Sielkunde en Psigiatrie

Kind selfbeeld

Kind selfbeeld - Dit is die houding van die kind vir homself, sy subjektiewe vermoëns, vermoëns, karaktertrekke, aksies en persoonlike eienskappe. Byna alle lewensprestasies, akademiese sukses en interpersoonlike interaksie hang af van sy toereikendheid. Dit kom van kleins af en toon in die toekoms 'n beduidende impak op die volwasse lewe van kinders, hul gedrag, houding teenoor hulself en die gebeure rondom die samelewing. Die primêre taak van ouers, saam met die opvoeding, opvoeding en versorging van die kleintjie, is die vorming van voldoende selfbeeld en behoorlike selfbeeld.

Selfbeeld in voorskoolse kinders

Die individu word 'n persoon as gevolg van die teenwoordigheid van 'n aantal toestande. Selfbeeld word beskou as een van die belangrikste van hulle. Dit ontwikkel in die kind die behoefte om nie net te reageer op die vlak van die omliggende samelewing nie, maar ook die mate van subjektiewe persoonlike evaluerings. Voldoende gevormde selfbeeld van 'n kind van ou voorskoolse ouderdom is nie net kennis van jouself nie, en nie die som van individuele eienskappe nie, maar 'n deterministiese houding teenoor jouself, wat die begrip van die persoonlikheid as 'n soort stabiele voorwerp behels.

Selfbeeld is die sentrale skakel in die ketting van arbitrêre selfregulering, wat die rigting en graad van persoonlikheidsaktiwiteit, sy verhouding tot die omgewing, die samelewing en self bepaal. Dit is 'n redelik komplekse sielkundige verskynsel.

Selfbeeld is betrokke by baie verhoudings en verhoudings met geestelike neoplasmas van die individu. Dit is 'n belangrike determinant van alle aktiwiteite en kommunikasie. Die vermoë om jouself te evalueer, kom van die vroeë kinderjare, en die verdere vorming en verbetering daarvan word deur die hele lewe van die vak uitgevoer.

Voldoende selfbeeld stel jou in staat om die onveranderlikheid van die individu te red, ongeag veranderings in omstandighede en omstandighede, terwyl jy die vermoë om jouself te bly, verseker. Vandag word die impak van 'n voorskoolse kind se selfbeeld oor sy aksies en interpersoonlike kontakte toenemend duidelik.

Senior voorskoolse ouderdom word gekenmerk deur 'n tydperk van bewustheid van die kind self, sy eie motivering en behoeftes in die omgewing van menslike verhoudings. Daarom is dit in hierdie tydperk baie belangrik om die grondslag te lê vir die vorming van voldoende selfbeeld, wat in die toekoms die kind in staat stel om homself korrek te assesseer, sy vermoëns en sterk punte regverdig te verteenwoordig, doelwitte, doelwitte en aanwysings selfstandig te bepaal.

Op voorskoolse ouderdom begin die baba die feit van sy bestaan ​​te besef. Die vorming van ware selfbeeld begin met 'n realistiese assessering deur kinders van hul eie vaardighede, die resultate van aktiwiteite en sekere kennis. Gedurende hierdie tydperk kan kinders die objektiwiteit van hul persoonlikheid minder objektief assesseer. Hulle is geneig om hulself te oorskat as gevolg van die feit dat belangrike volwassenes hulle meestal positief evalueer. Dit is op die beoordeling van 'n volwasse individu dat die kind se evaluering van homself grootliks afhanklik is. Lae skatting het 'n negatiewe impak. En oorverstellings veroordeel kinders se oordele oor hul eie potensiaal in die rigting van oordrywing. Tog, positiewe assesserings speel positiewe rolle in die aktiwiteit.

Daarom is die korrektheid van die kleuter se idees van sy eie optrede grootliks afhanklik van die beraamde impak van betekenisvolle volwasse individue. Terselfdertyd kan 'n ten volle gevormde visie van jouself die kind meer krities maak oor die assessering van die omliggende samelewing.

