Sielkunde en Psigiatrie

Selfverwesenliking

selfverwesenliking - dit is 'n proses wat bestaan ​​uit die bewustheid van jou eie geneigdhede, potensiaal, talent en in hul toekomstige inkarnasie in 'n bepaalde soort aktiwiteit. Selfverwesenliking word ook die absolute verwesenliking van die lewe genoem, die verpersoonliking in die werklikheid van die onderwerp van sy individuele potensiaal. Die behoefte aan selfverwesenliking is oorspronklik van nature in elke spesifieke individu gelê. Volgens Maslow se onderrig en sy konsep van "hiërargie van behoeftes," is selfverwesenliking die grootste behoefte van die individu. Dit is eenvoudig vir 'n individu om sy persoonlike plek in die samelewing, die lewe te bepaal en te realiseer, sy eie besluite doeltreffend te gebruik en sy eie persoonlikheid tot die maksimum in die werklike wêreld te manifesteer, sodat hy later die volle tevredenheid van die werklikheid kan ervaar.

Selfverwesenliking van persoonlikheid

Die moontlikheid van selfverwesenliking is sedert die geboorte inherent in die persoon. Dit speel byna 'n fundamentele rol in die lewe van elke individu. Immers, selfverwesenliking is 'n meganisme vir die identifisering en openbaarmaking van die implisiete bewerkings en talente van die individu, wat bydra tot die toekomstige suksesvolle en gelukkige lewe.

Die probleem van selfverwesenliking van die persoon verskyn vroeg in die kinderjare en vergesel die individu deur sy verdere lewenspad. Om sulke probleme te oorkom, is dit nodig om hard in hierdie rigting te werk, aangesien hulle self nie opgelos sal word nie.

Daar is baie metodes wat selfverwesenliking bevorder, maar verskeie van hulle het die meeste aansoek ontvang.

Die grootste vyand van selfverwesenliking is die stereotipes wat deur die samelewing opgelê word. Daarom sal die eerste stap op die pad na persoonlike selfverwesenliking ontslae raak van die standaarde en patrone wat deur die samelewing opgelê word.

Persoonlikheid is beide 'n voorwerp en 'n onderwerp van sosiale interverwantskap. Daarom, in die loop van persoonlike sosialisering, is die aktiewe posisie van die individu self, sy geneigdheid vir 'n sekere aktiwiteit en die algehele gedragstrategie van groot belang. Doelgerigte, aktiewe persoon wat strewe na die mees effektiewe selfverwesenliking, behaal meestal groter sukses in die lewe as 'n individu, en loop oor die omstandighede.

Persoonlike selfverwesenliking is in die begeerte van die individu tot die doeltreffendste toepassing van die objektiewe voorwaardes van sosialisering en hul subjektiewe vermoëns en potensiaal om hul strategiese doelwitte te bereik. Die doel in die proses van selfverwesenliking word die ideale, verstandelike voorspelling van die uitkoms van die aktiwiteit genoem, sowel as die metodes en meganismes vir die bereiking daarvan. Onder die strategiese doel verwys na die oriëntering van die individu vir 'n langtermyn perspektief.

As 'n reël verskyn die moontlikheid van selfverwesenliking aan 'n individu in verskeie verskillende soorte aktiwiteit, en nie in een nie. Byvoorbeeld, bykomend tot professionele besef, probeer die meeste individue om sterk gesinsverhoudings te skep, ware vriende, vermaaklike stokperdjies, stokperdjies, ens. Te hê. Alle vorme van aktiwiteite in samewerking met doelwitte skep die sogenaamde individuele oriënteringsisteem vir die lang termyn. Op grond van hierdie perspektief beplan 'n persoon 'n ooreenstemmende lewensstrategie, dws algemene aspirasie van die lewe. Sulke strategieë moet in verskeie basiese tipes verdeel word.

