genereer; verfyning van spesifieke besonderhede om die oorspronklike idee te optimaliseer en te verbeter.

Sinelnikov en Kudryavtsev het twee universele kreatiewe vermoëns uitgedruk wat in die proses van die historiese ontwikkeling van die samelewing ontstaan ​​het: die realisme van verbeelding en die vermoë om die integriteit van die prentjie voor sy samestellende dele te sien. Die figuurlike, objektiewe beslaglegging op 'n beduidende, algemene patroon of neiging om 'n integrale voorwerp te vorm, voordat 'n individu 'n duidelike idee daaroor het en dit kan betree in 'n stelsel van duidelike kategorieë logika, word realisme van verbeelding genoem.

Die kreatiewe vermoëns van 'n individu is 'n kombinasie van eienskappe en karaktertrekke wat kenmerkend is van hul vlak van voldoening aan die spesifieke vereistes van enige tipe opvoedkundige en kreatiewe aktiwiteit wat die mate van effektiwiteit van so 'n aktiwiteit bepaal.

Vermoë moet noodwendig steun vind in die natuurlike eienskappe van die persoon (vaardighede). Hulle is teenwoordig in die proses van deurlopende persoonlike verbetering. Kreatiewe vermoëns alleen kan nie kreatiewe prestasie waarborg nie. Om die nodige soort "enjin" te behaal, wat die verstandelike meganismes in die werk kan sit. Vir kreatiewe sukses vereis wil, begeerte en motivering. Daarom is daar agt komponente van die kreatiewe vermoëns van die vakke: oriëntering van die persoonlikheid en kreatiewe motiveringsaktiwiteit; intellektuele en logiese vermoëns; intuïtiewe vermoëns; ideologiese eienskappe van die psige, morele eienskappe wat bydra tot suksesvolle kreatiewe en opvoedkundige aktiwiteite; estetiese eienskappe; kommunikasievaardighede; Die vermoë van die individu om selfbestuur van hul opvoedkundige en kreatiewe aktiwiteite.

Individuele persoonlikheidsvaardighede

Individuele vermoëns van die individu is algemene vermoëns wat die sukses van algemene kennis en die implementering van verskeie aktiwiteite verseker.

Elke individu het 'n ander "stel" van individuele vermoëns. Hul kombinasie word deur die hele lewe gevorm en bepaal die oorspronklikheid en uniekheid van die individu. Die sukses van 'n aktiwiteit word ook verseker deur die teenwoordigheid van verskillende kombinasies van individuele vermoëns wat as gevolg van sulke aktiwiteit werk.

In die loop van die aktiwiteit het sommige vermoëns die vermoë om deur ander te vervang, soortgelyk aan eienskappe en manifestasies, maar met verskille in hul oorsprong. Die sukses van soortgelyke aktiwiteite kan deur verskillende vermoëns verskaf word, daarom word die afwesigheid van enige vermoë vergoed deur 'n ander of 'n stel sulke vermoëns. Daarom word die subjektiwiteit van 'n kompleks of kombinasie van sekere vaardighede wat die suksesvolle werkverrigting verseker, 'n individuele aktiwiteitstyl genoem.

Nou onderskei moderne sielkundiges so 'n ding as bevoegdheid, wat beteken dat integrerende vermoëns gemik is op die bereiking van 'n resultaat. Met ander woorde, dit is 'n noodsaaklike stel eienskappe wat deur werkgewers benodig word.

Vandag word individuele persoonlikheidsvaardighede in 2 aspekte oorweeg. Die een is gebaseer op die eenheid van aktiwiteit en bewussyn wat Rubinstein geformuleer het. Die tweede beskou die individuele eienskappe as die ontstaan ​​van natuurlike vermoëns wat geassosieer word met die makings en tipologiese en individuele eienskappe van die vak. Ten spyte van die bestaande verskille in hierdie benaderings, is dit verbind deur die feit dat individuele eienskappe gevind en gevorm word in die werklike, praktiese sosiale aktiwiteit van die individu. Sulke vaardighede word gemanifesteer in die uitvoering van die vak, in die aktiwiteit, selfregulering van die psige.

Aktiwiteit is 'n parameter van individuele eienskappe, dit is gebaseer op die spoed van prognostiese prosesse en die veranderlikheid van die spoed van verstandelike prosesse. Op sy beurt word selfregulering beskryf deur die impak van 'n kombinasie van drie omstandighede: sensitiwiteit, 'n spesifieke ritme van die installasie en plastisiteit.

