Frustrasie is 'n geestestoestand wat gekenmerk word deur sulke manifestasies soos mislukking, misleiding, vals verwagting, frustrasie. Frustrasie ontstaan ​​as gevolg van die waarneembare of werklike onmoontlikheid van bevredigende behoeftes of wanneer die begeertes nie ooreenstem met die beskikbare geleenthede nie. Hierdie verskynsel word toegeskryf aan traumatiese emosionele toestande.

Volgens Brown en Farber is hierdie toestand die gevolg van toestande waaronder 'n verwagte reaksie vertraag of gewaarsku word. Lawson, wat hierdie posisie interpreteer, merk op dat frustrasie 'n konflik van twee neigings is: die doel is reaksie. Waterhouse en Childe, in teenstelling met Farber en Brown, noem die frustrasie 'n hindernis deur die effek daarvan op die liggaam te bestudeer.

Frustrasie in sielkunde is 'n persoon se toestand, wat uitgedruk word in kenmerkende ervarings sowel as gedrag, wat veroorsaak word deur die onoorwonne objektiewe probleme wat ontstaan ​​het voor die doel of die taak bereik het.

Sommige wetenskaplikes skryf hierdie manifestasie toe aan die rang van natuurverskynsels wat gedwing word om in die lewe van 'n persoon te voorkom.

Mayer let op dat menslike gedrag uit twee potensiaal uitgespreek word. Die eerste is die repertoire van gedrag, wat bepaal word deur die voorwaardes van ontwikkeling, oorerwing en lewenservaring. Die tweede potensiaal is die keurings- of verkiesingsprosesse en -meganismes, wat verdeel word in frustrasies wat voortspruit uit die manifestasie en waarneem tydens 'n gemotiveerde aktiwiteit.

Oorsake van Frustrasie

Hierdie toestand word veroorsaak deur die volgende redes: spanning, geringe mislukkings, die vermindering van selfbeeld en teleurstelling. Die teenwoordigheid van 'n frustrator, naamlik hindernisse, dien ook as die oorsake van hierdie toestand. Dit is ontberings wat intern (gebrek aan kennis) en eksterne (geen geld) kan wees. Dit is ekstern (finansiële ineenstorting, verlies van 'n sluiting) en interne (verlies aan gesondheid, werksvermoë) verliese. Dit is interne konflikte (die stryd van twee motiewe) en eksterne (sosiale of met ander mense). Dit is hindernisse in die vorm van eksterne hindernisse (norme, reëls, beperkings, wette) en interne hindernisse (eerlikheid, gewete). Die frekwensie van onvervulde behoefte veroorsaak ook hierdie toestand by mense en is die hoofoorsaak. Baie hang af van die persoon self, naamlik hoe hy reageer op mislukking.

Gevolge van frustrasie: die vervanging van die regte wêreld met die wêreld van fantasie en illusie, onverklaarbare aggressie, komplekse en algemene regressie van persoonlikheid. Die gevaar van hierdie emosionele toestand lê in die feit dat 'n persoon onder sy invloed verander vir die erger. Byvoorbeeld, 'n persoon wil 'n pos kry en dit aan 'n ander gee. Die ineenstorting van planne lei tot teleurstelling in jouself, ondermyn vertroue in 'n mens se professionele vermoëns en vermoë om met mense te kommunikeer. 'N Persoon het vrese en twyfel, wat lei tot 'n ongemotiveerde en ongewenste verandering in die tipe aktiwiteit. Die slagoffer is afgeskerm van die wêreld, word aggressief, terwyl hy mense se wantroue ervaar. Dikwels val die individu normale sosiale bande.

Frustrasie plaas 'n afdruk op die persoon wat beide konstruktiewe (intensivering van pogings) en destruktiewe aard (depressie, verwerping van eise) dra.

Vorms van Frustrasie

Vorms sluit in aggressie, substitusie, verplasing, rasionalisasie, regressie, depressie, fiksasie (gedragstereotipe) en intensivering van pogings.

