aggressie - Dit is 'n stabiele eienskap van die onderwerp, wat sy neiging tot gedrag weerspieël, waarvan die doel die wêreld skaad of 'n uitdrukking van woede, woede wat op eksterne voorwerpe gerig is, veroorsaak. Sielkundiges sê dat aggressiwiteit vanaf die begin nie inherent aan die mens is nie, en kinders leer 'n model van aggressiewe gedrag vanaf die eerste dae van hul lewens.

Agressie uit die Latynse taal beteken om die persoonlikheidseienskap aan te val en te karakteriseer, verkies om gewelddadige metodes te gebruik om hul doelwitte te bereik.

Oorsake van aggressiwiteit

Persoonlike eienskappe wat die ontwikkeling van menslike aggressiwiteit beïnvloed, is soos volg:

- neiging tot impulsiwiteit;

- deernis, afleiding;

- emosionele vatbaarheid, asook 'n gevoel van kwesbaarheid, ontevredenheid, ongemak;

- vyandige toeskrywing, wat verwys na die assessering, sowel as die interpretasie van bedoelings, aksies as aggressief.

Aggressiwiteit in die mens word waargeneem in 'n aantal senuwee- en geestesversteurings.

Oorsake van menslike aggressiwiteit is: verskillende soorte konflikte, intieme probleme, alkoholmisbruik, psigotropiese middels, narkotiese middels, gebrek aan privaatheid, persoonlike probleme, eensaamheid, geestelike trauma, streng onderwys, skermsvertonings, oorwerk en weiering om te rus.

Die term "aggressief" ten opsigte van atlete het begin gebruik as 'n kenmerk, wat beteken dat uithouvermoë om obstakels te oorkom, sowel as aktiwiteit in die bereiking van doelwitte.

Tekens van aggressiwiteit

Aggressie word uitgedruk in terme soos konflik, oorheersing, gebrek aan sosiale samewerking.

Tekens van 'n persoon se aggressiwiteit manifesteer hulself in die pynlike manier om 'n mens se self te sien met ander mense.

Tekens van aggressiwiteit by kinders is hul fisiese optrede: slaan deure, probeer om mense om te klop, skeur, byt, dinge in woede bederf en skottelgoed breek.

Soorte aggressiewe reaksies vraelys Bass-Darki:

- fisiese aggressie, gekenmerk deur die gebruik van fisiese krag teen ander persone;

- indirekte aggressie, gekenmerk deur gerig in 'n rotonde na ander persone of nie aan enigiemand gerig nie;

- irritasie, gekenmerk deur 'n bereidwilligheid om negatiewe gevoelens te toon met min opwinding (rudeness, irascibility);

- Negativisme, gekenmerk deur opposisie-gedrag (van passiewe weerstand teen aktiewe stryd);

- aanstoot, gekenmerk deur afguns, asook haat van ander vir fiktiewe en regte optrede;

- agterdog, wat gekenmerk word deur wantroue, versigtigheid oor mense wat na bewering beplan en skade veroorsaak;

- skuld, uitgedruk in die vak se moontlike oortuiging dat hy 'n slegte persoon is wat slegte dade begaan en daarom berou het van gewete;

- verbale aggressie, wat uitgedruk word in negatiewe gevoelens (skree, huil, dreigemente, vloeke).

Manlike Agressie

Passiewe aggressiwiteit by mans word gekenmerk deur uitstel en besluiteloosheid voordat belangrike besluite geneem word. Sulke manne is nie verantwoordelik nie, uiters ontsettend van die tyd en vervul nie beloftes nie. Hierdie tipe is op soek na enige voorwendings vir 'n twis met familie, terwyl 'n afstand gehou word en nie vir persoonlike ruimte toelaat nie. Die rede hiervoor is die vrees vir verslawing, so die man probeer om vrees self te hanteer, probeer om ander te beheer en te beveel. So 'n man erken nie sy foute nie, maar beskuldig slegs die omstandighede rondom hom en eis die oortreders.

Die rede vir hierdie gedrag is die sosiale en familiale atmosfeer waar hulle swyg oor hul begeertes en behoeftes, aangesien dit 'n manifestasie van egoïsme is. Op 'n onderbewuste vlak skep sulke opvoeding die idee dat jy iets vir jouself wil hê, in beginsel verkeerd en ontoelaatbaar is.

Passiewe aggressiwiteit by mans word slegs reggestel deur 'n rustige, sagte houding en geleidelike stoot na die gewenste gedrag.

Agressiwiteit in mans verskil in sy houding van vroulike aggressiwiteit. Mans gebruik dikwels 'n oop vorm van aggressiwiteit. Hulle is nie bekommerd oor angs, skuld nie, dit is belangrik vir hulle om hul doel te bereik, so aggressiwiteit dien as 'n eienaardige gedragsmodel.

