Sielkunde en Psigiatrie

Tiener selfbeeld

Tiener selfbeeld is 'n komponent van selfbewussyn, wat 'n assessering van menslike fisiese eienskappe, morele eienskappe, vermoëns, aksies insluit. Self-adolessensie is 'n sentrale opvoeding van die individu, en toon ook die sosiale aanpassing van die individu, wat as reguleerder van sy aktiwiteite en gedrag optree. Daar moet egter op gelet word dat selfbeeld in die proses van aktiwiteit gevorm word, sowel as interpersoonlike interaksie. In groot mate hang die vorming van selfevaluering van 'n persoon af van die samelewing. Die selfbeeld van 'n tiener word gekenmerk deur situasionele, onstabiele en onderhewig aan eksterne invloede.

Hoe om selfagting tiener te verhoog

Studies van adolessente selfbeeld het getoon dat kinders met lae selfbeeld geneig is tot adolessente depressie. En in sommige studies het bevind dat lae selfbeeld die depressiewe reaksies voorafgaan en ook as hul oorsaak dien, terwyl ander studies daarop let dat depressiewe effekte aan die begin opgespoor word en dan in lae selfbeeld raak.

Sielkundiges wys daarop dat kinders reeds op die ouderdom van 8 'n aktiewe vermoë het om persoonlike sukses te evalueer. Die belangrikste was: voorkoms, skoolprestasie, fisiese vermoëns, sosiale aanvaarding, gedrag. Onder adolessente is skoolprestasie en -gedrag belangrik vir ouers om te evalueer, terwyl drie ander belangrik is vir eweknieë.

Dit is moontlik om die selfbeeld van 'n tiener te verhoog wanneer die kind sosiale ondersteuning van die volgende belangrike bronne kry: ouers, klasmaats, onderwysers, vriende. Op die vraag waar adolessente die meeste beskerm, gee kinders die antwoord, beide in die familie en onder vriende. Studies het getoon dat gesinsondersteuning, sowel as die aanneming van tiener aspirasies, die grootste uitwerking op algehele selfbeeld het, en sukses in skool en faktore wat met onderwysers verband hou, is belangrik vir selfbeeldvaardighede.

Sielkundiges let op dat 'n versigtige, warm houding van ouers 'n noodsaaklike toestand is in die vorming en verdere versterking van positiewe selfbeeld van adolessente. 'N negatiewe, harde houding van ouers lei tot die teenoorgestelde aksie, en adolessente is geneig om te fokus op hul mislukkings, hulle is bang om risiko's te neem, hulle vermy deelname aan kompetisies, hulle word inherente aggressie, onbeskofheid, 'n hoë vlak van angs.

Hoe om selfagting tiener te verhoog? Verander die houding teenoor die kind: begin met hom kommunikeer, en pas 'n simmetriese styl toe wat op vennootskapsbeginsels gegrond is. Sulke kommunikasie vorm die kind se eie kriteria vir selfbeeld, want die kind se selfbeeld word ondersteun deur beide die respekvolle houding van die ouers en die beoordeling van die effektiwiteit van hul aktiwiteite.

Hoe om selfbeeld te verhoog, is 'n opwindende vraag vir baie mense. Dikwels onderskat mense hul potensiaal en hulself dikwels as oorskat. Dieselfde word by kinders waargeneem. As gevolg van lae selfbeeld, kan kinders baie geleenthede misloop.

Vorming van selfbeeld in adolessente begin met gesinsopvoeding. Selfevaluering is die hoofreguleerder van persoonlike gedrag. Kritiese, interpersoonlike verhoudings, veeleisendheid, houding teenoor hul mislukkings en suksesse hang daarvan af. Tieners, twyfel, spandeer persoonlike tyd en verloor ook geleenthede vir persoonlike ontwikkeling en groei. Dit wil voorkom asof die bewustheid en begrip van hierdie waarheid net die realisering van die potensiaal inherent moet aanmoedig. Maar alles is gewoonlik die teenoorgestelde, want hierdie gedrag is op die korttermyn meer winsgewend vir die kind. Deur homself te oortuig dat die oplossing van moeilike probleme onmoontlik is, verdedig die kind hom teen die aanvang van negatiewe emosies wat verband hou met moontlike mislukkings. Onsekerheid in hul vermoëns onderdruk die kind, beide geestelik en fisies. Die tiener is vinnig moeg, voel uitgeput. As gevolg hiervan, gebeur die volgende: onsekerheid in persoonlike kragte veroorsaak dat eenvoudige dinge wat voorheen uitgevoer is, oorweldigend word.