Die persoonlike innerlike houding van voorskoolse kinders teenoor ander mense word bepaal deur die bewustheid van die persoonlike "Ek", hul optrede, gedrag en belangstelling in die wêreld van volwassenes. Op hierdie ouderdom leer die baba sy persoonlikheid van die assessering van ander skei. Begrip deur voorskoolse studente van die grense van hul eie vermoëns kom nie net voor deur kommunikasie met volwassenes of eweknieë nie, maar ook persoonlike praktiese vaardighede. Klein individue met 'n oorskat of onderskat selfevaluering is meer kwesbaar en sensitief vir die waarde-oordele van volwassenes, waardeur hulle redelik maklik beïnvloed word.

Portuur interaksie speel 'n belangrike rol in die ontwikkeling van 'n voldoende idee van kinders oor hulself. Die vermoë om hulself te sien met behulp van eweknieë, ontwikkel deur die uitruil van geskatte invloede tussen hulle, en terselfdertyd verskyn 'n sekere houding teenoor ander kinders. Die voorskoolse vermoë om die gevolge van sy aktiwiteite te analiseer, is direk eweredig aan sy vermoë om die resultate van ander kinders te analiseer. Dit is in kommunikasie interaksie dat die vermoë om 'n ander individu te evalueer ontwikkel word, wat die vorming van selfbeeld stimuleer.

Voorskoolse ryk ervaring van persoonlike aktiwiteit help om die kritiese impak van eweknieë te bepaal. Onder kinders is daar 'n waardestelsel wat hul onderlinge evaluerings bepaal.

Voorskoolse kinders evalueer hulself 'n bietjie harder as hul eweknieë. Vir 'n eweknie is hy meer veeleisend en evalueer hy hom dus baie meer objektief. Die voorskoolse kind se selfbeeld is baie emosioneel, as gevolg daarvan, dikwels positief. Negatiewe selfbeeld is baie skaars.

Selfbeeld in 'n voorskoolse kind is dikwels onvoldoende (meestal te duur). Dit is te danke aan die feit dat dit moeilik is vir 'n kind om persoonlike vermoëns van sy persoonlikheid as geheel te skei. Kinders kan nie erken dat hulle iets erger doen as ander nie, want vir hulle beteken dit dat hulle self erger is as ander.

Met verloop van tyd verander die selfbeeld van 'n kind van voorskoolse ouderdom in die rigting van toereikendheid, en weerspieël sy potensiaal ten volle. In die eerste plek manifesteer hy hom in produktiewe aktiwiteite of in speletjies met spesifieke reëls, waarin jy jou eie prestasies met die resultate van ander kinders duidelik kan demonstreer en vergelyk. Op grond van werklike ondersteuning, byvoorbeeld, op hul eie tekeninge, is dit makliker vir voorskoolse leerders om hulself behoorlik te evalueer. Gameplay is 'n soort sosiale verhoudings skool wat die gedrag van voorskoolse kinders simuleer. Dit is in die spelprosesse wat die belangrikste neoplasmas van hierdie tydperk gevorm word.

Opsommend moet daar besluit word dat vir die ontwikkeling van voldoende selfagting van voorskoolse kinders belangrike aktiwiteite waarby die kind betrokke is en die beoordeling van sy prestasies en sukses deur beduidende volwassenes en eweknieë.

Selfassessering van 'n kind van laerskool ouderdom

Selfbeeld is die belangrikste persoonlike opvoeding, wat 'n wesenlike impak op alle areas van die vak se lewensbelangrike aktiwiteit het en 'n belangrike balans van aktiwiteit is wat bydra tot selfontwikkeling. Die mate van pretensies, die verhouding van die vak met die omliggende individue en sy aktiwiteit hang direk af van die eienskappe van selfbeeld.

Om gelukkig te voel, om die vermoë te ontwikkel om probleme beter aan te pas en te oorkom, moet die kind 'n positiewe visie van homself hê en voldoende selfbeeld.

