Sielkunde en Psigiatrie

Persoonlike groei

Persoonlike groei is 'n verpligte proses van selfverbetering van die individuele, doelbewuste beweging en die begeerte van die onderwerp om die persoon te beliggaam wat hy in die ideaal wil wees (die "Ek" perfek). Al die faktore, voorwaardes, geleenthede wat hom nader bring aan die bereiking van die doel, en persoonlike groei, wat een van die belangrikste en betekenisvolste betekenisse van die lewe van die individu is. Deur hierdie proses kan 'n persoon homself verander, enige karaktertrekke in die rigting wat hy benodig, komplekse uitskakel, leer hoe om die uitdrukking van emosies te beheer, van negatiewe gedagtes ontslae te raak. Die persoonlike groei van elke vak is anders, aangesien die idees oor hul ideale self heeltemal anders is vir alle individue.

Persoonlike groei

Die persoonlike groei van 'n persoon impliseer die bestendige en konstante ontwikkeling van die potensiaal van die individu. Potensiaal is 'n algemene stelsel eienskap van die individuele en sielkundige persoonlikheidseienskappe van die individu. Dit is gebaseer op die vermoë van die individu om te bou op stabiele interne maatstawwe en faktore in die prosesse van lewensaktiwiteit, om die konstantheid van aktiwiteit en teikens te handhaaf wanneer die omgewing gereeld verander. dit wil sê Die potensiaal van 'n individu is 'n hele kompleks van eienskappe van die psige, wat 'n individu die vermoë gee om besluite te neem en sy gedrag te reguleer, maar terselfdertyd gaan hy voort uit sy persoonlike kriteria en idees.

Verskeie outeurs skryf onafhanklikheid en innerlike vryheid, persoonlike outonomie, sinvolheid van die lewe, volhoubaarheid in lewensomstandighede, gereedheid vir interne transformasies, vermoë om nuwe inligting te aanvaar, volgehoue ​​gereedheid vir aksies, tydelike persoonlikheidsperspektief.

Persoonlike groei word veral gekenmerk deur die oorwinning oor individuele swakhede, fobies, vrese, oor alles wat in die weg staan ​​van die ideale "ek". Sulke groei hoef nie vir ander positief te wees nie.

Persoonlike groei in sielkunde is selfontwikkeling, wat gekenmerk word deur bewustheid, die strewe van 'n individu om beter te word as wat hy nou is, om slimmer, meer sinvol en meer belowend te wees. Die hoofkomponent van 'n suksesvolle persoonlikheid is sy groei. Die proses van persoonlike groei is die daaglikse werk van die vak op homself. Vandag is daar baie teorieë wat verband hou met persoonlike groei.

Die teorie van behaviorisme is dat die mens aanvanklik geen ander potensiaal het nie. Alle mense word met dieselfde potensiaal gebore. En persoonlike groei hang slegs af van die omstandighede en omstandighede wat die individu omring.

Die eksistensiële benadering is dat die groei van die persoonlikheid plaasvind in die proses van selfkennis, die soeke na harmonie en gevolglik 'n nuwe persepsie van die omliggende werklikheid.

Die mees algemene teorie van persoonlike groei is "onvermydelik positief", wat beteken dat elke individu met 'n groot hoeveelheid potensiaal gevul is. So 'n potensiaal en haas uit, maar kan net 'n uitweg vind as daar gepaste omstandighede is, omstandighede wat nie noodwendig positief is nie. Daarom word hierdie teorie positief genoem: wat ookal in die lewe gebeur, goed of sleg, sal persoonlike groei onder enige omstandighede plaasvind.

Persoonlike groei is baie nodig deur 'n persoon, want sonder hom sal die individu afbreek. Hy is 'n moderne model van die bekende waarheid: net die sterkste oorleef. 'N Persoon wat nie streef na groei leef nie, maar bestaan.

Die groei van 'n individu se persoonlikheid hang hoofsaaklik af van sy pogings, maar pogings alleen is nie genoeg nie. Volgroei is slegs moontlik met die vriendelike deelname van ander, wat vir hom belangrik is. Persoonlike potensiaal is onlosmaaklik verbind met die "I" ideaal, wat gevorm word in die prosesse van gesamentlike interaksie met mense. Dit is nodig om persoonlike groei te onderskei van die harmonieuse ontwikkeling van die individu, wat verworwe kennis en vaardighede insluit, die assimilasie van waarde-oriëntasies, morele en etiese norme, die nodige gedragsreëls.

