Selfbeeld - Dit is een van die belangrikste sielkundige eienskappe van die individu. Om die hoogste selfbeeld te wees, dien selfvertroue as 'n positiewe opinie oor jouself. Selfrespekvolle persoon het genoegsame objektiewe selfbeeld. Die mate van selfbeeld bepaal die sukses van die individu en sy vlak van geluk. Hoë selfbeeld lei tot sukses, sowel as hoë prestasies op alle terreine van die lewe, en in teenstelling met die lae selfbeeld verwag die meeste teleurstellings en mislukkings.

Selfbeeld en selfbeeld

Selfbeeld, wat 'n stabiele persoonlikheidseienskap is, is 'n baie belangrike kenmerk vir 'n persoon. Dit word bepaal deur die verhouding van persoonlike prestasies tot die doelwitte wat die individu vir homself stel. Die kombinasie van hierdie doelwitte verteenwoordig die vlak van individuele aspirasies.

Die vlak van eise is die praktiese resultaat wat die vak in die werk wil bereik. In die praktyk streef die individu dikwels na prestasies wat in ooreenstemming is met sy persoonlike selfbeeld, dra by tot die normalisering en versterking daarvan.

As 'n faktor in die bepaling van ontevredenheid of bevrediging met die aktiwiteit, verteenwoordig die vlak van aspirasies 'n beduidende waarde vir individue wat 'n oriëntasie het om nie sukses te behaal nie, maar om mislukkings te vermy. Beduidende veranderinge in selfbeeld vind plaas in die geval dat die vak mislukkings of suksesse met sy gebrek aan nodige vermoëns assosieer. Daarom bestaan ​​die funksies van selfbeeld en selfbeeld van die geesteslewe van 'n individu in die feit dat dit interne toestande is vir die regulering van menslike aktiwiteit en gedrag.

As gevolg van die insluiting van selfbeeld in die struktuur van die motivering van aktiwiteit, verbind die individu geestelike hulpbronne, persoonlike vermoëns met die doelwitte en werkswyse. Die kennis wat die individu opgedoen het oor homself en die globale selfbeeld, ontwikkel op grond van hierdie kennis, maak dit moontlik om 'n multidimensionele opvoeding te vorm wat die kern van die persoonlikheid vorm, genaamd "Ek is 'n konsep".

Selfbeeld van die mens

Die eerste komponent van die selfbeeld van die individu is die emosionele element - dit is die gevoelens van self- en persoonlike selfbeeld.

Die tweede komponent van die selfbeeld van die individu is die waarnemende individu se vlak van bekwaamheid in verskeie velde. Wanneer 'n persoon voel dat hy sterk in sy veld is, het suksesse, prestasies, hy geniet hoë selfbeeld. Prestasies dra by tot die versterking van selfbeeld, sowel as die groei van hul eie waarde. As 'n persoon suksesvol in besigheid is, voel hy goed, en as hy goed voel, doen hy sy werk goed. Die een volg van die ander.

Die belangrikste komponente in mense se lewens is persoonlike verhoudings. 'N Persoon met voldoende selfbeeld geniet 'n gevoel van selfbeeld, hy betree en onderhou gesonde, positiewe, konstruktiewe, asook liefdesvervulde verhoudings. Gevoel van onbevoegdheid en gebrek in verhoudings met ander individue ondermyn selfvertroue en selfbeeld, en sukses in verhoudings met 'n belangrike persoon versterk persoonlike selfbeeld. Sukses in kommunikasie met ander individue maak dit moontlik vir 'n persoon om meer kompleet, bekwaam te voel, om hom op verskeie ander terreine van die lewe te slaag.

Sielkundiges wys op 'n direkte verhouding tussen die vlak van selfbeeld, die kwaliteit van verhoudings en self-aanvaarding.

Dit word opgemerk dat 'n individu homself persoonlik kan bevredig tot die mate dat hy homself ten volle goedkeur en hoeveel hy van homself hou, word bepaal deur hoeveel hy voel dat hy deur ander mense goedgekeur is.