Aangesien die selfbeeld in die vroeë kinderjare gelê word, en steeds in die skool gevorm word, is dit goed aanvaarbaar om te beïnvloed en regstelling in hierdie tydperk. Daarom moet ouers, onderwysers en ander volwassenes wat met kinders van die laerskool ouderdom werk, kennis neem van al die patrone, die kenmerkende eienskappe van selfbeeld-onderwys en die maniere om normale (voldoende) selfbeeld en 'n positiewe ek-konsep te ontwikkel in geheel.

In die laerskoolperiode word 'n toenemende rol vir die ontwikkeling van 'n kind verkry deur sy kommunikasie-interaksie met eweknieë. Tydens die interaksie van kinders met eweknieë word nie net kognitief-objektiewe aktiwiteit effektiewer uitgevoer nie, maar ook kernvaardighede van interpersoonlike interaksie en morele en etiese gedrag word ontwikkel. Aspirasie vir eweknieë, drang na kommunikasie met hulle maak die span eenjarig vir die student ongelooflik waardevol en aantreklik. Hulle waardeer die geleentheid om in die kinderspan te wees. Dit is op die gehalte van kommunikasie met eweknieë dat die rigting van die ontwikkeling daarvan afhang. Dit volg dat interpersoonlike interaksie in 'n span beskou word as een van die belangrikste faktore wat 'n persoonlikheid ontwikkel en voldoende selfbeeld skep. Vergeet egter nie die bydrae van ouerlike behoorlike aanmoediging en bekwame lof aan die vorming van normale selfbeeld in 'n kind nie.

Die skoolgroep, wat 'n ongunstige posisie in die stelsel van interpersoonlike verhoudings van die klas het, het soortgelyke eienskappe. Kinders in sulke groepe het probleme met kommunikasie met hul eweknieë, word gekenmerk deur intimiteit, wat uitgedruk kan word in pugnacity, oormatige humeur, veranderlikheid, rudeness, wispelturigheid, of in isolasie. Dikwels word hierdie kinders onderskei deur 'n neiging tot wortel, verwaandheid, hebsug, onverskilligheid en slordigheid.

Kinders wat gewild is met eweknieë word gekenmerk deur 'n stel ooreenkomste. Hulle het 'n gebalanseerde karakter, is gesellig, word onderskei deur inisiatief, aktiwiteit en 'n ryk verbeelding. Die meeste van hierdie kinders is redelik goed om te leer.

In die loop van die opvoedkundige proses verhoog kinders geleidelik hul kritisiteit, voorspraak en veeleisendheid teenoor hulself. 'N Kind in die eerste graad assesseer oor die algemeen positief sy eie leeraktiwiteite, terwyl hy foute en mislukkings met objektiewe redes en omstandighede verbind. Kinders van die tweede, en veral van die derde klas, is kritieser van hul eie persoonlikhede, en terselfdertyd maak hulle nie net goeie gedrag nie, maar ook slegte optrede, nie net sukses nie, maar ook leerfoute as onderwerp van evaluering.

Gedurende die laer skooljare verander die waarde van grade vir kinders aansienlik, en hulle is direk eweredig aan die motivering van die leerstelling, aan die eise wat hulle vir hulleself maak. Die houding van kinders tot die persepsie van hul prestasies en suksesse word toenemend geassosieer met die behoefte om meer billike idees oor hul eie persoonlikheid te hê. Dit volg dat die rol van skoolgrade nie net dat hulle die kognitiewe aktiwiteit van die kind moet beïnvloed nie. Die onderwyser, wat die kennis van jonger studente evalueer, terselfdertyd evalueer die kind se persoonlikheid, sy potensiaal en plek onder andere. Daarom is dit so dat die assesserings deur die babas beskou word. Met die fokus op die onderwyser se punte, verdeel die kinders hul klasmaats in uitstekende studente, medium en swak studente, ywerig of nie, verantwoordelik of nie heeltemal gedissiplineerd of nie.

Die hoof rigting in die vorming van selfbeeld is die geleidelike toekenning van sekere eienskappe deur kinders uit sekere aktiwiteite en gedrag, hulle veralgemening en begrip, eerstens as kenmerkende eienskappe van gedrag, en dan as relatief permanente persoonlikheidseienskappe.

