Sielkunde en Psigiatrie

Reëls van kommunikasie

Reëls van kommunikasie - dit is die norme wat in 'n bepaalde linguokulturele gemeenskap aangeneem word, gedragskanone wat die kommunikatiewe verhoudings van mense reguleer. Hulle is onderverdeel in norme van mondelinge blootstelling en regulatoriese. Die reëls van verbale kommunikasie los die probleem op van hoe om 'n gesprek effektief te voer, en die normatiewe vrae beantwoord die vraag hoe om te doen. Die reëls van kommunikatiewe interaksie weerspieël die idees wat in die samelewing gevorm word oor die korrektheid van die gesprek in elke kommunikatiewe situasie. Hulle help om die gesprek meer produktief te maak.

Die reëls van kommunikasie is ontwikkel deur die samelewing in die proses van die evolusionêre vordering van mense en word ondersteun deur die sosiokulturele gebruike van hierdie samelewing. Die reëls van kommunikatiewe verhoudings word deur individue bemeester deur waarneming en nabootsing van die omgewing, sowel as die gevolg van geteikende opleiding. Daar is reëls wat goed deur die vakke verstaan ​​word, so dit word byna outomaties in kommunikasie geïmplementeer, d.w.s. sonder bewuste beheer. Deur die basiese reëls van kommunikasie te bemeester, kan jy hulle bewustelik gebruik om 'n gevestigde doel in kommunikasie te bereik, wat 'n belangrike voordeel in die gesprek sal gee aan 'n individu wat hierdie reëls ken.

Reëls vir kommunikasie met mense

Die reëls en reëls van kommunikasie word tradisioneel in stereotipiese en kreatiewe verdeel, en hulle het verskyn as gevolg van die humanisering van kommunikasie. In die proses van ontwikkeling is die reëls van kommunikasie interaksie voortdurend aan die verander, en 'n persoon moet aan veranderde toestande onderwerp sodat kommunikasie effektief en nie nutteloos kan wees nie.

! 'N Persoon wat die kuns van kommunikatiewe interaksie besit, stel altyd die aandag van ander goed. Die doeltreffendheid van die gesprek word in die eerste plek beïnvloed deur die spreker se toespraak. Dit moet duidelik en uitdruklik onderskei word om nie in 'n ongemaklike situasie te kom nie. Spraak, individuele aanwysings moet teen 'n gemiddelde tempo en volume van stem wees. Te stille spraak sal verveling veroorsaak, en te hard - sal lei tot 'n gevoel van ongemak tussen die gesprekke. Daarom moet spraak 'n gemete, medium volume en sagtheid hê.

Hieronder is die basiese reëls van kommunikasie met mense wat sal help om bekend te staan ​​as 'n interessante en aangename gesprekstegnikus en 'n persoon wat enige gesprek kan ondersteun.

In enige kommunikatiewe interaksie met die individu, moet aandag direk op die spreker en sy boodskap gefokus word. Om die gesprek te onderhou en sy belangstelling te toon, is dit nodig om periodiek te verduidelik oor die korrektheid van die begrip van die inhoud van die gesprek en sy nuanses. Dit is nodig om die spreker in 'n herformulerde vorm in te lig oor die betekenis van die inligting wat ontvang is.

Die reëls van kommunikasie met mense sluit die volgende in: dit word nie aanbeveel om die gesprekspartner te onderbreek nie, hom te raad gee, hom te kritiseer, sy toespraak op te som, afgelei te word deur die voorbereiding van 'n replika replika. Dit word die beste gedoen nadat u die boodskap ontvang het en dit verduidelik het. Volg die volgorde van inlewering van inligting. Dit word nie aanbeveel om oor te skakel na nuwe inligting sonder om seker te maak dat die vennoot die vorige stelling korrek waargeneem het nie. Tydens die gesprek moet die atmosfeer betroubaar en respekvol wees. Om die gespreksgenoot moet empatie toon.