Verhoogde aggressiwiteit by mans word gekenmerk deur die gebrek aan gedragskultuur, 'n betoning van vertroue, hul sterkte en ook onafhanklikheid.

Aggressiwiteit wat verband hou met seksuele opwinding, is 'n aanval of 'n reeks gewelddade tussen seksuele vennote. Aggressiwiteit is in kontras met die liefde-erotiese verhouding. Individue ervaar erotiese plesier van seksuele aggressiwiteit (masochisme, sadisme, sadomasochisme).

Sielkundige konsepte bied so 'n verduideliking vir die opkoms van seksuele aggressiwiteit: dit kom as gevolg van ervare frustrasie, dit wil sê verwagtinge in die bereiking van bevrediging. Dit geld nie net vir intieme begeertes of behoeftes nie. Aggressiwiteit as gevolg van die kompenserende aard. Byvoorbeeld, die herhaling of voortsetting van die ervare geweld, of die toets van geweld wat in ander gebiede beoefen word.

Navorsing in hierdie gebied bevestig dat seksuele mishandeling en die klop van vroue deur mans dikwels voorkom onder die strata waar die vrou onderworpe is aan diskriminasie en onderdrukking, in 'n afhanklike posisie is. Terselfdertyd is die meerderheid van die kliënte onder prostitute wat hartseer is vir sadomasochisme, mans uit die hoogste strata, wat dus op die verhoogde aggressie besef.

Agressiwiteit in vroue

Vroue gebruik sielkundige implisiete aggressie, hulle bekommer oor die weerstand wat die slagoffer kan lewer. Aggressiwiteit in vroue word opgemerk tydens uitbarstings van woede om senuwee- en geestestres te verlig.

Toenemende aggressiwiteit word waargeneem in ouer vroue en word verklaar deur die manifestasies van demensie in die afwesigheid van ander negatiewe karaktertrekke en redes vir sulke gedrag. Toenemende aggressiwiteit in vroue word gekenmerk deur 'n verandering in karaktertrekke in 'n negatiewe rigting.

Aggressiwiteit in vroue word veroorsaak deur sulke faktore:

- hormonale, aangebore insufficiëntie, veroorsaak deur patologie in vroeë ontwikkeling;

- negatiewe emosionele ervarings uit die kinderjare (misbruik, seksuele misbruik);

- psigologiese patologie (skisofrenie);

- vyandige verhouding met die moeder, sowel as kinders se geestelike trauma

Agressie by kinders

Oorsake van kinders se aggressiwiteit: veroordeling en verwerping deur volwassenes; vernietigende emosies van die innerlike wêreld, wat die kind nie op hul eie kan hanteer nie. 'N gebrek aan begrip en onkunde van die oorsake van aggressiwiteit by kinders lei tot 'n oop vyandigheid in volwassenes.

Hoe om aggressiwiteit by kinders te verwyder?

By die werk met aggressiewe kinders, moet die onderwyser, die sielkundige sensitief wees vir interne probleme. Agressie by kinders word verwyder deur positiewe aandag van die volwassene na die innerlike wêreld van die baba.

Slegs positiewe aandag en aanvaarding van 'n aggressiewe persoonlikheid deur 'n sielkundige, opvoeder, ouer, anders sal die hele korrektiewe werk na nul verminder word en die kind sal waarskynlik die vertroue in die sielkundige verloor en weerstand in toekomstige werk toon.

Almal wat met hierdie kategorie kinders werk, is belangrik om die nie-veroordelende posisie in ag te neem. Dit beteken nie om evalueerbare opmerkings van hierdie soort te maak nie: ''n mens moet nie so optree nie', 'dit is nie goed om dit te sê nie' '. Hierdie kommentaar sal slegs kinders weg van u afstoot en sal nie kontak fasiliteer nie.

Korreksie van aggressiwiteit in voorskoolse kinders

Kinders se aggressiwiteit word uitgeskakel deur die volgende beginsels en remediërende werk:

- kontak met die kind tot stand bring;

- Bezotsenochny persepsie van die individu, sowel as sy aanvaarding in die algemeen;

- respek vir die persoonlikheid van die baba;

- positiewe houding teenoor die innerlike wêreld.

Ek wil graag kennis neem van die rigting van korrektiewe werk met die aggressiwiteit van kinders:

- opleiding in vaardighede van beheer, en ook bestuur van eie woede;

- verlaging van die vlak van persoonlike angs;

- die ontwikkeling van empatie, die vorming van bewustheid van hul eie emosies, asook die gevoelens van ander mense;

- ontwikkeling van positiewe selfbeeld

Oefeninge om aggressiwiteit te verminder:

1. Bekendheid. "Wys jou naam."

Kinders noem hul naam en uitvind beweging vergesel hom.