Gedurende persoonlike groei vind transformasies plaas, beide in die geestelike wêreld van die vakke en in die prosesse van hul verhouding met die buitewêreld. Die essensie van sulke transformasies is dat die individu geleidelik bevry word van die vervormende effekte van verskillende sielkundige verdediging, is in staat gestel om vertroue in die waargenome inligting te hê en dit nie te filter nie ter wille van die beskerming van sy ideale "Ek", kan in die hede leef.

Wanneer al die genoteerde transformasies deurgaan, word die individu oop vir die persepsie van nuwe inligting. Terselfdertyd begin hy sy gevoelens, emosies, ervarings en homself as 'n geheel baie beter, verstaan, is hy in staat om sy individuele vermoëns sinvol te evalueer, verantwoordelikheid te neem vir homself slegs vir wat regtig van hom afhanklik is, sy volgende lewe te beplan soos hy wil. dit is hy en nie volgens ander mense se idees of opgelegde stereotipes nie. Dit alles laat die individu toe om die werklikheid meer te verstaan, asof hy met "wye oop oë" leef. As gevolg hiervan begryp hy ander beter te verstaan ​​en aanvaar hulle soos hulle werklik is, ontslae raak van gekonfronteerde illusies en opgelegde vooroordele.

Die individu, wat strewe na persoonlike groei, streef nie net vir kommunikasie nie, maar ook vir gesamentlike interaksie. In kontak met mense word so 'n individu meer ontspanne, direkte en oop, maar terselfdertyd is dit buigsaam, terwyl dit meer realisties bly, met die vermoë om verskeie konflikte op te los.

Persoonlike groei in sielkunde dra by tot die ontwikkeling van 'n holistiese persoonlikheid, wat nie tussen die beoogde optrede en die werklikheid onbegryplike verskille tussen begeertes, aspirasies en potensiaal, tussen lewensvereistes en moraliteit het nie. Met ander woorde, dit beteken dat so 'n individu nie onderhewig is aan krisisse nie. Dit beteken egter nie dat sulke krisisse heeltemal uitgesluit word nie. Die verskille tussen die "ek" ideaal en die "ek is werklik" bly immers nog steeds.

Persoonlike groei gee die vak 'n manier om sulke krisisse te oorkom - die betekenis van die bestaan, 'n gevoel van geestelike betekenisvolheid van al sy idees, optrede en gevoelens. Wanneer in 'n moeilike of krisissituasie, vra 'n persoon wat persoonlike groei soek, hom nie die volgende vrae nie: "Hoekom gebeur dit met my?", "Hoekom doen ek dit alles?", "Wie moet dit skuldig maak," ens. . So 'n persoon sal vra: "Wat sal ek kry as gevolg van die oorkoming van 'n moeilike situasie," "Watter ondervinding sal ek wen?" en so aan

Die persoonlike groei van 'n persoon beïnvloed professionele prestasies en sukses in enige areas van aktiwiteit. Byvoorbeeld, die perspektief van persoonlike groei van 'n toekomstige onderwyser impliseer drie moontlike rigtings: aanpassing, selfontwikkeling en stagnasie (agteruitgang).

Aanpassing help om aan te pas by die vereistes van onderwysstelsels, om die hoofaktiwiteite en rolspeelposisies te verken. Selfontwikkeling help in deurlopende selfverbetering, wat uiteindelik lei tot die volle realisering van die individu as 'n professionele persoon. In daardie gevalle waar die onderwyser besluit het om in sy professionele en persoonlike ontwikkeling te bly en slegs deur die gebruik van bekende stereotipes en ou bagasie van kennis, sowel as vaardighede, leef, vind stagnasie plaas. Dit is presies waarom 'n onontbeerlike voorwaarde vir die suksesvolle professionele aktiwiteit van 'n individu wat besluit het om homself aan kinders te onderrig, behoort die persoonlike groei van die toekomstige onderwyser en sy selfverbetering gedurende die hele onderrigperiode te wees.

