Sielkunde en Psigiatrie

Konflik in die familie

Konflik in die familie - Dit is 'n redelik algemene verskynsel vandag. Konflik kan beskou word as 'n gewone kenmerk van sosiale instellings, dit is onvermydelik en onvermydelik. Daarom moet konflik beskou word as 'n natuurlike fragment van die gesinslewe. Dit moet beskou word as een van die manifestasies van natuurlike menslike interaksie, aangesien dit nie in enige situasie is dat dit vernietigend op 'n paar kan optree nie. In sommige gevalle is konflikte in teenstelling hiermee een van die kernprosesse wat daarop gemik is om die geheel te bewaar.

Die belangrikste waarde van konflikte word beskou as die feit dat hulle werk om te verhoed dat die stelsel gesififiseer word, hulle maak die weg na neoplasmas en vordering in verhoudings oop. Konflik is 'n eienaardige stimulus wat tot transformasies lei, dit is 'n uitdaging wat kreatiewe reaksie vereis.

Oorsake van familie konflik

Baie mense wat getroud is, is dikwels nie bewus van die feit dat gesinsverhoudinge nie net kohabitation en die geboorte van kinders is nie, maar ook die vermoë, die begeerte om mekaar te versorg en te verstaan, om geluk te gee.

Dus, vir een of ander rede, is daar 'n sielkundige konflik in die gesin? 'N konflik situasie is 'n botsing van opponerende, en soms vyandige, behoeftes, houdings, menings, menings, belange. Daar is verskeie algemene tipiese oorsake wat konflik in amper enige familie uitlok. Dit sluit in:

 • heeltemal verskillende sienings oor die lewe saam;
 • onvervulde behoeftes;
 • egbreuk;
 • dronkenskap van een van die vennote;
 • gebrek aan respek vir vennote teenoor mekaar;
 • nie-deelname aan die huis en opvoeding van kinders;
 • eggenoot egoïsme;
 • oormatige jaloesie, ens.

Die genoemde oorsake van konfliksituasies in die gesinslewe is nie alle moontlike redes wat konflikte tussen vennote kan veroorsaak nie. Meestal, in die gesamentlike lewe van die swak en sterk helfte van die mensdom, veroorsaak konfliksituasies gelyktydig verskeie redes. Daarom moet alle konflikte in twee soorte verdeel word, wat elkeen afhang van die manier waarop hulle opgelos word.

Die eerste tipe is kreatief, wat bestaan ​​uit 'n sekere mate van verdraagsaamheid teenoor mekaar, uithouvermoë, weiering van vernedering en beledigings. Kreatiewe konflikte sluit in die soeke na die oorsake van die ontstaan ​​van konfliksituasies, wedersydse gereedheid en die vermoë om in dialoog aan te gaan, die poging om bestaande verhoudings te verander. Die resultaat van kreatiewe konflikte sal 'n gevestigde, vriendelike verhouding tussen vennote wees. Die belangrikste gevolg van sulke konflikte word 'n konstruktiewe dialoog. 'N Mens kan tereg 'n gesegde aan sulke kommunikasie toepas dat die waarheid in 'n geskil gebore is.

Die vernietiging van die sielkundige konflik in die familie is die talle beledigings, vernedering van mekaar deur eggenote, die begeerte om 'n maat te beledig, 'n les te leer of hom te blameer. Die gevolg van sulke konflikte is die verlies van wedersydse respek. En kommunikasie tussen hulle word omskep in 'n plig, plig en dikwels onaangenaam, verergerend, wat lei tot die disintegrasie van die familie.

Daar moet kennis geneem word dat die meeste konflikte van 'n vernietigende aard as gevolg van onbehoorlike vroulike gedrag voorkom. Vroue is baie meer geneig as mans om hulle uit te maak, probeer om wraak te neem op hul vennote en hulle 'n les te leer. Dit is as gevolg van die hoë emosionaliteit en sensitiwiteit van die swak helfte van die mensdom. En ook met die gevestigde vroulike rol in die gesinslewe, wat lankal nie aan vroue se behoeftes, ambisies en aspirasies voldoen nie.