Die eerste tipe is 'n lewenswensstrategie wat bestaan ​​uit die begeerte om gunstige lewensomstandighede te skep.

Die tweede tipe is 'n strategie van lewensukses, wat bestaan ​​uit die strewe na loopbaangroei, die verowering van die volgende "piek", ens.

Die derde tipe is 'n strategie van lewensimplementering, wat die begeerte om te maksimeer ontwikkel, hul eie vermoëns in geselekteerde aktiwiteite ontwikkel.

Die keuse van lewensstrategie kan afhang van verskeie faktore:

  • die objektiewe sosiale toestande wat die samelewing 'n individu kan bied vir sy selfverwesenliking;
  • identiteit van 'n persoon tot 'n sekere sosiale eenheid, etniese groep, sosiale stratum;
  • sosio-sielkundige eienskappe van die persoon.

Byvoorbeeld, in 'n tradisionele of krisisgemeenskap waarin die probleem van oorlewing relevant is, word die meerderheid van sy lede gedwing om 'n strategie van lewenswelsyn te kies. En in 'n samelewing met gevormde markverhoudinge sal die strategie van lewensukses meer gewild wees.

Die behoefte aan selfverwesenliking, eie aan elke individu, is in wese 'n weerspieëling van 'n meer basiese behoefte - die begeerte om selfbevestiging, wat op sy beurt uitgedruk word in die beweging van die "ek" van die eintlike tot die "ek" van die ideaal.

Selfverwesenliking van 'n persoon hang af van 'n aantal faktore. Die faktore van selfverwesenliking kan enkel en universeel wees, wat die ontwikkeling in die gedagtes van 'n individu van sy eie lewensloop scenario beïnvloed.

Kreatiewe selfverwesenliking

Die voordele van beskawing en die skepping van kultuur, wat mense elke dag in die alledaagse lewe gebruik, beskou hulle as iets heeltemal natuurlik, as gevolg van die ontwikkeling van industriële en sosiale verhoudings. Maar agter so 'n gesiglose visie is 'n groot aantal wetenskaplike figure en groot meesters verborge wat die heelal ken in die proses van hul persoonlike aktiwiteite. Die kreatiewe aktiwiteit van voorgangers en tydgenote is immers die basis van die vordering van materiaalproduksie en geestelike skeppings.

Kreatiwiteit is 'n konstante kenmerk van 'n individu se aktiwiteit. Dit impliseer 'n histories ontwikkelde evolusionêre vorm van die aktiwiteit van vakke, wat uitgedruk word in verskillende aktiwiteite en lei tot die vorming van persoonlikheid. Die basiese maatstaf van 'n geestelik ontwikkelde persoonlikheid is die bemeestering van die volle skeppingsproses.

Kreatiewe aktiwiteit is 'n afgeleide van die implementering van die onderwerp van unieke geleenthede in 'n bepaalde gebied. Daarom is daar 'n direkte verband tussen die kreatiewe proses en die implementering van die vermoëns van die vak in 'n sosiaal beduidende aktiwiteit wat tekens van selfverwesenliking het.

Dit is lank reeds vasgestel dat die volledigste openbaarmaking van die vermoëns en talente van die individu slegs moontlik is deur die implementering van maatskaplik beduidende aktiwiteite. Terselfdertyd is dit baie belangrik dat die implementering van sulke aktiwiteite nie net deur eksterne faktore (van die samelewing) gekondisioneer word nie, maar ook deur die interne behoeftes van die individu. Onder sulke omstandighede word die aktiwiteit van die individu omskep in selfaktiwiteit, en die besef van vermoëns in die gekose aktiwiteit verkry die eienskappe van selfverwesenliking. Hieruit volg dat kreatiewe aktiwiteit amateuraktiwiteite is, wat transformasies van die werklikheid en persoonlike selfverwesenliking insluit in die skep van rykdom en geestelike waardes. Kreatiewe selfverwesenliking van persoonlikheid laat jou toe om die grense van menslike potensiaal uit te brei.

