Sielkunde en Psigiatrie

Redes vir egskeiding

Redes vir egskeiding hulle kan heeltemal uiteenlopend wees, daar is werklik 'n groot aantal van hulle, maar die resultaat is altyd een of twee mense wat die gevormde eenheid van die samelewing vernietig en as gevolg van misverstand, onvermoë om konflikte op te los, onvermoë om mekaar te hoor.

Die redes vir egskeidings egskeiding is subjektief en objektief. Die disintegrasie van die gesin vir eggenote is 'n ernstige toets vir twee harte. Volgens statistieke val die maksimum persentasie van die huweliksband in die eerste vier jaar van gesamentlike huwelik (ongeveer 40%). Die hoofrede vir die verbrokkeling van die huwelik is die gebrek aan gereedheid van vennote vir gesinsverhoudinge.

Rede vir egskeidingsstatistiek

Huwelik vir twee vandag is nie lewenslange gevangenisstraf in 'n hok nie. Vandag, volgens statistieke, val elke tweede familie uitmekaar, toe elke derde 10 jaar gelede geskei is. Die egskeidingsyfer vir die eerste gesamentlike lewensjare is ongeveer 40, vir die eerste 10 jaar - meer as 60%.

Volgens statistieke is die mees verantwoordelike en ernstige tydperk in die gesinslewe die ouderdom van vennote van 21 tot 30 jaar. Egter huwelike wat in die tydperk tot 30 jaar gesluit is, is twee keer meer duursaam as huwelike wat gevorm is toe die gades meer as dertig was. Dit is te danke aan die feit dat dit na 30 jaar baie moeiliker is vir individue om hul houding en hulself op te bou volgens die verwagtinge van die ander, die behoeftes van saamleef. Mense wie se ouderdom meer as dertig jaar is, is baie moeiliker om in gesinsrolle betrokke te raak. Persone jonger is baie makliker om afskeid te neem aan hul gewoontes, verwagtinge, wat 'n vennoot kan beseer.

Die hoofoorsake van egskeiding: onverskillige huwelik of gemaklike vereniging, verraad, intieme ontevredenheid van vennote met mekaar, gebrek aan gereedheid vir die gesinslewe, onverenigbaarheid van sienings en karakters, dronkenskap (alkoholisme) van een van die vennote.

Die mees algemene redes vir egskeidings in moderne gesinne (42%) is die sielkundige en praktiese onvoorbereidheid van vennote vir die gesinslewe. Sulke onvoorbereidendheid kan uitgedruk word in onbeleefdheid van vennote, vernedering en beledigings teenoor mekaar, onwilligheid om te help in die lewe en opvoeding van kinders, die gierigheid van een van die gades, gebrek aan gemeenskaplike belange, onvermoë om toegewings aan mekaar te maak, konflikte uit te skakel en onvermoë om die lewe te lei.

In die tweede plek in die frekwensie van die voorkoms van oorsake is alkoholisme van een van die vennote. 23% van mans en 31% van die vroue wat ondervra is, het hierdie rede aangedui.

Statistieke van die redes vir egskeiding dui aan dat owerspel (verraad) derde is (15% van die swakker geslag en 12% van mans het hierdie rede aangedui).

Slegs 9% van die vroue dui op die rede vir die verbreking van verhoudings gebrek aan hulp van 'n vennoot in die huis. Studies het getoon dat 40% van mans hul vrouens help om 'n tuislewe te lei.

Die oorblywende oorsake van egskeiding in moderne gesinne speel 'n klein rol. So byvoorbeeld, het slegs 3,1% van die respondente aangedui dat daaglikse wanorde, materiële probleme - 1,8%, verskillende sienings oor wesenlike welsyn - 1,6%, baslose jaloesie van een van die vennote - 1,5%, intieme ontevredenheid - 0, 8% en afwesigheid van kinders - 0,2%.

Oorsake van egskeiding vanuit die oogpunt van mans. 37% van die respondente het die hoofrede vir die opbreek van die gesin aangedui - die afwesigheid van ernstige intimiteit. 29% van die mans het nie alledaagse teerheid gehad nie en 14% het ordentlike intieme verhoudings gehad. 9% van die respondente het gekla oor die gebrek aan kommer vir hulle. 14% van die verteenwoordigers van die sterker seks voel verslaaf.

Die algemene probleem van alle gebroke huwelike is dat mense nie besef nie, voor die egskeiding, waarom die familie uitgebreek het. Daarom is die gevolgtrekking dat as mans en vroue met mekaar probeer praat, mekaar leer hoor, kan hulle baie van die probleme wat ontstaan ​​in die proses om saam te woon en die gesin red, uitskakel.

Volgens statistieke word vroue wat tot 50 jaar oud en mans na 50 meer dikwels skeidsregters aangewys word.