Persoonlike groei en selfontwikkeling

Persoonlike groei is die voortdurende begeerte vir die volhoubaarheid van hul eie selfbeeld. Die individu, in enige omstandighede, wat in homself en sy krag glo, ken geen hindernisse nie. Gedurende die lewe van die struikelblokke en struikelblokke kom die pad van elkeen voor. Daarom is voldoende selfbeeld, wat die regte besluit sal help maak, nodig. Met ander woorde, persoonlike groei is die skepping op sigself van die nuutste strategieë vir besluitneming en die verwesenliking van individuele take. Daarom is dit presies so 'n groei wat in staat is om 'n fondasie te skep, 'n fondasie wat vervolgens die korrektheid van die besluite beïnvloed.

Selfontwikkeling is 'n outonome proses wat in almal woon. In die loop van sy ontwikkeling ontvang 'n individu slegs groei in die plek waaraan sy behoeftes gerig word. Daarom verstaan ​​elke persoon in sommige areas van die meesterlike, en sommige is heeltemal buite sy beheer.

Dikwels dra die prosesse van selfontwikkeling by tot probleme en onaangename situasies wat vakke ervaar. Dikwels kan sulke probleme onopgelos bly. Maar wat 'n persoon deur hulle gaan, kan hom ook sterker maak of hom breek. Op die pad van persoonlike groei is daar baie struikelblokke en probleme. Om hierdie groei dieselfde te wees, moet 'n mens leer om nie net te aanvaar nie, maar ook om te verloor. In die lewe kan dit nie gebeur dat alle probleme verdwyn nie, maar 'n mens kan leer om sy houding teenoor hulle te verander, om hulle anders te aanvaar.

Persoonlike groei en selfontwikkeling is 'n klem op lewensbetekenis. Slegs in ontwikkeling is dit moontlik om te lewe. Danksy die ontwikkeling van 'n persoon beweeg na 'n nuwe rondte van die spiraal, na 'n nuwe vlak. Beweging in die teenoorgestelde rigting lei tot regressie en agteruitgang.

Die proses van selfontwikkeling vind voortdurend en deur die lewe van die individu plaas. Soos selfontwikkeling vorder, ondergaan 'n mens transformasies, begin hy meer algemeen dink, om die geheel te sien, en nie net spesifieke dinge nie, begin hy verstaan ​​dat hierdie proses eindeloos is. Hoe verder om selfontwikkeling te gaan, hoe interessanter word dit om te lewe.

Daar is sewe gereedskap wat persoonlike groei en selfontwikkeling van die individu bevorder. Die eerste sodanige instrument sal 'n individuele dagboek in papiervorm of elektroniese vorm hou. Die voordele van hierdie metode is die analise en analise van die verlede, die assessering van gebeure, aksies en aksies, voorvalle, hul gedagtes, toekomsplanne. Daaglikse joernale help om negatiewe en oneffektiewe gedragspatrone en standaard denke te sien, leer duidelikheid en duidelikheid om eie gedagtes uit te druk, insluitend logika. Met hierdie metode is dit maklik om al die transformasies wat met 'n self oor 'n lang tydperk plaasvind, te volg. Nog 'n voordeel om 'n dagboek te hou, is dat jy dit mettertyd kan herlees. Jy kan jou aksies en gebeure herwaardeer, positiewe punte en gedragsveranderings beklemtoon, foute onthou om dit nie in die toekoms te maak nie.

Die volgende instrument is om 'n soort repository van jou eie idees te skep. Hierdie metode speel 'n belangrike rol. Dit is te danke aan die feit dat die menslike brein, uit hoofde van sy toestel, in staat is om idees te lewer op enige uur van die dag of nag, in heeltemal verskillende omgewings. 'N Persoon kan egter nie altyd al die idees wat deur die brein gegenereer word, onthou nie. Hiervoor benodig jy 'n repository van sulke idees. Sodra 'n nuwe idee in my kop verskyn het, moet dit dadelik neergeskryf word.

Nog 'n belangrike instrument is positiewe denke. Jy moet leer om altyd met 'n plusteken te dink. Om dit, figuurlik gesproke, "herhaal" al die herhaalde negatiewe stellings, gedagtes en transformeer hulle in positief, vriendelik, goed, aangenaam en nuttig.