Golubeva assosieer verskillende tipes aktiwiteit met die oorheersing van een van die hemisfere van die brein. Mense met die dominante regterhemisfeer word onderskei deur hoë labiliteit en aktiwiteit van die senuweestelsel, die vorming van nie-verbale kognitiewe prosesse. Sulke individue leer meer suksesvol, voltooi die take perfek in die lig van die gebrek aan tyd, gee voorkeur aan intensiewe vorms van opleiding. Mense met 'n oorheersende linker halfrond word onderskei deur swakheid en inertheid van die senuweestelsel, hulle slaag die humanitêre vakke suksesvol, kan aktiwiteite suksesvol beplan, 'n meer ontwikkelde selfregulerende arbitrêre sfeer hê. Hieruit volg dat die individuele vermoëns van die individu met sy temperament verband hou. Benewens temperament, is daar 'n sekere verband tussen die vermoëns en oriëntasie van 'n individu, sy karakter.

Shadrikov het geglo dat die vermoë 'n funksionele funksie is wat hom manifesteer in die proses van interaksie en funksionering van stelsels. Byvoorbeeld, 'n mes kan sny. Dit volg dat vermoëns self as eienskappe van 'n voorwerp bepaal word deur sy struktuur en die eienskappe van individuele elemente van die struktuur. Met ander woorde, individuele psigiese vermoë is 'n eienskap van die senuweestelsel waarin die funksie van refleksie van die objektiewe wêreld uitgevoer word. Dit sluit in: die vermoë om te waarneem, voel, dink, ens.

Hierdie benadering Shadrikova, het die regte balans tussen vermoëns en neigings gevind. Aangesien vermoëns sekere eienskappe van funksionele stelsels bevat, sal die elemente van sulke sisteme neurale stroombane en individuele neurone wees wat spesialiseer volgens hul beoogde doel. dit wil sê eienskappe van kettings en individuele neurone en is spesiale instinkte.

Sosiale vermoëns van die individu

Sosiale vermoëns van 'n individu is sulke eienskappe van 'n individu wat verkry word in die proses van ontwikkeling en voldoen aan die vereistes van beduidende sosiale aktiwiteit. Hulle verander in die proses van onderwys en ooreenkomstig bestaande maatskaplike norme.

In die proses van sosiale kommunikasie word sosiale eienskappe meer uitgedruk in samewerking met die kulturele omgewing. Een van die ander kan nie uitgesluit word nie. Aangesien dit die sosio-kulturele eienskappe is wat die hoofrol in die vorming van die vak as 'n persoon speel.

In die prosesse van interpersoonlike interaksie verloor die sosio-kulturele waarde, en sosiale vermoëns kan nie ten volle gemanifesteer word nie. Die gebruik van sosiale vermoëns deur 'n individu kan hulle sosio-kulturele ontwikkeling verryk, die kommunikasiekultuur verbeter. Ook, hul gebruik beïnvloed aansienlik die sosialisering van die vak.

Die sosiale vermoëns van die individu is dus die individuele sielkundige eienskappe van die individu, wat hom in staat stel om in die samelewing te leef, onder mense en is die subjektiewe omstandighede van suksesvolle kommunikatiewe interaksie en interverwantskappe met hulle in enige soort aktiwiteit. Hulle het 'n komplekse struktuur. Die basis van so 'n struktuur is: kommunikatiewe, sosio-morele, sosio-perseptuele eienskappe en maniere van hul manifestasie in die samelewing.

Sosio-perseptuele vermoëns is individuele sielkundige eienskappe van 'n individu, wat in die proses van sy interaksie en interafhanklikheid met ander individue ontstaan, wat 'n voldoende vertoon van hul eienskappe, gedrag, state en verhoudings bied. Hierdie soort vermoë sluit emosionele en perseptuele vermoëns in.

Sosio-perseptuele vermoëns maak 'n komplekse stel kommunikatiewe vermoëns van 'n individu uit. Omdat dit die kommunikasie eienskappe is wat vakke toelaat om die ander te verstaan ​​en te voel, om verhoudings en kontakte te vestig, sonder watter effektiewe en volledige interaksie, kommunikasie en spanwerk onmoontlik is.