Daarbenewens moet daarop gelet word dat dit nie so belangrik is wat die kreatiewe aspek uitgedruk word nie, die vermoë om die weefsel vaardig te hanteer of in die virtuosiese klavierspel, die vermoë om verskeie vindingryke probleme of organisatoriese probleme vaardig en vinnig op te los. Immers, een tipe aktiwiteit is nie ver kreatief nie.

Dit is glad nie nodig dat elke lid van die samelewing weet hoe om verse te skryf of foto's te skryf nie. Die kombinasie van al die natuurlike kragte van 'n individu, die uitdrukking van al sy persoonlikheidstrekke in 'n aangeleentheid bevoordeel die vorming van individualiteit, beklemtoon sy buitengewone eienskappe en unieke eienskappe.

'N Volledig ontwikkelde kreatiwiteit deur 'n persoon beteken dat dit die pad van ontwikkeling van die geestelike komponent van persoonlike groei volg.

Kreatiewe selfverwesenliking van persoonlikheid is die toepassingsgebied van die individuele kreatiewe potensiaal van die vak en die ontwikkeling van sy refleksiewe houding teenoor sy eie persoonlikheid. Enige vorm van kreatiwiteit is 'n eienaardige proses van die vorming van 'n persoonlike wêreldbeskouing. Deur kreatiewe aktiwiteit verkry individue onafhanklik nuwe kennis en metodes van aktiwiteit. As gevolg van die ervaring wat deur so 'n aktiwiteit verkry word, ontwikkel 'n individu na sy eie persoonlikheid en die realiteit wat hom omring, 'n emosionele-waarde verhouding. Die individu bereik 'n sekere mate van kreatiewe selfverwesenliking van die individu, toepas kreatiewe potensiaal en druk sy kreatiewe essensie uit.

Professionele selfverwesenliking

Vandag is die besondere dringendheid van die probleem van selfverwesenliking van 'n individu te danke aan die feit dat persoonlike selfverwesenliking 'n spesifieke bepalende maatstaf in die vorming van persoonlikheid is. Gewoonlik is daar twee van die belangrikste areas van selfverwesenliking, wat professionele aktiwiteite en implementering in die gesinslewe insluit. Vir vandag se samelewing word die kwessie van implementering in die professionele sfeer die sleutel. Die vereistes van moderniteit vir 'n progressiewe en voorspoedige persoon is redelik hoog. Groot mededinging op die arbeidsmark, moeilike sosiale en ekonomiese omstandighede van die lewe bepaal die voorwaardes vir selfontwikkeling en selfverwesenliking.

Selfontwikkeling en selfverwesenliking as gevolg van selfbeskikking en selfaktualisering van die individu. Selfbeskikking bied jou eie definisie, selfassessering, die vermoë om toegewysde take, geselekteerde prestasiemetodes en 'n situasie van aksie te vergelyk.

Self-aktualisering is tot 'n mate 'n sneller vir die bou van selfverwesenliking. Dit is die wesenlike verskil tussen selfaktualisering en selfverwesenliking. Gevolglik kan professionele selfverwesenliking verstaan ​​word as die konstante proses van die vorming van die individu se potensiaal in kreatiewe aktiwiteit gedurende die hele lewensloop.

Aangesien die volledigste openbaarmaking van die aansprake van 'n individu slegs in sosiaal bruikbare aktiwiteite plaasvind, is dit dus in professionele aktiwiteit dat veral breë vooruitsigte oopgemaak word vir selfverwesenliking. Professionele aktiwiteit in die lewe van individue is amper sentraal. Mense in die proses van die lewe gee hul professionele aktiwiteite byna al die belangrikste tyd, al hul potensiaal en sterkte. Binne die gekose beroep word bekwaamhede gevorm, loopbaangroei en persoonlike groei vind plaas, die materiële fondamente van lewensaktiwiteit word voorsien, 'n sekere sosiale status word behaal. Na aanleiding van die gekose beroep, is die toepassing van professionele vaardighede een van die belangrikste kriteria vir die bereiking van 'n sekere vlak van lewensukses.