2. Game "Magic balls".

Die doelwit: die verwydering van emosionele stres.

Kinders is in 'n sirkel (sit, staan). 'N Volwassene vra hulle om hul oë toe te maak en 'n "boot" uit die handpalms te maak. Die sielkundige plaas 'n gekleurde bal in al die hande van al die kinders en vra dan om dit te warm of te rol, gee dit 'n deel van liefde, warmte en asemhaling. Vervolgens word u genooi om u oë oop te maak en na die bal te kyk en te praat oor die gevoelens wat tydens die oefening ontstaan ​​het.

3. Die spel "Goeie spoke."

Doelwit: om te leer om die opgehoopte woede uit te gooi in 'n aanvaarbare vorm.

Die leier bied aan om die rol van goeie spoke te speel, wat 'n bietjie hooligans is en effens bang maak vir mekaar. Op die bevel van die leier buig die kinders hul arms in die elmboë, met hul vingers uitgestrek, en gee die geluid van "y" of enige ander klank in 'n harde, vreeslike stem.

4. Ons teken bui.

Doel: die uitdrukking van jou bui in die prentjie

Bespreking van die tekeninge sluit in raai waar die bui is.

5. Spel: "Die draak byt sy stert."

Doel: om spanning, neurotiese toestande, vrese te verlig.

Vrolike musiek klink, die kinders staan ​​agter mekaar, hou mekaar styf by die skouers.

Die eerste baba is die draakkop, en die laaste is die draakstert. Die eerste baba "draakkop" probeer om die "stert" te vang, en hy dompel dit weer.

6. Speletjie: "My goeie papegaai."

Doelwit: om 'n gevoel van epifanie te ontwikkel en die vermoë om in 'n groep saam te werk.

Kinders is in 'n kring. Die sielkundige sê: 'n Papegaai het gevlieg om te besoek en wil saam met die kinders speel. Ons moet dink oor wat gedoen moet word sodat die papegaai ons op 'n partytjie kan hou, en hy sal beslis weer na hulle vlieg. Die sielkundige gee die kinders 'n papegaai 'n speelding, bied om te beroer, liefdevol te praat, te strel.

7. Speletjie: "Blots".

Doel: Verwydering van aggressiwiteit, vrese, verbeelding van verbeelding.

Berei wit velle papier, gouache voor. Kinders vat die verf van die kleur wat hulle wil verf, op die kwas. Op 'n wit vel papier gooi die kinders hul kleur uit en vou die laken in die helfte, maar sodat die vlek 'n afdruk op die tweede helfte van die laken maak.

Blaar ontvou en probeer om te verstaan ​​wat of wat soos 'n blob is. As jy wil, kan jy die vlek voltooi.

8. Ontspanning "Op die wolk".

Die doelwit: die verwydering van emosionele, fisiese stres.

9. Oefening "Ek - 'n grasmes."

Doelwit: Om kinders te leer om hul gevoelens uit te druk.

Kinders verbeel hulself as 'n grasveld wat in die wind vlieg.

10. Speletjie: "Twee haangevalle het uitgeval".

Doel: verlig spierspanning, emosionele ontslag.

Onder die vrolike musiek beweeg kinders skielik en druk hulle skouers effens.

11. Spel: Centipede

Doelwit: om kinders te leer om met eweknieë te kommunikeer, om die spanne van die kinderspan te bevorder.

Kinders (5-8 mense) staan ​​op en hou hul middellyf vorentoe. Die voorste span klink en die Centipede beweeg vorentoe, kruis, kruip tussen obstruksies, spring op een been. Die hooftaak - om nie 'n enkele "ketting" te breek nie, en die "Centipede" te red.

12. Bordspeletjies saam.

Doelwit: die ontwikkeling van aandag, die vermoë om te konsentreer, die vermoë om interaksie te hê sonder konflik.

13. Wild: Kitty.

Die doel: om 'n positiewe houding te vestig, om die emosionele spierspanning te verwyder.

Kinders word op die mat geplaas. Kalm musiekklanke, kinders kom met 'n sprokie oor 'n kat en wys hoe die kat in die son bak, was, sleepbote, krap die mat met sy kloue.

14. Spel: "Bucking".

Doel: emosionele ontslag, asook die verwydering van spierspanning.

Die kind is op die mat (lê op sy rug). Bene met vrye verspreiding. Ongelukkig begin hy skop en raak die vloer met sy hele voet. Bene staan ​​hoog en alternatief. Vir elke skop met sy voet, sê die baba nee, terwyl die intensiteit van die blaas verhoog word.