Dit is moontlik om die selfbeeld van 'n tiener te verhoog, maar dit sal van beide ouers en die kind self baie moeite verg:

- leer die kind om op te hou om homself met iemand te vergelyk; daar sal altyd iemand beter wees as hy wat moeilik sal wees om te slaan;

- verduidelik aan die tiener dat hy jou alleen sal laat ervaar deur te eet en te eet;

- leer jou kind al die lofprysings, komplimente om jou te bedank;

- moedig jou kind aan vir klein suksesse en lof vir goeie prestasies;

- leer jou kind om positiewe bevestigings te herhaal wat sal lei tot 'n toename in selfbeeld en meer vertroue;

- Wanneer jy met 'n tiener kommunikeer, wees altyd positief, optimisties, ondersteun hom in enige pogings;

- Om selfbeeld te verbeter, is dit nodig om met die kinderboeke oor hierdie onderwerp te studeer, video's te kyk, oefensessies by te woon, na oudio-opnames te luister; Enige inligting wat bestudeer word, sal nie deur die brein verbygaan nie, en die dominante inligting sal die kind beïnvloed en gevolglik sal die gedrag vertroue kry; alle positiewe instellings sal net positief aanpas, maar negatiewe, integendeel. Beveel dus die aandag van 'n tiener aan om televisie te kyk, asook om boeke met 'n positiewe fokus te lees;

- Maak seker dat jy 'n gemeenskaplike taal met die kind vind, met hart en hart praat met jou kind sal help om vertroue in die kind te skep voor die moeilike onderneming, sowel as om die probleem op te los;

- luister altyd na jou kind en lees sy gesigsuitdrukkings, ervarings, soms verberg kinders hul probleme en probeer alles op hul eie oplos. Dit is baie belangrik om sulke oomblikke nie te misloop sodat hy nie foute maak nie. Daarom is dit baie belangrik om altyd 'n vriend vir jou kind te wees.

- ondersteun die kind in sy stokperdjies, stokperdjies, omdat dit uit die feit blyk dat dit beter lyk, selfbeeld groei, omdat dit blydskap en plesier bring;

- soms die gewenste gadget, mode klere kan jou kind help om homself onder sy eweknieë te vestig en sodoende selfbeeld te verhoog, moenie die kind se versoeke vir 'n sinvolle aankoop vir hom stoot nie;

- leer jou kind om so te lewe dat jy nie iemand moet terugkyk nie, laat die kind besluite neem op die kritieke oomblik, en jy sal hom altyd ondersteun, al is dit foute.

Hoe om selfagting tiener te verhoog? Selfbeeld sal styg wanneer 'n positiewe houding, liefde en respek vir jouself groei, en hartseer gedagtes en vertraging verhoog onsekerheid en laer selfbeeld. Sielkundiges het opgemerk dat die meganisme van selfbeeld gebaseer is op emosionele ervarings wat die aktiwiteite van 'n tiener vergesel.

Die vlak van adolessente selfbeeld beïnvloed beide die gehalteaanwysers van intellektuele aktiwiteit en die tyd wat dit uitgevoer word, veral as emosionele faktore in die situasie aangetref word: druipstres, verantwoordelikheid vir die kwaliteit van die aktiwiteit.

Voldoende adolessente selfbeeld

Baie navorsers wys daarop dat 'n toename in die toereikendheid van die kind se selfbeeld plaasvind gedurende adolessensie. Dit word verklaar deur die feit dat adolessente hulself baie laer volgens die kriteria wat die belangrikste vir hulle lyk, en hierdie afname spreek van groot realisme. Die aantal eienskappe wat die ouer tiener in homself bewus is, is twee keer die gehalte wat inherent is aan die jonger student. Hoërskoolstudente, wat hulself evalueer, dek alle aspekte van hul eie persoonlikheid, en hul selfbeeld word meer algemeen. Daarbenewens verbeter oordele oor hul tekortkominge.

