xenofobie - dit is haat of obsessiewe vrees vir iemand of iets vreemds, ongewone, begrip van die hele uitheemse onbegryplike, vyandige en onseker (byvoorbeeld rasse-xenofobie). 'N idee wat opgevolg het tot die posisie van 'n wêreldbeskouing kan lei tot vyandigheid, mense verdeel volgens nasionaliteit, godsdiens of sosiale status.

Die term xenofobie is die antoniem vir verdraagsaamheid. In die biologie is die begrip xenofobie een van die belangrikste oorlewingsmeganismes wat daarop gemik is om jouself in die besonder te beskerm en die spesies as geheel. Mense is van nature oorspronklik gebore xenofobes. Die baba ná geboorte aanvaar immers niemand behalwe die ma nie.

Xenofobie veroorsaak

'N aantal wetenskaplikes verwys na die biologiese determinant van persoonlikheid xenofobie. Dit is te danke aan die feit dat dit in sommige diere moontlik is om die verskynsel van etologiese isolasie te waargeneem - aggressiwiteit en vyandigheid wat manifesteer ten opsigte van subspesies en verwante spesies. Biologies word dit gemanifesteer in die verbod op die vorming van gemengde pare.

Verskille in voorkoms en karakter van verteenwoordigers van verskillende rasse en subkulture is meer opvallend as verskille tussen verskillende verteenwoordigers van die diere wêreld. Alhoewel die hele mensdom op aarde aan dieselfde spesie behoort - 'n redelike persoon of Homo sapiens.

Xenofobie word as aansteeklik beskou. Immers, mense wat dikwels aan xenofobie ly, kan ook hierdie soort fobie ervaar in verhouding tot lede van 'n ander ras, nasie en volgelinge van ander godsdienstige oortuigings. Mens moet egter nie manifestasies van xenofobie verwar met 'n waarde keuse nie. As 'n goed geteelde persoon vyandigheid teenoor boorse mense ervaar en sy kommunikasie tot 'n minimum beperk, net uit noodsaaklikheid, word dit 'n normale gesonde voorkeur van die individu.

Dus, die hoofvoorwerpe van xenofobie is nog altyd beskou as vreemdelinge of onbekende persoonlikhede, d.w.z. buitestaanders. Die rede hiervoor word maklik verduidelik. Dit het dus histories gebeur dat die voorkoms van buitestaanders nie tot enigiets goed gelei het nie. In 'n slegter geval het hulle eise op weiveld, boerdery, velde, vroue gedoen en hulle is ten beste in die samelewing ingevoer en het verander. Dit het nie saak gemaak of die veranderinge goed of sleg was nie, maar die buitestaanders het 'n sekere en goed georganiseerde stelsel van lewe bedreig.

Vandag versprei die manifestasies van xenofobie oor 'n redelike wye reeks voorwerpe. Afhangende van die voorwerp van blootstelling aan xenofobie, kan die volgende geïdentifiseer word: etnofobie, wat diskriminasie en vooroordeel veroorsaak teen lede van 'n ander ras of etniese groep; godsdienstige xenofobie, wat vooroordeel en vrees veroorsaak vir volgelinge van verskillende godsdienste en oortuigings; fobies in verhouding tot groepe mense wat onderskei word deur hul sosiale, kulturele, materiële en fisiese eienskappe. Hierdie groep sluit 'n groot aantal sosiale fobies in, waarvan baie lank reeds deur geleerdes bestudeer is en sekere herkenbare name ontvang het. Byvoorbeeld, migrerende fobie is die vrees vir vlugtelinge, vooroordeel en diskriminasie teen diegene wat van hul vaderland moes migreer en in die buiteland ontsnap. Handicapisme - vooroordeel teen mense met fisiese gestremdhede en beperkings, ouderdom - vooroordeel en vrees wat veroorsaak word deur die ouderdom, seksisme - diskriminasie en vooroordeel wat gebaseer is op geslag, ens. Die aantal sulke diskriminasie en vooroordeel kan dramaties in krisis en uiterste situasies toeneem. In hierdie geval word xenofobie wydverspreid.

Die mens se begeerte om die wêreld in "vreemdelinge" en "hulle" te verdeel, is ongeneeslik. Hierdie menslike kenmerk is gevaarlik omdat dit vir verskillende doeleindes gebruik kan word.

Xenofobie en rassisme

Rassisme of rasse-xenofobie is 'n kombinasie van oortuigings wat gebaseer is op idees oor die geestelike en fisiese ongelykhede van menslike rasse en op die deurslaggewende impak van rasseverskille op historiese en kulturele ontwikkeling.