Daarom kan ons die volgende hoofoorsake van die ontstaan ​​van konflik in die familie identifiseer:

 • die aspirasie van een of albei vennote om eers in 'n huwelik te besef, in die eerste plek hul eie persoonlike behoeftes;
 • onvervulde behoefte aan selfverwesenliking en selfbeheersing;
 • die onvermoë van vennote om konstruktief onder mekaar te kommunikeer, met vriende, familie, kamerade, kennisse en werk kollegas;
 • Oormatige ontwikkelde materiaal aspirasies van een van die gades of albei op dieselfde tyd;
 • die onwilligheid van een van die vennote om deel te neem aan die gesinslewe, huishouding;
 • oorskat selfbeeld van een van die vennote;
  die verskil tussen die metodes van onderwys of sienings oor die opleiding van een van die vennote;
 • gebrek aan begeerte van een van die vennote om betrokke te raak in die opvoeding van kinders;
 • verskille in oordele van die gades oor die essensie van die rolle van die vrou, ma, man, pa, familiehoof;
 • Wanpassing van menings oor die rol van vroue of mans in die gesinslewe;
 • dun en leë verwagtinge;
 • Misverstand, die gevolg hiervan is die onwilligheid om 'n gesamentlike dialoog of konstruktiewe interaksie met mekaar te voer;
 • verskillende tipes temperament by vennote;
 • die onvermoë of onwilligheid om die tipes temperament in ag te neem;
 • intieme verwaarlosing, oormatige jaloesie of verraad van een van die gades;
 • materiële nood of huishoudelike afwyking;
 • verskille in geestelike, morele en waarde-oriëntasies;
 • slegte gewoontes en hul gevolge.

Daar is ook privaat redes wat verband hou met die eienskappe van 'n spesifieke familie.

Konflik in 'n jong gesin

Om die waarskynlikheid van die ontstaan ​​van konflikte in nuutgevormde families van vernietigende aard te verminder en die vraag te beantwoord "hoe om konflik in die gesin te voorkom", moet beide vennote die regte motiverende, morele, sosiale, sielkundige en pedagogiese gereedheid hê.

Morele maatskaplike gereedheid is burgerlike volwassenheid. Die kriteria vir burgerlike volwassenheid is ouderdom, onderwys, beroep, moraliteit, gesondheid en ekonomiese onafhanklikheid. Die mees gunstige ouderdom vir die huwelik in terme van medisyne word as 20-22 jaar beskou vir die vroulike deel van die bevolking en 23-28 vir die man, aangesien die manlike liggaam later volwassenheid bereik as die vrou.

Ook 'n belangrike punt wat die suksesvolle aanpassing van gades in die huwelik help, is die verhouding van hul eeue. Die breekbaarheid van gesinsverhoudings, in die oorgrote meerderheid, word waargeneem in gesinne waar die vrou ouer as die man is. Die sterkte van 'n huwelik is afhanklik van die verskil in die ouderdom van vennote. Die ouer mense wat 'n huwelik aangaan, hoe meer moet 'n man ouer wees as 'n vrou. In hierdie geval moet die maksimum verskil in die ouderdom van vennote nie 12 jaar oorskry nie.

Die vlak van moraliteit van jong individue is een van die belangrikste faktore van gereedheid vir die sluiting van die huwelik en die skepping van 'n gesin. Ontwikkelde moraliteit word gemanifesteer in die erkenning van die sosiale belang van die gesin deur die eggenote, 'n deeglike keuse van die uitverkore, 'n ernstige gesindheid teenoor die huwelik, 'n gevoel van verantwoordelikheid vir die gesin, volle respek vir die toekomstige gade, sy familie, responsiwiteit en kommunikasie met hulle.