Die reëls van kommunikasie, behalwe die gebruik van verbale kommunikasiemetodes in 'n gesprek, sluit nie-verbale instrumente in. Die gesprek sal meer effektief wees in die geval wanneer met 'n vennoot in kommunikasie gereeld oogkontak ingestel sal word. Tydens die gesprek moet jy jou kop betyds met die toespraak skud. Die intonasie aan die einde van die sin is beter om te verlaag, en voordat jy 'n antwoord op die replika van die gesprekvoering gee, moet jy 'n kort pouse neem. U kan ook ander gereedskap gebruik wat die ander persoon sal help. Mense met wie die gesprek gebou word, moet so behandel word dat hulle voel dat hulle intelligente, aangename en interessante gesprekvoerders is. 'N Opregte glimlag beskik altyd oor mense na hul eie persoon. Daarom moet jy altyd in die kommunikasieproses glimlag, en om te verseker dat 'n glimlag natuurlik is en nie gedwing word nie, moet jy 'n aangename of vrolike geleentheid onthou. 'N Persoon hou van die geluid van sy naam, so jy moet die naam van die gesprekvoël onthou. Tydens 'n gesprek moet jy van tyd tot tyd kontak met hom op naam of patronymiese naam (afhangende van die situasie en die nabyheid van verhoudings tussen vennote in gesprek).

Die klank van die vak se naam het 'n groot impak op hom. Daar is opgemerk dat in geval van konfliksituasies die situasie verlig kan word deur die naam van die gesprek meer dikwels te noem. Dikwels kan die naam die druppel wees wat die besluit in die regte rigting sal oorskry. Die naam van die persoon is die belangrikste vir haar klank in enige taal. Voordat u egter 'n persoon op naam kontak, moet u verduidelik of u hom met sy volle naam moet noem, of dit kan verkort word. Dit sal die vlak van aantreklikheid van die spreker, as 'n gesprekspartner, verhoog. Vir onbekende of onbekende mense, ouer mense of 'n hoër vlak in die professionele hiërargie, is dit beter om kontak te maak met naam en patroniem.

Elke persoon wil soos 'n belangrike persoon voel, wil ten minste iets van hom afhang. Die noodsaaklikheid om as 'n belangrike onderwerp te voel, is een van die mees ware en inherente menslike swakhede wat algemeen is vir alle mense in wisselende mate van erns. Dikwels is genoeg om die individu 'n geleentheid te bied om sy persoonlike betekenis te besef sodat hy met groot genoegen kan saamstem om te doen wat hy gevra is om te doen.

Daar is baie meganismes om die belangrikheid van 'n kommunikasievennoot te verhoog; elke individu kies vir homself die mees geskikte een in 'n bepaalde situasie. Talle studies toon dat die aangename gesprekspartner nie die een wat die kuns van die retoriek heeltemal beheers nie, maar die een wat luister na die kommunikasievennoot. Moenie vergeet dat individue bereid is om na die gesprekspartner te luister nadat hulle gehoor is nie. Daarom, moet soms alles wat nodig is vir u om gehoor te word soos u dit nodig het, net die geleentheid gee om aan die gesprekvoering te spreek, terwyl u maksimum aandag en belangstelling in die gesprek van die gesprekvoering toon.

Spraakkommunikasie reëls

Die belangrikste meganisme van kommunikasie interaksie is spraak. Dit weerspieël die hele wêreldbeskouing van die individu, haar belange, aktiwiteitsveld, stokperdjies, kulturele vlak. Byna alle kommunikasie word deur middel van spraak uitgevoer. Spraak kan 'n taalstelsel genoem word in 'aksie'. Dit is, dit is die gebruik van die taalstelsel vir die doel om te praat, gedagtes oor te dra en direk te kommunikeer. Spraak verskil van taalstelsels omdat die aard daarvan psigofies is. Dit beteken dat die spraakapparaat aan sy produksie deelneem, en sy werk word deur die sentrale senuweestelsel beheer.

Spraak word verdeel in mondeling en skriftelik, dialoog en monoloog.