In die loop van professionele selfverwesenliking ontwikkel die vak professionele denke, wat gekenmerk word deur die volgende kenmerke:

  • bewussyn van eie besit aan die gekose professionele gemeenskap;
  • bewustheid van die mate van hul eie toereikendheid teenoor professionele standaarde, hul plek in die hiërargie van professionele rolle;
  • bewustheid van die individuele graad van erkenning op die professionele gebied;
  • bewustheid van jou eie sterk punte en swak aspekte, selfverbeteringsgeleenthede, potensiële sones van sukses en mislukking;
  • begrip van hul werk in die latere lewe en oor hulself.

Die ontwikkelingsgraad van hierdie eienskappe moet beoordeel word op die vlak van realisering van die individu in die beroep.

Egter nie elke beroep van professionele aktiwiteit sal 'n sfeer van selfverwesenliking wees nie. Byvoorbeeld, onderwyser se selfverwesenliking is die proses van 'n onderwyser wat die praktiese resultate van sy onderrigaktiwiteite bereik deur die implementering van sekere professionele doelstellings en strategieë. Nie altyd 'n sekere professionele motivering van die individu dui op 'n aktiewe selfverwesenliking nie. Ook die aktiwiteit wat hoofsaaklik net weens volkspanning gedoen word, is baie energieverbruikend en uitputtend, wat gewoonlik tot emosionele "uitbranding" lei. Daarom moet 'n professionele besigheid vir 'n individu wat homself besef, vermaaklik en aantreklik wees. Tesame daarmee is dit baie belangrik dat die basis van aantreklikheid 'n begrip is van die sosiale waarde en individuele betekenis van arbeid. Die waarborg van suksesvolle selfverwesenliking is die voorkoms van die belangrikheid van arbeid in die hiërargie van persoonlike waardes. Aktiewe selfverbetering in die professionele veld voorkom die voorkoms van verbrandingsindroom.

Selfontwikkeling en selfverwesenliking van die vak in professionele aktiwiteit is belangrik vir persoonlike aanpasbaarheid en sukses in die lewe.

Dit is moontlik om die faktore van selfverwesenliking, insluitend persoonlike eienskappe, te identifiseer, wat die algemene prognostiese parameters vir professionele selfverwesenliking sal wees. Een van die belangrikste persoonlike faktore wat bydra tot professionele besef, die selfdoeltreffendheid van die individu, die buigsaamheid van haar gedrag en ontevredenheid met persoonlike aktiwiteit word aan die voorpunt gebring. Direkte selfdoeltreffendheid word uitgedruk in die vermoë om hul professionele aktiwiteite te organiseer en sukses te behaal wanneer hulle met die samelewing in wisselwerking tree. Gedragsbepalings is verantwoordelik vir effektiewe interpersoonlike kommunikasie en professionele interaksie en stimuleer die ontwikkeling van die behoefte aan verdere groei in die beroep.

Sosiale selfverwesenliking

Sosiale persoonlike selfverwesenliking is om sosiale lewensukses te bereik in soveel as wat jy 'n bepaalde individu wil hê, en nie in ooreenstemming met die werklike maatstawwe van sosiale sukses nie.

Sosiale selfverwesenliking het 'n verhouding met die implementering van die humanitêre funksie, sosio-ekonomiese rol, sosio-politieke en sosio-pedagogiese doel, of enige ander maatskaplik belangrike aktiwiteite. En persoonlike selfverwesenliking lei tot die geestelike groei van die individu en verseker die ontwikkeling van persoonlike potensiaal, soos verantwoordelikheid, nuuskierigheid, maatskaplikheid, ywer, deursettingsvermoë, inisiatief, intellektualiteit, moraliteit, ens. In die vroeë stadiums.