Oorsake van egskeiding in die familie

Vandag is ongelukkig die idee van die waarde en onversoenbaarheid van die huweliksverband verlore. Die moderne jong geslag is nogal onbeskaamd en nogal frivolous oor familiebande. Vroeë gesinsvorming neem die maksimum persentasie in 'n reeks egskeidings. As gevolg van die feit dat onvolwasse jongmense, wat gekenmerk word deur 'n lae geestelike en sosiale vlak van ontwikkeling, meestal trou, sit hulle seks op die hoof van familieverhoudings. Jongmense glo dat dit op seks is en dat sterk familiebande gebou word.

Die redes vir egskeidings in die familie is ook te wyte aan die feit dat in die moderne samelewing die rolle van die sterk en swak helfte van die mensdom omgekeer is. Vandag voer die meeste vroue manlike pligte uit. Hulle is nie meer tevrede met die rol van net die houer van die haard nie. En mans gee hulle graag hul verantwoordelikhede.

Dikwels is die gaping van huweliksbande die enigste aanvaarbare oplossing in situasies waar die verhoudings tussen die vennote nie ontwikkel het nie. Dikwels is die skeidsregters jong vroue, weens die feit dat hulle verwagtinge nie nagekom is nie. Toe hulle getroud was, het hulle gedroom van 'n liefdevolle, omgee, effens romantiese, getroue en lojale man. Die realiteit was om addisionele verantwoordelikhede en geleidelike vervreemding van mekaar te verkry.

Die redes vir die egskeiding in die familie, soos die algemeenste, is verraad. As gevolg van die feit dat owerspel die belangrikste van die gevoelens van twee vennote raak - liefde, wat 'n belangrike motiveringsfaktor is om 'n gesin te skep. Verraad dui op disharmonie, verskeie opgehoopte teenstrydighede, onoplosbare konflikte tussen vennote. Die verraad van een van die vennote is 'n redelik algemene gedrag wat selfs in ryk gesinne met stabiele verhoudings kan voorkom. Dikwels word huweliksmisdaad 'n gereelde rede vir die ontbinding van die sogenaamde "vroeë volwassenheid" huwelike, in gevalle waar beide vennote baie lomp is en nie die morele en waardekwaliteite van die familie besef nie.

Lojaliteit en getrouheid in die huwelik is in die meeste gevalle afhanklik van die gedrag van vennote voor die huwelik. Volgens statistieke, die sterk en swak helfte van die mensdom wat seks voor die huwelik het, oortree die belofte van huweliksgetrouheid makliker. Hierdie gedrag is te danke aan die feit dat die vroeë geslagslewe hoofsaaklik nie gebaseer is op wedersydse liefde nie, wat verder lei tot 'n afname in verpligtinge en 'n gevoel van plig teenoor 'n ander vennoot.

Onlangs het die redes vir egskeiding vir die hof dramaties toegeneem. Onder sulke redes is gesinsgeweld, dwelmverslawing of alkoholisme.

Dikwels word gewone verveling aangehaal as redes vir die breek van die familie. Die verliefde tydperk is beëindig, passies het kalmeer, die tyd van "gesamentlike klap" is ver agtergelaat, vennote het gesin kalm geword en die gewone algoritme van aksies en roetine word die dominante aspek van saamleef. Gedurende die eerste jaar van die samelewing het die vennote mekaar se swakhede bestudeer en hulle redelik goed bewys en aanvaar. Hulle wag nie vir absoluut enige verrassings nie, verrassings van mekaar. Hul hele lewe word deur die uur geverf - huis, werk, kinders, seks op vakansie, ens. Dit is dus nie verbasend dat daar na 'n sekere aantal tyd 'n skeiding van vennote van mekaar is nie. Meer dikwels as nie, word die man se onoplettendheid meer akuut deur die vrou gevoel, veral as sy nie werk nie, sorg sy net vir die huis en die kinders.

Onvoltooide hoër onderwys of om nie in die professionele sfeer te besef nie, veroorsaak 'n oortreding op 'n vennoot vir vroue, omdat sy so baie vir hom opgeoffer het. 'N Man, saam met hierdie, is nie geïnteresseerd in die probleme van 'n vrou nie, want hy het genoeg van sy eie. As gevolg hiervan, familie verhoudings begin verkrummel. Die man spandeer al sy tyd om te werk. Vrou, moeg van onverskilligheid en gebrek aan kommunikasie, draai aan die kant van haar minnaar.

Nie minder ernstige toets van die sterkte van die huweliksbande is die wagtyd en die geboorte van die eerste kind nie. 'N Talle groot persentasie van die opbreek van gesinne val op die eerste jaar na die geboorte van die kind, en in hierdie tydperk word die man die vernaamste inisieerder van die egskeiding.