Kinders verskyn nie in hierdie wêreld met 'n sekere houding teenoor hulself nie. Hul selfbeeld, sowel as ander persoonlikheidseienskappe, word gevorm in die loop van die onderwys, waarin die hoofrol gespeel word deur die gesin en die skool.

Selfbeeld in kinders en adolessente

Vir absoluut alle mense is selfbeeld die belangrikste maatstaf waarmee 'n individu behoorlik kan ontwikkel. En in puberteit groei die belang daarvan nog meer. As 'n adolessent voldoende selfbeeld het, verhoog sy kanse op sukses. Wat is die kriteria vir toereikendheid? As 'n tiener sy eie potensiaal objektief kan assesseer, as hy in staat is om te besef watter posisie hy in die portuurgroep en in die samelewing as geheel beset. Ongelukkig besef nie al die ouers die belangrikheid van selfbeeld en die vlak daarvan vir persoonlike groei, ontwikkeling en verdere sukses van kinders nie. Daarom probeer hulle nie verstaan ​​hoe om 'n kind behoorlik te verhoog sodat sy selfbeeld voldoende is nie.

In die vroeë kinderjare is die selfbeeld van die baba op die regte vlak. As hy egter geleidelik grootword, begryp hy dit vir sy ouers die belangrikste wese en die wêreld wat hy van mening maak vir homself. Van hier en daar is 'n oorskatte selfbeeld. Voordat die kind die skoolgaande ouderdom bereik, is die selfbeeld min of meer voldoende, aangesien hy gekonfronteer word met die realiteit van die omgewing en begin besef dat hy nie die enigste in die heelal is nie en verstaan ​​dat hy ook ander kinders liefhet. Eers wanneer kinders die middeljarige ouderdom bereik, ontstaan ​​daar 'n behoefte vir die verbetering en ontwikkeling van voldoende selfbeeld vir hulle, aangesien dit vir sommige moontlik net van die skaal af kan gaan en vir ander kan dit afneem.

In die vroeë kinderjare is die ontwikkeling van 'n kind se selfbeeld veral beïnvloed deur ouers, opvoeders en onderwysers. In ouer skoolgaande ouderdom kom die eweknieë na vore. In hierdie tydperk speel goeie grade 'n sekondêre rol, en persoonlike eienskappe, soos sosiaalheid, die vermoë om 'n mens se standpunt uit te druk of 'n mens se posisie te verdedig, om vriende te maak, ens. Word belangriker.

Op hierdie ouderdom moet volwassenes die adolessent korrek interpreteer sy begeertes, gevoelens, emosies, fokus op die positiewe eienskappe van karakter en ontslae raak van die negatiewe eienskappe van die individu. Daarom is dit nie korrek om slegs akademiese prestasie te kies nie.

In kinders van hoërskoolleer kan die selfbeeld gekenmerk word deur polariteit, wat uitgedruk word in uiterstes. So, byvoorbeeld, in 'n klasleierende kind, sal die selfbeeld te hoog wees, en in 'n buitestaander-kind sal dit redelik laag wees.

Vir die vorming van 'n voldoende selfbeeld of regstelling van 'n reeds oorbeklemtoonde of onderwaardeer, moet ouers hulp en ondersteuning aan die kind verskaf. Hulle moet hul kinders vertrou en hulle regverdig behandel. Maak seker dat dubbele standaarde nie in die opvoeding opgespoor word nie. Tiener vereis die respek van ouers. Volwassenes word aangeraai om totale beheer oor die kind te vermy, maar terselfdertyd moet daar 'n opregte belangstelling in sy stokperdjies wees. U moet ook die mening en posisie van u kind respekteer.

Die vlak van aspirasies en die selfbeeld van hoërskoolse senioren is die gevolg van verhoudings met eweknieë. As 'n tiener 'n leier is in karakter of, in die teendeel, 'n buitestaander, dan moet hy nie voldoende selfbeeld verwag nie. Klas gunstelinge het die vermoë om hul eie tekortkominge en foute in voordele te transformeer en sodoende 'n voorbeeld vir ander kinders te stel. Dit verhoog hulle op 'n aansienlike hoogte, maar dit sal vroeër of later sal val, wat vir 'n tiener baie pynlik sal wees. Daarom moet jy probeer om aan die kind te gee dat 'n bietjie gesonde selfkritiek hom nie seergemaak het nie. Ouers moet duidelik daarvan bewus wees dat onverdiende of oormatige lof lei tot die voorkoms van narcisme.