Die norme en reëls van kommunikasie deur gebruik te maak van spraakgereedskap is die kennis en vaardighede om die norme van taalrede in verskillende omstandighede korrek toe te pas, byvoorbeeld by vergaderings, vergaderings, onderhandelinge, gesprekke ens.

Die kultuur en uitvoering van verbale kommunikasie moet geassesseer word deur verskeie aanwysers, soos spraak akkuraatheid en die relevansie daarvan, toeganklikheid, toepaslikheid, korrektheid en suiwerheid van spraak, ekspressiwiteit, geletterdheid, diversiteit en etiese gedrag. Die korrektheid van spraak is in ooreenstemming met die verbale betekenisse van die kanonne van die literêre taal. Spraak akkuraatheid beteken veral die korrekte en toepaslike gebruik van terminologie. Die toepaslikheid van spraak lê in die presiese keuse van toon en styl van kommunikasie. Kommunikatiewe spraakvaardigheid maak nie voorsiening vir onbeskofheid, taktloosheid nie. Spraak-etiese is die gebruik van beleefde bestendige uitdrukkings, adresse, groetings, afskeid, verskoning, dankbaarheid, toestemming, lof.

Geletterdheid word beskou as 'n sleutelindikator van die kultuur van spraakkommunikasie, aangesien 'n ongeletterde persoon nie die essensie van die boodskap duidelik kan oordra nie. Ongeletterdheid word uitgedruk in die onvermoë om jou eie gedagtes te formuleer, in die onvermoë om korrek te kies, gebruik die korrekte woorde, frases, frases en gee hulle die korrekte grammatikale vorm. Geletterdheid moet nie verwaarloos word nie, selfs in gesprekke met nabye vriende of familie.

U kan die tipiese foute wat individue in die kommunikasie-interaksie misbruik, benadruk. Soms gebruik gesprekke slangspraak, parasitiese woorde, verkorte woorde, die verkeerde spanning in woorde, of onvanpaste gebruik van insetsels van vreemde uitdrukkings, gebruik dialekt. Hierdie styl van kommunikasie sal slegs verwarring en misverstand veroorsaak.

Geletterdheid is veral belangrik in sakeverhoudinge, in diens, in telefoongesprek, skriftelik, ens. Om geletterdheid te verbeter, moet jy meer hoogs literêr lees. Leesboeke dra nie net by tot die verruiming van horisonte nie, maar ook om jou te leer hoe om 'n toespraak korrek te bou, jou visuele geheue te lei, spelling te verbeter, jou woordeskat te verryk, ens.

Tydens 'n gesprek word dit nie aanbeveel om u kommunikasievennoot te kontak met die naam nie, selfs al is hy onder die dienshiërargie.

Tydens die gesprek moet u evaluatiewe stellings vermy, behalwe dié wat beoog word om aan te moedig. Negatiewe assessering tydens 'n gesprek sal as gevolg van aggressie in u adres, verwerping, lei wat tot konfliksituasies lei, waardeur die gesprek ondoeltreffend sal wees.

Reëls vir effektiewe kommunikasie

Kommunikasie is 'n integrale deel van die menslike lewe. Mense reageer konstant, selfs met sigbare stilte, bly hulle steeds met behulp van gebare, verskillende bewegings, gesigsuitdrukkings, ens. Kommunikeer. Effektiewe kommunikatiewe interaksie word beskou as sodanige kommunikasie, waarin mense probeer om die gedagtes te verstaan ​​en die gevoelens van die gesprekvoerders te verstaan, terwyl hulle dit nie waardeer nie. Dit wil sê, effektiewe kommunikasie bestaan ​​nie net in die oordrag van inligting nie, maar ook in die vermoë om die gesprekspartner te verstaan ​​en vaardig te praat om die instrumente van nie-verbale invloed te gebruik. Sulke vermoëns van effektiewe kommunikatiewe interaksie ontwikkel elk in hulself individueel, en neem 'n voorbeeld van omliggende mense, hoofsaaklik ouers en onderwysers. Dikwels kan die model van kommunikatiewe interaksie wat van ouers of ander belangrike volwassenes in die kinderjare aangeneem word, ondoeltreffend wees.