Baie van die persoonlikhede groei met voorwaardelike goedkeuring, en dikwels met veroordeling en verwerping van hul ouers. As volwassenes soek individue toestemming en onvoorwaardelike liefde van ander mense, hoofsaaklik van een geliefde, om te vergoed vir die ontbrekende liefde in die kinderjare waarop geestesgesondheid afhanklik is.

Om 'n persoon te begin om homself te respekteer, moet hy sy persoonlikheid ten volle goedkeur. 'N Persoon sal nooit opregte simpatie vir homself kan voel totdat hy homself ten volle goedkeur nie en instem met sy swakhede en sterk eienskappe. Die sleutel tot self-goedkeuring is onvoorwaardelike goedkeuring deur 'n ander persoon wat die individu bewonder, respekteer en ook liefhet. Wanneer iemand anders 'n individu volkome en sonder versiering kan aanvaar, help dit hom om te ontspan en homself te aanvaar as 'n waardevolle en betekenisvolle persoon.

Vir die gevoel van self-goedkeuring moet die individu selfbewustheid ontwikkel. 'N Persoon moet bewus wees van hoekom hy so voel, dink en optree. Hy moet die invloed van lewenservaring op die vorming van persoonlikheid verstaan: hoe en hoekom het hy net so 'n persoon geword soos hy vandag is. Slegs deur 'n hoë vlak van selfbewussyn te bereik, kan 'n mens tot 'n hoë vlak van self-aanmoediging lei. Voordat 'n persoon haarself goedkeur, moet sy meer bewus wees van wie sy werklik is. En net met 'n hoë vlak van self-goedkeuring, kan sy selfbeeld geniet, en dit is die sleutel tot 'n gesonde, gelukkige mens.

Gebrek aan selfbeeld

'N Individu se selfbeeld bestaan ​​uit 'n totale gevoel: hoe hy homself voel, hoeveel hy van homself hou en hoeveel hy glo dat hy belangrik is. In die lewe van elke persoon is daar oomblikke wat 'n gevoel van selfbeeld kan ondermyn. Dit is belangrik om te onthou dat die hooftaak na die lewe val, die vermoë is om op te staan, terwyl die selfbeeld gehandhaaf word. En dit maak nie saak wat 'n mens doen en wie hy is nie, aangesien die belangrikste taak van 'n persoon is om die lewe aan homself te gee en te word wat hy moontlik is. Die belangrikste vrug van sy pogings is sy eie persoonlikheid.

Gebrek aan selfbeeld in die lewe word gereeld geneutraliseer deur oormatige beskeidenheid. Sedert kinderjare word kinders vertel dat beskeidenheid goeie gehalte is, maar dit is nie prakties nie. Sonder ambisie en mededingende gees kan sukses nie behaal word nie, maar baie mense verwelkom sulke gedrag en hou van beskeie mense. Daar is ook positiewe oomblikke in beskeidenheid: 'n afname in angs, goeie interpersoonlike verhoudings, lae konflik, die vermoë om genot van eenvoudige genot van die lewe te geniet. Omliggende mense is dikwels gemaklik in die geselskap van 'n beskeie persoon. As 'n persoon te beskeie is en die natuur haar nie met 'n goeie mededingende instink bevoordeel nie, is dit baie belangrik om nie te toelaat dat beskeidenheid respek vir jouself skud nie.

Selfbeeld bestaan ​​uit die volgende sleutel houdings:

- 'n persoon dink dat die wêreld beter geword het, omdat hy dit in hom het;

- 'n Persoon het selfvertroue in sy vermoëns en homself;

- hy is in staat om hulp te vra;

- hy glo dat hy alles kan hanteer.

Gebrek aan selfbeeld word gekenmerk deur:

- onsekerheid oor sy eie belangrikheid;

- chroniese ongeloof in ander mense;

- die verwagting om mislei te word, onderdruk, beledig te word;

- vrees om nie mense te hou en die gevoel dat dit is nie;

- 'n gevoel van isolasie en eensaamheid.