Die gereedheid en welsyn van gesinsverhoudinge het 'n aansienlike afhanklikheid van die gesondheid van individue wat getroud is. 'N Gesonde lewenstyl dra by tot die ontwikkeling van geestelike en morele kultuur van die individu, die versterking van gesinsverhoudinge, die handhawing van vriendelike en respekvolle verhoudings met die omliggende samelewing, en help ook om 'n individu makliker met psigosemiese probleme te hanteer en dikwels stresvolle situasies wat dikwels in die gesinslewe voorkom, te konfronteer.

Geleerde talle studies dui aan dat die kriterium van behuisingsekuriteit en materiële welsyn nie die stabiliteit van die gesin direk beïnvloed nie. Swak behuising en materiële toestande kan egter dikwels konfliksituasies vererger wat vir ander redes ontstaan. Motiverende gereedheid verenig liefde, as die vernaamste motief vir die skep van 'n gesin, 'n verantwoordelikheid vir die gesin, 'n gereedheid vir onafhanklikheid, die skepping van kinders en die opvoeding van kinders, die vorming van hulle selfversorgende persoonlikhede.

Sielkundige gereedheid bestaan ​​in die teenwoordigheid van ontwikkelde kommunikasievaardighede, eenheid van posisies of gelykvormigheid van sienings oor sosiale en gesinslewe, die vermoë om 'n gesonde morele en sielkundige klimaat in verhoudings, konsekwentheid van karakter en gevoelens te skep, vorm volgehoue ​​persoonlikheidseienskappe. Uit die familiale atmosfeer waarin die toekomstige eggenote gebore en gebore is, hang dit meestal af van hoe die lot van die jong gesin in die toekoms sal ontwikkel, of dit nou al dan nie ontbind of nie.

Pedagogiese gereedheid bevat pedagogiese geletterdheid, intieme opvoeding, ekonomiese en ekonomiese vaardighede. Die pedagogiese geletterdheid van individue wat die huwelik aangaan, veronderstel die beskikbaarheid van kennis oor die wette wat die vorming van kinders en die metodes van hul opvoeding en vaardighede in die versorging van babas. Ekonomiese en ekonomiese vaardighede impliseer die vermoë om die gesin se begroting te beplan en te versprei, om ontspanning te organiseer, troos te skep, om die lewe te vestig.

Seks onderwys behels die verkryging van die nodige kennis oor seks tussen vennote en die intieme aspekte van 'n individu se lewe, oor hoe om jou liefde te red.

Konflik voorkoming in die familie sluit in sekere voorbereiding van individue om saam te woon.

Gesinne sonder konflik, veral jonges, is feitlik nie-bestaan ​​nie. Die persoon is immers in 'n bestendige konflik, selfs met homself. Konfliksituasies in gesinsverhoudings kan heeltemal anders wees. Hulle word aangetref tussen gades en kinders, daar is ook gereelde konflikte van geslagte in die familie.

Konflik tussen kinders in die familie

Konfliksituasies in die gesin tussen kinders is 'n redelik algemene verskynsel. Byna alle gesinne staan ​​voor hierdie probleem na die verskyning van die tweede baba. Kinders bots met ouer of jonger broers en susters om te probeer om hul eie posisie te verdedig en die aandag van volwassenes te trek en hulle na hul kant te sleep.

As 'n reël betree ouers altyd in konflikte tussen kinders, probeer om hulle te versoen. Dit vererger egter dikwels die situasie. Ouers dink dat hulle die probleem opgelos het, maar in werklikheid stop die kinders net in hul teenwoordigheid. Dit is omdat die ware oorsaak van die konflik nie gevind is nie, en daarom is dit nie moontlik om die konflik op te los nie.

Gereelde oorsake van kinders se konflikte is die stryd om leierskap onder ander kinders, die situasie in die familie en ook vir die aandag van volwassenes. Skrums tussen kinders in die familie is die sogenaamde aanwyser van familieverhoudings. As hulle gereeld gebeur, is alles nie goed in familieverhoudings nie. Daarbenewens word die nadeel van gesinsverhoudings uitgespreek nie net in gereelde twis tussen kinders nie, maar ook tussen die ouers self. Konflik geslagte in die familie is ook 'n duidelike aanduiding van die ongunstige verhouding.