Dit is moontlik om die basiese reëls van etiquette in kommunikasie te onderskei, wat die effektiwiteit van kommunikasie-interaksie met verskillende individue en in verskillende lewensituasies sal gee. Reël een impliseer die feit dat enige kommunikasie begin met die totstandkoming van kontak met die gesprekspartner, sodat jy dit nie moet verwaarloos nie. Sonder kontak met 'n kommunikasievennoot sal kommunikasie onmoontlik wees of nie 'n semantiese vrag dra nie. Vir effektiewe kommunikasie-interaksie moet jy met die gesprekspartner in dieselfde tempo en volume praat. Jy moet ook dieselfde liggaamsposisie in die ruimte gebruik, byvoorbeeld as die gesprekvoerder staan, moet jy met hom praat terwyl hy staan. Dit is die tweede reël van kommunikasie etiket. Dit word nie aanbeveel om in spraak te gebruik vir begrip en blomme nie. Gebruik slegs algemene woorde en stellings. 'N Mens moet poog om te verseker dat die toespraak spesifisiteit en wesenlikheid het, sodat die kommunikasievennoot die betekenis van inligting maklik kan verstaan, presies soos dit bedoel is. Die volgende reël is die verpligte gebruik van nie-verbale kommunikasie wanneer praat, aangesien dit die belangrikste komponente van effektiewe kommunikasie is.

Wetenskaplikes sê dat slegs tot 10% in kommunikasie woorde is, en meer as 90% in kommunikasie word gegee aan nie-verbale instrumente soos liggaamsposisie, blik, gebare en gesigsuitdrukkings. Na afloop van 'n gesprek moet jy seker maak dat korrek aangebied inligting. Nog 'n reël is om passiewe inligting persepsie van kommunikasie vennote te verbied. Tydens die gesprek is dit nodig met die hulp van nie-verbale interaksionele instrumente en met woorde om die gesprekke te laat verstaan ​​dat hulle geluister en gehoor word.

Vandag is die moderne wêreld so saamgestel dat dit sonder suksesvolle kommunikatiewe interaksie met die omliggende samelewing nogal moeilik is om sukses in werk en lewe te behaal.

Die etiketreëls in kommunikasie moet bekend wees aan elke selfrespekende individu wat strewe na sukses in die lewe en selfverwesenliking, ongeag sy ouderdom, status, geslag of nasionaliteit of aktiwiteitsveld.

Reëls van kommunikasie per telefoon

Telefoonkommunikasie, sowel as ander vorme van kommunikatiewe interaksie, het hul eie reëls en norme vir die uitvoering van 'n telefoongesprek. Die kennis van sulke norme sal toelaat dat die gesprek op 'n bekwame en effektiewe wyse uitgevoer word en die gestelde resultaat bereik. As jy nie telefonies kan kommunikeer nie, moet jy die reëls van kommunikasie met kliënte bestudeer om die telefoon van 'n soort hindernis tot sy bondgenoot te verander. Dit is nodig om die reëls van telefoonkommunikasie so te bestudeer dat hulle 'n natuurlike model word om 'n gesprek te voer.

Die volgende is eenvoudige reëls vir kommunikasie met kliënte per telefoon.

Reël een impliseer die redelikheid van 'n telefoongesprek. Dit is voordat jy 'n oproep maak, moet jy die konstruksie van die gesprek, moontlike besware en maniere om saam met hulle te werk, die vrae en die gewenste resultaat deeglik oorweeg. Selfs ervare skakelaars, waarin al die hoofaktiwiteite met telefoongesprekke verband hou, hou altyd 'n algemene plan van gesprek, spraakmodules, goed gekose frases voor hulle.

As 'n telefoongesprek vertroulikheid met die dienste van die onderneming en sy aanbiedings impliseer, volg die tweede reël, wat beteken dat die pryslyste, aanbiedingsmateriaal, ens. Altyd byderhand moet bly.