Na die geboorte vervaag 'n man vir 'n vrou in die agtergrond. Dikwels maak jong vaders dieselfde foute, klop al die verantwoordelikhede van huishouding en sorg vir 'n baba vir 'n vrou. Daarom het die vrou byna geen tyd oor vir haar man nie, aangesien sy die kind al die tyd gee. As gevolg hiervan ontstaan ​​ongemak ongehinderd in gesinsverhoudings, die man voel onbemind, ontneem, onnodig. Vir al die eise van die man, kan die vrou nie heeltemal voldoende, irriteerbaar reageer nie. Sy kry immers nie genoeg slaap nie, niemand verstaan ​​haar nie, sy is moeg. 'N Man sien die enigste manier - egskeiding. In hierdie geval sal volledige vryheid vir hom kom, sonder verpligtinge en skreeu. Om dit te vermy, moet die versorging van die baba tussen beide gades gedeel word.

Dikwels is dwelmverslawing en dronkenskap oorsake van egskeiding. Sulke mense moet in die aanvanklike stadium behandel word.

Die behuisingsprobleem is ook een van die mees algemene oorsake van die afbreek van familieverhoudings. In die stadium van verliefde, blyk dit vir jongmense dat dit 'n paradys is met geliefdes en in 'n hut. Die gebrek aan eie behuising, wat saam met ouers woon, lei egter tot konfliksituasies en skandale. Die gevolg hiervan is 'n egskeiding.

Die onvermoë van die sterk helfte om voorsiening te maak vir die gesin, armoede, word gereelde redes vir die breek van familieverhoudings. As gevolg van die konstante behoefte, het die swak helfte dikwels klagtes oor 'n man wat, na konstante verwyt, selfvertroue het. 'N Vrou self moet vir haar gesin voorsiening maak of iemand vind wat haar en kinders sal voorsien. Gevolglik val die huwelik uitmekaar. Die gebrek aan fondse is ook te wyte aan die onvermoë van vennote om die gesin se begroting behoorlik te beplan, verskillende sienings oor die besteding van fondse.

Die verlies van liefde word ook 'n gereelde oorsaak van die verbande van die huwelik.

Oorsake van egskeiding in die eisverklaring

"Watter rede om te spesifiseer tydens 'n egskeiding?" Is een van die hoofvrae wat ontstaan ​​in mense wat besluit om huweliksverbande op te los. Dikwels word mense gekonfronteer met die feit dat wanneer hulle 'n regsgeding aanhangig maak vir 'n egskeiding, hulle nie weet wat die redes vir die egskeiding is wat die hof daarin moet spesifiseer nie. En alles blyk duidelik te wees: liefde het geslaag, die man drink, die vrou respekteer nie, materiële probleme, ens. Maar min mense weet hoe om korrek in die amptelike dokument te skryf.

Eise vir die verbreking van huweliksbande word opgestel volgens 'n standaardpatroon. In sommige gevalle moet die rede vir die egskeiding aangedui word. Die redes vir die egskeiding in die regsgeding word voorwaardelik verdeel in motiewe van 'n persoonlike, huishoudelike, materiële (finansiële) of intieme aard, verraad.

Oorheersing oorheers, gevoelens is lank afgekoel, vyandigheid het na vore gekom, jy het besef dat jy nie meer van mekaar hou nie, en het besluit om te skei, maar jy weet nie watter rede om uit te wys tydens 'n egskeiding nie. In hierdie geval moet jy die wetgewing noukeurig bestudeer of toepas vir regshulp.

As jy glo dat die redes vir die egskeiding persoonlik is, kan die bewoording van die stelling wees: "Die behoud van die gesin is onmoontlik, omdat beide gades die gevoelens van liefde verloor het, wat die hoofrede vir die huwelik was."

As u aanhoudende vyandigheid ondervind aan u maat, het u absoluut geen respek vir hom nie, u sien geen ander maniere om die bestaande probleme op te los nie. Die stelling bewoording kan wees: "Ek dink dat die behoud van die huwelik heeltemal onmoontlik is as gevolg van die feit dat ek 'n vyandige houding het aan jou gade. "

Die wetgewing maak voorsiening vir die redes wat die huweliksmaats lei tot die besluit oor die beëindiging van die huweliksband. Heel dikwels kan hierdie ernstige stap verskeie redes hê, en nie een nie. Die verklaring van eis dui op een rede, maar die mees globale een. 'N Bekwame geformuleerde rede in een sin moet die hele basiese betekenis van die probleem wat in die familie ontwikkel het, oordra.

Kyk na die video: Petition For Alien Relative - Can More Than One . Citizen File A Petition For The Same Immigrant? (Januarie 2020).

Загрузка...