Daar is baie verskillende definisies van rassisme. In een bron word aangevoer dat rasse-eienskappe die intellek, vermoëns, morele beskouings, gedragseienskappe en karaktertrekke van 'n individu bepaal, en nie die samelewing as 'n geheel of 'n spesifieke sosiale groep nie. Die konsep van rassisme bevat 'n verpligte aanvanklike skeiding van mense in laer en hoër rasse, waarvan die hoogste die skeppers van die beskawing is en wat ontwerp is om laasgenoemde te beheer en te oorheers.

Xenofobie het baie verskynings en manifestasies. Rassisme is een van die manifestasies van fobie, wat lei tot ernstige onomkeerbare gevolge in die samelewing en die politieke struktuur van state. Rassisme mag nie 'n uitgesproke manifestasie hê nie. Byvoorbeeld, daar is oënskynlik verdraagsame mense uiterlik, maar hulle sal nie hul kind wil ophou om nie "ons s'n" te trou nie. Daar is ook mense wat alle vreemdelinge haat, maar net stil, sonder om afkeer te gee. Daar is nog 'n soort mense wat openlik hul afkeer en haat sal toon.

Vir al hierdie soorte mense is daar 'n verenigende kenmerk of kenmerkende kenmerk - hulle laat die verdeling van mense in "reg" en "verkeerd" (freaks) toe, tesame daarmee moet hulle hulleself in die eerste kategorie klassifiseer. Hierdie paranoïde tipe denke is die nie-aanvaarding van enigiets wat sleg is in jou eie persoonlikheid en een honderd persent oordrag van hierdie "slegte" aan ander, of aan almal, of aan sekere sosiale groepe.

In verband met die huidige situasie, as gevolg van die intensiewe proses van globalisering, die verwydering van staatsgrense, etnokulturele en taalkundige raamwerke, ontstaan ​​die mees akute probleme van rassisme, nasionale diskriminasie en ander vorme van vreemdelinge haat. Sulke probleme ontstaan ​​as gevolg van verskille in die fisiologiese eienskappe van mense wat aan 'n bepaalde staat behoort, taal van kommunikasie. Hierdie probleme word verder vererger deur die aktiewe opposisie van twee groot groepe mense: diegene wat sukkel met enige manifestasies van xenofobie, en diegene wat aan diskriminasie onderwerp word.

Xenofobie en ekstremisme

Xenofobie manifesteer hom in vrees vir vreemdelinge, sowel as haat, vyandigheid teenoor alles vreemd, onbekend, ongewoon, onbegryplik, beskou as 'n gevaar en word derhalwe as vyandig beskou. In gevalle waar xenofobie verhef word tot die wêreldbeskouing, sal dit die oorsaak van nasionale vyandigheid wees, wat mense kan verdeel volgens sosiale (etnofobie) of godsdienstige gronde (godsdienstige xenofobie).

Gewoonlik probeer xenofobes om duisend verskonings vir hul gedrag te vind, en sodoende bewys dat hulle aan hierdie fobie ly. Mense wat ly aan afkeer en haat buitelanders en ander nasionaliteite, is gebaseer op onderbewussyn, wat tot ekstremistiese manifestasies kan lei.

Xenofobes word gekenmerk deur 'n gebrek aan verdraagsaamheid teenoor buitelanders, mense wat 'n vreemde taal praat. Xenofobie word dikwels nie altyd duidelik beklemtoon nie, maar dit word beslis nie verwelkom deur die owerhede in enige van sy manifestasies nie en diegene rondom hulle het gewoonlik 'n negatiewe houding teenoor enige vorm van vreemdelinge haat.

Xenofobie manifesteer deur nie nuwe mense te aanvaar nie, om nuwe gebeure met vrees of vyandigheid te behandel. Hierdie houding het dikwels geen basis nie - dit is net 'n subjektiewe opinie van almal en 'n persoonlike vooruitsig.

Die gevaar van xenofobie is die transformasie daarvan in ekstremisme. Beïnvloed deur die gedagtes van adolessente, sowel as beledig deur "lewe" mense wat aan geestesversteurings ly, is meer vatbaar vir die invloed van die ekstremistiese beweging.

Xenofobie word waargeneem in alle lande van die wêreld en manifesteer beide op wêreldvlak as 'n geheel en in individuele lande. Aan die een kant dien dit as 'n uitdrukking van stamisme, 'n begeerte om in elk geval sy oorspronklike eienskappe te behou, en aan die ander kant - as 'n soort ideologie, waarmee die regerende klasse sosiaal kwesbare mense met sogenaamde "vreemdelinge" trek om te veg. Terselfdertyd word die beeld van die mitiese vyand gedemonstreer as die hoofhouer van allerhande ondeugde, en is toegerus met alle moontlike negatiewe eienskappe.