U moet egter nie ontsteld wees oor die voorkoms van konfliksituasies nie. Na alles, is hulle onvermydelik. Konflik word gevind in die gelukkigste gesinne. Hulle slaag egter en word op verskillende maniere opgelos.

Jy moet nie probeer om die gereelde kinders se twis te verduidelik deur die aard van die karakter of die oorerflike aggressie van die kinders nie. Die gedrag van kinders is immers direk afhanklik van die spesifieke omstandighede en metodes van opvoeding wat hul ouers gebruik.

Die voorkoming van konflikte in die gesin, wat tussen kinders ontstaan, ignoreer hul volwassenes. Inderdaad, in die meeste gevalle, die oorsaak van kinders se konflik is die sogenaamde werk "aan die publiek." En as hierdie "publiek" ontbreek of nie reageer nie, dan is die konflik self ondoeltreffend. Daarom maak dit nie sin nie.

Dit is natuurlik moeilik vir ouers om onverskillig te bly en nie in te gryp wanneer hul kinders twis nie. Die meeste volwassenes is eenvoudig oortuig dat as hulle nie ingryp nie, dan sal die kinders mekaar beslis vermink. Daarom probeer hulle die strydende partye versoen, dikwels sonder om die oorsake van sulke vyandigheid te verduister. Dit bly dikwels die skuld van die ouer kinders. Dus, die enigste oplossing vir gesinskonflikte wat tussen kinders voorkom, is om hulle te ignoreer. As jy nog bang is dat kinders mekaar kan benadeel, neem dan gevaarlike voorwerpe van hulle af en laat hulle die probleem op hul eie oplos. Kinders wat net in die skaarsste gevalle is, kan mekaar doelbewus benadeel, want dit is nie hul doelwit nie. Hulle wil net die aandag van volwassenes lok, wat hulle in hul eie twis betref.

Oplossing van familie konflikte

Die konstruktiwiteit van die oplossing van konflikte tussen eggenote is direk afhanklik van die begrip van begrip tussen hulle, of hulle in hul lewe saamgelei word deur gedrag wat gebaseer is op die vermoë om te vergewe en in te gee.

Die hoofvoorwaarde vir die konstruktiewe voltooiing van die omstrede dialoog is onder geen omstandighede om oorwinning oor mekaar te behaal nie. Die oorwinning sal waarskynlik nie as 'n persoonlike prestasie beskou word as dit deur die nederlaag of wrewel van 'n geliefde verkry word nie. In enige konflik moet jy onthou dat die vennoot respek verdien.

Hoe om botsings in die gesin tussen gades te vermy? Dit moet verstaan ​​word dat konflikte 'n onlosmaaklike deel van die gesinslewe is, asook kommunikasie, lewe, ontspanning, ens. Daarom moet konfliksituasies nie vermy word nie, maar moet opbouend beproef word. Wanneer daar twis ontstaan, moet 'n mens aan 'n konstruktiewe dialoog hou met die gebruik van beredeneerde feite, sonder om kategoriese, eise, veralgemening en maksimalisme toe te pas. Dit is nie nodig om buitestaanders of familielede in konflik te betrek as hulle hulle nie regstreeks raak nie. Dit moet verstaan ​​word dat 'n gunstige klimaat in die familie net afhanklik is van die gedrag, doelwitte en begeertes van die gades, en nie op ander individue nie. Buitelanders kan 'n katalisator of ontploffer word vir 'n vernietigende konflik eerder as 'n hulpmeganisme.

Die oplossing van konflikte in die familie vind op verskillende maniere plaas, wat beide lei tot die vestiging van verhoudings en hul vernietiging. Een van die maniere om konflikte op te los wat tot die opbreek van 'n gesin lei, is egskeiding. Volgens baie sielkundiges word egskeiding voorafgegaan deur 'n proses wat drie stadiums behels. Die eerste fase is 'n emosionele egskeiding, wat hom manifesteer in verkoeling, onverskilligheid van vennote aan mekaar, verlies van vertroue en verlies van liefde. Die volgende fase is 'n fisiese egskeiding, wat lei tot skeiding. Die finale stadium word beskou as 'n wettige egskeiding, wat die registrasie van die beëindiging van die huwelik impliseer.