Selfverwesenliking in die lewe het 'n direkte verband met die individu se vermoë om empatie, empatie, deernis en toewyding as vertroue in hul eie vermoëns om resultate te bereik. Sosiale selfverwesenliking van 'n individu sal hoër wees in die geval wanneer 'n persoon meer sulke eienskappe as verantwoordelikheid uitgespreek het as die vermoë van 'n individu om verantwoordelikheid vir sy optrede op homself te neem, selfvertroue in sy eie vermoëns en sterkte, gereedheid om godsdienstige morele riglyne as basis van sy optrede te aanvaar. .

Die begeerte tot selfverwesenliking word bepaal deur die posisie van "Ek is vir ander", wat die onderwerp beleef as 'n huidige of voorspelbare houding van ander teenoor die wyse waarop hy sy individualiteit beliggaam, wat beskou word as 'n uitdrukking van self, in hul deelname of in hul teenwoordigheid.

Sosiale selfverwesenliking beteken nie sosiale sukses nie, uitgedruk in loopbaangroei, hoë lone, flits in die media. As 'n persoon strewe na maatskaplike sukses, dan kan hy meer in die lewe doen, veral vir mense. As 'n persoon strewe na sosiale selfverwesenliking, is sy baie gelukkiger in die lewe en gelukkig. Mens moet egter nie sosiale sukses en selfverwesenliking weerstaan ​​nie - dit is redelik moontlik om sukses in die lewe te kombineer en voel soos 'n gelukkige mens.

Terme van self-identiteit

Die hoof algemene kulturele toestande wat bydra tot persoonlike selfverwesenliking, is twee gidse: opvoeding en opvoeding. Daarbenewens werk elke sosiale gemeenskap sy eie spesifisiteit van opvoedkundige prosesse wat inherent daaraan is, wat die bewustheid van die individu pas presies die verenigende gevoelens, gedragspatrone en standaarde van wêreldpersepsie, die norme van identiteit en solidariteit wat relevant is op 'n gegewe historiese vlak van kulturele ontwikkeling. In die toestande van die massa-informasiekultuur is tradisies wat in die samelewing aangeneem word, van groot belang. Eintlik dra hulle waarde en morele riglyne oor. Dit alles toon dat die verloop van die opvoedkundige proses beïnvloed word deur sulke spesifieke kultuurgereedskap soos begrip van tradisies, kopiëring deur 'n kind van volwassenes, ens.

Die behoefte aan selfverwesenliking het sy eie eienskappe en voorwaardes van bevrediging. Die spesifisiteit lê in die feit dat as dit in individuele aktiwiteite tevrede is, byvoorbeeld deur 'n roman te skryf of 'n kunswerk te skep, sal 'n individu dit nooit ten volle kan bevredig nie. При удовлетворении своей базовой потребности в личностной самореализации в разнообразной деятельности, субъект преследует собственные жизненные цели и установки, находит собственное место в системе социальных взаимосвязей и взаимоотношений. Поэтому было бы глупо выстраивать единый шаблон самореализации вообще. Так как самореализация "вообще" не может существовать.Sekere vorms, metodes, tipes, tipes selfverwesenliking verskil in verskillende individue. Die diversiteit van die behoefte aan selfverwesenliking onthul en verkry die ontwikkeling van 'n versadigde menslike individualiteit. Daarom beklemtoon hulle nie net die volheid en rykdom van haar vermoëns en neigings nie, maar ook die diversiteit, behoeftigheid van behoeftes, wat die persoon se omvattende selfverwesenliking tot lewe bring.