Gebrek aan selfbeeld kan soos volg verbeter word:

- doen altyd alles op tyd, terwyl jy 'n gevoel van betroubaarheid ontwikkel;

- soek 'n oplossing vir die probleem, nie 'n verskoning nie;

- wees in orde en netheid, kyk na die onberispelikheid van sy soort;

- praat oor jouself wat dinge ondersteun;

- handel altyd volgens gewete;

- verantwoordelikheid neem vir hul keuses en aksies;

- vergeet die moeilikheid en vergewe beledigings;

- beplan, teken, besef jou begeertes;

- om te besef dat wat aangaan, goed is en jou aandag daarop vestig;

- deel jou kennis met mense wat hulle wil ken;

- doen wat jy wil, sonder om ander te versteur;

- die belofte nakom;

- Vertel altyd die waarheid en wag nie vir die regte oomblik nie;

- Om ten minste 'n halfuur per dag alleen en kalm te wees.

Vlak van selfbeeld

Selfbeeld en selfbeeld is die twee kerne wat persoonlikheid uitmaak. 'N Persoon verteenwoordig wat hy van homself dink. Die vlak van selfbeeld word bepaal deur die voorkeurmotivering. Selfrespek en innerlike lewensdoelwitte oorvleuel, en hoeveel 'n persoon homself respekteer, sal afhang van sy vlak van aspirasies in die geestelike en sosiale lewe. Respek vir jouself ontwikkel deur die optrede van die individu.

Die definisie van selfbeeld kan op die Rosenbergskaal gevind word. Die doel van die toets is om die toetspersoon se selfbeeld te diagnoseer. Hierdie vraelys is as eendimensioneel geskep, maar faktorontleding het twee onafhanklike faktore onthul: selfbeeld en selfverootmoediging. Selfbeeld is inherent in die persoon en in die afwesigheid van selfverootmoediging, en daarmee saam. Toets tellings word geassosieer met angs, depressie, psigosomatiese simptome, leierskap, kommunikasieaktiwiteit en 'n gevoel van interpersoonlike veiligheid.

Die ontwikkeling van selfbeeld in 'n persoon motiveer optrede, verhoog die bevrediging van die lewe en gee selfvertroue. Om selfrespek te bereik, is dit baie belangrik om voldoende selfbeeld te ontwikkel en te versterk en aksies te neem wat die individu nader aan die ware self bring.

Behoefte aan selfbeeld

Vir 'n persoon is sosiale behoeftes van die derde vlak van groot belang, waardeur die verhoudings van individue in die samelewing bedoel word - vriende, familie, kommunikasie, liefde, goedkeuring, liefde. Die meeste mense wil begrip en liefde hê. Niemand wil alleen of verlaat wees nie, maar as dit gebeur het, beteken dit dat sosiale behoeftes nie bevredig word nie. Dit is belangrik om nie die sosiale behoeftes van die individu te vergeet nie, selfs as hy daaroor stil is. Om 'n persoon te help om sy sosiale probleme op te los, kan die lewenskwaliteit aansienlik verbeter. Erge siekte, gestremdheid, gevorderde ouderdom skep dikwels 'n vakuum wat sosiale kontak ontwrig. In hierdie gevalle word die behoefte aan selfbeeld en kommunikasie nie nagekom nie.

Dikwels kan ons nie met mekaar kommunikeer met individue nie. Vir 'n persoon is die behoefte aan selfrespek en respek baie belangrik. Dikwels is persone met gestremdhede, die siekes, bejaardes, geen belang vir enigiemand nie, en daar is niemand om hul sukses te verheug nie, hulle kan nie die behoefte aan selfrespek en respek vir ander ontmoet nie. Daarom is dit baie belangrik om sulke mense nie te vergeet nie en hulle te help om aan hierdie behoeftes te voldoen.

Kyk na die video: Hettie Brittz: Gesonde selfbeeld (September 2019).