Sielkunde en Psigiatrie

Sielkunde en etiek van besigheidskommunikasie

Sielkunde en etiek van besigheidskommunikasie Dit is een van die dele van die kompleks van sielkundige wetenskappe, aangesien dit staatmaak op die beginsels en hoofkategorieë wat deur algemene sielkunde ontwikkel word. Die relevansie daarvan word veroorsaak deur die hooffunksie van die moderne leier: die oplossing van sielkundige probleme in die span in die proses van kommunikasie, beide met kollegas en met ondergeskiktes, meerderes. Tans het universiteite akademiese dissipline "Sielkunde en etiek van besigheidskommunikasie" ingestel, wat in die natuur toegepas word. Die doel daarvan is om die vorming van relevante morele en sielkundige eienskappe as belangrike toestande in daaglikse aktiwiteite, sowel as menslike gedrag te bevorder.

Sielkunde en etiek van besigheidskommunikasie word in ag geneem tussen ondernemings, in die verhouding tussen die sosiale omgewing en die onderneming, binne dieselfde onderneming - tussen ondergeskiktes en die hoof, tussen mense met dieselfde status. Daar is 'n spesifisiteit tussen die partye van verskillende soorte besigheidskommunikasie. Hulle taak is om die beginsels van besigheidskommunikasie te formuleer, wat ooreenstem met alle vorme van besigheidskommunikasie, maar nie die morele beginsels van algemene gedrag van mense in stryd is nie. Terselfdertyd is hulle 'n betroubare instrument om die aktiwiteite van individue betrokke by besigheidskommunikasie te koördineer.

Die beginsel van etiek van besigheidskommunikasie is in I. Kant se noodsaaklikheid: "tree so op dat die maksimum van jou wil die krag van die beginsel van universele wetgewing het." Wat die sielkunde en etiek van besigheidskommunikasie betref, word hierdie beginsel soos volg geformuleer: Besigheidskommunikasie is gebaseer op die maksimum van die individu se wil, wat verenigbaar moet wees met die morele waardes van ander persone wat betrokke is by kommunikasie en die koördinasie van die belange van alle betrokke partye insluit.

Daarom sluit die sielkunde en etiek van besigheidskommunikasie koördinasie, en indien moontlik ook die harmonisering van belange. Natuurlik, as dit gebeur met die gebruik van etiese middele, sowel as in die naam van geregverdigde morele doelwitte. Dikwels is dit nie maklik om die regte etiese keuse te maak nie, sowel as om 'n individuele besluit te neem. Vryheid van keuse word deur markverhoudinge verskaf, maar terselfdertyd verhoog hulle ook opsies vir besluite en lei dit tot komplekse morele dilemmas wat besigheidsmense oral in die proses van kommunikasie en aktiwiteit wag.

Die problematiese aard en moeilikheid om 'n morele posisie ten opsigte van kommunikasie te kies, is om te verduidelik dat daar geen absolute waarheid in moraliteit is nie, sowel as 'n opper regter onder individue. As dit gaan om etiese blunders van ander, moet mens nie "morele vlieë" in "morele olifante" omskep nie. En as dit gaan om jou eie blunders, moet jy die teenoorgestelde doen. In die moraal moet jy ander prys en eise aan jouself eis. Die morele houding van diegene rondom ons hang immers direk van ons af. Wat morele norme betref, is die belangrikste noodsaaklikheid van gedrag "begin met jouself".

Daar moet op gelet word dat die hoofreël in die sielkunde en etiek van besigheidskommunikasie altyd mense behandel soos u graag behandel wil word.

Die negatiewe vorm van die bewoording van Confucius - moenie aan ander doen wat jy nie vir jouself wil nie. Hierdie reël in sielkunde is ook van toepassing op besigheidskommunikasie, maar met betrekking tot sekere tipes: (hoofondergeskiktes) - "bo-onder"; (ondergeskikte bestuurder) - "bottom-up", (werknemer-werknemer) - horisontaal "moet gespesifiseer word.