Doelwitte van selfverwesenliking

Die behoefte aan selfverwesenliking is nie net in die begeerte om die kennis van die self te verbeter nie, maar manifesteer ook in die kwaliteit van die resultaat van werk met inherente potensiaal en konstante groei. Mense wat hul eie interne hulpbronne geïmplementeer het, word gewoonlik geldig in die lewe genoem. Die sielkundige probleem van selfverwesenliking van die individu bevat 'n wanverhouding tussen die energie, verstandelike vermoëns van die individu en die vlak van sy aktualisering. Met ander woorde, as gevolg van verskillende lewensituasies, kan die werklike potensiaal van die vak nie saamval met die finale uitslag van sy aktiwiteit nie, wat dikwels lei tot 'n gevoel van ontevredenheid met sy lewe. Nietemin word die behoefte aan persoonlike selfverwesenliking in elke vak gered.

Alhoewel persoonlike selfverwesenliking in die proses van 'n individu se lewensaktiwiteit waargeneem word, word dit slegs moontlik gemaak as die persoon self bewus is van sy eie neigings, vermoëns, talente, belange en natuurlik die behoeftes waarop die individu doelwitte sal opbou. Met ander woorde, die hele lewe van die vak is gebou op 'n reeks aksies wat gerig is op persoonlike selfverwesenliking en die bereiking van lewensdoelwitte. Vir sukses in die lewe, moet sekere pogings aangewend word, bestaande uit sekere strategieë en doelwitte. Die belangrikste voorwaarde vir persoonlike selfverwesenliking is die implementering van sulke strategieë en die bereiking van doelwitte.

In die proses van die opgroei van 'n individu word sy behoeftes gewysig en daarom word doelwitte en strategieë ook verander. Byvoorbeeld, in die kinderjare, is die hoofdoel van die individu om te studeer, en in sy jeug begin die doelwitte wat verband hou met die definisie in die keuse van beroep en die oplossing van intieme lewensvrae, te oorheers. Nadat die eerste strategie of stadium van selfverwesenliking bereik is, word die meganisme van korrektie en transformasie van strategieë en doelwitte in werking gestel wanneer die individu reeds 'n gesin het en self bepaal word. So byvoorbeeld, as die behoefte aan loopbaangroei bevredig word en die individu die posisie ontvang het wat hy soek, dan is hierdie doel verlaat en die proses van aanpassing aan die posisie gehou, kollegas, ens. Begin. In familieverhoudings gebeur iets soortgelyk. Die keuse van selfverwesenlikingstrategieë en die opstel van huidige doelwitte hou rekening met die ouderdomsgroep van die vak, sy karakter en dringende behoeftes.

Selfverwesenliking in die lewe het sy eie spesifieke maniere en gereedskap vir implementering. Elke dag onthul 'n individu homself in werk, stokperdjies en stokperdjies, ens. Vandag is egter die belangrikste en belangrike instrument waardeur die volle potensiaal van 'n individu geopenbaar word, kreatiwiteit. Baie sielkundiges glo dat slegs met die kreatiewe aktiwiteit van 'n individu buitensporige aktiwiteite ingesluit word sonder om 'n spesifieke doel te bereik. Met ander woorde, kreatiewe aktiwiteit tree op as 'n vrywillige aktiwiteit waarvoor 'n individu gereed is om al sy potensiaal, al sy krag, te spandeer om homself en sy eie potensiaal uit te druk. En die volgende menslike waardes, meganismes en behoeftes motiveer die individu vir moeite en langtermynwerk op hulself:

Selfvervulling proses

Die belangrikste voorwaarde vir persoonlike selfverwesenliking is selfontwikkeling. Aangesien, vir suksesvolle persoonlike selfverwesenliking, moet 'n individu morele en geestelike waardes hê, wat 'n wesenlike grondslag vir so 'n geestelike en praktiese proses is. Byvoorbeeld, die onderwyser se selfverwesenliking veronderstel volhoubare morele selfvolmaaktheid, 'n strewe na konstante kreatiewe selfontwikkeling. Selfontwikkeling is die transformasie van die individu self in die rigting van sy eie "I" -ideale, wat onder invloed van eksterne faktore en interne oorsake voorkom.