Xenofobie in enige vorm daarvan, hetsy rassisme of antisemitisme, is 'n integrale deel van enige vorm van ekstremisme of fascisme. Om rasse-ekstremisme te veroorsaak, gebruik die regerende klasse ook homofobie of vyandigheid teenoor die kulturele voorkeure van lede van ander etniese groepe. Watter een sal lei, hang alles af van die politieke berekening van die regerende elite.

Dus, die konsep van ekstremisme kom uit die Franse woord "uiterste" en beteken politieke oriëntasie en toewyding in ideologie tot uiterste oordele en dade.

Die faktore wat bydra tot die opkoms van ekstremisme sluit in maatskaplike en ekonomiese krisissituasies, 'n skerp afname in die lewenstandaard van die meerderheid van die land se bevolking, die vervorming van verskeie politieke elemente en instellings, die onderdrukking van die regerende elite van opposisie-elemente deur gebruik te maak van totalitarisme, die strewe na verdeeldheid, oormatige politieke ambisies van party leiers ens. .

Ekstremisme is altyd teen die reeds gevestigde en gevestigde sosiale instellings en strukture. Ten einde 'n positiewe uitslag te verkry, gebruik ekstremistiese bewegings en organisasies brandende en motiverende slagspreuke, oproepe tot aksie, demagogeery, terroriste-aksies uitoefen, metodes van partydige oorlog gebruik, allerlei onrus, burgerlike ongehoorsaamheid, stakings uitlok.

Leiers van ekstremistiese bewegings ontken absoluut enige kompromieë, ooreenkomste of onderhandelinge. In terme van ideologie verwerp ekstremisme enige verdeeldheid, terwyl hy probeer om sy konsep van ideologiese, politieke en godsdienstige standpunte met behulp van harde metodes te vestig.

Ekstremisme vereis dat sy volgelinge blindelings enige instruksies en bevele gehoorsaam, uitvoer en implementeer. Die hoofkarakter van ekstremiste is dat hulle in hul ideologie staatmaak op nie-intelligensie, kennis en ervaring nie, maar op emosies, vooroordele van mense, primitiewe instinkte beïnvloed en gebrek aan opvoeding van die skare.

Die belangrikste kenmerk van ekstremisme is die strewe na 'n enokrasie, dws die krag van die skare Daar is verskeie hoofvorme van ekstremisme: politieke, godsdienstige, omgewings- en nasionalistiese.

Voorbeelde van xenofobie

Daar is baie voorbeelde van xenofobie in die geskiedenis vandag, maar almal wys een ding dat xenofobie voorheen 'n absoluut organiese ding in die samelewing was. Daar kan met vertroue gesê word dat xenofobie een van die walvisse was waarop die samelewing voorheen gehou het. Sy het bygedra tot die behoud van die stabiliteit van die sosiale stelsel en die ekonomie, gehelp om die onveranderlikheid en geestelike leiding te handhaaf.

Vir tradisionele samelewings van verlede jare was xenofobie 'n heeltemal normale en normale toestand. In die proses van menslike vooruitgang en ontwikkeling het xenofobie egter toenemend 'n uiterste rigting verkry. Vandag is die doel van xenofobie nie die beskerming van die gevestigde stelsel en die gewone manier van lewe nie, maar die vernietiging van mense, die wêreldwye verslawing van sommige vakke deur ander.

Die helderste voorbeelde van xenofobie in die geskiedenis is godsdienstige oorloë, soos die Kruistog. In wese maak dit nie saak vir God nie, met die hulp van watter taal hulle vir hom bid en hoe hy groot word. Dit was egter die hoofrede vir die massiewe bloedige konfrontasie en stryd tussen Katolieke en Protestante. Is dit so belangrik om die teken van die kruis met twee of drie vingers te maak ?! Dit het egter ook een van die redes geword wat die konfrontasie van die Nuwe Gelowiges en Ou Gelowiges in antieke Rusland tot gevolg gehad het ná die implementering van kerkhervorming.

Nie minder nie 'n lewendige voorbeeld van vreemdelinge haat is fascisme en anti-semitisme, wat die ideologie van die Tweede Wêreldoorlog vergesel het.

Wetenskaplikes glo dat xenofobie sal ontwikkel en vorder onder die voorwaarde dat mense nie maatreëls wil tref om dit uit te skakel nie. Sommige mense kan net agter xenofobie wegsteek en sodoende hul vyandigheid en manifestasies van haat verklaar, terwyl onrus in die samelewing bekendgestel word.

Kyk na die video: RasismusHomofobieXenofobie (September 2019).