Mislukking lei tot aggressiewe gedrag. Vervanging is wanneer 'n onvoltooide behoefte vervang word deur 'n ander. Die verskuiwing word uitgedruk in die verskuiwing van een doel na 'n ander. Byvoorbeeld, 'n uiteensetting van geliefdes as gevolg van wrewel aan die hoof. Rationalisering word uitgedruk in die soeke na positiewe oomblikke in mislukking. Regressie word gemanifesteer in 'n terugkeer na primitiewe vorme van gedrag. Depressie word gekenmerk deur 'n onderdrukte, depressiewe bui. Bevestiging word gemanifesteer in die verhoogde aktiwiteit van verbode gedrag. Intensivering van pogings word gekenmerk deur die mobilisering van hulpbronne om doelwitte te bereik.

Tekens van frustrasie

Sielkunde onder hierdie verskynsel verstaan ​​die gespanne, onaangename toestand, wat deur denkbeeldige of onoorkomelike probleme veroorsaak word wat die bereiking van die doel belemmer, sowel as die bevrediging van behoeftes.

In 'n toestand van frustrasie voel 'n persoon 'n gevoel van hopeloosheid en onvermoë om homself te skei van wat gebeur, dit is moeilik vir hom om nie aandag te skenk aan wat gebeur nie. Hy het 'n sterk begeerte om uit frustrasie te kom, maar hy weet nie hoe om dit te doen nie.

Die toestand van frustrasie veroorsaak verskillende situasies. Dit kan kommentaar wees van ander mense wat die persoon oordrewe en onbillik beskou. Byvoorbeeld, dit kan die weiering van jou vriend wees, aan wie jy hulp gevra het, of die situasie wanneer die bus onder jou neus uitgegaan het, groot rekeninge vir dienste gelewer (motorreparasie, behandeling, ens.) Het gekom. Hierdie soortgelyke situasies kan die bui maklik bederf. Maar vir sielkunde is frustrasie meer as net 'n oorlas wat gewoonlik gou vergete word.

Die persoon in frustrasie ervaar die wanhoop, teleurstelling, alarm, prikkelbaarheid. Terselfdertyd word die doeltreffendheid van die aktiwiteit aansienlik verminder. In die afwesigheid van die gewenste resultaat, gaan die individu steeds sukkel, selfs al weet hy nie wat om hiervoor te doen nie. Persoonlikheid weerstaan, beide ekstern en intern. Weerstand kan aktief en passief wees, en in situasies manifesteer 'n persoon hom as 'n babatjie of volwasse persoonlikheid.

'N Persoon met aanpasbare gedrag (kan gehoorsaam sowel as aanpas by die sosiale omgewing) bly motivering verhoog, en verhoog aktiwiteit om die doel te bereik.

Die niekonstruktiewe gedrag wat inherent is aan die infantiele persoonlikheid openbaar homself in aggressie teenoor homself, buite of in die vermy van 'n besluit vir 'n persoon in 'n komplekse situasie.

Frustrasie behoeftes

A. Maslow in sy werk wys daarop dat die bevrediging van behoeftes die ontwikkeling van hierdie staat veroorsaak. Die volgende feite dien as basis vir so 'n bewering: nadat die lae vlakbehoeftes van 'n individu bevredig word, ontstaan ​​hoër behoeftes in die bewussyn. Totdat hoë behoeftes ontstaan ​​het in bewussyn, is dit nie 'n bron van frustrasie nie.

'N Persoon wat bekommerd is oor drukprobleme (kos, ens.) Kan nie oor hoë sake besin nie. 'N Persoon sal nie in so 'n staat nuwe wetenskappe studeer nie, veg vir gelyke regte in die samelewing. Hy sal nie gepla word deur die situasie in die land of stad nie, aangesien hy bekommerd is oor die huidige sake. Na algehele of gedeeltelike bevrediging van drukprobleme kan die individu tot hoë vlakke van motiveringslewe styg, wat beteken dat hy deur globale probleme (sosiale, persoonlike, intellektuele) geraak sal word en hy sal 'n beskaafde persoon word.