Jy moet jouself heeltemal en volledig liefhê met al die nadele en voordele. Dit gebeur dikwels dat 'n individu 'n model van 'n ideale 'Ek' geskep het, begin om dit daadwerklik te streef, en met elke mislukking of verkeerde daad begin hy homself skel, sy dade veroordeel, dws onderskat selfbeeld. Vir selfontwikkeling en groei moet die individu homself onpartydig evalueer, asof dit uit die posisie van 'n objektiewe waarnemer is. Jy moet jou aksies analiseer, terwyl jy probeer om nie emosionele evaluering te gee nie.

Nog 'n bekende instrument in die pad van suksesvolle selfkennis en ontwikkeling is die "gom" -tegniek. Om so 'n tegniek uit te voer, is dit nodig om 'n rubberband op die kwas te plaas en in elke geval van negatiewe denke moet dit teruggetrek en vrygelaat word. As gevolg van 'n kliek en swak pyn, sal 'n verandering in die gedrag van gedagtes voorkom. So word 'n soort refleks geproduseer.

Die tegniek van kommunikasie met u onderbewussyn behels dat u uself vrae stel. Dit gebruik sulke vrae: "Wat moet ek in myself verander om die gewenste doel te bereik?" Nadat 'n individu 'n vraag gevra het, moet hy vergeet word, dws hou op om daarop te fokus. Na 'n paar dae sal die antwoord op die vraag of oplossing wat die beste in die huidige situasie sal wees, in die verstand verskyn.

Jy moet leer om jou vrese te hanteer en nie bang te wees vir verandering nie. Na alles, al die onbekende is 'n eienaardige ontwikkelingsone juis omdat dit 'n impuls gee aan vooruitgang en groei.

Persoonlike groei opleiding

Persoonlike groeistudies dra by tot selfontwikkeling en persoonlike groei. Dikwels is sulke opleidings verwant aan aktiwiteite, psigoterapeutiese oriëntasie. Daar is 'n paar waarhede in hierdie, maar dit is in beginsel ver van die geval af. Die ontwikkeling van selfvertroue en selfvertroue is die rigting van persoonlike groei-opleiding. Hulle word uitgevoer met aanvanklik gesonde mense. Dit is egter nie 'n behandeling nie, daarom kan psigoterapie nie wees nie.

Opleiding van persoonlike groei is aktiwiteite wat daarop gemik is om die potensiaal van die individu te verhoog, om sulke eienskappe te identifiseer en te verbeter wat bydra tot sukses in verskillende lewensareas. Die hoofdoel van sulke opleidings is om die lewensbeskouings oor gewone dinge te verander, die gewone stereotipes van geestelike aktiwiteit en dade te verander, dade wat verhoed dat 'n individu meer suksesvol en gelukkig word.

Die hoof fokus van die opleidings is positiewe en kwalitatiewe transformasies van die vak se persoonlikheid. Met die hulp van gespesialiseerde tegnieke word die individu "geprogrammeer" vir sukses in alles. Na die opleiding voel die persoon meer selfversekerd, kalm, vry en gelukkig, ongeag die omstandighede van die eksterne omgewing.

Daar is twee tipes oriëntering van sulke opleiding: die bevordering van die natuurlike groei van die individuele (passiewe) en aktiewe persoonlike groei.

Opleidings gerig op passiewe persoonlike groei is ontwerp om te genees, die potensiaal van die individu te versterk, die blokke te verwyder wat die ontwikkeling en groei van die individu belemmer. Met die hulp van hierdie tegniek leef al die negatiewe situasies. Sulke opleidings maak nie voorsiening vir die skep van oriëntering of vasstelling van wat met 'n individu moet gebeur nie, hoe persoonlike groei sal ontwikkel. Passiewe groei van persoonlikheid word slegs veroorsaak deur die interne programme van die individu. En die rol van die afrigter is net om optimale toestande vir persoonlike groei te skep.

Opleidings van passiewe persoonlike groei word gerig op werk, beide met die verlede en met die hede. Hulle help om 'n weg uit sekere heersende situasies te vind, leer om makliker en makliker om te reageer, om sulke omstandighede op alle terreine van die lewe te hanteer. Die beste opleiding van hierdie tipe kan beskou word as transformerende opleiding. Hul hoof fokus is om te werk met die onderliggende kondisioneringsmeganismes, soos waardes en oortuigings, bewustheid, meganismes van kompenserende en sielkundige beskerming, ens. Deur hierdie opleiding kan u die volgende positiewe veranderinge in die persoonlikheid van die individu sien: die uitbreiding van wêreldbeskouing, die opkoms van 'n gevoel van verligting, bevryding uit geloof, wat beperk dit, en die negatiewe impak van ander. Die resultaat van transformasie-opleiding is die opening van nuwe geleenthede vir hulself.