15. Spel "Neem beheer."

Doel: om kinders te leer om hulself te beperk.

Verduidelik aan kinders dat wanneer hulle onaangename emosies het: irritasie, woede, begeerte om te slaan, dan is dit moontlik om myself saam te trek en hul emosies te stop. Om dit te doen, neem diep asem, en asem uit (verskeie kere). Dan regop ons, maak ons ​​oë toe en tel tot 10, glimlag, maak ons ​​oë oop.

16. Die spel "Vesting".

Doel: die spel laat kinders toe om aggressiewe speel in 'n voldoende vorm te toon. Van belang is die diagnose: wie sal kies wie in die span is.

Kinders op versoek van die kinders word in twee spanne verdeel. Spanne bou 'n fort vir hulself (van die ontwerper). Op bevel verdedig een span die fort, terwyl die ander storms. Wapens - balle, opblaasbare balle, sagte speelgoed.

17. Die spel "Rvaklya".

Doelwit: om spanning te verlig en die uitset van vernietigende energie te gee.

Die kind word aangebied om te verkrummel, skeur, vertrap op die papier en doen wat dit behaag, en gooi dit dan in die mandjie.

18. Die spel "dieretuin".

Doel: help stres verlig.

Kinders word aangebied om te "draai" in diere op die wil. Aanvanklik sit kinders op stoele - "selle". Elke individuele kind verteenwoordig die geselekteerde dier, terwyl ander probeer raai wie dit wys. Wanneer almal alles "geleer" het, word die stoele - die selle vrygelaat en die "diere" - die kinders gaan uit, spring, hardloop, growl, skree.

19. Spel: Velcro.

Die doel: om spierspanning te verlig, om die kinders se groep te verenig.

Al die kinders beweeg, spring, hardloop om die kamer, en die twee kinders wat hande vat, probeer om hul maats te vang en sê: "Ek is 'n taai stok, ek wil jou vang." Wie is gevang, "Velcro" neem die hand en heg dit aan hul maatskappy. Nadat al die babas taai geword het, dans al die kinders in 'n sirkel met rustige musiek.

20. Oefening "Cam".

Die doel: om die aggressie te verskuif en spier ontspanning te oefen.

In die loop van die spel gee ons die kind 'n klein speelding en vra hom om die kamera stewig te druk.

Om die nok vas te hou en dan oop te maak, sien ons 'n pragtige speelding op die palm.

21. Spel: "Komplimente".

Doel: om kinders te help om persoonlike positiewe te sien, sowel as om te voel dat hulle aanvaar word en ander mense waardeer.

Die spel begin met hierdie woorde: "Ek hou van jou in my ..." Die kind sê hierdie frase aan alle deelnemers in die spel, beide volwassenes en kinders. Ander deelnemers sê ook komplimente aan almal. Na die wedstryd moet jy bespreek wat die deelnemers gevoel het, wat hulle oor hulself gevind het, of hulle graag wou speel en komplimente uitspreek.

Aggressiwiteitsbehandeling

Hoe om aggressiwiteit te hanteer? Selfregulering help om jou eie aggressie te beveg. Gebruik die stelsel van strawwe en belonings effektief wanneer jy die rol van 'n voorwerp, sowel as 'n onderwyser, persoonlik speel. As 'n straf om die ontneming van sekere goedere te gebruik, en jy kan jouself gunsteling plesier aanmoedig. Doeltreffend is aksies om die persoonlike houding teenoor die situasie te verander.

Hoe om aggressiwiteit te verminder? Wanneer woede en die eerste tekens van aggressie - breek. Probeer om self uit hierdie situasie te kom of afleiden. Maak jou oë toe, tel tot tien, vat geestelik water in jou mond wanneer jy met 'n irriterende persoon praat. Dit is moontlik dat dit jou sal red van manifestasies van onnodige aggressie.

Daar was nog altyd dinge wat jy nie van jou lewe kan verander of verwyder nie. Jy kan kwaad op hulle word, maar daar is 'n ander benadering: probeer om dit te aanvaar en begin kalm te behandel. Dit is baie belangrik om chroniese moegheid te vermy, aangesien dit die basis van prikkelbaarheid en aggressie is. By die eerste teken van chroniese moegheid - gee jouself 'n breek (neem 'n dag af, af).

'N Persoon word kwaad en aggressief met chroniese ontevredenheid met sy lewe. Om aggressiwiteit uit jou lewe te gaan, moet jy positiewe veranderinge daaraan maak. Wees bewus van jouself en probeer om in jou plesier te lewe, want 'n tevrede persoon is meer dikwels gebalanseerd en kalm as ongelukkig.

Kyk na die video: Prupke - Aggressie (Januarie 2020).

Загрузка...