Sielkunde en Psigiatrie

Kommunikasie funksies

Kommunikasie funksies baie belangrik vir die eienskappe van kommunikasie. Kommunikasie is immers die mees komplekse multilaterale proses van kommunikatiewe interaksie tussen menslike individue, wat bestaan ​​uit die wedersydse uitruil van data, begrip en persepsie van vennote in kommunikasie-interaksie van mekaar. Kommunikatiewe interaksie word vandag as een van die kernbegrippe in die sielkundige wetenskap beskou. Buite kommunikasie is dit onmoontlik om die proses van die vorming van die persoonlikheid van 'n individu te verstaan, om die patrone van maatskaplike ontwikkeling te spoor.

Kommunikasie word gekenmerk deur multi-funksionaliteit. Daar is vyf hoof funksies van kommunikatiewe interaksie. Kommunikasie speel hoofsaaklik 'n verbindende rol in openbare menslike aktiwiteite. Hierdie funksie word tradisioneel pragmaties genoem en dien as die belangrikste faktor om individue te verenig in die loop van enige algemene aktiwiteit.

Tipes en funksies van kommunikasie

Kommunikatiewe interaksie, saam met eksterne eenvoud, is 'n baie komplekse veelsydige proses, wat die vestiging, vorming en ontwikkeling van interpersoonlike kontakte insluit. Kommunikasie is die fisiese manifestasie van die behoeftes van individue in kollektiewe interaksie. In die proses van kommunikasie is daar 'n uitruil van boodskappe, persepsie en begrip van 'n maat. Kommunikatiewe interaksie het sy eie individuele struktuur, het sy eie doelwitte, tipes en funksies.

Sielkunde karakteriseer vlakke, tipes, beteken en funksies van kommunikasie vanuit verskillende aspekte, wat help om die meganisme van kommunikatiewe interaksie beter te verstaan. Sonder inagneming van die eienskappe van kommunikasie is dit baie moeilik om effektief met mense te kommunikeer. Soorte kommunikasie en sy funksies word as een van die kernkenmerke beskou, wat die kern van interaksie met 'n ander vak of samelewing kan verstaan.

Die tipes kommunikasie word verdeel in formele, primitiewe, formele rolspel, besigheid, interpersoonlike, manipulerende en sekulêre.

Formele kommunikasie impliseer die gebruik van gewone gedrag (maskers) tydens kommunikasie om hul regte emosies te verberg. Met hierdie kommunikasie ontbreek die begeerte om die vennoot te verstaan.

Primitiewe kommunikasie impliseer wedersydse evaluering deur individue van mekaar as 'n voorwerp wat in staat is om te help of in teendeel inmeng. Met sulke kommunikasie stop die onderwerp, wat die verlangde ontvang, die interaksie.

Formele rolgebaseerde kommunikasie is gebou op die verhouding van verskillende sosiale rolle.

Besigheidskommunikasie is om in ag te neem wanneer die persoonlikheidseienskappe van die individu, sy bui, kommunikeer. Die basis van hierdie kommunikasie is altyd gebaseer op algemene besigheidsbelange.

Interpersoonlike kommunikasie is gebaseer op die diep begrip, persepsie en ondersteuning van mekaar deur individue.

Manipulatiewe kommunikasie is die verkryging van die voordele van kommunikasie. Sekulêre kommunikasie is 'n nie-objektiewe interaksie van vakke, waarin hulle praat oor wat in die samelewing nodig en aanvaar word, en nie hul ware gedagtes nie.

Kommunikasie funksies word verdeel in intrapersoonlike, pragmatiese, die funksie van vorming, ontwikkeling, bevestiging, organisasie en instandhouding, assosiasie, skeiding en sosiale. Intrapersoonlike kommunikatiewe funksie behels die kommunikasie van die individu met homself. Pragmatiese kommunikatiewe funksie bevat motiverende redes. Die vermoë om vennote te beïnvloed, bevat 'n formatiewe en ontwikkelende funksie. Die funksie van bevestiging is die moontlikheid van individuele kognisie en bevestiging van jouself. Die doel van die organisering en instandhouding van interpersoonlike interaksie is die vestiging en bewaring van vrugbare verbindings. Die kombinasie en segregasie funksie fasiliteer die oordrag van die nodige data of differensiasie.

Net met begrip van die kommunikasiemeganismes, sal die individu in staat wees om hierdie belangrikste sosiale instrument op 'n ander manier te evalueer, sodat hy die doelwitte kan verbeter en bereik. Sosiale funksies van kommunikasie is die organisasie van gesamentlike aktiwiteite wat die bestuur en beheer van gedrag, aktiwiteit dek.