Sielkunde en etiek van besigheidskommunikasie "top-down" sluit die goue reël van etiek in, wat sê: "Behandel jou ondergeskikte soos wat jy wil hê die hoof moet jou behandel." Die sukses en kuns van besigheidskommunikasie word bepaal deur die beginsels en etiese standaarde wat deur die hoof gebruik word ten opsigte van sy ondergeskiktes. Beginsels en norme sluit aanvaarbare etiese (in diens) gedrag in. Hierdie norme hou verband met die basis waarop bestellings in die bestuursproses gemaak word, asook hoe die diensdissipline, wat besigheidskommunikasie definieer, uitgedruk word.

Die gebrek aan nakoming van die sielkunde en etiek van besigheidskommunikasie tussen ondergeskiktes en die leier lei tot ongemak in die span, sowel as morele onsekerheid. Aangesien die houding van die kop na sy ondergeskiktes die aard van besigheidskommunikasie direk beïnvloed en dikwels verantwoordelik is vir die morele en psigologiese klimaat in die span.

Sielkunde en etiek van besigheidskommunikasie vorm morele standaarde, sowel as gedragspatrone. Om te verseker dat 'n organisasie saamstem met morele hoë kommunikasiestandaarde, is dit belangrik om die span bekend te maak met die doelwitte van die organisasie. 'N Persoon sal sielkundig en moreel gemaklik voel wanneer sy identifikasie met die span besef word. Terselfdertyd wil elke persoon 'n individu bly, wil gerespekteer word soos hy is. As probleme of probleme ontstaan ​​wat met onverantwoordelikheid geassosieer word, moet die bestuurder hul redes uitvind.

As die probleem onkunde is, is dit nie die moeite werd om eindeloos 'n ondergeskikte swakhede en swakpunte te verwyt nie. Beter dink oor hoe om hom te help om hulle te oorkom, op sy sterk punte te vertrou. Wanneer 'n werknemer nie u bestelling nakom nie, is dit nodig dat hy dit duidelik maak dat u dit weet, anders sal hy besluit dat hy u spandeer het. As die bestuurder nie die ooreenstemmende opmerking maak nie, beteken dit dat hy nie direkte pligte verrig nie en dus oneties optree. Dit is belangrik om 'n kommentaar te lewer op die werknemer op alle etiese standaarde. Vir hierdie doel word al die inligting oor 'n spesifieke saak versamel en die korrekte vorm van kommunikasie gekies. Eerstens, gee die werknemer die geleentheid om die rede vir die opdrag wat nie gedoen is, te verduidelik nie. Hy kan onbekende feite vir u noem. Doen al jou kommentaar een-tot-een - dit is baie belangrik om die waardigheid sowel as die gevoelens van die ondergeskiktes te respekteer. Kritiseer aksies en aksies, nie die persoon se identiteit nie. Gebruik die volgende tegniek wanneer toepaslik: versteek kritiek tussen komplimente. Voltooi altyd die gesprek op 'n vriendelike noot en neem die tyd om die persoon te wys wat jy nie aan hom hou nie. Moenie ondergeskiktes in persoonlike sake adviseer nie. As die raad nie help nie, sal u al die verantwoordelikheid dra. Behandel ondergeskiktes as alle gelyke lede van 'n span, nie begroot met gunstelinge nie. Moenie ondergeskiktes toelaat om te sien dat jy nie die situasie besit nie. Dit is baie belangrik om respek te handhaaf. Voldoen aan die beginsel van distribusionele geregtigheid: ons gee 'n beloning vir meriete. Moedig die span aan, selfs al word sukses deur die leier behaal. Versterk ondergeskikte selfbeeld. Goed gedoen werk verdien beide materiële en morele aanmoediging. Prys jou werknemers. Die voorregte wat u gebruik, moet ook op alle lede van die span van toepassing wees. Vertrou jou ondergeskiktes, erken jou eie foute, want die spanlede sal nog leer oor hulle. Versteek foute is 'n manifestasie van oneerlikheid en swakheid. Beskerm jou werknemers en wees getrou aan hulle, en hulle sal weer dieselfde doen in die toekoms.

By die keuse van die korrekte vorm van beskikking, oorweeg die volgende faktore:

  • situasie, sowel as die tyd vir nuanses;
  • Die identiteit van die ondergeskikte: 'n gewete, vaardige werker of een wat jy moet stoot.

Vorms van beskikking kan: versoek, bestel, "vrywillige" vraag.