By die opleiding van aktiewe persoonlike groei is daar 'n transformasie van die persoonlikheid op die vlak van selfidentifikasie. Dit het ten doel om kennis op te doen en spesifieke vaardighede uit vakke te ontwikkel. Dit sluit in opleidings wat daarop gemik is om die eienskappe van 'n leier te ontwikkel, professionele doeltreffendheid te verbeter, en onderrig op te lei (byvoorbeeld om die korrekte teikens te onderrig).

Persoonlike groei-opleidings kan regstreeks en aanlyn via die internet uitgevoer word. Opleidings dra by tot die aktivering van denke. Na afloop van die gedeelte begin die individu oor die betekenis van die lewe, oor sy lewensdoelwitte en posisie.

В каждом тренинге присутствует определенный комплекс упражнений, направленный на развитие личностного роста, например, упражнение «я в будущем», «шприц», «табу», «Самопрезентация», «Пессимист, Оптимист, Шут», «На какой я ступеньке?», «Комиссионный магазин» и множество других.

Упражнение "я в будущем" заключается в рисовании своей личности в будущем и защите перед другими своей картинки.

Die doel van die oefening "spuit" is om die deelnemers te help om die toestande van oorreding te ervaar en ervaar, om die sogenaamde immuniteit vir enige sielkundige invloed te vorm.

Die doel van die "taboe" -oefening is om deelnemers te help verstaan ​​hoe hulle verband hou met verskillende soorte beperkings en verbods.

Die doel van die oefening "self-aanbieding" is die insluiting van aanpasbare meganismes, die ontwikkeling van manifestasies van emosies wat bydra tot die prosesse van professionele aanpassing.

Die doel van die oefening "pessimistiese, optimistiese, jester" is die vorming van 'n verenigde houding van die individu tot probleemsituasies, die verkryging van ondervinding in die analisering van probleme vanuit verskillende standpunte.

Die doel van die oefening "watter stap is ek aan?" is om deelnemers te help om voldoende selfbeeld te bou.

Die doel van die oefening "kommissie winkel" is om vaardighede van selfverstand, introspeksie, selfkritiek, die ontdekking van noodsaaklike eienskappe vir 'n individu in spanwerk te ontwikkel.

Persoonlike groeitegnieke

Die eerste stap op die pad na persoonlike ontwikkeling is die erkenning dat die huidige stand van sake nie altyd die manier waarop mense soveel begeer en wag, droom, argumenteer en dink nie.

Persoonlike groei word selde omvattend gerig. Dit is te danke aan die feit dat die meeste van ons sterk en swak karaktertrekke, partye het. Daarom sal persoonlike groei hoofsaaklik manifesteer in die erkenning van die partye, gekenmerk deur swak manifestasie, en aksies wat daarop gemik is om sulke partye te versterk.

Vandag is daar baie tegnieke wat daarop gemik is om die ontwikkeling van persoonlike groei van die individu te stimuleer. Hulle bestaan ​​uit 'n konstante en doelgerigte impak wat daarop gemik is om die swakker kante te versterk. Verantwoordelikheid vir jou lewe, die moontlikheid om jou lewe op eie wil te skep, selfstandigheid, selfverbetering - dit is die hoofdoelwitte van persoonlike groeitegnieke.

Die harmonieuse ontwikkeling van die persoonlikheid lê in selfkennis, selfverwesenliking, selfverbetering, die bereiking van integriteit en as gevolg hiervan beduidende transformasies van lewensomstandighede, faktore, omstandighede, situasies en geleenthede.

Die metode om die metodes van persoonlike ontwikkeling te bemeester hang direk af van die spoed waarmee nuwe inligting begryp word, bevoegde nakoming van die aanbevelings en die wesenlikheid van laasgenoemde resultaat.