Kommunikasie funksies sielkunde beskou die kern eienskappe wat manifestasies van kommunikasie skei.

Kommunikasie funksie van kommunikasie

Die kommunikatiewe funksie van kommunikasie word uitgevoer deur die uitruil van boodskappe. In die loop van kommunikasie ruil vakke inligting, idees, gedagtes, idees, belange, gevoelens, houdings, houdings, ens. Onder mekaar. In die loop van kommunikasie word nie net eenvoudige data-uitruil plaas nie, maar ook die ontwikkeling van 'n algemene essensie wat slegs moontlik sal wees onder die voorwaarde van begrypende inligting. Daarom kombineer elke kommunikasieproses die aktiwiteite, direkte kommunikasie en natuurlik kennis.

Die implementering van die kommunikatiewe funksie bevat verskeie vlakke. Die belyning van verskille in die aanvangsbewustheid wat aanvanklik teenwoordig is in die vakke wat in kontak kom, word op die eerste vlak uitgevoer. Die tweede vlak is nou verwant aan die vertaling en aanvaarding van betekenisse. In hierdie geval funksioneer kommunikatiewe interaksie as inligting, opvoeding, soort onderrig, ens. Die derde vlak het 'n verband met die begeerte van vakke om die standpunte en houdings van die gesprekke te verstaan. Op hierdie vlak is kommunikasie daarop gemik om ramings te maak van die resultate wat verkry word (byvoorbeeld, toestemming-meningsverskil).

In die struktuur van kommunikatiewe interaksie word elemente soos die adresser, geadresseerde, boodskap, kode, teiken, kommunikasiekanaal en resultaat onderskei. Die geadresseerde is die persoon wat die boodskap stuur, d.w.z. die onderwerp van kommunikasie. Die geadresseerde is die persoon aan wie die boodskap gestuur is. 'N Boodskap is inligting wat inhoud dra. Kode is die vorm waardeur idees en doelwitte uitgedruk word as 'n boodskap. Sulke kode mag verbale gereedskap, wiskundige simbole, nie-verbale gereedskap bevat. Verbale beteken is spraak wat op taalstelsels gebaseer is.

Die funksies van taal in kommunikasie lê in die menslike moontlikheid van volwaardige kommunikatiewe interaksie met hul eie soort. Die doel van die kommunikatiewe interaksie is die motief van die rigting van die boodskap (hoekom dit gestuur word). 'N Kommunikasiekanaal beteken 'n omgewing wat die verhouding van die adresser aan die geadresseerde verskaf. So 'n kommunikasiekanaal kan 'n stem, plakkate, kommunikasie oor die lug wees, ens. Die resultaat is die finale uitslag van die kommunikasie, d.w.z. wat bereik word aan die einde van kommunikasie.

Uit 'n posisie van vertaling en begrip van die betekenis van inligting, is so 'n skema as die geadresseerde se boodskap van die geadresseerde asimmetries. Wat die sender self betref, gaan die betekenis van die boodskap vooraf na die enkripsieproses (stelling). Na alles, het hy aanvanklik 'n spesifieke idee, wat later die stelsel van tekens beliggaam. Die betekenis van die waargenome boodskap vir die geadresseerde word gelyktydig met dekodering geopenbaar. Die geadresseerde sal die akkuraatheid van die geadresseerde se begrip van die inhoud van inligting kan evalueer slegs indien die kommunikatiewe rolle verander. Met ander woorde, wanneer die geadresseerde in 'n geadresseerde omskep word, en met sy eie opmerking, stel hy voor hoe hy die betekenis van die ontvang inligting verstaan ​​het.

Besigheidskommunikasie funksies

Kennis van die kernfunksies van besigheidskommunikasie sal help om effektiewe implementering in besigheid te verkry, die loopbaan te beklim en suksesvol te wees.

Die geverifieerde besigheidskommunikasie tussen die vakke (base, vennote, werknemers) sal aantoon hoe goed en toepaslik die maatskappy sal ontwikkel, projekte sal betyds geïmplementeer word.