Persoonlike selfontwikkeling word geassosieer met die lewe van die individu, waarbinne dit geïmplementeer word. Daarom word hy al vanaf die ouderdom van 'n voorskoolse kind, vanaf die oomblik dat die kind die persoonlike "Ek" uitroep, word hy die onderwerp van sy leweaktiwiteit, aangesien hy doelwitte begin bou, na sy eie begeertes luister en aspirasies gehoorsaam, met inagneming van die eise van ander. Sulke aansporings moet noodwendig 'n sosiale oriëntasie verkry, anders sal hulle die vorming van die persoonlikheid vernietigend beïnvloed.

In die proses van selfverbetering is daar vlakke van selfverwesenliking van die individu:

Daar is ook 'n ander vlak differensiasie. Dit bied die volgende vlakke van selfverwesenliking aan: lae of primitiewe presteer, medium lae of individuele presteer, medium hoog of die vlak van verpersoonliking van rolle en die implementering van norme in die samelewing met elemente van persoonlike groei, 'n hoë vlak of vlak van waarde-besef en die beliggaming van die betekenis van die lewe. Elke vlak het sy eie determinante en hindernisse. Dit word uitgedruk in die teenwoordigheid van elk van die vlakke van 'n diverse sielkundige aard. Byvoorbeeld, geslagsverskille op verskillende vlakke het verskillende grade van erns (tot die maksimum mate - op lae vlakke, op minimum vlakke - op hoë vlakke van persoonlike selfverwesenliking in die hoofareas van lewensaktiwiteit).

Die proses van persoonlike selfverwesenliking dien nie as die bereiking van 'n ontwikkelde 'ideale' deur die ontplooiing van sy volle potensiaal nie. Dit is 'n aktiewe en onbeperkte proses van die vorming en selfverbetering van die individu deur die individu se lewenspad.

Probleme van selfverwesenliking

Ongelukkig is dit vandag nodig om die feit te verklaar dat die probleem van persoonlike selfverwesenliking onvoldoende bestudeer en ontwikkel word, aangesien daar geen integraleorie van selfverwesenliking as 'n sosiale proses is nie. Dit is egter moontlik om die tipiese probleme van selfverwesenliking wat 'n individu op die lewenspad ervaar, uit te spreek.

In adolessensie wil elke tiener grootword en word 'n groot sakeman of 'n bekende akteur. Maar die lewe, die samelewing en selfs ouers maak altyd hul eie aanpassings. Die moderne samelewing het immers nie duisende akteurs en groot sakemanne nodig nie. Vir sy vordering en welvaart het die samelewing individue nodig wat werkende beroepe, rekenmeesters, bestuurders, verkopers meesterlik bemeester het. As gevolg van die teenstrydigheid tussen die verlangde en die onaangename werklikheid, word die eerste probleem van selfverwesenliking gebore. Gister se tiener, wat in drome leef, moet 'n moeilike keuse maak tussen 'n saak wat hom interesseer en 'n winsgewende beroep. Die tweede probleem is die onmoontlikheid om na die gradeplegtigheid die mees toepaslike aktiwiteitsgebied korrek te identifiseer en te selekteer. Dikwels verstaan ​​baie nie dat die realiteit van selfverwesenliking anders kan wees nie. As 'n volwasse individu 'n professionele chirurg geword het, en nie 'n bekende akteur, soos hy in die kinderjare gedroom het nie, beteken dit nie dat hy hom nie in die beroep besef het nie. Die sfere van selfverwesenliking is redelik groot, 'n individu kan homself nie net in die beroep besef nie, maar ook in die rol van 'n ouer, eggenoot of gade, in die werk, ens.