Mense is inherent gedoem om presies te begeer wat hulle nie het nie, en daarom het hulle nie eens 'n idee dat hul pogings, wat dikwels daarop gemik is om die gewenste doel te bereik nie, betekenisloos is. Hieruit blyk dit dat die manifestasie van frustrasie onvermydelik is, aangesien 'n mens gedoem word tot 'n konstante gevoel van ontevredenheid.

Liefde frustrasie

Breek verhoudings kan lei tot die opkoms van liefde frustrasie, wat die liefde vir die teenoorgestelde geslag kan verhoog. Sommige sielkundiges sê dat hierdie toestand 'n gereelde verskynsel is, ander beskou dit as skaars.

Liefde frustrasie verskyn na afwesigheid van die gewenste resultaat wat verwag word van die voorwerp van passie of na afskeid met jou geliefde. Dit manifesteer in onvanpaste gedrag, aggressie, angs, wanhoop en depressie. Baie is geïnteresseerd in die vraag: bestaan ​​so 'n liefde, sodat mense onafhanklik van mekaar kan bly? Sulke liefde bestaan, maar in die lewens van sterk en gees-volwasse mense. Dit moet vanselfsprekend aanvaar word dat alle verhoudings geringe elemente van afhanklikheid bevat. Dit hang van jou persoonlik af of jy die hele lewe van 'n ander persoon voltooi.

Liefde frustrasie kom nie as ons vir 'n vennoot uit ons krag kom nie, en nie uit ons swakheid nie.

Ontneming en Frustrasie

Dikwels is hierdie twee state verward, alhoewel hulle anders is. Frustrasie kom as gevolg van onvervulde begeertes, sowel as mislukkings in die bereiking van doelwitte.

Ontneming is as gevolg van die gebrek aan geleentheid of die onderwerp wat nodig is vir bevrediging. Navorsers van die frustrasie en ontberingsteorie van neurose beweer egter dat hierdie twee verskynsels 'n gemeenskaplike meganisme het.

Ontneming lei tot frustrasie, op sy beurt lei frustrasie tot aggressie, en aggressie veroorsaak angs, wat lei tot die voorkoms van verdedigende reaksies.

Die probleem van frustrasie dien as 'n teoretiese bespreking, en is ook die onderwerp van eksperimentele navorsing wat op mense en diere gedoen word.

Frustrasie word gesien in die konteks van uithouvermoë vir die probleme van die lewe, sowel as reaksies op hierdie probleme.

I.P. Pavlov het herhaaldelik kennis geneem van die invloed van die probleme van die lewe op die ongunstige toestand van die brein. Oormatige lewensprobleme kan lei tot 'n persoon, dan tot depressie, dan tot opwinding. Wetenskaplikes verdeel die probleme in onoorkomelike (kanker) en oorbreekbaar, wat geweldige moeite verg.

Vir navorsers is die frustrasies van belang die probleme wat verband hou met onoorkomelike struikelblokke, struikelblokke, hindernisse wat die bevrediging van behoeftes, die oplossing van 'n probleem, die bereiking van 'n doel belemmer. Onoorkomelike probleme moet egter nie verminder word tot struikelblokke wat die beoogde aksie blokkeer nie. Dit mag in u geval nodig wees om fermheid van karakter te toon.

Frustrasie aggressie

Soos reeds opgemerk, veroorsaak frustrasie aggressie, vyandigheid. Die toestand van aggressie kan hom manifesteer in direkte aanval of in die begeerte om aan te val, vyandigheid. Agressie word gekenmerk deur pugnacity, rudeness, of het die vorm van 'n verborge staat (siek wil, bitterheid). In 'n toestand van aggressie gaan in die eerste plek die verlies aan selfbeheersing, ongeregverdigde dade, woede. 'N Spesiale plek word gegee aan aggressie wat teen jouself gerig is, wat uitgedruk word in self-vlagellasie, selfbeskuldiging, dikwels in 'n onbeskofte houding teenoor jouself.