Die derde reël is om die dialoog op te som. Jy moet altyd die gesprek opsom. Byvoorbeeld, as 'n gesprek die lewering van 'n produk dek, moet die afleweringsplek, datum en tyd, ens. Duidelik en stadig herhaal word.

Die beste in 'n telefoongesprek word beskou as 'n vriendelike en sagte begin van die gesprek, en dan moet jy na 'n meer energieke toespraak beweeg. Jy moet op 'n positiewe manier met kommunikasie begin. Daar is 'n sogenaamde "rand" reël, wat beteken dat die integriteit van 'n indruk die eerste en laaste seine veroorsaak.

In enige telefoonkommunikasie moet 'n mens bewustelik en doelgerig werk aan sulke sensasies wat begeerte in die gesprekspartner veroorsaak. Dit is nodig om die gesprek heeltemal en saggies te beëindig in gevalle waar die spreker die kliënt uitnooi om hul winkel, kantoor, maatskappy, ens. Te besoek. Akkuraat en doeltreffend, terwyl jy 'n gevoel van stabiliteit en sekuriteit gee - as ons praat oor verskillende voorrade. Die spreker moet immers die vertroue van die kliënt vertroue in die betroubaarheid van die maatskappy as 'n moontlike vennoot.

Die spoed van die spraak moet afhang van die gesprekspartner. As die vennoot in telefoonkommunikasie vinnig praat, moet jy jou spoedspoed effens versnel. In die geval wanneer die gesprekspartner stadig praat, moet woorde glad en effens omslagtig wees. Aanpassing aan 'n maat sal 'n meer gemaklike en gunstige toestande vir die gesprek vir die kliënt skep, wat hom beslis in die rigting van die spreker sal plaas. En dit beteken dat hy sal ontmoet. Jy moet egter bang wees dat jou maat jou kommunikatiewe truuks kan sien as 'n bespotting van homself. Daarom moet u die onderhoudvoerder baie versigtig en nie te duidelik kopieer nie.

Dit behoort nie in die proses van 'n telefoongesprek oorlading-vennootinligting te wees nie. Daar is immers lank reeds vasgestel dat die volume van die bedryfstelsel geheue van 'n vak tot 9 eenhede is. Dit beteken dat dit onmoontlik is om gelyktydig 9 woorde te onthou wat nie in 'n logiese ketting verbind is nie. Daarom moet jy nie al die inligting wat jy ken, aan die kliënt versprei nie. Dit sal hom net verwar en skrik, in plaas van belangstelling te genereer.

Wanneer u per telefoon kommunikeer, is dit nodig om terugvoering met die kliënt te onderhou ten einde gedeeltelik te vergoed vir die gebrek aan oogkontak. Hierdie reël behels die reaksie op al die replikas van die gesprek, maar sonder oormatige fanatisme. Jy kan met sulke frases reageer: "Ek verstaan ​​jou," "dit is wonderlik," ens. Sulke stellings sal die persoon toelaat om te ontspan en gemakliker te voel.

В общении по телефону так же, как и при других видах коммуникативного взаимодействия, эффективным считается упоминание имени собеседника. Причем в телефонном разговоре обращаться к человеку по имени следует как можно чаще, что недопустимо в коммуникативном взаимодействии "глаза в глаза".

Nog 'n belangrike reël vir die doeltreffendheid van 'n telefoongesprek is die verpligte om die maat te vra of dit gerieflik is vir hom om op hierdie spesifieke oomblik te praat, of hy vrye tyd het vir gesprekvoering. Dit is belangrik dat die gesprekspartner al die inligting korrek waarneem wat hulle per telefoon aan hom wil oordra.

Telefoon vandag is byna onontbeerlike kenmerk van kommunikasie. Maar oorspronklik vir die vakbond geskep, stel dit nou baie probleme in kommunikasie voor. In omstandighede waar twee gesprekke mekaar nie kan sien nie, is dit uiters moeilik om empatie te toon en empatie met die maat se gevoelens, wat die effektiwiteit van die gesprek verminder. Daarom was dit om te vergoed vir die tekortkominge van telefoonkommunikasie die bogenoemde reëls van interaksie is ontwikkel.