Daar is drie primêre funksies van besigheidskommunikasie: inligting, regulatoriese, affektiewe kommunikasie. Informatiewe kommunikatiewe funksie behels die ophoping, produksie, uitsending en ontvang van boodskappe. In die proses van kommunikatiewe interaksie is daar nie net die beweging van inligting nie, maar ook die onderlinge vertaling van versleutelde data tussen twee vakke van kommunikasie. Dit volg dat inligting uitgeruil word. Die vakke ruil egter nie net om definisies nie, maar poog om 'n gemeenskaplike betekenis te ontwikkel. Die ontwikkeling van 'n algemene sin is slegs moontlik as die inligting aanvaar word met daaropvolgende begrip. Gedurende die uitruil van boodskappe kan kommunikasieversperrings ontstaan ​​wat sielkundige of sosiale voorvereistes kan hê.

Die inligting wat uit die kommunikeerder voortspruit, kan stimulerend wees, d.w.z. dien as aansporings vir enige aksie, en bepaal, vind plaas in verskillende onderwysstelsels.

Om 'n boodskap uit te saai, moet geënkodeer word. dit wil sê data-oordrag is slegs moontlik met behulp van taalbordstelsels. Dit is die belangrikste funksies van die taal in kommunikasie.

Regulerende kommunikatiewe funksie lê in die aanpassing van gedrag, en bevat ook maniere om 'n maat te beïnvloed, byvoorbeeld, voorstel of oorreding. Dit is kenmerkend van sulke komponente van kommunikasie wat direk verband hou met die interaksie van individue, met die organisasie van hul kollektiewe aktiwiteite. Affektiewe-kommunikatiewe funksie is die vorming van die emosionele dop van die individu. Met ander woorde, dit is 'n proses van aanvaarding en begrip deur vakke van mekaar.

Al hierdie funksies van kommunikasie is nou verwant aan mekaar, komplementeer mekaar harmonieus en is 'n kommunikatiewe proses as 'n geheel.

Funksies en struktuur van kommunikasie

Die menslike individu is 'n sosiale persoon wat leef in toestande van interaksie met mense. Die sosiale lewe word gebore, en ontwikkel dan verder as gevolg van die teenwoordigheid van afhanklikhede tussen individue, wat die voorwaardes vir die interaksie van vakke met mekaar vorm. Menslike individue kom in aanraking, as gevolg van hul direkte afhanklikheid van mekaar. Kommunikatiewe interaksie sluit die optrede van vakke in wat gekenmerk word deur onderlinge oriëntasie. Sosiale kommunikasie bevat die afhanklikheid van individue, geïmplementeer deur sosiale aksies, beliggaam met 'n fokus op ander mense en die verwagting van 'n behoorlike reaksie van 'n maat. In die openbare kommunikasie is daar: vakke en onderwerp van kommunikasie, "Ek" - die meganisme van aanpassing van verhoudings.

Kommunikasie is 'n spesifieke vorm van die verhouding van die individu met ander vakke as lede van die samelewing. Sosiale kontak van mense sal in kommunikasie gerealiseer word.

Die sosiale essensie van kommunikasie is die vertaling van kulturele vorme, morele riglyne en sosiale ervaring van die hele mensdom. Inderdaad, dit is slegs in die loop van die kommunikatiewe interaksie van kinders met hul ouers of ander ervare individue dat hul gedagtes ontstaan ​​en ontwikkel, en dan spraak. Sonder kommunikasie met ander mense sal kinders nie 'n psige, bewussyn vorm nie. Kommunikasie is een van die belangrikste voorwaardes vir die vorming en vorming van persoonlikheid. Gedrag, die verhouding van die individu tot die omgewing en sy eie persoon is grootliks te wyte aan sy kommunikatiewe interaksie met ander individue.

Die struktuur van kommunikatiewe interaksie het sewe stadiums. In die eerste fase moedig die behoefte aan kommunikasie aan die individu om verhoudings met ander vakke aan te gaan. Dan is daar 'n oriëntering in die take en motiewe van kommunikasie. Die derde fase word gekenmerk deur die oriëntering in die persoonlikheid van die kommunikasievennoot, wat vervang word deur die beplanning van die inhoud en essensie van sy boodskap (die onderwerp stel gewoonlik onbewustelik voor watter inligting hy sal sê). In die vyfde stadium kies die individu onbewustelik (minder dikwels bewustelik) sekere kommunikasie-instrumente, spraakstate wat hy sal gebruik, besluit hoe om op te tree en hoe om te praat. Die sesde stadium behels die persepsie en evaluering van die respons van die gesprekvoerder, beheer oor die effektiwiteit van kommunikasie gebaseer op terugvoering. Die finale stadium behels die aanpassing van rigting, model en styl, wyse en metode van kommunikasie.

Kyk na die video: RUIDENG DPS8005 Programmable Constant Voltage Current Step down Power Supply Module Voltmeter Ammete (Oktober 2019).

Загрузка...