Een van die mees toeganklike metodes van selfkennis en persoonlike ontwikkeling is die onafhanklike studie van gespesialiseerde literatuur. Die gebrek aan inverse verhouding is die grootste nadeel van hierdie tegniek. Hierdie nadeel lê in die onmoontlikheid van aanbevelings, advies, ondersteuning indien nodig.

Die volgende beskikbare metode van selfopvoeding is om opleidingsvideo's te sien. Dit het 'n redelik swak doeltreffendheid, as gevolg van die feit dat die gekose metode verkeerd geliasseer is. Dit gebeur as die bron van inligting onbevoeg is.

'N Effektievere metode sal wees om verskillende werkswinkels, kursusse en seminare by te woon. 'N Negatiewe kenmerk van hierdie tegniek is die gebrek aan individuele fokus op elke deelnemer, maar 'n bevoegde afrigter kan die potensiaal en prioriteite van elkeen in ag neem.

Die beste opsie vir selfstudie en persoonlike ontwikkeling is individuele lesse met 'n afrigter. Die nadeel van hierdie metode is sy taamlike hoë koste. Individuele lesse laat die afrigter toe om al die eienskappe van die individu in ag te neem, die nodige aanpassing betyds te maak, die moontlike maksimum aandag te betaal, die nodige aanbevelings en advies te gee.

Die meeste van die gewildste metodes van persoonlike ontwikkeling van 'n individu is gebaseer op die metodes van die gebruik van bevestigings, metodes van visualisering en doelwitstelling.

Bevestigings is kort frases of frases wat positiewe verbale formules of stellings bevat. Met hul herhaalde herhaling in die onderbewussyn van die vak, is die verlangde beeld of installasie vasgestel, wat bydra tot die optimalisering van die psigosemiese agtergrond van die individu, die stimulering van positiewe transformasies. dit wil sê Bevestiging is 'n kort sin wat 'n spesifieke semantiese las dra om die emosionele veld van 'n persoon te verbeter, wat lei tot positiewe lewensveranderinge.

Daar is sekere reëls vir die maak van bevestigings sodat hulle die gevestigde negatiewe houdings in die onderbewussyn kan ignoreer: die semantiese las moet ondubbelsinnig wees; die woorde wat die frases uitmaak, moet positief wees, sowel as die emosies tydens hul uitspraak; die installasie moet duidelik uiteengesit word volgens die behoeftes; frases moet gerig word op die aktiwiteit van lewensposisie.

Die metode van visualisering is die aanbieding van inligting deur visuele, visuele beelde te gebruik. Hierdie metode word baie algemeen gebruik as 'n sielkundige tegniek.

Visuele uitstallings van vakke, verskynsels, dinge, emosies word in die onderbewussyn in die lewe van die individu gestoor. Sommige beelde kan egter in 'n inerte (passiewe) toestand wees. Maar indien nodig, kan sulke inligting herwin, opgespoor en toegepas word om 'n probleem of probleem op te los. Dit is moontlik in gevalle waar dit onmoontlik is om 'n probleem of probleem op te los met behulp van bewuste vaardighede. Op hierdie manier is daar 'n voortdurende ophoping van interne energieë om die gewenste transformasies te skep.

Duidelik gedefinieerde en verklaarde doelwitte is die basis vir sukses in enige area. Doelwitte is noodsaaklike komponente van die stadiums van die verwesenliking van die lewensplan. Vir 'n bevoegde doelwitstelling, is dit nodig om 'n gedetailleerde opeenvolgende analise van bestaande omstandighede, toestande of situasies te maak, met inagneming van persoonlike prioriteite, die langtermyn, perspektief van die doel, kreatiewe visualisering te evalueer. Die belangrikste en onontbeerlike voorwaardes vir die suksesvolle implementering van die take wat gestel word, is die begeerte om die doelwit te bereik, vertroue in die realiteit van die implementering daarvan, fokus op die wag vir die resultate.

Die ontwikkeling van 'n individuele model van persoonlike groei doeltreffendheid of die uitvoer van verskeie eksperimente met reeds bestaande metodes en tegnieke van persoonlike ontwikkeling is noodsaaklike komponente van selfverbetering. Dit is te danke aan die feit dat bestaande modelle meer dikwels slegs effektief in die aanvanklike stappe van selfkennis is.

Kyk na die video: 20120819 Groei in persoonlike spiritualiteit ET Endres (September 2019).