Lae selfbeeld in 'n kind kan gevorm word as gevolg van die invloed van gesinsopvoeding, eweknieë, onbeantwoorde liefde, oormatige selfkritiek, ontevredenheid oor jouself of ontevredenheid met voorkoms. Baie kinders is geneig om huis toe te gaan of selfmoord gedagtes te hê. Daarom is so 'n tiener noodsaaklik vir die verhoogde aandag, respek en liefde van geliefdes. In situasies waar sy optrede kritiek verdien, word soms aanbeveel dat ouers daarvan weerhou. En integendeel, dit is belangrik om aandag te skenk aan al sy positiewe eienskappe en goeie dade. 'N Tiener met lae selfbeeld moet weet dat hy goedkeuring, lof en respek verdien.

Diagnose van kinders se selfbeeld

Die wyse waarop moderne psigodiagnose die vlak van selfbeeld en selfbewustheid van kinders openbaar, word in formele en swak geformaliseerde tegnieke verdeel. Die eerste metodes sluit in toetse, verskeie vraelyste, projektiewe tegnieke, psigofisiologiese metodes. Vir geformaliseerde diagnostiese metodes is objektivering van die navorsingsproses kenmerkend (presiese navolging van instruksies, streng vasgestelde metodes om materiaal vir die diagnose voor te lê, nie-intervensie van 'n sielkundige in die aktiwiteite van 'n gediagnoseerde persoon, ens.). Hierdie metode word ook gekenmerk deur standaardisering, dws die definisie van eenvormigheid van die verwerking van die resultate van die studie, betroubaarheid en geldigheid. Met geformaliseerde tegnieke kan jy so gou as moontlik 'n diagnostiese portret van die persoon skep. Die resultate van sulke tegnieke is ontwerp in ooreenstemming met die gespesialiseerde vereistes, wat kwantitatiewe en kwalitatiewe vergelyking van vakke met mekaar moontlik maak.

К малоформализованным методикам относят наблюдение, разговор, анализ продуктов деятельности. Такие методики дают очень важные сведения об исследуемом процессе или явлении, особенно тем, которые практически не поддаются объективизации. Следует отметить, что эти методики довольно трудоемки, а результативность их обусловлена профессионализмом диагноста. Daarom moet swak geformaliseerde diagnostiese tegnieke in kombinasie met geformaliseerde tegnieke gebruik word.

In kinders van voorskoolse ouderdom kan mens die vlak van selfbeeld aandui deur 'n verskeidenheid speletjies te gebruik. Byvoorbeeld, die spel "Naam" laat jou toe om inligting oor die selfbeeld van die kind te kry. Dit lê in die feit dat die kind aangebied word om 'n nuwe naam vir homself uit te vind wat hy graag wil hê of om van te kies om sy eie te verlaat. As die kind 'n nuwe naam kies, moet jy hom vra hoekom hy sy naam wil verander. Dikwels dui die weiering van die baba op sy eie aan dat hy ontevrede is met homself en wil verbeter. Aan die einde van die spel moet jy die kind aanbied om enige aksies met 'n regte naam te simuleer. Sê dit byvoorbeeld sagter of kwaad.

Heel algemeen is die metode van diagnose van selfbeeld, ontwikkel deur Dembo-Rubinstein en aangepas deur A. Prikhozhan. Dit is gebaseer op direkte assessering deur studente van sekere persoonlike eienskappe, byvoorbeeld gesondheid, karaktertrekke, verskillende vermoëns, ens. Ondersoekte kinders word genooi om met sekere tekens die mate van ontwikkeling van sekere eienskappe op vertikale lyne en die verlangde vlak van ontwikkeling van soortgelyke persone te merk. Die eerste skaal sal die vlak van selfbeeld toon wat kinders op die oomblik het, en die tweede - die vlak van hul eise.