Om die probleem van selfverwesenliking op te los, moet jy nie beplan om 'n leeftyd in adolessensie te beplan nie. Ook, wanneer die eerste probleme voorkom, hoef jy nie jou droom op te gee, te verander of te verkoop vir goeie geld nie.

Na die bepaling met professionele aktiwiteit ontstaan ​​die volgende probleem van selfverwesenliking voor die onderwerp, wat bestaan ​​uit sy persepsie van die moontlikhede van sy arbeid en professionele aktiwiteit as 'n voorwaarde vir verdere volwaardige persoonlike groei.

Maniere van selfverwesenliking

Elke intellektueel ontwikkelde en geestelik denkende individu vra 'n vraag oor die metodes van persoonlike selfverwesenliking. 'N Soortgelyke vraag ontstaan ​​in die bewussyn van die onderwerp as gevolg van die feit dat hy daarna streef om die behoeftes, begeertes en die gevoel van geluk te ontmoet. As jy nie self vrae vra oor die metodes van selfverwesenliking, oor persoonlike groei nie, dan sal die individu die lewe tevergeefs leef en slegs die basiese behoeftes bevredig. Dit kan nie eens die lewe genoem word nie, want die lewe sonder selfontwikkeling en besef sal net 'n bestaan ​​wees. Geluk word slegs aan die individu geopenbaar op voorwaarde dat hy homself besef, die betekenis oopmaak vir homself, lewe deur roeping.

Ten einde die maniere van selfverwesenliking en begrip van presies te besef hoe, in watter sfeer 'n individu homself kan openbaar, eerste en almal besef, moet hy homself verstaan. Om jouself te verstaan ​​is slegs moontlik deur interaksie met ander mense en in aktiwiteite. Wees bewus van jouself, ontdek jou eie talente, verstaan ​​al jou sterkpunte en oorweeg jou swakhede, jy moet 'n self neem en dit liefhê soos dit werklik is. Die onvermydelike stap na persoonlike selfverwesenliking sal harde werk wees op jou eie persoonlikheid en jou eie geestelike eienskappe, talente, vermoëns, vermoëns wat ontwikkel moet word. Vir selfverwesenliking is dit nodig om waardeverwysingspunte in die lewe, dominante aspekte en kleiner kategorieë te ontwikkel. Dit is nodig om die omvang van professionele aktiwiteit vir die siel te bepaal, en nie ter wille van sosiale status of 'n groot salaris nie. Die keuse van 'n beroep moet vir die persoonlikheid die dominante aspek wees, en verdienste moet 'n sekondêre kategorie wees. Die fundamentele stadium in die implementering van hul vermoëns is die formulering van 'n strategiese doelwit. Die volgende fase sal die ontwikkeling wees deur die handelinge van selfvertroue en die verwesenliking van die toegewysde doelwit. Die sleutel tot die bereiking van die doel word beskou as toewyding aan jou droom, na vorentoe wanneer jy 'n uitslag bereik. Vir selfverwesenliking moet 'n individu in homself uitwerk of 'n sterk begeerte hê en moet doen wat hy wil. As die gedagte regeer in die hoof van die individu dat hy ondanks die probleme en hindernisse altyd sy gunsteling werk sal volg, dan kan ons aanvaar dat die persoon reeds baie naby aan selfverwesenliking is. Mens moenie bang wees vir foute nie, want ervaring is in hulle gebore, maar mens moet nie sulke foute maak nie, hulle spandeer net tyd en energie. Dit is die formule vir persoonlike groei.

Benewens bogenoemde metodes van persoonlike selfverwesenliking vandag is daar baie ander. Elke individu gaan immers volgens sy eie innerlike gevoelens op sy eie persoonlike pad na sy eie selfverwesenliking. 'N Passievolle begeerte om betrokke te raak in 'n aangename aktiwiteit en 'n meedoënlose strewe na die doel wat gestel word, sal wenke wees in die keuse van u eie manier van selfverwesenliking.

Kyk na die video: Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (November 2019).

Загрузка...