Baie paartjies is so moeg van eindelose twis en konflik dat hulle die enigste oplossing sien - egskeiding. Vir sommige is dit werklik 'n bevryding van onvriendelikheid, vyandigheid, vyandigheid, misleiding en ander negatiewe oomblikke wat die lewe verduister. Dit het egter ook sy negatiewe gevolge, wat anders sal wees vir die samelewing, die skeiding van hulself en hul kinders.

'N Vrou word beskou as meer kwesbaar vir egskeiding, aangesien sy veel meer vatbaar is vir neuropsigiese versteurings. Vir kinders sal die negatiewe gevolge van 'n egskeiding baie meer betekenisvol wees in vergelyking met die gevolge vir volwassenes. Die kind dink immers dat hy een van die ouers verloor of hom vir egskeiding blameer.

Maniere om familie konflikte op te los

'N Welgevallige gesin word onderskei van ander deur die teenwoordigheid van 'n gevoel van vreugde, geluk van vandag en môre. Om so 'n gevoel te behou, moet vennote 'n slegte bui, probleme en probleme in die buiteland van hul huis verlaat, en bring net 'n atmosfeer van opwinding, geluk, vreugde en optimisme.

Oorwinning van konflikte in die gesin en voorkoming daarvan lê in die wedersydse hulp van die gades en die aanvaarding van 'n ander persoon soos hy in werklikheid is. As een maat 'n slegte bui het, moet die tweede hom help om van 'n depressiewe geestestoestand ontslae te raak, probeer om opgewonde te raak en sy gedagtes met iets aangenaam te maak.

Oorwinning van konflik in die gesin en die voorkoming van baie foute hang af van die nakoming van verskeie basiese beginsels van getroude lewe saam. Ons moet probeer om regtig te kyk na die teenstrydighede wat voor die huwelik voorkom, en afwykings van mening wat na afloop van die gevolgtrekking voorkom. Moenie 'n illusie skep om voort te gaan om teleurgesteld te wees nie, want die huidige sal skaars voldoen aan die standaarde en kriteria wat jy beplan het. Neem die probleme vir die voordeel, aangesien hul gesamentlike oorwinning net mense verenig. Om beide moeilike lewensituasies by beide gades saam te oorkom, is 'n goeie geleentheid om uit te vind hoeveel 'n vennoot gereed is om te lewe, gelei deur die beginsel van bilaterale kompromie.

Moenie die geleentheid misloop om die sielkunde van die gade te leer nie. Ведь для того чтобы совместно жить в любви и согласии, необходимо понимать друг друга, научиться приспосабливаться, а также стараться угодить друг другу.

Цените мелочи. Ведь незначительные, но частые сюрпризы, знаки внимания не менее ценны и важны, чем дорогостоящие подарки, которые могут скрывать за собой равнодушие, холодность и неверность.

Научитесь прощать и забывать обиды, будьте терпимее друг к другу. Immers, elke individu is skaam oor sommige van sy eie foute en dit is onaangenaam om hom te herroep. Hoekom onthou iets wat jou verhouding een keer gebreek het en wat so gou as moontlik vergeet moet word as jy besluit het om 'n persoon te vergewe.

Moenie jou eie vereistes oplê nie, probeer om die gevoel van die waardigheid van 'n maat te beskerm.

Waardeer 'n kort skeiding. Periodiek, vennote irriteer mekaar, want selfs die lekkerste kos sal uiteindelik saai word. Skeiding kan jou verveeld maak en help om te verstaan ​​hoe sterk die liefde tussen gades is.

Kyk na die video: Reuniting Korea's Families. 101 East (November 2019).

Загрузка...