Persoonlikheidsvaardighede

Die hoof sielkundige hulpbron wat 'n persoon in die proses van arbeid en aktiwiteit belê, is professionele vaardighede.

Die professionele vermoëns van die individu is dus die individuele sielkundige eienskappe van die individu wat hom van ander onderskei en aan die vereistes van arbeids- en professionele aktiwiteite voldoen, en is ook die hoofvoorwaarde vir die implementering van sulke aktiwiteite. Sulke vermoëns is nie beperk tot spesifieke vaardighede, kennis, tegnieke en vaardighede nie. Hulle word gevorm in die vak op grond van sy anatomiese en fisiologiese eienskappe en neigings, maar in die meeste spesialiteite word hulle nie streng gekondisioneer nie. Meer suksesvolle implementering van 'n bepaalde soort aktiwiteit word dikwels nie geassosieer met een spesifieke vermoë nie, maar met hul spesifieke kombinasie. Daarom word professionele vaardighede gekondisioneer deur suksesvolle gespesialiseerde aktiwiteite en word daardeur gevorm, maar hulle is ook afhanklik van die volwassenheid van die individu, sy stelsels van verhoudings.

Die aktiwiteite en vermoëns van die individu oor die hele lewe van die individu word gereeld verander, of dit is 'n gevolg of 'n oorsaak. In die proses om enige tipe aktiwiteit uit te voer, word geestelike neoplasmas gevorm in die persoonlikheid en vermoëns wat die verdere ontwikkeling van vermoëns stimuleer. Met die verstewiging van die omstandighede van die aktiwiteit of met veranderinge in die voorwaardes van die take, kan die take self die insluiting van verskillende stelsels van vermoëns in sulke aktiwiteite plaasvind. Waarskynlike (potensiële) vermoëns is die basis van die nuutste aktiwiteite. Aangesien die aktiwiteit altyd tot die vlak van bekwaamheid lei. Итак, профессиональные способности - это и результат, и условие успешной трудовой деятельности.

Universele menslike vermoëns - dit is sielkundige eienskappe wat nodig is vir die betrokkenheid van die individu in enige professionele en werksaktiwiteit: vitaliteit; werksvermoë; vermoë om selfregulering en aktiwiteit, wat 'n voorspelling, afwagting van die uitkoms, doelwitstelling insluit; die vermoë om te empatie, geestelike verryking, samewerking en kommunikasie; die vermoë om verantwoordelik te wees vir die sosiale uitkoms van arbeid en professionele etiek; vermoë om struikelblokke, geluidsimmuniteit te oorkom, onaangename omstandighede en toestande te weerstaan.

Teen die agtergrond van die vermelde vermoëns word spesiale persone gevorm: humanitêre, tegniese, musikale, artistieke, ens. Dit is individuele sielkundige eienskappe wat die sukses van 'n individu se werk van sekere soorte aktiwiteite verseker.

Professionele vermoëns van die individu word gevorm op grond van universele menslike vermoëns, maar later is dit. Hulle vertrou ook op spesiale vermoëns, indien hulle op dieselfde tyd as professionele vaardighede of vroeër ontstaan ​​het.

Professionele vaardighede word op sy beurt verdeel in die algemeen, wat bepaal word deur die onderwerp van aktiwiteit in die beroep (masjinerie, mens, natuur) en spesiaal, wat bepaal word deur spesifieke werksomstandighede (gebrek aan tyd, oorlading).

Vermoëns kan ook potensiaal en relevant wees. Potensiaal - verskyn wanneer nuwe probleme vir 'n individu ontstaan, wat nuwe oplossings nodig het, sowel as onderworpe aan individuele ondersteuning van buite, wat 'n aansporing vir aktualisering van potensiaal skep. Relevant - reeds uitgevoer in optog aktiwiteite.

Kommunikatiewe vermoëns van die persoon

In die sukses van die individu is die bepalende faktor die verhouding en interaksie met die omliggende vakke. Namens - kommunikasievaardighede. Die sukses van die vak in professionele aktiwiteite en in ander lewensareas hang af van die mate van ontwikkeling. Die ontwikkeling van sulke vermoëns in 'n individu begin amper vanaf die geboorte. Hoe gouer die baba kan leer om te praat, hoe makliker sal dit wees om met ander te kommunikeer. Kommunikatiewe vermoëns van die vakke word individueel vir elkeen gevorm. Die bepalende faktor in die vroeë ontwikkeling van hierdie vermoëns is ouers en verhoudings met hulle, latere eweknieë word 'n beïnvloedingsfaktor, en selfs later - kollegas en hul eie rol in die samelewing.