Adolessente is in staat om hul bui oor te dra, die gevoel van vreugde om te wees, hulle word onthul in leeraktiwiteite, in hul stokperdjies, belange, stokperdjies. Adolessente het 'n ideale selfbeeld-oriëntasie, maar die gaping tussen hul ideale en ware selfbeeld vir die meeste van hulle is 'n traumatiese faktor. Sielkundiges het opgemerk dat die volgende morele eienskappe dikwels in die inhoud van adolessente selfbeeld heers: eerlikheid, vriendelikheid, geregtigheid. Die hoë vlak van adolessente selfkritiek laat jou toe om jou negatiewe eienskappe te herken en te besef dat jy daarvan moet ontslae raak.

In adolessensie neem 'n volwassene 'n baie spesiale plek in 'n kind se lewe. Dit is as gevolg van die spesifieke persepsie van tieners van die voorkoms van ander mense. En as gevolg van die persepsie, sowel as die begrip van 'n ander persoon, verstaan ​​die tiener homself. Sielkundiges sê dat vir adolessente, na die beeld van 'n waargenome persoon, die belangrikste dinge die elemente van voorkoms, fisiese kenmerke, en dan haarstyl, ekspressiewe gedrag is. Namate kinders ouer word, verhoog die toereikendheid en volume van die tekens wat geëvalueer word; brei die reeks gebruikte konsepte en kategorieë uit; Kategoriese oordele word verminder, en daar is ook groter veelsydigheid en buigsaamheid.

In adolessensie is die algemene selfbeeld onder meisies aansienlik laer as onder seuns. Hierdie tendens is direk verwant aan die selfbeeld van voorkoms.

Selfbeeld van 'n tiener

Dit is bekend dat normale selfbeeld in 'n span gevorm kan word, waar daar gelyke goedkeuring en konstruktiewe kritiek is. Dit is baie belangrik om te besef dat die ondersoekende verstand van 'n kind, op grond van persoonlike verhoudings met ander, die wêreld leer en besef ook sy uitsonderlike individualiteit. Om in 'n komplekse sosiale groep te kom, het die adolessent 'n begeerte om 'n sekere posisie in die stelsel van persoonlike verhoudings te hê. As 'n tiener nie in die struktuur van 'n span integreer nie, verdra kinders dikwels hul eie mislukking, maar in teenstelling met volwassenes probeer hulle alles regmaak. Sulke probleme in adolessente is die meeste akute.

Manners van onderwys, lewensomstandighede, sosiale oorsprong - beïnvloed op hul eie wyse die verwesenliking van die begeerte vir kommunikasie. Hieruit volg dat die bevrediging van die behoefte aan kommunikasie met verskillende kinders oneweredig geïmplementeer word. Vir 'n aantal tekens, voel hul teenstrydigheid, adolessente selfbeeld ervaar 'n negatiewe transformasie.

Elke tiener in 'n span het sy eie unieke situasies wat 'n psigo-emosionele beeld vorm, met 'n idee van sy persoonlikheid. Die ontwikkeling van selfagting persoonlikheid van 'n tiener kan help om interne konflikte te vermy. 'N Tiener begin op die pad van antisosiale gedrag tydens die soeke na 'n plek in die lewe en samelewing. Hierdie tydperk word gekenmerk deur nie-ten volle gevormde morele posisies. Hierdie tydperk sluit in adolessensie, wanneer daar 'n interne rebellie is, wat 'n eksterne uitdaging word. As jy nie een keer die protes wil opspoor nie, en ook nie in die nodige rigting adolessente energie met woedende hormone moet rig nie, kan jy baie probleme ondervind. Van groot belang in die bepaling van die pad van die lewe bied ondersteuning aan geliefdes, sowel as selfvertroue.

As 'n kind sy nutteloosheid ervaar, sowel as die nutteloosheid van die samelewing en ouers, sal alle morele en etiese norme en openbare instellings hom nie tot die kant van die wêreld lok nie. So ontvang die samelewing 'n vernietigende tiener.

In hierdie situasie sal 'n vertroulike gesprek, sowel as 'n goed gevormde normale selfbeeld betyds, probleme in die oorgangstydperk voorkom.

Kyk na die video: louis malherbe - slegte gewoontes (Desember 2019).

Загрузка...