Een van die gewildste metodes om kinders se selfbeeld te bestudeer, is die "Ladder" -toets wat in individuele en groepvorm uitgevoer kan word. Daar is verskeie variasies van hierdie tegniek. Byvoorbeeld, die toets "The Ladder" in die interpretasie van S. Jacobson en V. Schur bevat sewe stappe en afsonderlike figure in die vorm van 'n seun en 'n meisie, gesny uit dik papier of karton. Hierdie variasie van die toets is nie net daarop gemik om die mate van kind se selfbeeld te diagnoseer nie, maar ook om persoonlike eise te vind. 'N Modifikasie van die metodologie wat deur J. Kolomenskaya en M. Lisina ontwikkel is, bestaan ​​uit 'n beeld van 'n leer op 'n vel papier, maar dit bestaan ​​uit ses stappe. Die kind moet sy eie plek op hierdie leer bepaal en aanvaar die plek waar ander dit definieer.

Lae selfbeeld in 'n kind

Lae selfbeeld in 'n kind verhinder hom om sosiale kontak met sy maats en klasmaats te vestig. Dit verhoed die suksesvolle verkryging van nuwe vaardighede. Na alles, as die baba 'n paar keer onsuksesvol gedoen het, sal hy nie meer probeer nie, want hy sal seker wees dat hy sal misluk. Adolessente met lae selfbeeld is geneig om te glo dat hulle nie deur enigiemand nodig is nie, waardeur hulle selfmoordpogings kan maak.

Die vorming van lae selfbeeld in kinders word meestal hoofsaaklik beïnvloed deur onbehoorlike gesinsopvoeding.

Die hoofredes wat bydra tot laer selfbeeld in kinders sluit in:

 • onaantreklik voorkoms;
 • eksterne afwykings van voorkoms;
 • gebrek aan geestelike vermoëns;
 • onbehoorlike ouerskap;
 • disrespek van ouer kinders in die familie;
 • mislukkings of mislukkings in die lewe, wat die baba ter harte neem;
 • finansiële probleme, waaraan die baba in erger toestande leef, in vergelyking met klasmaats;
 • 'n siekte as gevolg waarvan die baba self foutief kan beskou;
 • verandering van koshuis;
 • disfunksionele of onvolledige gesin;
 • aggressie in die familie.

Dikwels kan lae selfbeeld erken word deur kinders volgens die frases wat hulle dikwels noem, byvoorbeeld, "Ek sal nie slaag nie". Om probleme met selfagting in die kind te identifiseer, moet noukeurig aandag skenk aan hoe hy optree wanneer hy met sy maats reageer.

Om die probleem van lae selfbeeld te identifiseer, kan sielkundige toetse help, wat gebaseer is op die aanbieding van die kind self. Byvoorbeeld, jy kan jou kind vra om homself te teken. Outo-tekening kan baie van die kind en sy ervarings vertel. Te donker kleure en 'n onbekende kleinman word beskou as 'n teken dat daar rede vir kommer is. Om die aanname te bevestig of te weerlê, vra die kind om al jou familielede en jouself te teken. As hy homself buitensporig klein uitbeeld teenoor ander lede, ly die kind natuurlik uit lae selfbeeld.

Opgeblase selfbeeld in 'n kind

Die selfbeeld van kinders begin vanaf die vroeë kinderjare ontwikkel. Die vorming word eers beïnvloed deur ouers, versorgers en omliggende kinders. Op voorskoolse ouderdom kan jy reeds verstaan ​​watter soort selfbeeld 'n kind het, gebaseer op sy dade en dade.

Selfbeeld word beskou as 'n komponent van selfbewussyn en sluit terselfdertyd die selfbeeld in, 'n individu se assessering van sy eie fisiese eienskappe, vermoëns, morele eienskappe en dade.

Hoë selfbeeld word onvoldoende oorskat deur die baba self. Sulke kinders streef daarna om eerste in alles te wees, hulle eis dat al die aandag van volwassenes aan hulle behoort, hulle beskou hulleself as baie beter as ander, dikwels kan hierdie opinie geensins ondersteun word nie.