As 'n individu nie die nodige ondersteuning van ouers en ander familielede in die vroeë kinderjare ontvang nie, sal hy nie in die toekoms die nodige kommunikatiewe vaardigheid kan verwerf nie. So 'n kind kan onveilig en onttrek word. Gevolglik sal sy kommunikasievaardighede op 'n lae vlak van ontwikkeling wees. 'N Uitweg van hierdie situasie kan die ontwikkeling van kommunikasievaardighede in die samelewing wees.

Kommunikatiewe vermoëns het 'n sekere struktuur. Hulle sluit die volgende vermoëns in: informasie-kommunikatiewe, affektief-kommunikatiewe, en regulatoriese kommunikasie.

Die vermoë om 'n gesprek te begin en in stand te hou, om dit korrek te voltooi, die interlokant se belangstelling te trek, gebruik nie-verbale en verbale middele om kommunikasie te noem, word inligting- en kommunikasievaardighede genoem.

Die vermoë om die emosionele toestand van 'n maat in kommunikasie te vang, die behoorlike reaksie op so 'n staat, die manifestasie van responsiwiteit en respek vir die gesprekspartner is 'n affektiewe kommunikatiewe vermoë.

Die vermoë om die gesprekspartner te help in die kommunikasieproses en om ondersteuning en hulp van ander te aanvaar, die vermoë om konflikte op te los deur toepaslike metodes te gebruik, word regulatoriese en kommunikatiewe vermoëns genoem.

Intellektuele vermoëns van die persoon

In die sielkunde is daar twee menings oor die aard van intelligensie. Een van hulle argumenteer dat daar algemene toestande van intellektuele vermoëns is, wat op intelligensie in die algemeen beoordeel word. Die doel van studie in hierdie geval is die verstandelike meganismes wat die intellektuele gedrag van die individu bepaal, sy vermoë om aan te pas by die omgewing, die interaksie van sy eksterne en interne wêreld. Nog 'n implisiet die teenwoordigheid van baie strukturele komponente van intelligensie wat onafhanklik van mekaar is.

G. Gardner het sy teorie van die veelheid van intellektuele vermoëns voorgestel. Dit sluit taalkundige in; logies en wiskundig; 'n model van die ligging van 'n voorwerp in die ruimte en die toepassing daarvan in gedagte hou; naturalistiese; korporatiewe kinestetiese; musiek; die vermoë om die motivering van die aksies van ander vakke te verstaan, die vermoë om die korrekte model van jouself te vorm en die gebruik van so 'n model vir 'n meer suksesvolle besef van jouself in die alledaagse lewe.

Die intellek is dus die vlak van ontwikkeling van die gedagteprosesse van die individu, wat die moontlikheid bied om nuwe kennis te bekom en dit optimaal te kan toepas gedurende die lewe en in die proses van lewensaktiwiteit.

Volgens die meeste moderne wetenskaplikes word algemene intelligensie gerealiseer as die universele vermoë van die psige.

Intellektuele vermoëns is die eienskappe wat een individu van 'n ander onderskei, wat op grond van neigings ontstaan.

Intellektuele vermoëns word in wyer gebiede gegroepeer en kan manifesteer in verskillende sfere van 'n individu se lewensaktiwiteit, sy sosiale rol en status, morele en morele eienskappe.

Dit moet dus afgelei word dat intellektuele vermoëns 'n taamlik komplekse struktuur het. Die verstand van die persoonlikheid word gemanifesteer in die vermoë van die individu om te dink, besluite te neem, die doeltreffendheid van hul gebruik en gebruik vir die suksesvolle implementering van 'n bepaalde soort aktiwiteit.

Die intellektuele vermoëns van die individu bestaan ​​uit 'n groot aantal verskillende komponente, wat nou verwant is. Hulle word geïmplementeer deur akteurs in die proses om verskeie sosiale rolle te speel.

Kyk na die video: KDA - POPSTARS ft Madison Beer, GI-DLE, Jaira Burns. Official Music Video - League of Legends (November 2019).

Загрузка...