John Dollar glo dat aggressie nie net emosies in die menslike liggaam is nie, maar meer van 'n reaksie op frustrasie: oorkom struikelblokke wat jou verhoed om bevredigende behoeftes te behaal, genot te behaal, asook emosionele balans. Volgens sy teorie is aggressie die gevolg van frustrasie.

Frustrasie - Agressie is altyd gebaseer op sulke begrippe soos aggressie, frustrasie, inhibisie, substitusie.

Aggressie word gemanifesteer met die bedoeling om 'n ander individu met sy optrede te benadeel.

Frustrasie verskyn wanneer 'n hindernis vir die implementering van 'n gekondisioneerde reaksie plaasvind. In hierdie geval hang die grootte van hierdie manifestasie direk af van die aantal pogings, die sterkte van motivering, die betekenis van die struikelblokke, waarna dit voorkom.

Bremse is die vermoë om aksies te beperk of te verminder as gevolg van verwagte negatiewe gevolge.

Vervanging word uitgedruk in die begeerte om deel te neem aan aggressiewe aksies wat teen 'n ander persoon gerig word, maar nie teen die bron nie.

So, die teorie van frustrasie en aggressie in 'n herformulering vorm klink so: frustrasie veroorsaak altyd aggressie in enige vorm, en aggressie is die gevolg van frustrasie. Daar word geglo dat frustrasie direk aggressie veroorsaak. Gefrustreerde individue gebruik nie altyd fisiese of mondelinge aanvalle op ander nie. Dikwels wys hulle hul reeks reaksies op frustrasie, wat wissel van wanhoop en voorlegging aan aktiewe voorvereistes om struikelblokke te oorkom.

Byvoorbeeld, 'n aansoeker het dokumente aan hoër onderwysinstellings gestuur, maar hulle is nie aanvaar nie. Hy sal eerder ontmoedig word as woedend en kwaad. Baie empiriese studies bevestig dat frustrasie nie altyd tot aggressie lei nie. Hoogs waarskynlik veroorsaak hierdie toestand aggressie in die individue wat gewoond is aan reaksie op afgryslike stimuli (onaangename) met aggressiewe gedrag. Met inagneming van al hierdie oorwegings was Miller een van die eerste om 'n teorie van frustrasie - aggressie te formuleer.

Die verskynsel van frustrasie veroorsaak verskillende gedrag, en aggressie is een van hulle. Verleiend en sterk deur sy definisie, frustrasie veroorsaak nie altyd aggressie nie. Gedetailleerde oorweging van die probleem laat geen twyfel bestaan ​​dat aggressie die gevolg is van verskeie faktore. Aggressie kan voorkom in die afwesigheid van frustrerende oomblikke. Byvoorbeeld, die optrede van 'n gehuurde moordenaar wat mense doodmaak sonder om hulle vooraf te ken. Sy slagoffers kon hom eenvoudig nie frustreer nie. Die aggressiewe optrede van so 'n persoon word meer verklaar deur die ontvangs van belonings vir die moorde as deur die frustrasiemomente. Of oorweeg die optrede van die vlieënier wat die posisie van die vyand gebombardeer het terwyl hy burgerlikes vermoor het. In hierdie geval word aggressiewe aksies nie deur frustrasie veroorsaak nie, maar deur bevele van die bevel.

Verlaat frustrasie

Hoe om 'n pad uit frustrasie te vind sonder om 'n aggressiewe of nalatige persoon te word? Almal het persoonlike maniere om 'n goeie tyd te hê, wat hulle laat voel soos 'n volledige en gelukkige persoon.

Maak seker om te ontleed waarom jou mislukking plaasgevind het, identifiseer die hoofrede. Werk aan die tekortkominge.

Indien nodig, soek hulp van spesialiste wat u sal help om die oorsake van die probleem te verstaan.

Kyk na die video: Frustrasie (Januarie 2020).

Загрузка...