Hoë selfbeeld kan 'n lae assessering van sy optrede eweknieë veroorsaak, en lae selfbeeld - swak sielkundige stabiliteit.

Nie net mense en die omliggende gemeenskap kan die selfbeeld beïnvloed nie, maar ook die karakter van die kind, die eienskappe van sy persoonlikheid.

Kinders wat 'n hoë selfbeeld het, word gekenmerk deur vergelykende beperkings in die bemeestering van die tipes aktiwiteite en 'n hoë fokus op kommunikasie-interaksie, en dit is dikwels onbelangrik.

As die kind te aggressief is, dui dit op uiterste selfbeeld. Dit beteken dat dit baie laag of te hoog kan wees.

Vanaf ongeveer 8 jaar begin babas hul sukses op verskillende terreine op hul eie. Die belangrikste faktore vir hulle is skoolsukses, voorkoms, fisiese vermoëns, sosiale aanvaarding en gedrag. Terselfdertyd is skoolsukses en -gedrag die belangrikste vir ouers, en die ander drie faktore is vir eweknieë.

Die ondersteuning van ouers en die aanneming van die kind, sy aspirasies en stokperdjies beïnvloed in die grootste mate die vorming van 'n voldoende vlak van algehele selfbeeld, en skoolsukses en 'n aantal ander faktore is slegs belangrik vir selfassesseringsvermoëns.

Hoe om die selfbeeld van die kind te verhoog

Absoluut droom al die ouers dat hul kinders selfstandige selfbeeld sal ontwikkel. Hulle vergeet egter dat 90% van die vorming van voldoende selfbeeld by voorskoolse ouderdom presies afhang van hul gedrag en model van opvoedkundige invloed. Terselfdertyd kan nie alle ouers hulself voldoende assesseer nie.

As jy bekommerd is oor hoe om selfbeeld in 'n kind te verhoog, moet jy eers aandag gee aan jou gedrag teenoor die kind. Loof jy hom dikwels en prys hom, hoe en vir wat, hoe kritiseer jy. Onthou - en jy kan net 'n kind prys en skel vir sy optrede, optrede, prestasies en nie vir sy voorkoms en persoonlikheidseienskappe nie. As jy die eerste tekens van lae selfbeeld in jou kind opgemerk het, moenie die lof prysgee nie. Prys hom vir selfs die kleinste oorwinnings, prestasies en die regte handelinge. Dikwels sal die aksies wat die kind reg beskou, nie altyd so vir jou lyk nie. Probeer dus die logika van die motivering van die kind se daad te verstaan. Onthou, hoe meer dikwels die baba sukses in die klein sal behaal, hoe vinniger sal hy in homself glo en na goeie dinge gaan. U probeer net die inligting duidelik aandui dat daar eenvoudige dinge is wat sonder veel moeite en kompleks verower word, waarvoor u meer moeite in die oorwinning moet maak. As 'n kind misluk, wys hom jou geloof in hom en vestig hom die vertroue dat alles met verdere pogings sal uitwerk.

Hoe om selfbeeld in 'n kind te verhoog? Moenie inmeng met die kind om die inisiatief te neem en te prys as hy die eerste stappe in 'n nuwe aktiwiteit neem nie. Probeer om dit altyd te ondersteun tydens enige mislukkings. As hy niks doen nie, help dan, maar doen nie al die werk vir hom nie. Stel slegs haalbare take vir die kind. Dit is nie nodig om op vyfjarige ouderdom 'n borsch te maak om 'n baba te maak nie, maar op 13-jarige ouderdom is dit nie genoeg om 'n kind te vertrou om net sap uit die sak te gooi nie.

Onthou dat al jou woorde, dade en opvoedkundige oomblikke die vorming van die persoonlikheid en die vorming van selfbeeld beïnvloed, waarop die individu se verdere sukses in volwassenheid en die effektiwiteit van die bou van interpersoonlike verhoudings afhang.

Kyk na die video: Hettie Brittz: Gesonde selfbeeld (September 2019).