Die bestelling word dikwels in 'n noodgeval en relatief gewetenlose werknemers gebruik.

Die versoek word gebruik in 'n gewone situasie en as die verhouding "leier-ondergeskiktes" gegrond is op welwillendheid en vertroue.

Die vraag word aangewend as daar 'n behoefte is om te bespreek en ook die werknemer te druk om 'n beter werk te doen of om hom in staat te stel om die inisiatief te neem.

"Vrywilliger" is geskik vir situasies waar niemand bereid is om die werk te doen nie, maar dit moet gedoen word. Dikwels hoop 'n vrywilliger dat sy inisiatief dienooreenkomstig waardeer sal word.

Die sielkunde en etiek van onderaf-sakekommunikasie sluit in die volgende etiese reël: jou houding teenoor jou toesighouer moet wees soos jy wil hê jou ondergeskiktes moet jou behandel.

Dit is baie belangrik om te weet hoe om te hanteer en om jou toesighouer te behandel. Deur etiese standaarde te gebruik, kan jy 'n leier aan jou kant aantrek of hom jou bondgenoot maak, en jy kan dit teen jou maak en jou 'n vyand maak.

Hier is 'n paar etiese standaarde, sowel as beginsels wat gebruik word om met die leier te kommunikeer. Probeer om die leier te help om 'n vriendelike atmosfeer in die span te skep, eerlike verhoudings te versterk. Jou bestuurder benodig dit eerste. Moenie 'n persoonlike standpunt op die leier plaas nie, moenie hulle beveel nie. Maak net kommentaar en voorstelle net beleefd en taktvol. As die span voorsien of iets reeds gebeur het, moet dit aan die bestuurder gerapporteer word. In geval van moeilikheid, moet u help om die uitweg van hierdie situasie te vergemaklik deur 'n oplossing voor te stel. Moenie net met 'n baas in 'n kategoriese toon praat nie, moenie altyd "ja" of "nee" sê nie. Die ondergeskikte ondergeskikte skep die indruk dat hulle gevlei word, en die persoon wat nee sê, is 'n irritasie. Wees betroubaar en lojaal, maar wees nie 'n sluipmoord nie. Hou jou beginsels sowel as karakter. 'N Persoon wat nie 'n stabiele en vaste beginsels het nie, veroorsaak nie vertroue nie. Moenie raad, hulp, voorstel "deur die kop" direk aan die hoof van jou leier vra nie. Uitsonderings is noodgeval.

Sielkunde en etiek van besigheidskommunikasie "horisontaal." Die algemene beginsel van kommunikasie sê: behandel jou kollega hoe jy behandel wil word. Beginsels van etiek van besigheidskommunikasie:

  • probeer om 'n duidelike verdeling van verantwoordelikheid en regte te verkry in die uitvoering van gemeenskaplike werk;
  • moenie spesiale voorregte of spesiale behandeling van 'n ander werknemer eis nie;
  • antwoord self vir jou werk en moenie die personeel blameer nie;
  • gooi skinder en vooroordeel weg;
  • bel jou gesprekke met die naam en probeer dit meer dikwels doen.

Wees vriendelik, glimlag, gebruik 'n verskeidenheid gereedskap en tegnieke om 'n goeie houding teenoor die ander persoon te toon. Moenie vergeet nie: wat jy saai, jy maai. Gee die beloftes wat jy kan nakom. Moenie besigheidsgeleenthede oordryf en hul belangrikheid nie. Moenie in die siel van die personeel inmeng nie. Moenie by die werk vra oor persoonlike sake nie. Probeer om nie na jouself te luister nie, maar na die ander. Moenie probeer om slimmer, beter, interessanter te lyk as wat jy werklik is nie. In elk geval, dit sal uitkom. Stuur die impulse van jou simpatie met 'n blik, 'n woord, 'n gebaar en laat die gesprekvoerder verstaan ​​dat hy belangstel in jou. Kyk en glimlag reguit in die oë. Behandel werknemers as individue wat op hul eie gerespekteer moet word, en nie as 'n manier om persoonlike doelwitte te bereik nie.

Kyk na die video: Die rol van die gesin met die vestiging van 'n gesonde lewenstyl by stedelike adolossente (Oktober 2019).

Загрузка...